PITy 2016 program

epity1

Frazę pit ulga remontowa 2013 znajdziesz w następujących artykułach:
1. Czy dochody ze sprzedaży na Allegro trzeba wykazać w PIT 2016?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
Czy dochody ze sprzedaży na Allegro trzeba wykazać w PIT 2016?                   O tym, czy od dochodów uzyskanych w ...
2. Czy od świadczeń rodzinnych trzeba odprowadzić podatek?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
... dochodowego, przychodów, od których zaniechano poboru podatku dochodowego. Wszystkie przychody spełniające, któryś z powyższych wymogów, nie muszą być wykazywane w deklaracji pit 2016, gdyż nie są ...
3. Kiedy emeryt wypełnia PIT 2016 samodzielnie?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
Kiedy emeryt wypełnia PIT 2016 samodzielnie?                   Osoby pobierające świadczenia emerytalne, w większości ...
4. Kiedy można liczyć na szybki zwrot podatku?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
... dochodowy, które zostały odprowadzone w trakcie roku, przewyższają faktyczną wysokość zobowiązania podatkowego, obliczoną podczas wypełniania deklaracji PIT za 2016 r. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, ...
5. Gdzie znaleźć listę organizacji uprawnionych do otrzymania 1% podatku?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
... kapitałowe utworzone w celu innym niż prowadzenie działalności gospodarczej, które posiadają status OPP. Warto zwrócić uwagę, że aby organizacja została uznana za OPP nie wystarczy, że będzie ona prowadziła ...
6. Do czego służy czynny żal?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
... takowe były). Osoby, które składają czynny żal, ponieważ ich rozliczenie PIT 2016 nie zostało doręczone w terminie, powinny niezwłocznie dostarczyć do do urzędu poprawnie wypełnione formularze podatkowe. ...
7. Czy trzeba informować fiskus o zmianie adresu zamieszkania?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
... podatnik jest zobowiązany do złożenia zeznania pit 2016 w urzędzie skarbowym właściwym dla swojego miejsca zamieszkania, a nie zameldowania, jak miało to miejsce w przeszłości. Jeżeli miejsce zamieszkania ...
Czy otrzymane dywidendy trzeba wykazać w deklaracji PIT 2016?                   Dywidendą nazywana jest część zysku netto, ...
9. Błędy w PIT-11 – jak je skorygować?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
Błędy w PIT-11 – jak je skorygować?   Osoby, które w trakcie 2016 r. uzyskiwały przychody za pośrednictwem płatnika, wypełniają zeznanie roczne 2016 na podstawie formularza PIT-11. Druk PIT-11 ...
10. Czy można odliczyć ulgę prorodzinną na pełnoletnie dziecko?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
Czy można odliczyć ulgę prorodzinną na pełnoletnie dziecko?   Z ulgi prorodzinnej w PIT 2016 mogą skorzystać podatnicy, którzy w trakcie 2016 r. wychowywali jedno lub więcej dzieci. W związku ...
11. Kiedy do deklaracji załączamy PIT/UZ?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
Kiedy do deklaracji załączamy PIT/UZ?   W związku ze zmianami wprowadzonymi w przepisach regulujących korzystanie z ulgi prorodzinnej, podczas rozliczenia przychodów uzyskanych w 2016 r. podatnicy, ...
12. Kiedy do PIT 2016 dołączamy załącznik PIT/D?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
Kiedy do PIT 2016 dołączamy załącznik PIT/D?   Ulgi, z których mogą skorzystać podatnicy wypełniający deklaracje PIT 2016 możemy podzielić na dwa rodzaje – znajdujące się w katalogu ulg podatkowych ...
13. Kiedy należy złożyć załącznik PIT/B?
(Pity 2016 program/Pity 2016 program)
Kiedy należy złożyć załącznik PIT/B?   Druk PIT/B jest przeznaczony dla osób fizycznych, które prowadzą własną działalność gospodarczą. Wypełniają tylko ci podatnicy, którzy opłacają podatek dochodowy ...
