PITy 2016 program

epity1

Frazę pity 2013 bez wpisanego krs znajdziesz w następujących artykułach:
1. Kiedy emeryt wypełnia PIT 2016 samodzielnie?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
Kiedy emeryt wypełnia PIT 2016 samodzielnie?                   Osoby pobierające świadczenia emerytalne, w większości ...
2. Gdzie znaleźć listę organizacji uprawnionych do otrzymania 1% podatku?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
... pola w formularzu podatkowym. Żeby OPP otrzymała darowiznę, podczas wypełniania zeznania w PITy 2016 program, konieczne jest podanie numeru wybranej organizacji w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) oraz ...
... Osoby, które pierwszy raz otrzymały dywidendę i nie wiedzą jak poprawnie wykazać ją w zeznaniu rocznym, mogą wykorzystać do wypełnienia druku PIT-38 bezpłatny program pity 2016. W programie deklarację ...
4. Błędy w PIT-11 – jak je skorygować?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
Błędy w PIT-11 – jak je skorygować?   Osoby, które w trakcie 2016 r. uzyskiwały przychody za pośrednictwem płatnika, wypełniają zeznanie roczne 2016 na podstawie formularza PIT-11. Druk PIT-11 ...
5. Czy można odliczyć ulgę prorodzinną na pełnoletnie dziecko?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
... bezpłatny program pity 2016. Korzystając z ulgi prorodzinnej na pełnoletnie dziecko trzeba pamiętać, że utrata prawa do ulgi następuje w momencie wystąpienia jednego z poniższych zdarzeń: ukończenia ...
6. Kiedy do deklaracji załączamy PIT/UZ?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
... dane współmałżonka. Osoby korzystające z ulgi prorodzinnej mogą złożyć zeznanie w formie elektronicznej. Formularz PIT-37 lub PIT-36 oraz załącznik PIT/O i PIT/UZ można wypełnić w PITy 2016 program, ...
7. Kiedy do PIT 2016 dołączamy załącznik PIT/D?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
Kiedy do PIT 2016 dołączamy załącznik PIT/D?   Ulgi, z których mogą skorzystać podatnicy wypełniający deklaracje PIT 2016 możemy podzielić na dwa rodzaje – znajdujące się w katalogu ulg podatkowych ...
8. Kiedy należy złożyć załącznik PIT/B?
(Pity 2016 program/Pity 2016 program)
Kiedy należy złożyć załącznik PIT/B?   Druk PIT/B jest przeznaczony dla osób fizycznych, które prowadzą własną działalność gospodarczą. Wypełniają tylko ci podatnicy, którzy opłacają podatek dochodowy ...
9. Kiedy nie można rozliczyć się na formularzu PIT-37?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
... zeznanie roczne w PITy 2016 program. Jest to darmowa aplikacja komputerowa, która umożliwia wygenerowanie wszystkich najpopularniejszych druków podatkowych.  ...
10. PIT za 2016 rok: jak rozliczyć kredyt podatkowy?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
... dochodu z 2013 r. trzeba także wykazać w załączniku PIT/Z. Zarówno formularz główny, jak i załącznik PIT/Z można wypełnić w pity 2016 program.  ...
11. Co zrobić jeżeli nie mamy pieniędzy na opłacenie podatku?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
... z sytuacji losowej (choroba, śmierć, utrata pracy, pożar itp.). Ostatnim rozwiązaniem jest terminowe złożenie deklaracji podatkowej we właściwym urzędzie skarbowym (można ją wypełnić np. w PITy 2016 ...
12. Jak rozliczyć dochody uzyskane na giełdach zagranicznych?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
Jak rozliczyć dochody uzyskane na giełdach zagranicznych?   Dzięki dostępności usług maklerskich przez Internet, polscy inwestorzy mogą nie tylko w prosty sposób inwestować na Giełdzie Papierów ...
13. Co uprawnia do odliczenia ulgi rehabilitacyjnej w PIT 2016?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
Co uprawnia do odliczenia ulgi rehabilitacyjnej w PIT 2016?   Z ulgi rehabilitacyjnej mogą skorzystać osoby niepełnosprawne, które osiągnęły roczny dochód przekraczający 9 120 zł. Gdy osoba niepełnosprawna ...
14. PIT 2016: jak rozliczyć dochody z kontraktu managerskiego?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
... jaki sposób podatnik rozlicza się z fiskusem z dochodów osiągniętych z tytułu kontraktu managerskiego, do wypełnienia wszystkich niezbędnych formularzy podatkowych warto wykorzystać bezpłatny program PITy ...
15. Jak rozliczyć otrzymane premie?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
Jak rozliczyć otrzymane premie?   Zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi, premie regulaminowe i uznaniowe wypłacane pracownikowi przez pracodawcę stanowią przychód ze stosunku pracy. ...
16. Kiedy do zeznania dołączamy PIT/O?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
Kiedy do zeznania dołączamy PIT/O?   PIT/O stanowi informację o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku, które zostały dokonane w danym roku podatkowym. Jest on załącznikiem do formularzy ...
17. Jak wypełnić aktywny formularz PIT 2016?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
Jak wypełnić aktywny formularz PIT 2016?   Interaktywne formularze podatkowe są elektronicznymi drukami PIT zapisanymi w formacie PDF. Aby otworzyć je na komputerze trzeba posiadać zainstalowany ...
18. Co zrobić jeżeli nie otrzymaliśmy PIT-11?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
Co zrobić jeżeli nie otrzymaliśmy PIT-11?   Podatnicy, którzy w 2016 r. uzyskiwali dochody za pośrednictwem płatnika, powinni do 2 marca 2017 r. otrzymać od niego formularz PIT-11, będący informacją ...
19. Jak poprawnie odliczyć składki ZUS w PIT za 2016 rok?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
... tak samo jak w przypadku ubezpieczenia społecznego, odliczenie składek na ubezpieczenie zdrowotne jest bardzo proste. Wystarczy, podczas wypełniania rozliczenia przez program PITy 2016, przepisać łączną ...
20. Jak poprawnie uwzględnić w zeznaniu rocznym straty z lat ubiegłych?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
Jak poprawnie uwzględnić w zeznaniu rocznym straty z lat ubiegłych?   Strata powstaje wtedy, gdy koszty, które podatnik poniósł w celu osiągnięcia przychodu są wyższe niż uzyskany przychód. Zgodnie ...
21. Jak rozliczają się z fiskusem artyści i twórcy?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
Jak rozliczają się z fiskusem artyści i twórcy?   Artyści i twórcy mają obowiązek odprowadzenia podatku dochodowego od uzyskanych dochodów. Sposób w jaki powinni rozliczyć się z urzędem skarbowym ...
22. Jak właściwie udokumentować darowizny odliczone w PIT 2016?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
Jak właściwie udokumentować darowizny odliczone w PIT 2016?   Podatnicy, którzy w 2016 roku dokonali darowizn, mogą odliczyć je od podstawy do opodatkowania, podczas wypełniania deklaracji PIT ...
23. Kiedy w rozliczeniu PIT 2016 uwzględniamy dochody zagraniczne?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
Kiedy w rozliczeniu PIT 2016 uwzględniamy dochody zagraniczne?   Rozliczanie dochodów uzyskanych w innym państwie często budzi spore wątpliwości. Podatnicy nie wiedzą kiedy powinni uwzględnić ...
24. Rozliczanie dochodów z zagranicy w PIT 2016
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
... dla danej waluty, obowiązującego w dniu roboczym poprzedzającym dzień, w którym wynagrodzenie zostało przekazane do dyspozycji podatnika. PITy 2016 program posiada wbudowany kalkulator walutowy, który ...
