PITy 2014 program

Frazę pity 2013 bez wpisanego krs znajdziesz w następujących artykułach:
1. Jakie dochody rozliczamy na formularzu PIT-36L?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
Jakie dochody rozliczamy na formularzu PIT-36L?   O tym jaki formularz podatkowy należy złożyć w urzędzie skarbowym jako rozliczenie roczne 2014 decyduje rodzaj osiągniętych dochodów oraz wybrany ...
2. Jakie dochody rozliczamy na formularzu PIT-38?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
... odsetek za zwłokę. PIT-38 można przesłać do urzędu przez Internet, warto do tego celu wykorzystać PITy 2014 program, który przeprowadzi nas przez proces wypełniania zeznania krok po kroku.  ...
3. Kiedy otrzymujemy zwrot podatku?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
... opłacić, urząd skarbowy będzie musiał zwrócić nam nadpłaconą kwotę, wykazaną przez PITy 2014. Trzeba mieć jednak na uwadze, że zwrot zostanie dokonany tylko wtedy, gdy podatnik nie posiada żadnych zaległości ...
4. Kto może skorzystać z ulgi na dzieci?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
Kto może skorzystać z ulgi na dzieci?   Z ulgi prorodzinnej mogą w pit 2014 skorzystać podatnicy opłacający podatek dochodowy na zasadach ogólnych (wg skali 18 i 32%), wychowujący w trakcie danego ...
5. Jak poprawnie odliczyć ulgę prorodzinną w PIT 2014?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
Jak poprawnie odliczyć ulgę prorodzinną w PIT 2014?   Wypełniając zeznanie roczne 2014, po raz drugi rozliczymy ulgę prorodzinną na nowych zasadach. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami, dostęp do ...
6. Ulga rehabilitacyjna w rozliczeniu PIT za 2014 rok
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
... opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, na koloniach lub obozie. Wszystkie powyższe wydatki w prosty sposób odliczymy w PITy 2014 program. Wydatki o charakterze limitowanym, ...
7. Rodzaje załączników do druków PIT 2014
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
Rodzaje załączników do druków PIT 2014   Podatnicy nie zawsze zdają sobie sprawę, że poza właściwym formularzem podatkowym, muszą złożyć w urzędzie skarbowym także odpowiednie załączniki. Rozliczenie ...
8. Rodzaje formularzy PIT 2014
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
... do tego celu program PITy 2014.  ...
9. PIT 2014 – jak uniknąć błędów?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
PIT 2014 – jak uniknąć błędów?   W zeznaniach podatkowych można popełnić bardzo wiele błędów, dlatego podatnicy tak bardzo nie lubią rozliczania się z fiskusem. Jednak obliczanie wysokości zobowiązania ...
10. Najczęstsze błędy w zeznaniach podatkowych
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
... pity za 2014 rok były wypełnione poprawnie i nie wymagały późniejszej korekty. Pozwoli nam to na oszczędność czasu i nerwów. Wypełnianie zeznania podatkowego polega na wpisaniu identyfikatora podatkowego ...
11. Wysokość ulgi internetowej w PIT 2014
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
...  W urzędzie skarbowym podatnik powinien złożyć tylko pity 2014 i załącznik PIT/O, nie trzeba dołączać do formularzy dokumentacji potwierdzającej wydatki. Nie oznacza to jednak, że nie powinna być ona ...
12. Formularze do rozliczenia się z małżonkiem.
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
... wspólnej deklaracji rocznej najlepiej wykorzystać program PITy 2014. Dzięki tej darmowej aplikacji komputerowej poprawnie wypełnimy wszystkie niezbędne formularze podatkowe i załączniki, a następnie bezpiecznie ...
13. Kto może rozliczyć się przez Internet?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
Kto może rozliczyć się przez Internet?   Zeznanie podatkowe w formie elektronicznej (e-deklaracje), może przesłać każdy podatnik rozliczający się z urzędem skarbowym, na którymś z poniższych formularzy ...
14. Kto ma obowiązek złożyć PIT za 2014 rok?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
... w prosty sposób wypełnimy w program PITy 2014, który można pobrać z Internetu zupełnie za darmo.  ...
15. Organizacje, którym można przekazać swój 1%.
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
Jakim organizacjom można przekazać 1% podatku?   Podatnicy mają możliwość przekazania w PIT 2014 1% podatku dochodowego na rzecz wybranej przez siebie organizacji. Trzeba jednak pamiętać, że 1% ...
16. Jak złożyć korektę PIT 2014?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
Jak złożyć korektę PIT 2014?   Przyczyny korekty mogą być bardzo różne, najczęściej są to błędy obliczeniowe, niewypełnione pola obligatoryjne lub brak podpisu. Podatnicy mogą złożyć korektę na ...
17. 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
Jak przekazać 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego?   O 1% podatku mogą ubiegać się tylko te organizacje, które posiadają status organizacji pożytku publicznego (OPP). Lista organizacji ...
18. PIT-11 za 2014 rok - termin otrzymania.
(Formularze PIT 2013/Pit 37 druk)
Do kiedy powinniśmy otrzymać PIT-11 za 2014 rok?   PIT-11 zwiera informacje o dochodach oraz o zaliczkach na podatek dochodowy, które płatnik odprowadził za podatnika w danym roku podatkowym. ...