14. Kiedy nie można rozliczyć się na formularzu PIT-37?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
Kiedy nie można rozliczyć się na formularzu PIT-37?   Wszystkie przychody wykazywane w formularzu pit 37 podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych, czyli zgodnie ze skalą 18 i 32%. Podstawę ...
15. PIT za 2016 rok: jak rozliczyć kredyt podatkowy?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
PIT za 2016 rok: jak rozliczyć kredyt podatkowy?   Kredyt podatkowy umożliwia odroczenie płatności podatku dochodowego od osób fizycznych. Mają do niego dostęp jedynie przedsiębiorcy, którzy dopiero ...
16. Co zrobić jeżeli nie mamy pieniędzy na opłacenie podatku?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
... podatkowego, jakie musi uregulować podatnik. W takiej sytuacji, gdy podatnik wypełnia deklaracje pit 2016 okazuje się, że wystąpiła niedopłata podatku i konieczne jest wpłacenie brakującej kwoty na konto ...
17. Jak rozliczyć dochody uzyskane na giełdach zagranicznych?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
... Wartościowych w Warszawie (GPW), ale również na giełdach zagranicznych. O ile rozliczenie PIT 2016 przychodów uzyskanych na GPW w jest proste, bo biuro maklerskie, po zakończeniu roku podatkowego, ma obowiązek ...
18. Co uprawnia do odliczenia ulgi rehabilitacyjnej w PIT 2016?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
Co uprawnia do odliczenia ulgi rehabilitacyjnej w PIT 2016?   Z ulgi rehabilitacyjnej mogą skorzystać osoby niepełnosprawne, które osiągnęły roczny dochód przekraczający 9 120 zł. Gdy osoba niepełnosprawna ...
19. Rozliczenie dochodów dziecka prowadzącego działalność gospodarczą
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
... do dochodów uzyskanych przez rodzica lub opiekuna prawnego, rozliczane w PIT 2016 druk, wypełnionym w imieniu dziecka i podpisanym przez rodzica lub opiekuna prawnego. Z pierwszą sytuacją ...
20. PIT 2016: jak rozliczyć dochody z kontraktu managerskiego?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
PIT 2016: jak rozliczyć dochody z kontraktu managerskiego?   Kontrakt managerski jest umową cywilnoprawną nienazwaną. Celem zawierania kontraktu jest powierzenie osobie fizycznej lub innemu podmiotowi ...
21. Kiedy nie są pobierane zaliczki na podatek dochodowy?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
... kwotę zaliczek, opłaconych w trakcie roku, można znaleźć w druku PIT-11 wystawianym przez płatnika, na podstawie tego formularza należy wypełnić PIT-36 lub PIT 37. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku ...
22. Jak rozliczyć otrzymane premie?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
... W związku z tym, wszystkie wypłacone premie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, gdy podatnik wypełnia rozliczenie pit za 2016 r. Ponieważ premia traktowana jest jako składnik ...
23. Jakie dochody z zagranicy są zwolnione z PIT?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
Jakie dochody z zagranicy są zwolnione z PIT?   O tym czy i w jaki sposób podatnicy pracujący poza granicami Polski powinni opodatkować uzyskane dochody w PIT 2016 decyduje: treść umowy ...
24. Kiedy do zeznania dołączamy PIT/O?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
Kiedy do zeznania dołączamy PIT/O?   PIT/O stanowi informację o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku, które zostały dokonane w danym roku podatkowym. Jest on załącznikiem do formularzy ...
25. Co zrobić z dokumentacją potwierdzającą prawo do ulg podatkowych?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
... powodując tym samym zmniejszenie wysokości zobowiązania podatkowego, jakie musi uregulować podatnik. Osoby składające zeznanie PIT 2016 mogą korzystać z ulg znajdującym się w obowiązującym katalogu ulg ...
