PITy 2015 program

epity1

Frazę urząd skarbowy zielona góra druki znajdziesz w następujących artykułach:
1. Kiedy można liczyć na szybki zwrot podatku?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2015, pity 2015 program)
... urząd skarbowy jest zobowiązany do dokonania zwrotu nadpłaconego podatku w ciągu 90 dni od momentu otrzymania poprawnie wypełnionego zeznania podatkowego. Trzeba mieć jednak na uwadze, że zwrot zostanie ...
2. Do czego służy czynny żal?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2015, pity 2015 program)
Do czego służy czynny żal?                   Obowiązkiem każdego podatnika, który w trakcie 2015 r. uzyskał dochód lub ...
3. Czy trzeba informować fiskus o zmianie adresu zamieszkania?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2015, pity 2015 program)
... podatnika uległo zmianie w trakcie roku podatkowego urzędem, w którym powinna zostać złożona deklaracja PIT 2015, będzie urząd właściwy dla miejsca zamieszkania 31 grudnia 2015 r.                 ...
Czy otrzymane dywidendy trzeba wykazać w deklaracji PIT 2015?                   Dywidendą nazywana jest część zysku netto, ...
5. Kiedy do deklaracji załączamy PIT/UZ?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2015, pity 2015 program)
... część uzupełniającą do zeznania podatkowego PIT-36 i PIT-37 za 2015 r. Na podstawie druku PIT/UZ urząd skarbowy dokonuje zwrotu niewykorzystanej kwoty ulgi prorodzinnej. Małżonkowie wypełniający wspólną ...
6. Kiedy do PIT 2015 dołączamy załącznik PIT/D?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2015, pity 2015 program)
Kiedy do PIT 2015 dołączamy załącznik PIT/D?   Ulgi, z których mogą skorzystać podatnicy wypełniający deklaracje PIT 2015 możemy podzielić na dwa rodzaje – znajdujące się w katalogu ulg podatkowych ...
7. Kiedy należy złożyć załącznik PIT/B?
(Pity 2015 program/Pity 2015 program)
Kiedy należy złożyć załącznik PIT/B?   Druk PIT/B jest przeznaczony dla osób fizycznych, które prowadzą własną działalność gospodarczą. Wypełniają tylko ci podatnicy, którzy opłacają podatek dochodowy ...
8. PIT za 2015 rok: jak rozliczyć kredyt podatkowy?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2015, pity 2015 program)
PIT za 2015 rok: jak rozliczyć kredyt podatkowy?   Kredyt podatkowy umożliwia odroczenie płatności podatku dochodowego od osób fizycznych. Mają do niego dostęp jedynie przedsiębiorcy, którzy dopiero ...
9. Co zrobić jeżeli nie mamy pieniędzy na opłacenie podatku?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2015, pity 2015 program)
Co zrobić jeżeli nie mamy pieniędzy na opłacenie podatku?   Czasem zdarza się, że zaliczki na podatek dochodowy, które zostały odprowadzone w trakcie roku nie pokrywają w całości zobowiązania ...
10. Jak rozliczyć dochody uzyskane na giełdach zagranicznych?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2015, pity 2015 program)
Jak rozliczyć dochody uzyskane na giełdach zagranicznych?   Dzięki dostępności usług maklerskich przez Internet, polscy inwestorzy mogą nie tylko w prosty sposób inwestować na Giełdzie Papierów ...
11. Co uprawnia do odliczenia ulgi rehabilitacyjnej w PIT 2015?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2015, pity 2015 program)
... osoby niepełnosprawnej, dostosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb osoby niepełnosprawnej, zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych potrzebnych do rehabilitacji ...
12. Jakie dochody z zagranicy są zwolnione z PIT?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2015, pity 2015 program)
Jakie dochody z zagranicy są zwolnione z PIT?   O tym czy i w jaki sposób podatnicy pracujący poza granicami Polski powinni opodatkować uzyskane dochody w PIT 2015 decyduje: treść umowy ...
13. Kiedy do zeznania dołączamy PIT/O?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2015, pity 2015 program)
Kiedy do zeznania dołączamy PIT/O?   PIT/O stanowi informację o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku, które zostały dokonane w danym roku podatkowym. Jest on załącznikiem do formularzy ...
14. Co zrobić z dokumentacją potwierdzającą prawo do ulg podatkowych?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2015, pity 2015 program)
Co zrobić z dokumentacją potwierdzającą prawo do ulg podatkowych?   Ulgi podatkowe, przewidziane w przepisach podatkowych, umożliwiają obniżenie podstawy do opodatkowania lub należnego podatku, ...
15. Jak poprawnie rozliczyć dochody osiągnięte na giełdzie?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2015, pity 2015 program)
Jak poprawnie rozliczyć dochody osiągnięte na giełdzie?   Dochody uzyskiwane na giełdzie są dochodami z kapitałów pieniężnych i podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. ...
16. Jak wypełnić aktywny formularz PIT 2015?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2015, pity 2015 program)
Jak wypełnić aktywny formularz PIT 2015?   Interaktywne formularze podatkowe są elektronicznymi drukami PIT zapisanymi w formacie PDF. Aby otworzyć je na komputerze trzeba posiadać zainstalowany ...
17. Co zrobić jeżeli nie otrzymaliśmy PIT-11?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2015, pity 2015 program)
... spowodować nałożenie kary, jednak jeżeli wypełnimy deklarację rzetelnie i dołączymy do niej informację, że nie posiadaliśmy PIT-11, urząd skarbowy nie będzie miał podstaw, aby nas ukarać. Powinniśmy pamiętać, ...
18. Jak rozliczają się z fiskusem artyści i twórcy?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2015, pity 2015 program)
Jak rozliczają się z fiskusem artyści i twórcy?   Artyści i twórcy mają obowiązek odprowadzenia podatku dochodowego od uzyskanych dochodów. Sposób w jaki powinni rozliczyć się z urzędem skarbowym ...
19. Jak właściwie udokumentować darowizny odliczone w PIT 2015?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2015, pity 2015 program)
... przekazanie darowizny, nie trzeba składać wraz z roczną deklaracją podatkową. Powinniśmy jednak pamiętać, że aż do momentu, w którym zobowiązanie podatkowe ulegnie przedawnieniu, urząd skarbowy może w ...
20. Kiedy w rozliczeniu PIT 2015 uwzględniamy dochody zagraniczne?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2015, pity 2015 program)
Kiedy w rozliczeniu PIT 2015 uwzględniamy dochody zagraniczne?   Rozliczanie dochodów uzyskanych w innym państwie często budzi spore wątpliwości. Podatnicy nie wiedzą kiedy powinni uwzględnić ...
21. Rozliczanie dochodów z zagranicy w PIT 2015
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2015, pity 2015 program)
Rozliczanie dochodów z zagranicy w PIT 2015   O obowiązkach podatnika względem polskich organów skarbowych decyduje jego rezydencja podatkowa. Polski rezydent podatkowy powinien wykazać w deklaracji ...
22. Wysokość kosztów uzyskania przychodu w PIT 2015
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2015, pity 2015 program)
... urząd skarbowy może w każdej chwili zażądać ich przedstawienia.  ...
23. W jaki sposób wypełnić PIT 2015 na komputerze?
(Pity 2015 program/Pity 2015 program)
W jaki sposób wypełnić PIT 2015 na komputerze?   Wielu podatnikom wydaje się, że wypełnianie formularzy podatkowych na komputerze jest trudniejsze i bardziej czasochłonne. Nic bardziej mylnego. ...
24. Co powinniśmy zrobić, jeżeli po złożeniu PIT 2015 zauważymy błędy?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2015, pity 2015 program)
... zauważymy, że w złożonym pit-2015 popełniliśmy błędy nie powinniśmy czekać aż urząd skarbowy wezwie nas do skorygowania zeznania, lecz wypełnić korektę samodzielnie. Deklarację korygujemy na tym samym ...
25. Jak powinna wyglądać korekta deklaracji rocznej?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2015, pity 2015 program)
... korekta zeznania podatkowego została zaakceptowana przez urząd, musi składać się z następujących elementów: poprawionego formularza PIT (takiego samego jak druk, na którym zostało złożone właściwe ...
26. Kiedy powstaje nadpłata podatku?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2015, pity 2015 program)
... W przeciwnym wypadku urząd dokona zwrotu w formie przekazu pocztowego, przy czym kwota, którą otrzymamy zostanie umniejszona o koszty nadania takiego przekazu. Możliwe jest także osobiste odebranie nadpłaconego ...
27. W jaki sposób można wypełnić e-deklarację za 2015 rok?
(Pity 2015 program/Pity 2015 program)
W jaki sposób można wypełnić e-deklarację za 2015 rok?   Rozliczanie się z urzędem skarbowym w formie elektronicznej staje się z roku na rok coraz popularniejsze. Aby wysłać e-deklaracje za 2015 ...
28. Jak wysłać PIT 2015 w formie elektronicznej?
(Pity 2015 program/Pity 2015 program)
... związanymi z deklaracją podatkową, gdyż urząd skarbowy może w każdej chwili zażądać ich przedstawienia.  ...
29. Jak złożyć zeznanie PIT 2015 przez Internet?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2015, pity 2015 program)
... urząd skarbowy niezbędny jest dostęp do profilu na portalu podatkowym. Niestety, aby go uzyskać podatnik musi posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny lub zaufany profil ePUAP (elektroniczna platforma ...
30. Wypełnianie e-deklaracji 2015 krok po kroku
(Pity 2015 program/Pity 2015 program)
Wypełnianie e-deklaracji 2015 krok po kroku   Podatnicy po raz pierwszy będą mogli złożyć zeznanie pit 2015 na jeden z aż czterech sposobów: osobiście, za pośrednictwem poczty,  ...
31. Zalety rozliczania osiągniętych dochodów przez Internet
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2015, pity 2015 program)
... mieć pewność, że nasze rozliczenie nie zawierało braków. Ostatnią zaletą składania zeznania podatkowego w formie elektronicznej jest skrócenie czasu oczekiwania na zwrot podatku. Co do zasady urząd skarbowy ...
32. Jakie dochody rozliczamy na formularzu PIT-36L?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2015, pity 2015 program)
... wypełniają inne formularze PIT 2015. Aby rozliczać się na preferencyjnych zasadach, trzeba we właściwym terminie poinformować urząd skarbowy o wyborze tej formy opodatkowania. Podatnik, który raz dokonał ...
33. Jakie dochody rozliczamy na formularzu PIT-38?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2015, pity 2015 program)
Jakie dochody rozliczamy na formularzu PIT-38?   Istnieją różne formularze PIT 2015, każdy z nich jest przeznaczony do rozliczania innego rodzaju dochodów. W PIT-38 wykazujemy dochody o charakterze ...
34. Kiedy otrzymujemy zwrot podatku?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2015, pity 2015 program)
... opłacić, urząd skarbowy będzie musiał zwrócić nam nadpłaconą kwotę, wykazaną przez PITy 2015. Trzeba mieć jednak na uwadze, że zwrot zostanie dokonany tylko wtedy, gdy podatnik nie posiada żadnych zaległości ...
35. Kto może skorzystać z ulgi na dzieci?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2015, pity 2015 program)
Kto może skorzystać z ulgi na dzieci?   Z ulgi prorodzinnej mogą w pit 2015 skorzystać podatnicy opłacający podatek dochodowy na zasadach ogólnych (wg skali 18 i 32%), wychowujący w trakcie danego ...
36. Kto może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2015, pity 2015 program)
Kto może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej?   W ramach ulgi rehabilitacyjnej można dokonać odliczenia wydatków poniesionych w trakcie danego roku podatkowego na: cele rehabilitacyjne,  ...
37. Czy rozliczenie PIT 2015 wraz z małżonkiem jest korzystne?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2015, pity 2015 program)
Czy rozliczenie PIT 2015 wraz z małżonkiem jest korzystne?   Możliwość wypełnienia wspólnej deklaracji PIT za 2015 rok mają małżonkowie, którzy przez cały rok podatkowy przebywali w związku małżeńskim ...
38. Jak poprawnie odliczyć ulgę prorodzinną w PIT 2015?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2015, pity 2015 program)
Jak poprawnie odliczyć ulgę prorodzinną w PIT 2015?   Wypełniając zeznanie roczne 2015, po raz drugi rozliczymy ulgę prorodzinną na nowych zasadach. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami, dostęp do ...
39. