PITy 2017 program

epity1

Rozliczenie dochodów dziecka prowadzącego działalność gospodarczą

 

Dochody osiągnięte przez niepełnoletnie dziecko w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej mogą być:

  • doliczane do dochodów uzyskanych przez rodzica lub opiekuna prawnego,

  • rozliczane w PIT 2017 druk, wypełnionym w imieniu dziecka i podpisanym przez rodzica lub opiekuna prawnego.

Z pierwszą sytuacją będziemy mieli do czynienia, gdy dziecko weszło w posiadanie majątku przedsiębiorstwa poprzez otrzymanie darowizny lub wskutek dziedziczenia. Prawo do zarządzania przedsiębiorstwem, do momentu osiągnięcia przez dziecko pełnoletniości, spoczywa w tym przypadku na opiekunach prawnych. Uzyskane dochody powinny zostać przez nich wykazane we własnej deklaracji podatkowej. Jeżeli rodzic/opiekun nie osiągnął w 2017 r. żadnego dochodu lub nie rozlicza się na formularzu PIT-36, powinien we własnym imieniu wypełnić druk PIT-36 i wykazać w nim dochody dziecka oraz dołączyć do zeznania załącznik PIT/M.

Z drugą sytuacją mamy do czynienia, gdy dziecko samo rozpoczęło prowadzenie działalności gospodarczej. W związku z tym, że osoba niepełnoletnia nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, nie może samodzielnie składać rocznej deklaracji podatkowej. Zeznanie PIT 2017 w jej imieniu musi podpisać rodzic lub opiekun prawny.

Trzeba pamiętać, że jeżeli niepełnoletnie dziecko wstąpi w związek małżeński, w świetle prawa staje się osobą pełnoletnią i uzyskuje pełną zdolność do czynności prawnych. W tym przypadku osoba, która nie ukończyła 18 lat wypełnia i podpisuje własne rozliczenie pit za 2017 r. Ma do tego prawo zarówno wtedy, gdy posiada darowany lub odziedziczony majątek przedsiębiorstwa, a także wtedy, gdy sama rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej.

Jeżeli dziecko ukończyło 18 lat lub wstąpiło w związek małżeński w trakcie 2017 r. deklarację za miesiące przed osiągnięciem pełnoletniości trzeba rozliczyć na omówionych powyżej zasadach, a zeznanie za pozostałe miesiące dziecko powinno wypełnić samodzielnie.