PITy 2013 program

Frazę konopka pity 2013 znajdziesz w następujących artykułach:
1. Niedopłata w PIT 2013
(Pity 2013 program/Pity 2013 program)
Niedopłata w PIT 2013   W formularzu podatkowym, składanym jako rozliczenie roczne 2013, podatnik ma obowiązek podać: wysokość przychodu uzyskanego w danym roku, kwotę kosztów poniesionych ...
2. Jakie dochody wykazujemy w PIT-38?
(Pity 2013 program/Pity 2013 program)
Jakie dochody wykazujemy w PIT-38?   Formularz PIT-38, jako zeznanie roczne 2013, mają obowiązek złożyć osoby, które w danym roku podatkowym uzyskały przychody: z odpłatnego zbycia papierów ...
3. Jakie dochody rozliczamy na formularzu PIT-39?
(Pity 2013 program/Pity 2013 program)
Jakie dochody rozliczamy na formularzu PIT-39?   O tym czy i w jaki sposób podatnik powinien opodatkować dochody uzyskane w wyniku zbycia nieruchomości, decyduje rok, w którym owa nieruchomość ...
4. Jak wypełnić PIT na komputerze?
(Pity 2013 program/Pity 2013 program)
Wypełnianie formularzy podatkowych na komputerze jest zdecydowanie łatwiejsze, niż rozliczanie się na tradycyjnych papierowych drukach podatkowych. W zależności od tego w jaki sposób będziemy chcieli złożyć ...
5. Jak rozliczyć dochody z umowy zlecenia?
(Pity 2013 program/Pity 2013 program)
Umowa zlecenia jest umową cywilnoprawną zawieraną pomiędzy zleceniodawcą i zleceniobiorcą. Poprzez podpisanie umowy zleceniodawca zobowiązuje się do wykonania określonego w umowie zlecenia, a zleceniobiorca ...
Co do zasady, umorzona część kredytu stanowi dla podatnika przychód z innych źródeł, ponieważ kredytobiorca nie musi zwracać pożyczonych pieniędzy. Zgodnie z przepisami podatkowymi, umorzenie wiąże się ...
Odprawy pośmiertne i zasiłki pogrzebowe są świadczeniami przysługującymi rodzinie zmarłego podatnika. Obowiązek wypłaty zasiłku pogrzebowego ciąży na Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) lub Kasie Rolniczego ...
8. Czy lokaty jednodniowe podlegają opodatkowaniu?
(Pity 2013 program/Pity 2013 program)
Lokatami jednodniowymi nazywane są lokaty, w których odsetki są odprowadzane każdego dnia. Jeszcze do niedawna ten sposób pomnażania kapitału umożliwiał uniknięcie podatku dochodowego, nazywanego też podatkiem ...
9. Co to jest rezydencja podatkowa?
(Pity 2013 program/Pity 2013 program)
Co to jest rezydencja podatkowa?   Rezydencja podatkowa decyduje o zakresie obowiązków jakie podatnik posiada względem organów skarbowych w danym państwie. W przypadku posiadania rezydencji na ...
10. Co to jest PIT zerowy?
(Pity 2013 program/Pity 2013 program)
Co to jest PIT zerowy?   Osoba, która osiągnęła dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ma obowiązek złożyć we właściwym terminie zeznanie roczne 2013. Podatnicy, ...
11. Co to jest formularz interaktywny?
(Pity 2013 program/Pity 2013 program)
Co to jest formularz interaktywny? Interaktywne formularze podatkowe, to formularze PIT 2013 w formacie PDF. Posiadają one interaktywne pola, dzięki którym poprawne wypełnienie rozliczenia rocznego zajmuje ...
12. Jak szybciej uzyskać zwrot podatku?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2013, pity 2013 program)
Jak szybciej uzyskać zwrot podatku?   Podatnicy opłacający podatek dochodowy od osób fizycznych, w większości przypadków, opłacają w trakcie roku podatkowego comiesięczne lub cokwartalne zaliczki. ...
13. Obowiązki podatnika
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2013, pity 2013 program)
Podatek jest bezzwrotnym i przymusowym świadczeniem pieniężnym, które należy uregulować w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w odpowiednich przepisach podatkowych. Płacenia podatków nie ...
