PITy 2016 program

epity1

Frazę konopka pity 2013 znajdziesz w następujących artykułach:
1. Gdzie znaleźć listę organizacji uprawnionych do otrzymania 1% podatku?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
Gdzie znaleźć listę organizacji uprawnionych do otrzymania 1% podatku?                   Działalność organizacji pożytku ...
Czy otrzymane dywidendy trzeba wykazać w deklaracji PIT 2016?                   Dywidendą nazywana jest część zysku netto, ...
3. Czy można odliczyć ulgę prorodzinną na pełnoletnie dziecko?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
Czy można odliczyć ulgę prorodzinną na pełnoletnie dziecko?   Z ulgi prorodzinnej w PIT 2016 mogą skorzystać podatnicy, którzy w trakcie 2016 r. wychowywali jedno lub więcej dzieci. W związku ...
4. Kiedy do deklaracji załączamy PIT/UZ?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
Kiedy do deklaracji załączamy PIT/UZ?   W związku ze zmianami wprowadzonymi w przepisach regulujących korzystanie z ulgi prorodzinnej, podczas rozliczenia przychodów uzyskanych w 2016 r. podatnicy, ...
5. Kiedy nie można rozliczyć się na formularzu PIT-37?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
Kiedy nie można rozliczyć się na formularzu PIT-37?   Wszystkie przychody wykazywane w formularzu pit 37 podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych, czyli zgodnie ze skalą 18 i 32%. Podstawę ...
6. PIT za 2016 rok: jak rozliczyć kredyt podatkowy?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
PIT za 2016 rok: jak rozliczyć kredyt podatkowy?   Kredyt podatkowy umożliwia odroczenie płatności podatku dochodowego od osób fizycznych. Mają do niego dostęp jedynie przedsiębiorcy, którzy dopiero ...
7. Co zrobić jeżeli nie mamy pieniędzy na opłacenie podatku?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
Co zrobić jeżeli nie mamy pieniędzy na opłacenie podatku?   Czasem zdarza się, że zaliczki na podatek dochodowy, które zostały odprowadzone w trakcie roku nie pokrywają w całości zobowiązania ...
8. PIT 2016: jak rozliczyć dochody z kontraktu managerskiego?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
PIT 2016: jak rozliczyć dochody z kontraktu managerskiego?   Kontrakt managerski jest umową cywilnoprawną nienazwaną. Celem zawierania kontraktu jest powierzenie osobie fizycznej lub innemu podmiotowi ...
9. Jak poprawnie odliczyć składki ZUS w PIT za 2016 rok?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
Jak poprawnie odliczyć składki ZUS w PIT za 2016 rok?   Składki na ubezpieczenie społeczne   Składki na ubezpieczenie społeczne, które zostały opłacone w trakcie danego roku podatkowego, ...
10. Jak poprawnie uwzględnić w zeznaniu rocznym straty z lat ubiegłych?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
Jak poprawnie uwzględnić w zeznaniu rocznym straty z lat ubiegłych?   Strata powstaje wtedy, gdy koszty, które podatnik poniósł w celu osiągnięcia przychodu są wyższe niż uzyskany przychód. Zgodnie ...
11. Rozliczanie dochodów z zagranicy w PIT 2016
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
Rozliczanie dochodów z zagranicy w PIT 2016   O obowiązkach podatnika względem polskich organów skarbowych decyduje jego rezydencja podatkowa. Polski rezydent podatkowy powinien wykazać w deklaracji ...
12. W jaki sposób można wypełnić e-deklarację za 2016 rok?
(Pity 2016 program/Pity 2016 program)
W jaki sposób można wypełnić e-deklarację za 2016 rok?   Rozliczanie się z urzędem skarbowym w formie elektronicznej staje się z roku na rok coraz popularniejsze. Aby wysłać e-deklaracje za 2016 ...
13. Jak wysłać PIT 2016 w formie elektronicznej?
(Pity 2016 program/Pity 2016 program)
Jak wysłać PIT 2016 w formie elektronicznej?   System stworzony przez Ministerstwo Finansów umożliwia przesłanie w formie elektronicznej formularzy PIT-16A, PIT-19A, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, ...
