PITy 2014 program

Frazę jak rozliczyc picie faktury leki znajdziesz w następujących artykułach:
1. Rodzaje załączników do druków PIT 2014
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
Rodzaje załączników do druków PIT 2014   Podatnicy nie zawsze zdają sobie sprawę, że poza właściwym formularzem podatkowym, muszą złożyć w urzędzie skarbowym także odpowiednie załączniki. Rozliczenie ...
2. Rodzaje formularzy PIT 2014
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
... stawki, którą ma obowiązek zastosować podatnik, jest zależna od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej. Jak sama nazwa wskazuje, ryczałt naliczany jest od przychodów, oznacza to, że nie ma możliwości ...
3. PIT 2014 – jak uniknąć błędów?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
PIT 2014 – jak uniknąć błędów?   W zeznaniach podatkowych można popełnić bardzo wiele błędów, dlatego podatnicy tak bardzo nie lubią rozliczania się z fiskusem. Jednak obliczanie wysokości zobowiązania ...
4. Najczęstsze błędy w zeznaniach podatkowych
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
... zobowiązania podatkowego, czyli podatku jaki trzeba wpłacić na konto urzędu skarbowego. Jeżeli zamiast niedopłaty wystąpi nadpłata, urząd będzie musiał dokonać zwrotu nadpłaconej kwoty. Jak możemy zauważyć, ...
5. Wysokość ulgi internetowej w PIT 2014
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
... ograniczeń, uwzględniły ulgę w zeznaniu minimum dwa razy, tracą do niej prawo i nie mogą dokonać odliczenia w PIT 2014. Wysokość ulgi internetowej nie uległa zmianie i, tak samo jak w latach poprzednich, ...
6. Formularze do rozliczenia się z małżonkiem.
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
Na jakich formularzach PIT 2014 można rozliczyć się z małżonkiem?   Podatnicy pozostający w związku małżeńskim, którzy posiadają tzw. wspólność majątkową, mogą złożyć jedno rozliczenie PIT 2014. ...
7. Kto może rozliczyć się przez Internet?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
Kto może rozliczyć się przez Internet?   Zeznanie podatkowe w formie elektronicznej (e-deklaracje), może przesłać każdy podatnik rozliczający się z urzędem skarbowym, na którymś z poniższych formularzy ...
8. Kto ma obowiązek złożyć PIT za 2014 rok?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
... podatkowego. Wszyscy podatnicy, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą muszą rozliczyć się z fiskusem, niezależnie od wyniku finansowego, jaki osiągnęli. W tym celu składają w urzędzie skarbowym: ...
9. Kiedy mamy prawo złożyć czynny żal?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
... powyższe czyny mogą zostać zakwalifikowane jako wykroczenie lub przestępstwo skarbowe i podlegają karze grzywny, karze pozbawienia wolności lub obu tym karom jednocześnie. Uniknięcie nieprzyjemnych konsekwencji ...
10. Kiedy nie musimy składać zeznania PIT 2014?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
Kiedy nie musimy składać zeznania PIT 2014?   Podatnik nie ma obowiązku składania pit2014, jeżeli w 2014 roku nie osiągnął żadnych dochodów, które podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym ...
11. Organizacje, którym można przekazać swój 1%.
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
Jakim organizacjom można przekazać 1% podatku?   Podatnicy mają możliwość przekazania w PIT 2014 1% podatku dochodowego na rzecz wybranej przez siebie organizacji. Trzeba jednak pamiętać, że 1% ...
12. Jak złożyć korektę PIT 2014?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
Jak złożyć korektę PIT 2014?   Przyczyny korekty mogą być bardzo różne, najczęściej są to błędy obliczeniowe, niewypełnione pola obligatoryjne lub brak podpisu. Podatnicy mogą złożyć korektę na ...
13. 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
Jak przekazać 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego?   O 1% podatku mogą ubiegać się tylko te organizacje, które posiadają status organizacji pożytku publicznego (OPP). Lista organizacji ...