26. Jak poprawnie rozliczyć dochody osiągnięte na giełdzie?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
Jak poprawnie rozliczyć dochody osiągnięte na giełdzie?   Dochody uzyskiwane na giełdzie są dochodami z kapitałów pieniężnych i podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. ...
27. Jak wypełnić aktywny formularz PIT 2016?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
Jak wypełnić aktywny formularz PIT 2016?   Interaktywne formularze podatkowe są elektronicznymi drukami PIT zapisanymi w formacie PDF. Aby otworzyć je na komputerze trzeba posiadać zainstalowany ...
28. Co zrobić jeżeli nie otrzymaliśmy PIT-11?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
Co zrobić jeżeli nie otrzymaliśmy PIT-11?   Podatnicy, którzy w 2016 r. uzyskiwali dochody za pośrednictwem płatnika, powinni do 2 marca 2017 r. otrzymać od niego formularz PIT-11, będący informacją ...
29. Jak poprawnie odliczyć składki ZUS w PIT za 2016 rok?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
Jak poprawnie odliczyć składki ZUS w PIT za 2016 rok?   Składki na ubezpieczenie społeczne   Składki na ubezpieczenie społeczne, które zostały opłacone w trakcie danego roku podatkowego, ...
30. Jak poprawnie uwzględnić w zeznaniu rocznym straty z lat ubiegłych?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
... w kolejnych latach uzyska z danego źródła dochód. Straty można rozliczać tylko przez 5 lat następujących po roku, w którym wykazana została strata. W związku z tym w pit za 2016 rok można uwzględnić ...
31. Jak rozliczają się z fiskusem artyści i twórcy?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
... powinien prowadzić on działalność gospodarczą. Uzyskane dochody/przychody mogą być opodatkowane: podatkiem progresywnym (18 i 32%) rozliczanym na formularzu PIT-36, podatkiem liniowym (19%) ...
32. Jak właściwie udokumentować darowizny odliczone w PIT 2016?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
Jak właściwie udokumentować darowizny odliczone w PIT 2016?   Podatnicy, którzy w 2016 roku dokonali darowizn, mogą odliczyć je od podstawy do opodatkowania, podczas wypełniania deklaracji PIT ...
33. Kiedy w rozliczeniu PIT 2016 uwzględniamy dochody zagraniczne?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
Kiedy w rozliczeniu PIT 2016 uwzględniamy dochody zagraniczne?   Rozliczanie dochodów uzyskanych w innym państwie często budzi spore wątpliwości. Podatnicy nie wiedzą kiedy powinni uwzględnić ...
34. Rozliczanie dochodów z zagranicy w PIT 2016
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
Rozliczanie dochodów z zagranicy w PIT 2016   O obowiązkach podatnika względem polskich organów skarbowych decyduje jego rezydencja podatkowa. Polski rezydent podatkowy powinien wykazać w deklaracji ...
35. Wysokość kosztów uzyskania przychodu w PIT 2016
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
Wysokość kosztów uzyskania przychodu w PIT 2016   W większości przypadków, poza ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, podatek dochodowy jest naliczany od dochodu. Oznacza to, że osiągnięty ...
36. W jaki sposób wypełnić PIT 2016 na komputerze?
(Pity 2016 program/Pity 2016 program)
W jaki sposób wypełnić PIT 2016 na komputerze?   Wielu podatnikom wydaje się, że wypełnianie formularzy podatkowych na komputerze jest trudniejsze i bardziej czasochłonne. Nic bardziej mylnego. ...
37. Co powinniśmy zrobić, jeżeli po złożeniu PIT 2016 zauważymy błędy?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
Co powinniśmy zrobić, jeżeli po złożeniu PIT 2016 zauważymy błędy?   Do najpopularniejszych błędów występujących w deklaracjach podatkowych należą błędy obliczeniowe oraz błędy w danych identyfikacyjnych, ...
38. Czy trzeba rozliczyć się z fiskusem, gdy osiągnęliśmy straty?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
... podatnika z obowiązku wypełnienia rocznej deklaracji podatkowej. Złożenie pit za 2016 r. będzie uprawniało nas do odliczenia wykazanej straty w zeznaniach składanych w kolejnych latach, co pozwoli na obniżenie ...