14. Kwota opodatkowana w rozliczeniu PIT przy sprzedaży nieruchomości
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2013, pity 2013 program)
Kwota opodatkowaniu w rozliczeniu PIT przy sprzedaży nieruchomości   PIT 37 jest drukiem, po który najczęściej sięgają polscy podatnicy przy swoich rozliczeniach. Wynika to przede wszystkim z faktu, ...
15. Sprzedana nieruchomość jest dochodem w Picie 2013?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2013, pity 2013 program)
Sprzedana nieruchomość jest dochodem w Picie 2013?   Wystawiając swój PIT 2013 należy pamiętać przede wszystkim o tym, by zawrzeć w nim wszystkie informacje, dotyczące dochodów podatników. Jakie elementy ...
16. Popularność rozliczenia PIT 2013 przez Internet
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2013, pity 2013 program)
Popularność rozliczenia PIT 2013 przez Internet W tej chwili podatnicy mają okazję korzystać z kilku sposób, dzięki którym ich PIT 2013 może trafić do wybranego urzędu skarbowego. Wciąż wiele osób ...
17. Kara urzędu skarbowego – jak długo od czasu złożenia PITu 2013
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2013, pity 2013 program)
Kara urzędu skarbowego – jak długo od czasu złożenia PITu 2013 Pit 2013 może być wystawiany za pośrednictwem różnorodnych metod. Podatnicy przyzwyczaili się przede wszystkim do wypisywania swoich ...
18. Działalność przez Internet w rozliczeniu rocznym 2013
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2013, pity 2013 program)
Działalność przez Internet w rozliczeniu rocznym 2013   Rozliczenie roczne są zobligowani wystawiać wszyscy podatnicy, którzy uzyskują dochody. Coraz częściej jednak obecne są sytuacje, kiedy PIT 2013 ...
19. Akt czynnego żalu podatnika - jak długo rozpatrywany
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2013, pity 2013 program)
Akt czynnego żalu podatnika - jak długo rozpatrywany   Jeżeli nasze rozliczenie roczne 2013 nie dotarło do urzędu skarbowego w terminie, bądź bezwiednie popełniliśmy inne przestępstwo skarbowe, mamy ...
20. Jak urząd skarbowy traktuje elektroniczne rozliczenie PIT 2013
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2013, pity 2013 program)
Jak urząd skarbowy traktuje elektroniczne rozliczenie PIT 2013 Podatnicy zwykle zostawiają rozliczenie PIT 2013 ostatnią chwilę. Każdy powód jest dobry, aby odwlec w czasie rozliczenie z fiskusem. ...
21. Świadczenia na dzieci w Picie 2013
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2013, pity 2013 program)
Świadczenia na dzieci w Picie 2013 PIT 2013 jest formularzem przeznaczonym dla wszystkich podatników, zarówno samotnych, jak i tych, którzy posiadają dzieci. Warto jednak znacząco ułatwić sobie proces ...
22. Kiedy urząd skarbowy sam koryguje zeznanie podatkowe PIT 2013
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2013, pity 2013 program)
Kiedy urząd skarbowy sam koryguje zeznanie podatkowe PIT 2013 Przy wystawianiu druku PIT 2013 należy przede wszystkim pamiętać o tym, by był on wypełniony w sposób prawidłowy. Wszelkie niedociągnięcia ...
23. Ulgi w PITy 2013 odliczane elektronicznie- bezbłędnie
(Pity 2013 program/Pity 2013 program)
Ulgi w Picie 2013 odliczane elektronicznie- bezbłędnie PIT 2013 stawia przed podatnikami bardzo wiele możliwości. Wiele osób nie zdaje sobie bowiem sprawy z tego, że rozliczenie roczne służy do wykazania ...
24. Jak w rozliczeniu rocznym 2013 opodatkowany jest wolontariat pracowniczy
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2013, pity 2013 program)
Jak w rozliczeniu rocznym 2013 opodatkowany jest wolontariat pracowniczy   Wolontariatem pracowniczym nazywana jest działalność przedsiębiorstw – ich właścicieli i pracowników, na rzecz różnego rodzaju ...