14. PIT-11 za 2014 rok - termin otrzymania.
(Formularze PIT 2013/Pit 37 druk)
Do kiedy powinniśmy otrzymać PIT-11 za 2014 rok?   PIT-11 zwiera informacje o dochodach oraz o zaliczkach na podatek dochodowy, które płatnik odprowadził za podatnika w danym roku podatkowym. ...
15. Do kiedy należy złożyć rozliczenie PIT 2014?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
... kary pozbawienia wolności lub obu tych kar łącznie. Wymiar kary jest zależny od kwoty podatku, jaki został narażony na uszczuplenie. W większości przypadków jej wysokość wynosi kilkaset złotych. Tak ...
16. PIT za 2014 rok - wysyłanie przez internet.
(Pity 2013 program/Pity 2014 program)
... jest tańsze, zajmuje dużo mniej czasu, a narzędzia służące w wypełniania formularzy, takie jak program do pitów 2014, umożliwiają znaczne zminimalizowanie ryzyka popełnienia błędów obliczeniowych. Ponieważ ...
17. Co to jest UPO?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
... formularze PIT 2014 w formie elektronicznej, często mają wątpliwości jaka jest data jest uznawana za datę doręczenia dokumentów do urzędu skarbowego. Jest to bardzo ważne, ponieważ dostarczenie rozliczenia ...
18. Co się stanie jeżeli złożymy PIT 2014 po terminie?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
... urzędu skarbowego po upływie terminu, traktowane jest jako wykroczenie lub przestępstwo skarbowe i podlega karze grzywny i/lub karze pozbawienia wolności. O tym czy postępowanie podatnika zostanie zakwalifikowane ...
19. Co należy zrobić z UPO?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
Co należy zrobić z UPO?   Posiadanie dokumentu, który potwierdza, że terminowo złożyliśmy roczne zeznanie podatkowe, jest bardzo ważne. Gdy osobiście zanosimy wypełnione formularze do urzędu skarbowego, ...
20. Co należy zrobić z formularzem PIT-11?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
Co należy zrobić z formularzem PIT-11?   Formularz PIT-11 jest informacją o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. Zawarte są w nim dane identyfikacyjne płatnika i podatnika, ...
21. Niedopłata w PIT 2014
(Pity 2013 program/Pity 2014 program)
Niedopłata w PIT 2014   W formularzu podatkowym, składanym jako rozliczenie roczne 2014, podatnik ma obowiązek podać: wysokość przychodu uzyskanego w danym roku, kwotę kosztów poniesionych ...
22. Jakie dochody wykazujemy w PIT-38?
(Pity 2013 program/Pity 2014 program)
Jakie dochody wykazujemy w PIT-38?   Formularz PIT-38, jako zeznanie roczne 2014, mają obowiązek złożyć osoby, które w danym roku podatkowym uzyskały przychody: z odpłatnego zbycia papierów ...
23. Jakie dochody rozliczamy na formularzu PIT-39?
(Pity 2013 program/Pity 2014 program)
Jakie dochody rozliczamy na formularzu PIT-39?   O tym czy i w jaki sposób podatnik powinien opodatkować dochody uzyskane w wyniku zbycia nieruchomości, decyduje rok, w którym owa nieruchomość ...
24. Jak wypełnić PIT na komputerze?
(Pity 2013 program/Pity 2014 program)
Wypełnianie formularzy podatkowych na komputerze jest zdecydowanie łatwiejsze, niż rozliczanie się na tradycyjnych papierowych drukach podatkowych. W zależności od tego w jaki sposób będziemy chcieli złożyć ...
25. Jak rozliczyć dochody z umowy zlecenia?
(Pity 2013 program/Pity 2014 program)
... zobowiązuje się do wypłacenia wynagrodzenia. Stronami umowy mogą być zarówno osoby fizyczne jak i osoby prawne.                 ...
... uczelni wyższych, niezależnie od trybu i kierunku studiów, którzy normalnie nie uzyskaliby pożyczki w związku z brakiem zdolności kredytowej. Warunkiem jaki musi zostać spełniony, aby mieć możliwość złożenia ...