39. Jak powinna wyglądać korekta deklaracji rocznej?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
Jak powinna wyglądać korekta deklaracji rocznej?   Podatnik powinien złożyć korektę pit 2016, gdy otrzyma wezwanie z urzędu skarbowego, a także jeżeli sam zauważy, że rozliczenie zawiera braki, ...
40. Kiedy powstaje nadpłata podatku?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
... wykazanego w pit 2016. Nadpłata może pojawić się wskutek: uwzględnienia w zeznaniu ulg i odliczeń, odliczenia strat wykazanych w deklaracjach podatkowych złożonych w latach ubiegłych, stosowania ...
41. W jaki sposób można wypełnić e-deklarację za 2016 rok?
(Pity 2016 program/Pity 2016 program)
... najpopularniejsze formularze podatkowe – PIT-16A, PIT-19A, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 oraz PIT-39, a także załączniki – PIT/B, PIT/D, PIT-2K, PIT/M, PIT/O, PIT/UZ, PIT/Z i PIT/ZG. W zależności ...
42. Jak wysłać PIT 2016 w formie elektronicznej?
(Pity 2016 program/Pity 2016 program)
Jak wysłać PIT 2016 w formie elektronicznej?   System stworzony przez Ministerstwo Finansów umożliwia przesłanie w formie elektronicznej formularzy PIT-16A, PIT-19A, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, ...
43. Jak złożyć zeznanie PIT 2016 przez Internet?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
Jak złożyć zeznanie PIT 2016 przez Internet?   Obowiązek wypełnienia zeznania rocznego spoczywa na każdym podatniku, który w danym roku podatkowym osiągnął dochód lub przychód podlegający opodatkowaniu ...
44. Wypełnianie e-deklaracji 2016 krok po kroku
(Pity 2016 program/Pity 2016 program)
Wypełnianie e-deklaracji 2016 krok po kroku   Podatnicy po raz pierwszy będą mogli złożyć zeznanie pit 2016 na jeden z aż czterech sposobów: osobiście, za pośrednictwem poczty,  ...
45. Zalety rozliczania osiągniętych dochodów przez Internet
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
... internetowej można złożyć wszystkie popularne formularze podatkowe: PIT-16A – karta podatkowa, PIT-19A – zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów osób duchownych, PIT-28 – ryczałt ...
46. Jakie dochody rozliczamy na formularzu PIT-36L?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
Jakie dochody rozliczamy na formularzu PIT-36L?   O tym jaki formularz podatkowy należy złożyć w urzędzie skarbowym jako rozliczenie roczne 2016 decyduje rodzaj osiągniętych dochodów oraz wybrany ...
47. Jakie dochody rozliczamy na formularzu PIT-38?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
Jakie dochody rozliczamy na formularzu PIT-38?   Istnieją różne formularze PIT 2016, każdy z nich jest przeznaczony do rozliczania innego rodzaju dochodów. W PIT-38 wykazujemy dochody o charakterze ...
48. Kiedy otrzymujemy zwrot podatku?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
Kiedy otrzymujemy zwrot podatku?   Podstawę, od której naliczany jest podatek dochodowy od osób fizycznych, może stanowić przychód (PIT-28) lub dochód (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39). ...
49. Kto może skorzystać z ulgi na dzieci?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
Kto może skorzystać z ulgi na dzieci?   Z ulgi prorodzinnej mogą w pit 2016 skorzystać podatnicy opłacający podatek dochodowy na zasadach ogólnych (wg skali 18 i 32%), wychowujący w trakcie danego ...
50. Kto może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
...  ułatwienie osobie niepełnosprawnej wykonywania czynności życiowych. Z ulgi PIT 2016 mogą skorzystać: osoby niepełnosprawne, jeżeli ich roczny dochód przekroczył kwotę 9 120 zł, opiekunowie ...