PITy 2016 program

epity1

Ulga budowlana w rozliczeniu rocznym PIT. Skorzystaj z ulgi za pomocą pity 2016 program.

 

Dużymi krokami zbliża się czas rozliczeń - podatki 2016. Pity za 2016 trzeba będzie składać do końca kwietnia przyszłego roku. To wcale nie znaczy, że mamy dużo czasu ponieważ zazwyczaj odkładamy to na ostatnia chwilę, usprawiedliwiając się na wszelkie możliwe sposoby. Rozliczenie pit 2016 możemy wypełniać, ręcznie lub za pomocą pity 2016 program, który zrobi za nas wszelkie, nawet najtrudniejsze kalkulacje. Pozwoli nawet zmniejszyć nasz roczny dochodowy podatek o różne ulgi. Dlatego warto już dziś zapoznać się jakie mamy w tej kwestii możliwości.

Bardzo dużo pytań związanych z rozliczeniami budzi tzw. ulga budowlana, często mylona z ulgą budowlaną zwrot VAT, która nie jest ulgą PIT. Nie jest ona też związana z rozliczeniami rocznymi PIT i nie wykazuje jej się w zeznaniu rocznym PIT. Należy jednak przedstawić ją razem z odliczeniami PIT. Wiadomo, że od 1 stycznia 2002 r. likwidacji uległy dotychczasowe ulgi budowlane. Ustawodawca w ich miejsce wprowadził nową ulgę.

Chcąc skorzystać z ulgi budowlanej w rozliczeniu rocznym PIT, należy wypełnić załącznik PIT/D (wydatki na cele mieszkaniowe). Można go złożyć jeśli w roku podatkowym złożyliśmy zeznanie podatkowe na deklaracji PIT 36, PIT 37 lub PIT 28. Uprawnia nas to
i skorzystałeś z następujących ulg:

  • na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) mieszkaniowego,
  • na kontynuację systematycznego gromadzenia oszczędności wyłącznie na jednym rachunku oszczędnościowo-kredytowym i w jednym banku prowadzącym kasę mieszkaniową,
  • na remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego zajmowanego na podstawie tytułu prawnego oraz wpłaty na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej, utworzonych na podstawie odrębnych przepisów,
  • na spłatę wraz z odsetkami kredytu bankowego lub pożyczki z zakładu pracy, przeznaczonych w latach 1992-1993 na cele mieszkaniowe,
  • w latach ubiegłych na cele mieszkaniowe, jeżeli wydatki nie znalazły pokrycia odpowiednio w dochodzie (przychodzie) lub podatku za te lata.

Bez względu na to czy rozliczenie następuje samodzielnie (PIT 28, PIT 36, PIT 37) czy z małżonkiem (PIT 36 albo PIT 37)., należy złożyć jeden PIT-D. Nie może być natomiast tak, że prawo do ulgi przysługuje tylko jednemu z nich, a odliczenia dokonuje drugi.

Wspomniana wcześniej ulga budowlana, która nie jest ulgą PIT daje możliwość zwrotu części kwot podatku VAT, który jest udokumentowany przez podatnika oryginalnymi fakturami VAT, wystawionymi od maja 2004 r. i przedstawiającymi poniesione wydatki na zakup materiałów budowlanych związanych z:

  • budową budynku mieszkalnego
  • nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny, spełniający wymagania określone w odrębnych przepisach,
  • remontem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego

Szczegółowy zakres robót remontowych, które uprawniają do ulgi określa ustawa. Zwrot dotyczy również wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych, a ich wykaz ogłosił Minister Transportu i Budownictwa.

Zwrot podatku VAT nie ma żadnego związku z ulgami budowlanymi czy remontowymi PIT. Ulgi PIT w dalszym ciągu rozliczane są na dotychczasowych zasadach i zwrot VAT nie ma na nie wpływu. Jednak składając wniosek o zwrot VAT (niezależnie od zeznania rocznego PIT) należy uwzględnić fakt dokonania odliczeń. Darmowy program pity 2016 pomoże Ci rozliczyć wszystkie ulgi.