19. PIT za 2014 rok - wysyłanie przez internet.
(Pity 2013 program/Pity 2014 program)
PIT za 2014 rok - wysyłanie przez internet.   Kilka lat temu złożenie zeznania podatkowego w formie elektronicznej było możliwe tylko wtedy, gdy podatnik posiadał tzw. kwalifikowany podpis elektroniczny. ...
20. Co się stanie jeżeli złożymy PIT 2014 po terminie?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
... w PITy 2014 program. Jest to darmowa aplikacja, które przeprowadza podatnika prze proces rozliczania się z fiskusem krok po kroku, a dodatkowo umożliwia wysłanie formularzy w formie elektronicznej.  ...
21. Co należy zrobić z UPO?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
Co należy zrobić z UPO?   Posiadanie dokumentu, który potwierdza, że terminowo złożyliśmy roczne zeznanie podatkowe, jest bardzo ważne. Gdy osobiście zanosimy wypełnione formularze do urzędu skarbowego, ...
22. Co należy zrobić z formularzem PIT-11?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
Co należy zrobić z formularzem PIT-11?   Formularz PIT-11 jest informacją o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. Zawarte są w nim dane identyfikacyjne płatnika i podatnika, ...
23. Niedopłata w PIT 2014
(Pity 2013 program/Pity 2014 program)
Niedopłata w PIT 2014   W formularzu podatkowym, składanym jako rozliczenie roczne 2014, podatnik ma obowiązek podać: wysokość przychodu uzyskanego w danym roku, kwotę kosztów poniesionych ...
24. Jakie dochody wykazujemy w PIT-38?
(Pity 2013 program/Pity 2014 program)
... w walucie obcej, konieczne będzie przeliczenie ich na walutę krajową. Jeżeli wypełniamy deklarację roczną w pity 2014 program, nie będziemy mieć z tym problemu. W programie znajduje się przelicznik walut, ...
25. Jakie dochody rozliczamy na formularzu PIT-39?
(Pity 2013 program/Pity 2014 program)
... W tym celu należy zainstalować na komputerze program PITy 2014, który przeprowadzi nas przez proces wypełniania e-deklaracji krok po kroku. Ten sposób rozliczenia się z fiskusem z osiągniętych dochodów ...
26. Jak wypełnić PIT na komputerze?
(Pity 2013 program/Pity 2014 program)
... zeznanie pit 2014 w urzędzie skarbowym, wypełnione PITy można wydrukować lub przesłać do właściwego urzędu w formie elektronicznej.                 ...
27. Jak rozliczyć dochody z umowy zlecenia?
(Pity 2013 program/Pity 2014 program)
... społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Pobrane składki i zaliczki zleceniobiorca wykazuje w zeznaniu rocznym, wypełnianym w pity 2014 program. Rozliczanie się z fiskusem przy pomocy programu jest bardzo ...
Odprawy pośmiertne i zasiłki pogrzebowe są świadczeniami przysługującymi rodzinie zmarłego podatnika. Obowiązek wypłaty zasiłku pogrzebowego ciąży na Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) lub Kasie Rolniczego ...
29. Czy lokaty jednodniowe podlegają opodatkowaniu?
(Pity 2013 program/Pity 2014 program)
Lokatami jednodniowymi nazywane są lokaty, w których odsetki są odprowadzane każdego dnia. Jeszcze do niedawna ten sposób pomnażania kapitału umożliwiał uniknięcie podatku dochodowego, nazywanego też podatkiem ...
30. Co to jest rezydencja podatkowa?
(Pity 2013 program/Pity 2014 program)
... wypełnienie zeznania rocznego, jest wygenerowanie go przez program pity 2014. Będziemy mieć wtedy pewność, że poprawnie obliczyliśmy wysokość zobowiązania podatkowego.  ...
31. Co to jest PIT zerowy?
(Pity 2013 program/Pity 2014 program)
... formie papierowej, jak i w formie elektronicznej. Jeżeli zdecydujemy się na wysłanie formularza przez Internet, na przykład korzystając z pity 2014 program, musimy pamiętać, że konieczne będzie podanie ...
32. Co to jest formularz interaktywny?
(Pity 2013 program/Pity 2014 program)
... brakujących danych. Dzięki tej funkcji możliwe jest uniknięcie konieczności składania korekty.   Wszystkie interaktywne formularze podatkowe można uzupełnić korzystając z pity 2014 program. Ta ...
33. Jak szybciej uzyskać zwrot podatku?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
Jak szybciej uzyskać zwrot podatku?   Podatnicy opłacający podatek dochodowy od osób fizycznych, w większości przypadków, opłacają w trakcie roku podatkowego comiesięczne lub cokwartalne zaliczki. ...
34. Obowiązki podatnika
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
... a jego bieg rozpoczyna się na początku roku następującego po roku, w którym złożone zostało zeznanie.   Rozliczenie za 2014 rok składamy za pośrednictwem PITy 2014 program w 2015 roku, natomiast ...