25. Wysokość kosztów uzyskania przychodu w PIT 2016
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
Wysokość kosztów uzyskania przychodu w PIT 2016   W większości przypadków, poza ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, podatek dochodowy jest naliczany od dochodu. Oznacza to, że osiągnięty ...
26. W jaki sposób wypełnić PIT 2016 na komputerze?
(Pity 2016 program/Pity 2016 program)
W jaki sposób wypełnić PIT 2016 na komputerze?   Wielu podatnikom wydaje się, że wypełnianie formularzy podatkowych na komputerze jest trudniejsze i bardziej czasochłonne. Nic bardziej mylnego. ...
27. Kiedy powstaje nadpłata podatku?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
Kiedy powstaje nadpłata podatku?   Nadpłata podatku dochodowego powstaje w momencie, gdy zaliczki, które podatnik odprowadził w trakcie roku, przewyższają faktyczną wysokość zobowiązania podatkowego ...
28. W jaki sposób można wypełnić e-deklarację za 2016 rok?
(Pity 2016 program/Pity 2016 program)
... wypełnione w PITy 2016 program można nie tylko wysłać do urzędu przez Internet, ale także wydrukować i złożyć w formie papierowej. W związku z tym, z programu mogą skorzystać również osoby, które preferują ...
29. Jak wysłać PIT 2016 w formie elektronicznej?
(Pity 2016 program/Pity 2016 program)
... pit 2016 w formie elektronicznej, trzeba posiadać komputer z dostępem do sieci internetowej. Na dysku komputera należy zainstalować program pity 2016 lub wtyczkę udostępnianą przez Ministerstwo Finansów. ...
30. Jak złożyć zeznanie PIT 2016 przez Internet?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
Jak złożyć zeznanie PIT 2016 przez Internet?   Obowiązek wypełnienia zeznania rocznego spoczywa na każdym podatniku, który w danym roku podatkowym osiągnął dochód lub przychód podlegający opodatkowaniu ...
31. Wypełnianie e-deklaracji 2016 krok po kroku
(Pity 2016 program/Pity 2016 program)
... mamy dwie opcje: wtyczkę dostępną na stronie Ministerstwa Finansów, program pity 2016. Po zainstalowaniu wtyczki będziemy mogli wypełnić interaktywne formularze podatkowe i załączniki. ...
32. Zalety rozliczania osiągniętych dochodów przez Internet
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
... i popełnia błędy, które następnie muszą zostać skorygowane. W celu uniknięcia takiej sytuacji, najlepiej wypełnić zeznanie w PITy 2016 program. Jest to darmowa aplikacja komputerowa, która przeprowadzi ...
33. Jakie dochody rozliczamy na formularzu PIT-36L?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
Jakie dochody rozliczamy na formularzu PIT-36L?   O tym jaki formularz podatkowy należy złożyć w urzędzie skarbowym jako rozliczenie roczne 2016 decyduje rodzaj osiągniętych dochodów oraz wybrany ...
34. Jakie dochody rozliczamy na formularzu PIT-38?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
... odsetek za zwłokę. PIT-38 można przesłać do urzędu przez Internet, warto do tego celu wykorzystać PITy 2016 program, który przeprowadzi nas przez proces wypełniania zeznania krok po kroku.  ...
35. Kiedy otrzymujemy zwrot podatku?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
... opłacić, urząd skarbowy będzie musiał zwrócić nam nadpłaconą kwotę, wykazaną przez PITy 2016. Trzeba mieć jednak na uwadze, że zwrot zostanie dokonany tylko wtedy, gdy podatnik nie posiada żadnych zaległości ...
36. Kto może skorzystać z ulgi na dzieci?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
Kto może skorzystać z ulgi na dzieci?   Z ulgi prorodzinnej mogą w pit 2016 skorzystać podatnicy opłacający podatek dochodowy na zasadach ogólnych (wg skali 18 i 32%), wychowujący w trakcie danego ...
