PITy 2016 program

epity1

Pity 2016 program i darowizna na cele kultu religijnego.

 

Podatnicy sporządzając rozliczenie roczne 2016 mogą skorzystać z odliczenia od dochodu darowizny na cele kultu religijnego. Odliczenia te, wraz z darowiznami na rzecz organizacji pożytku publicznego i ulgą na krew, są limitowane - w sumie nie mogą przekroczyć 6% dochodu. Możliwość przekazania darowizny na cele kultu religijnego daje nam, oprócz tradycyjnego sposobu rozliczeń, również elektroniczne rozliczenie pit 2016. Pity 2016 program umożliwia wypełnienie zeznań: druk PIT 28, druk PIT 36, druk PIT 37, druk PIT 36L, druk PIT 38 wraz z pełną gamą załączników, w tym z niezbędnym do przekazania naszej darowizny PIT-em O. Pit 2016 program do rozliczenia, który zupełnie za darmo można pobrać ze strony internetowej jest przejrzysta i łatwą w użyciu aplikacją. Kwoty w formularzach są obliczane automatycznie dzięki czemu unikamy popełniania błędów kalkulacyjnych, co przy tradycyjnym liczeniu jest sprawą nagminną. A nawet jeżeli zdarzą nam się małe niedopatrzenia program wychwytuje i komunikuje o brakujących lub błędnych danych. Program PITY 2016 to idealne rozwiązanie dla tych, którym rozliczenie pit 2016 kojarzy się z przykrym obowiązkiem wobec państwa.

 

W przypadku darowizn na cele kultu religijnego ustawodawca nie nie sformułował katalogu celów tego kultu, ani też nie wyjaśnił bliżej, co kryje się pod pojęciem „cele kultu religijnego”. Według słownikowego znaczenia kult religijny oznacza zewnętrzny aspekt religijny, w odróżnieniu od teoretycznej doktryny, ogół obrzędów religijnych, całokształt czynności religijnych. W praktyce fiskus akceptuje jako cele kultu religijnego m.in. budowę czy remont kościoła, jego wyposażenie oraz zakup przedmiotów liturgicznych.


Odliczenie od dochodu przysługuje w wysokości dokonanej darowizny, nie wyżej jednak niż w kwocie stanowiącej 6 % dochodu podatnika. W przypadku dokonania więcej niż jednej darowizny (chodzi tu o darowizny na rzecz opp, kultu religijnego i na cele krwiodawstwa) łączna kwota odliczeń z powyższych tytułów nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6 % dochodu podatnika.

 

Należy pamiętać, aby dokumentując przekazywane darowizny nie zapomnieć jednoznacznie określić celu ich przekazania, wpisując do umowy czy w tytule polecenia przelewu „cel kultu religijnego”. Można też sprecyzować, co konkretnie uważamy za taki cel. Ponieważ w sytuacji, gdy tego nie zrobimy, bądź inaczej określimy cel darowizny, fiskus może zakwestionować nasze prawo do odliczenia przekazanych kwot.

 

Naszym obowiązkiem jest także wykazać w zeznaniu rocznym kwotę przekazanej darowizny, kwotę dokonanego odliczenia oraz dane pozwalające na identyfikację obdarowanego, w szczególności jego nazwę i adres.

 

Darowizna na cele kultu religijnego nie musi być przekazywana wyłącznie w formie pieniężnej. Taką darowiznę mogą stanowić także świadczenie w naturze, np. paleta cegieł na budowę kościoła itp. Więc jeżeli przedmiotem darowizny są towary opodatkowane podatkiem od towarów i usług, za kwotę darowizny uważa się wartość towaru wraz z podatkiem od towarów i usług, w części przekraczającej kwotę podatku naliczonego, którą podatnik ma prawo odliczyć zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej darowizny. Wartość darowizny ustala się według umowy, przy czym wartość ta nie może odbiegać od cen rynkowych. W przeciwnym wypadku Urząd Skarbowy skoryguje cenę ustaloną przez strony umowy darowizny.

 

Wszystkie dane związane z przekazaniem darowizny na cele kultu religijnego należy wpisać w załączniku PIT O, w części D, dołączonym do deklaracji podatkowej. Do deklaracji nie trzeba załączać dowodu wpłaty, udostępnić go należy w przypadku wezwania ze strony Urzędu Skarbowego.