35. Kwota opodatkowana w rozliczeniu PIT przy sprzedaży nieruchomości
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
... opcją jest wykorzystanie aplikacji program PITy 2014, która pozwala na najbardziej efektywne rozliczenie dla każdego podatnika, niezależnie od tego, na jakich zasadach dokonuje swojego rozliczenia. Program ...
36. Sprzedana nieruchomość jest dochodem w Picie 2014?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
... wchodzą w skład dochodów, a jakie nie muszą podlegać opodatkowaniu?   Na rynku dostępny jest PITy 2014 program, który rozwiewa wszystkie wątpliwości fiskalne. Rozliczenie dokonywane za pośrednictwem ...
37. Popularność rozliczenia PIT 2014 przez Internet
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
Popularność rozliczenia PIT 2014 przez Internet W tej chwili podatnicy mają okazję korzystać z kilku sposób, dzięki którym ich PIT 2014 może trafić do wybranego urzędu skarbowego. Wciąż wiele osób ...
38. Kara urzędu skarbowego – jak długo od czasu złożenia PITu 2014
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
... skarbowych. PITy 2014 generowane w sposób elektroniczny nie muszą być osobiście zanoszone do fiskusa, ponieważ można je bezpośrednio i w czasie rzeczywistym wysłać do urzędu drogą elektroniczną. Należy ...
39. Działalność przez Internet w rozliczeniu rocznym 2014
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
... Z czasem PITy będą zawierały powiększające się dochody z działalności internetowej coraz większej ilości podatników, nie tylko prowadzących własne firmy.    ...
40. Akt czynnego żalu podatnika - jak długo rozpatrywany
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
Akt czynnego żalu podatnika - jak długo rozpatrywany   Jeżeli nasze rozliczenie roczne 2014 nie dotarło do urzędu skarbowego w terminie, bądź bezwiednie popełniliśmy inne przestępstwo skarbowe, mamy ...
41. Jak urząd skarbowy traktuje elektroniczne rozliczenie PIT 2014
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
Jak urząd skarbowy traktuje elektroniczne rozliczenie PIT 2014 Podatnicy zwykle zostawiają rozliczenie PIT 2014 ostatnią chwilę. Każdy powód jest dobry, aby odwlec w czasie rozliczenie z fiskusem. ...
42. Świadczenia na dzieci w Picie 2014
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
... w rozliczeniu PITy 2014, pomogą przede wszystkim osobom najuboższym.    ...
43. Kiedy urząd skarbowy sam koryguje zeznanie podatkowe PIT 2014
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
... który wymaga sporego skupienia oraz ilości wolnego czasu. Dla urzędu skarbowego PITY wystawiane w sposób elektroniczny również są bardziej przyjazne, ponieważ ich finalne rozliczenie nie wymaga tak dużej ...
44. Ulgi w PITy 2014 odliczane elektronicznie- bezbłędnie
(Pity 2013 program/Pity 2014 program)
Ulgi w Picie 2014 odliczane elektronicznie- bezbłędnie PIT 2014 stawia przed podatnikami bardzo wiele możliwości. Wiele osób nie zdaje sobie bowiem sprawy z tego, że rozliczenie roczne służy do wykazania ...
45. Jak w rozliczeniu rocznym 2014 opodatkowany jest wolontariat pracowniczy
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
Jak w rozliczeniu rocznym 2014 opodatkowany jest wolontariat pracowniczy   Wolontariatem pracowniczym nazywana jest działalność przedsiębiorstw – ich właścicieli i pracowników, na rzecz różnego rodzaju ...
46. Jak formularze PIT działają w programie PITy 2014
(Pity 2013 program/Pity 2014 program)
  Jak formularze PIT działają w programie PITy 2014   Niebawem przed podatnikami stanie obowiązek sporządzenia rocznego zeznania podatkowego. Dla wielu osób jest to problematyczne, w związku z czym ...
47. Jak należy opodatkować otrzymane dywidendy
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
... jest uwzględnienie jej w rocznym zeznaniu podatkowym, dlatego musi on wypełnić odpowiednie PITy 2014. Wysokość dywidendy jest zależna od wyniku finansowego, jaki dana spółka osiągnęła w trakcie roku. ...
48. Kiedy w umowie o dzieło odprowadza się składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
Kiedy w umowie o dzieło odprowadza się składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne   Umowa o dzieło jest umową cywilnoprawną, w związku z tym wszystkie regulacje, które jej dotyczą zostały ...
49. Kiedy można dwukrotnie odliczyć ulgę rehabilitacyjną w Picie 37
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
Kiedy można dwukrotnie odliczyć ulgę rehabilitacyjną w Picie 37   Ulga rehabilitacyjna może mieć charakter zarówno limitowany jak i nielimitowany, wszystko zależy od tego jaki charakter mają ...
50. E-deklaracja z brakującymi danymi w PITy 2014 programie
(Pity 2013 program/Pity 2014 program)
E-deklaracja z brakującymi danymi w PITy 2014 programie   Dzięki powszechnej dostępności Internetu już od kilku lat podatnicy mają możliwość złożenia rocznego zeznania podatkowego w formie elektronicznej. ...