14. Wypełnianie e-deklaracji 2016 krok po kroku
(Pity 2016 program/Pity 2016 program)
Wypełnianie e-deklaracji 2016 krok po kroku   Podatnicy po raz pierwszy będą mogli złożyć zeznanie pit 2016 na jeden z aż czterech sposobów: osobiście, za pośrednictwem poczty,  ...
15. Zalety rozliczania osiągniętych dochodów przez Internet
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
Zalety rozliczania osiągniętych dochodów przez Internet   Z możliwości rozliczenia się z fiskusem w formie elektronicznej, podatnicy korzystają już kilka lat. Popularność składania formularzy ...
16. Jakie dochody rozliczamy na formularzu PIT-38?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
Jakie dochody rozliczamy na formularzu PIT-38?   Istnieją różne formularze PIT 2016, każdy z nich jest przeznaczony do rozliczania innego rodzaju dochodów. W PIT-38 wykazujemy dochody o charakterze ...
17. Kiedy otrzymujemy zwrot podatku?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
Kiedy otrzymujemy zwrot podatku?   Podstawę, od której naliczany jest podatek dochodowy od osób fizycznych, może stanowić przychód (PIT-28) lub dochód (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39). ...
18. Ulga rehabilitacyjna w rozliczeniu PIT za 2016 rok
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
Jak uwzględnić ulgę rehabilitacyjną w rozliczeniu PIT za 2016 rok?   Prawo do odliczenia ulgi rehabilitacyjnej przysługuje osobom niepełnosprawnym, których roczny dochód przekroczył 9 120 zł. ...
19. Rodzaje formularzy PIT 2016
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
Rodzaje formularzy PIT 2016   Istnieją różne rodzaje formularzy podatkowych. Każdy z nich jest przeznaczony do rozliczania innego rodzaju dochodów/przychodów. Bardzo ważne jest, aby rozliczenie ...
20. Najczęstsze błędy w zeznaniach podatkowych
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
Najczęstsze błędy w zeznaniach podatkowych   Obowiązek rozliczania się z fiskusem z dochodów osiągniętych w danym roku podatkowym nie należy do przyjemności, dlatego warto zadbać o to, aby wszystkie ...
21. Wysokość ulgi internetowej w PIT 2016
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
Wysokość ulgi internetowej w PIT 2016   W ramach ulgi internetowej możliwe jest odliczenie wydatków, poniesionych w danym roku podatkowym, na korzystanie z sieci internetowej. Zgodnie z przepisami ...
22. Formularze do rozliczenia się z małżonkiem.
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
Na jakich formularzach PIT 2016 można rozliczyć się z małżonkiem?   Podatnicy pozostający w związku małżeńskim, którzy posiadają tzw. wspólność majątkową, mogą złożyć jedno rozliczenie PIT 2016. ...
23. Kto ma obowiązek złożyć PIT za 2016 rok?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
Kto ma obowiązek złożyć PIT za 2016 rok?   Rozliczenie PIT 2016 mają obowiązek złożyć podatnicy, którzy w 2016 roku osiągnęli dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. ...
24. Co się stanie jeżeli złożymy PIT 2016 po terminie?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
Co się stanie jeżeli złożymy PIT 2016 po terminie?   Nieterminowe rozliczenie się z fiskusem z osiągniętych dochodów może mieć bardzo nieprzyjemne konsekwencje. Nawet jeżeli pit 2016 formularz ...
25. Jakie dochody wykazujemy w PIT-38?
(Pity 2016 program/Pity 2016 program)
Jakie dochody wykazujemy w PIT-38?   Formularz PIT-38, jako zeznanie roczne 2016, mają obowiązek złożyć osoby, które w danym roku podatkowym uzyskały przychody: z odpłatnego zbycia papierów ...
26. Jakie dochody rozliczamy na formularzu PIT-39?
(Pity 2016 program/Pity 2016 program)
Jakie dochody rozliczamy na formularzu PIT-39?   O tym czy i w jaki sposób podatnik powinien opodatkować dochody uzyskane w wyniku zbycia nieruchomości, decyduje rok, w którym owa nieruchomość ...