27. Czy lokaty jednodniowe podlegają opodatkowaniu?
(Pity 2013 program/Pity 2014 program)
...  31 marca 2013 roku weszły w życie nowe przepisy podatkowe, zgodnie z którymi podatek od lokat jednodniowych jest zaokrąglany do 1 gr, a nie jak to miało miejsce wcześniej do 1 zł. W związku z tym nie ...
28. Co to jest rezydencja podatkowa?
(Pity 2013 program/Pity 2014 program)
Co to jest rezydencja podatkowa?   Rezydencja podatkowa decyduje o zakresie obowiązków jakie podatnik posiada względem organów skarbowych w danym państwie. W przypadku posiadania rezydencji na ...
29. Co to jest PIT zerowy?
(Pity 2013 program/Pity 2014 program)
... na brak jakichkolwiek dochodów nie jest możliwe. Celem składania takiego rozliczenia, jest najczęściej uzyskanie zaświadczenia o braku dochodu. Zeznanie zawierające same zera jest nazywane PITem zerowym. ...
30. Jak szybciej uzyskać zwrot podatku?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
Jak szybciej uzyskać zwrot podatku?   Podatnicy opłacający podatek dochodowy od osób fizycznych, w większości przypadków, opłacają w trakcie roku podatkowego comiesięczne lub cokwartalne zaliczki. ...
31. Obowiązki podatnika
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
... da się uniknąć, a wszelkie próby takiego działania mogą mieć bardzo nieprzyjemne konsekwencje.   Każdy podatnik posiada zarówno prawa jak i obowiązki, których powinien przestrzegać. W przypadku ...
32. Kwota opodatkowana w rozliczeniu PIT przy sprzedaży nieruchomości
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
... opcją jest wykorzystanie aplikacji program PITy 2014, która pozwala na najbardziej efektywne rozliczenie dla każdego podatnika, niezależnie od tego, na jakich zasadach dokonuje swojego rozliczenia. Program ...
33. Sprzedana nieruchomość jest dochodem w Picie 2014?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
Sprzedana nieruchomość jest dochodem w Picie 2014?   Wystawiając swój PIT 2014 należy pamiętać przede wszystkim o tym, by zawrzeć w nim wszystkie informacje, dotyczące dochodów podatników. Jakie elementy ...
34. Popularność rozliczenia PIT 2014 przez Internet
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
... się o pomoc do osób z bliskiego otoczenia, które pokażą, jak prawidłowo wystawić swój PIT za pośrednictwem Internetu. W wielu urzędach dostępne są również specjalne automaty, dzięki którym nie trzeba posiadać ...
35. Kara urzędu skarbowego – jak długo od czasu złożenia PITu 2014
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
Kara urzędu skarbowego – jak długo od czasu złożenia PITu 2014 Pit 2014 może być wystawiany za pośrednictwem różnorodnych metod. Podatnicy przyzwyczaili się przede wszystkim do wypisywania swoich ...
36. Działalność przez Internet w rozliczeniu rocznym 2014
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
... do tego wykorzystywać portale aukcyjne, jak i również dedykowane witryny do dystrybucji własnych produktów. W obu tych przypadkach można wystawić elektroniczne rozliczenie PIT, które posiada taką samą ...
37. Akt czynnego żalu podatnika - jak długo rozpatrywany
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
Akt czynnego żalu podatnika - jak długo rozpatrywany   Jeżeli nasze rozliczenie roczne 2014 nie dotarło do urzędu skarbowego w terminie, bądź bezwiednie popełniliśmy inne przestępstwo skarbowe, mamy ...
38. Jak urząd skarbowy traktuje elektroniczne rozliczenie PIT 2014
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
Jak urząd skarbowy traktuje elektroniczne rozliczenie PIT 2014 Podatnicy zwykle zostawiają rozliczenie PIT 2014 ostatnią chwilę. Każdy powód jest dobry, aby odwlec w czasie rozliczenie z fiskusem. ...