37. Jak poprawnie odliczyć ulgę prorodzinną w PIT 2016?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
Jak poprawnie odliczyć ulgę prorodzinną w PIT 2016?   Wypełniając zeznanie roczne 2016, po raz drugi rozliczymy ulgę prorodzinną na nowych zasadach. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami, dostęp do ...
38. Ulga rehabilitacyjna w rozliczeniu PIT za 2016 rok
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
... opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, na koloniach lub obozie. Wszystkie powyższe wydatki w prosty sposób odliczymy w PITy 2016 program. Wydatki o charakterze limitowanym, ...
39. Rodzaje załączników do druków PIT 2016
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
Rodzaje załączników do druków PIT 2016   Podatnicy nie zawsze zdają sobie sprawę, że poza właściwym formularzem podatkowym, muszą złożyć w urzędzie skarbowym także odpowiednie załączniki. Rozliczenie ...
40. Rodzaje formularzy PIT 2016
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
... do tego celu program PITy 2016.  ...
41. PIT 2016 – jak uniknąć błędów?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
PIT 2016 – jak uniknąć błędów?   W zeznaniach podatkowych można popełnić bardzo wiele błędów, dlatego podatnicy tak bardzo nie lubią rozliczania się z fiskusem. Jednak obliczanie wysokości zobowiązania ...
42. Najczęstsze błędy w zeznaniach podatkowych
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
... pity za 2016 rok były wypełnione poprawnie i nie wymagały późniejszej korekty. Pozwoli nam to na oszczędność czasu i nerwów. Wypełnianie zeznania podatkowego polega na wpisaniu identyfikatora podatkowego ...
43. Wysokość ulgi internetowej w PIT 2016
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
...  W urzędzie skarbowym podatnik powinien złożyć tylko pity 2016 i załącznik PIT/O, nie trzeba dołączać do formularzy dokumentacji potwierdzającej wydatki. Nie oznacza to jednak, że nie powinna być ona ...
44. Formularze do rozliczenia się z małżonkiem.
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
... wspólnej deklaracji rocznej najlepiej wykorzystać program PITy 2016. Dzięki tej darmowej aplikacji komputerowej poprawnie wypełnimy wszystkie niezbędne formularze podatkowe i załączniki, a następnie bezpiecznie ...
45. Kto może rozliczyć się przez Internet?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
Kto może rozliczyć się przez Internet?   Zeznanie podatkowe w formie elektronicznej (e-deklaracje), może przesłać każdy podatnik rozliczający się z urzędem skarbowym, na którymś z poniższych formularzy ...
46. Kto ma obowiązek złożyć PIT za 2016 rok?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
... w prosty sposób wypełnimy w program PITy 2016, który można pobrać z Internetu zupełnie za darmo.  ...
47. Organizacje, którym można przekazać swój 1%.
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
Jakim organizacjom można przekazać 1% podatku?   Podatnicy mają możliwość przekazania w PIT 2016 1% podatku dochodowego na rzecz wybranej przez siebie organizacji. Trzeba jednak pamiętać, że 1% ...
48. Jak złożyć korektę PIT 2016?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
Jak złożyć korektę PIT 2016?   Przyczyny korekty mogą być bardzo różne, najczęściej są to błędy obliczeniowe, niewypełnione pola obligatoryjne lub brak podpisu. Podatnicy mogą złożyć korektę na ...
49. 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
Jak przekazać 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego?   O 1% podatku mogą ubiegać się tylko te organizacje, które posiadają status organizacji pożytku publicznego (OPP). Lista organizacji ...
50. PIT-11 za 2016 rok - termin otrzymania.
(Formularze PIT 2016/Pit 37 druk)
Do kiedy powinniśmy otrzymać PIT-11 za 2016 rok?   PIT-11 zwiera informacje o dochodach oraz o zaliczkach na podatek dochodowy, które płatnik odprowadził za podatnika w danym roku podatkowym. ...