25. Jak formularze PIT działają w programie PITy 2013
(Pity 2013 program/Pity 2013 program)
  Jak formularze PIT działają w programie PITy 2013   Niebawem przed podatnikami stanie obowiązek sporządzenia rocznego zeznania podatkowego. Dla wielu osób jest to problematyczne, w związku z czym ...
26. Jak należy opodatkować otrzymane dywidendy
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2013, pity 2013 program)
Jak należy opodatkować otrzymane dywidendy Dywidendą nazywana jest część zysku spółki o charakterze kapitałowym, która jest przekazywana wspólnikowi lub akcjonariuszowi tej spółki, lub dzielona pomiędzy ...
27. Kiedy w umowie o dzieło odprowadza się składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2013, pity 2013 program)
Kiedy w umowie o dzieło odprowadza się składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne   Umowa o dzieło jest umową cywilnoprawną, w związku z tym wszystkie regulacje, które jej dotyczą zostały ...
28. Kiedy można dwukrotnie odliczyć ulgę rehabilitacyjną w Picie 37
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2013, pity 2013 program)
Kiedy można dwukrotnie odliczyć ulgę rehabilitacyjną w Picie 37   Ulga rehabilitacyjna może mieć charakter zarówno limitowany jak i nielimitowany, wszystko zależy od tego jaki charakter mają ...
29. E-deklaracja z brakującymi danymi w PITy 2013 programie
(Pity 2013 program/Pity 2013 program)
E-deklaracja z brakującymi danymi w PITy 2013 programie   Dzięki powszechnej dostępności Internetu już od kilku lat podatnicy mają możliwość złożenia rocznego zeznania podatkowego w formie elektronicznej. ...
30. Zwrot podatku za rozliczenie PIT w krótkim czasie
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2013, pity 2013 program)
Zwrot podatku za rozliczenie PIT w krótkim czasie Obowiązkiem podatników jest odprowadzanie podatku dochodowego na konto urzędu skarbowego, skąd trafiają one do budżetu państwa. Konieczność opłacania ...
31. W jakim kraju pracownicy linii lotniczych rozliczają PIT 2013
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2013, pity 2013 program)
W jakim kraju pracownicy linii lotniczych rozliczają PIT 2013   W skład pensji personelu pracującego dla linii lotniczych wchodzi wynagrodzenie podstawowe, diety, a także tak zwany dodatek mundurowy. ...
32. Opodatkowanie napiwków w rozliczeniu rocznym 2013
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2013, pity 2013 program)
Opodatkowanie napiwków w rozliczeniu rocznym 2013   Istnieją zawody, których nieodłącznym elementem jest otrzymywanie napiwków od klientów. Napiwki dajemy kelnerom, fryzjerom, pracownikom myjni ...
33. Koszty uzyskania przychodu w kontraktach managerskich w Picie 2013
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2013, pity 2013 program)
Koszty uzyskania przychodu w kontraktach managerskich w Picie 2013   Kontrakty managerskie nazywane są również umowami o zarządzanie. Zaliczane są do umów cywilnoprawnych o charakterze nienazwanym. ...
34. Limit odliczeń prezentów w rozliczeniu PIT 2013
(Pity 2013 program/Pity 2013 program)
Limit odliczeń prezentów w rozliczeniu PIT 2013   Wiele osób nie ma pojęcia, że dawanie innym podarunków może powodować powstawanie obowiązku podatkowego u obdarowanego. Niestety prezenty często podlegają ...
35. Rozliczasz pit 2013! Dowiedz się co to jest CFR-1 i CFR-2?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2013, pity 2013 program)
Rozliczasz pit 2013! Dowiedz się co to jest CFR-1 i CFR-2?   Pity 2013 to nie tylko popularne deklaracje PIT, np. 37. To również deklaracje, które wchodzą w skład rozliczenia pit. Dlatego też, kiedy ...
36. Kiedy można opodatkować dochody ryczałtem i jaki złożyć wtedy PITy 2013?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2013, pity 2013 program)
Kiedy można opodatkować dochody ryczałtem i jaki złożyć wtedy PITy 2013?    W końcu nadeszła pora na rozliczenie podatkowe 2013 roku. Czas rozliczeń jest dla podatników najmniej lubianym okresem ...
