PITy 2016 program

epity1

Odliczenie od podatku w pity 2016 program składki na ZUS.

 

W odliczeniu od podatku składek na ZUS pomoże nam pity 2016 darmowy program wspomagający rozliczenia roczne. PITy 2016 program jest najszybszym i najłatwiejszym bezpłatnym programem do wypełniania zeznania podatkowego PIT za 2016 rok. Profesjonalny kreator programu samodzielnie robi wszystkie obliczenia i znakomitą większość pól zeznania podatkowego wypełnia sam. Dzięki niemu z łatwością wypełnimy takie dokumenty jak PIT 28, PIT 36, PIT 36L, PIT 37 druk i PIT 38 wraz z wszelkimi załącznikami. System posiada rekomendację Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Nie czekaj i już dziś przekonaj się, że program rozliczenie roczne 2016 pomoże Ci łatwo i przyjemnie rozliczyć się z fiskusem.

 

Rozliczenie podatkowe 2016 to dla podatników szansa na skorzystanie z odliczenia od dochodu składek ZUS. Można odliczyć składki na ubezpieczenia społeczne: emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe. Innego rodzaju odliczenie dotyczy składek na ubezpieczenie zdrowotne. Tu odliczamy bowiem kwotę składek nie od dochodu, lecz od podatku, a zatem jest to dla nas znacznie korzystniejsze odliczenie. Osobom zatrudnionym składki opłaca płatnik, który na koniec roku deklaruje w PIT-11 ile składek z wynagrodzenia podatnika pobrał w minionym roku. Pomimo tego składki pracownika dzielą się na dwie grupy, czyli na płacone przez płatnika za zatrudnionego w jego imieniu oraz składki finansowane przez płatnika.

 

Najczęściej sytuacja wygląda tak, że ZUS przepisuje do deklaracji rocznej kwotę pobranych składek z PIT-11. Odliczenie składek ZUS nie zobowiązuje podatnika do wypełniania załącznika PIT/O. Składki wpisuje się bezpośrednio do rocznej deklaracji podatkowej.

 

Należy pamiętać, że to podatnik odpowiada za to, żeby składki były wykazane w jego rocznej deklaracji we właściwej kwocie, a tym samym odpowiada za to, żeby nie zaniżyć dochodu oraz kwoty podatku. Dlatego też w gestii podatnika leży, aby sprawdzić, czy w odpowiedniej wysokości składki są pobierane przez płatnika i czy wykazuje je w kwotach faktycznie pobranych na PIT-11. Jeżeli występuję błąd i gdy faktycznie pobrana kwota składek ZUS nie odpowiada tej wykazanej na PIT-11, trzeba zgłosić się do pracodawcy z prośbą o korektę PIT-11 oraz wykazać je w deklaracji rocznej w wartości prawidłowej.

 

Odliczeniu podlegają wszystkie składki pobrane, niezależnie od tego, czy płatnik faktycznie wpłacił je na konto ZUS. Obowiązek wpłaty pobranych składek obciąża płatnika, a składający PIT roczne nie musi się martwić tym, czy faktycznie składki trafiły do ZUS.

 

Nie tylko podatnicy zatrudnieni na umowę mogą skorzystać z odliczenia składek ZUS, mają to tego prawo również przedsiębiorca rozliczający się na zasadach ogólnych, podatkiem liniowym, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Ci przedsiębiorcy, którzy rozliczają się w formie karty podatkowej nie odliczą składek ZUS, odliczyć mogą jednak zapłacone w danym roku podatkowym 7,75% wartości podstawy składki na ubezpieczenie zdrowotne.

 

Przedsiębiorca, który płaci za siebie składki pokrywa je w całości. Czyli w całości może zaliczyć je do kosztów uzyskania lub alternatywnie odliczyć od dochodu. Przedsiębiorcy przysługuje także prawo odliczenia w rocznym PIT składek ZUS osoby współpracującej.

 

Nie odbywa się to jednak na takiej samej zasadzie jak w przypadku składek finansowanych za pracownika, które tak jak wynagrodzenie mu wypłacone łącznie ze składkami opłacanymi w jego imieniu rozlicza się w kosztach. W tym przypadku może on wybrać albo odliczenie tych składek od dochodu, albo też zaliczenie ich do kosztów.