27. Jak wypełnić PIT na komputerze?
(Pity 2016 program/Pity 2016 program)
Wypełnianie formularzy podatkowych na komputerze jest zdecydowanie łatwiejsze, niż rozliczanie się na tradycyjnych papierowych drukach podatkowych. W zależności od tego w jaki sposób będziemy chcieli złożyć ...
28. Jak rozliczyć dochody z umowy zlecenia?
(Pity 2016 program/Pity 2016 program)
Umowa zlecenia jest umową cywilnoprawną zawieraną pomiędzy zleceniodawcą i zleceniobiorcą. Poprzez podpisanie umowy zleceniodawca zobowiązuje się do wykonania określonego w umowie zlecenia, a zleceniobiorca ...
29. Czy lokaty jednodniowe podlegają opodatkowaniu?
(Pity 2016 program/Pity 2016 program)
Lokatami jednodniowymi nazywane są lokaty, w których odsetki są odprowadzane każdego dnia. Jeszcze do niedawna ten sposób pomnażania kapitału umożliwiał uniknięcie podatku dochodowego, nazywanego też podatkiem ...
30. Co to jest rezydencja podatkowa?
(Pity 2016 program/Pity 2016 program)
Co to jest rezydencja podatkowa?   Rezydencja podatkowa decyduje o zakresie obowiązków jakie podatnik posiada względem organów skarbowych w danym państwie. W przypadku posiadania rezydencji na ...
31. Co to jest PIT zerowy?
(Pity 2016 program/Pity 2016 program)
Co to jest PIT zerowy?   Osoba, która osiągnęła dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ma obowiązek złożyć we właściwym terminie zeznanie roczne 2016. Podatnicy, ...
32. Co to jest formularz interaktywny?
(Pity 2016 program/Pity 2016 program)
Co to jest formularz interaktywny? Interaktywne formularze podatkowe, to formularze PIT 2016 w formacie PDF. Posiadają one interaktywne pola, dzięki którym poprawne wypełnienie rozliczenia rocznego zajmuje ...
33. Obowiązki podatnika
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
Podatek jest bezzwrotnym i przymusowym świadczeniem pieniężnym, które należy uregulować w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w odpowiednich przepisach podatkowych. Płacenia podatków nie ...
34. Kwota opodatkowana w rozliczeniu PIT przy sprzedaży nieruchomości
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
Kwota opodatkowaniu w rozliczeniu PIT przy sprzedaży nieruchomości   PIT 37 jest drukiem, po który najczęściej sięgają polscy podatnicy przy swoich rozliczeniach. Wynika to przede wszystkim z faktu, ...
35. Sprzedana nieruchomość jest dochodem w Picie 2016?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
Sprzedana nieruchomość jest dochodem w Picie 2016?   Wystawiając swój PIT 2016 należy pamiętać przede wszystkim o tym, by zawrzeć w nim wszystkie informacje, dotyczące dochodów podatników. Jakie elementy ...
36. Popularność rozliczenia PIT 2016 przez Internet
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
Popularność rozliczenia PIT 2016 przez Internet W tej chwili podatnicy mają okazję korzystać z kilku sposób, dzięki którym ich PIT 2016 może trafić do wybranego urzędu skarbowego. Wciąż wiele osób ...
37. Kara urzędu skarbowego – jak długo od czasu złożenia PITu 2016
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
Kara urzędu skarbowego – jak długo od czasu złożenia PITu 2016 Pit 2016 może być wystawiany za pośrednictwem różnorodnych metod. Podatnicy przyzwyczaili się przede wszystkim do wypisywania swoich ...
38. Działalność przez Internet w rozliczeniu rocznym 2016
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
Działalność przez Internet w rozliczeniu rocznym 2016   Rozliczenie roczne są zobligowani wystawiać wszyscy podatnicy, którzy uzyskują dochody. Coraz częściej jednak obecne są sytuacje, kiedy PIT 2016 ...