E-deklaracja - prosty i darmowy sposób na rozlicznie pit 2013   Obecnie komputery oraz sieć internetowa zajmują bardzo ważne miejsce w naszym codziennym życiu, ułatwiają pracę oraz służą do rozrywki. ...
38. Korygowanie błędów - e-deklaracje
(eDeklaracje/eDeklaracje)
E-deklaracje - w jaki sposób skorygować błąd   Istnieje wiele metod, dzięki którym możemy dostarczyć nasze obowiązkowe roczne zeznanie podatkowe do urzędu skarbowego. Wiele osób korzysta z tradycyjnych ...
39. PIT 2013 i to jak powinna być udokumentowana ulga rehabilitacyjna.
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2013, pity 2013 program)
PIT 2013 i to jak powinna być udokumentowana ulga rehabilitacyjna.   W pit 2013, tak samo jak w latach poprzednich, możemy skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej. Prawo do skorzystania z ulgi, przysługuje: ...
40. Jak należy opodatkować zagraniczne emerytury i renty rozliczając pity 2013?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2013, pity 2013 program)
Jak należy opodatkować zagraniczne emerytury i renty rozliczając pity 2013?   W Polsce mieszka wiele osób, które poza krajowymi świadczeniami emerytalnymi bądź rentowymi, otrzymują także świadczenia ...
41. Pity 2013. Co to jest nadpłata podatku i kiedy występuje?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2013, pity 2013 program)
Pity 2013. Co to jest nadpłata podatku i kiedy występuje?   Wypełniając pity 2013, możemy w wyniku przeprowadzonych obliczeń otrzymać tak zwaną nadpłatę podatku. Ma to miejsce wtedy, gdy we właściwym ...
W jakim terminie musi zostać zwrócona podatnikowi nadpłata podatkowa z pit37   Jeśli jeszcze nie rozliczyłeś się z fiskusem to warto się pospieszyć bo został już tylko miesiąc czasu. Lepiej nie odkładajmy ...
Jak długo przechowywać kopie druku PIT 37 oraz dokumenty do skorzystania z ulg i odliczeń   Każdy, gdyby mógł najchętniej unikałby corocznego wypełniania deklaracji, gdyż często kojarzy się to ze ...
44. Do kiedy zapłacić podatek z rozliczenia rocznego 2013
(Formularze PIT 2013/Pit 37 druk)
Do kiedy zapłacić podatek z rozliczenia rocznego 2013   Rozliczenie podatkowe za rok 2013 należy złożyć do końca kwietnia 2013 roku. Oznacza to, że Ci, którzy jeszcze nie rozliczyli się z fiskusem ...
45. Pity 2013 a różnica między NIP1 i NIP3
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2013, pity 2013 program)
Pity 2013 a różnica między NIP1 i NIP3.   Rozliczenie roczne 2013 to problem dla wielu osób, dla których tematyka podatkowa jest zupełnie obca. Nie ma jednak możliwości, by tę sprawę bagatelizować, ...
Czy elektroniczny podpis jest niezbędny w e-deklaracji?   Możliwość złożenia zeznania podatkowego w formie elektronicznej, istnieje w Polsce już od kilku lat. Ta forma rozliczenia się z urzędem skarbowym, ...
Pit 2013 program i naprawa ewentualnych błędów przy wypełnianiu edeklaracji.   Rozliczenia podatkowe dla wielu z nas stanowią „czarną magię” i nie potrafimy do końca sobie z nimi poradzić. Ostatnimi ...
Poprawiamy błędy w e-deklaracji pit 2013   Rozliczenia podatkowe dla wielu z nas stanowią „czarną magię” i nie potrafimy do końca sobie z nimi poradzić. Ostatnimi czasy internet został wprost zalany ...
Czy można rozliczyć druk PIT 37 w innych krajach europejskich   Opodatkowanie dochodów osiąganych w innych krajach europejskich, może mieć różnorodny charakter, który zależny jest od kraju rezydencji ...
E-deklaracje - jakie korzyści płyną z wysyłania pitów przez Internet   E-deklaracje to system, dzięki któremu możliwe jest przesyłanie deklaracji podatkowych drogą elektroniczną. To także jeden elementów ...