39. Świadczenia na dzieci w Picie 2014
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
Świadczenia na dzieci w Picie 2014 PIT 2014 jest formularzem przeznaczonym dla wszystkich podatników, zarówno samotnych, jak i tych, którzy posiadają dzieci. Warto jednak znacząco ułatwić sobie proces ...
40. Kiedy urząd skarbowy sam koryguje zeznanie podatkowe PIT 2014
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
... się głównie do tradycyjnego i doskonale im znanego sposobu, jakim jest ręczne wypełnianie poszczególnych rubryk w druku PIT. Można jednak sięgnąć po bardziej innowacyjne rozwiązania, typu program PIT 2014, ...
41. Ulgi w PITy 2014 odliczane elektronicznie- bezbłędnie
(Pity 2013 program/Pity 2014 program)
... swoich dochodów, jak również do skorzystania ze wszystkich przysługujących ulg. Polscy podatnicy upodobali sobie kilka takich, które umożliwiają bardziej preferencyjne rozliczenie podatkowe. Wszystkie ...
42. Jak w rozliczeniu rocznym 2014 opodatkowany jest wolontariat pracowniczy
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
Jak w rozliczeniu rocznym 2014 opodatkowany jest wolontariat pracowniczy   Wolontariatem pracowniczym nazywana jest działalność przedsiębiorstw – ich właścicieli i pracowników, na rzecz różnego rodzaju ...
43. Jak formularze PIT działają w programie PITy 2014
(Pity 2013 program/Pity 2014 program)
  Jak formularze PIT działają w programie PITy 2014   Niebawem przed podatnikami stanie obowiązek sporządzenia rocznego zeznania podatkowego. Dla wielu osób jest to problematyczne, w związku z czym ...
44. Jak należy opodatkować otrzymane dywidendy
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
Jak należy opodatkować otrzymane dywidendy Dywidendą nazywana jest część zysku spółki o charakterze kapitałowym, która jest przekazywana wspólnikowi lub akcjonariuszowi tej spółki, lub dzielona pomiędzy ...
45. Kiedy w umowie o dzieło odprowadza się składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
... rozliczenie roczne 2014 musi wykazać zarówno dochody osiągnięte ze stosunku pracy, jak i dochody, które otrzymał na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Przy czym dochody osiągnięte ze stosunku pracy ...
46. Kiedy można dwukrotnie odliczyć ulgę rehabilitacyjną w Picie 37
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
Kiedy można dwukrotnie odliczyć ulgę rehabilitacyjną w Picie 37   Ulga rehabilitacyjna może mieć charakter zarówno limitowany jak i nielimitowany, wszystko zależy od tego jaki charakter mają ...
47. E-deklaracja z brakującymi danymi w PITy 2014 programie
(Pity 2013 program/Pity 2014 program)
... jest, aby wysokość przychodu z poprzedniego roku była dokładnie taka sama jak podana we wcześniejszym zeznaniu. Jeżeli nie znamy tej wartości wysłanie rozliczenia przez Internet nie będzie możliwe. ...
48. Zwrot podatku za rozliczenie PIT w krótkim czasie
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
... występuje dopiero w momencie złożenia rocznej deklaracji podatkowej w urzędzie skarbowym. Oznacza to, że jeżeli stwierdzimy w trakcie roku podatkowego, że jakaś kwota podatku została przekazana do budżetu ...
49. W jakim kraju pracownicy linii lotniczych rozliczają PIT 2014
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
W jakim kraju pracownicy linii lotniczych rozliczają PIT 2014   W skład pensji personelu pracującego dla linii lotniczych wchodzi wynagrodzenie podstawowe, diety, a także tak zwany dodatek mundurowy. ...
50. Opodatkowanie napiwków w rozliczeniu rocznym 2014
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
... – jeżeli pracownik zatrzymuje dla siebie wszystkie napiwki jakie otrzymał.   W pierwszej sytuacji, obowiązkiem pracodawcy, jest wliczenie napiwków do wynagrodzenia, które wypłacane jest pracownikowi. ...