39. Akt czynnego żalu podatnika - jak długo rozpatrywany
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
Akt czynnego żalu podatnika - jak długo rozpatrywany   Jeżeli nasze rozliczenie roczne 2016 nie dotarło do urzędu skarbowego w terminie, bądź bezwiednie popełniliśmy inne przestępstwo skarbowe, mamy ...
40. Jak urząd skarbowy traktuje elektroniczne rozliczenie PIT 2016
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
Jak urząd skarbowy traktuje elektroniczne rozliczenie PIT 2016 Podatnicy zwykle zostawiają rozliczenie PIT 2016 ostatnią chwilę. Każdy powód jest dobry, aby odwlec w czasie rozliczenie z fiskusem. ...
41. Świadczenia na dzieci w Picie 2016
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
Świadczenia na dzieci w Picie 2016 PIT 2016 jest formularzem przeznaczonym dla wszystkich podatników, zarówno samotnych, jak i tych, którzy posiadają dzieci. Warto jednak znacząco ułatwić sobie proces ...
42. Kiedy urząd skarbowy sam koryguje zeznanie podatkowe PIT 2016
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
Kiedy urząd skarbowy sam koryguje zeznanie podatkowe PIT 2016 Przy wystawianiu druku PIT 2016 należy przede wszystkim pamiętać o tym, by był on wypełniony w sposób prawidłowy. Wszelkie niedociągnięcia ...
43. Ulgi w PITy 2016 odliczane elektronicznie- bezbłędnie
(Pity 2016 program/Pity 2016 program)
Ulgi w Picie 2016 odliczane elektronicznie- bezbłędnie PIT 2016 stawia przed podatnikami bardzo wiele możliwości. Wiele osób nie zdaje sobie bowiem sprawy z tego, że rozliczenie roczne służy do wykazania ...
44. Jak w rozliczeniu rocznym 2016 opodatkowany jest wolontariat pracowniczy
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
Jak w rozliczeniu rocznym 2016 opodatkowany jest wolontariat pracowniczy   Wolontariatem pracowniczym nazywana jest działalność przedsiębiorstw – ich właścicieli i pracowników, na rzecz różnego rodzaju ...
45. Jak formularze PIT działają w programie PITy 2016
(Pity 2016 program/Pity 2016 program)
  Jak formularze PIT działają w programie PITy 2016   Niebawem przed podatnikami stanie obowiązek sporządzenia rocznego zeznania podatkowego. Dla wielu osób jest to problematyczne, w związku z czym ...
46. Jak należy opodatkować otrzymane dywidendy
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
Jak należy opodatkować otrzymane dywidendy Dywidendą nazywana jest część zysku spółki o charakterze kapitałowym, która jest przekazywana wspólnikowi lub akcjonariuszowi tej spółki, lub dzielona pomiędzy ...
47. Kiedy w umowie o dzieło odprowadza się składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
Kiedy w umowie o dzieło odprowadza się składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne   Umowa o dzieło jest umową cywilnoprawną, w związku z tym wszystkie regulacje, które jej dotyczą zostały ...
48. Kiedy można dwukrotnie odliczyć ulgę rehabilitacyjną w Picie 37
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
Kiedy można dwukrotnie odliczyć ulgę rehabilitacyjną w Picie 37   Ulga rehabilitacyjna może mieć charakter zarówno limitowany jak i nielimitowany, wszystko zależy od tego jaki charakter mają ...
49. E-deklaracja z brakującymi danymi w PITy 2016 programie
(Pity 2016 program/Pity 2016 program)
E-deklaracja z brakującymi danymi w PITy 2016 programie   Dzięki powszechnej dostępności Internetu już od kilku lat podatnicy mają możliwość złożenia rocznego zeznania podatkowego w formie elektronicznej. ...
50. Zwrot podatku za rozliczenie PIT w krótkim czasie
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
Zwrot podatku za rozliczenie PIT w krótkim czasie Obowiązkiem podatników jest odprowadzanie podatku dochodowego na konto urzędu skarbowego, skąd trafiają one do budżetu państwa. Konieczność opłacania ...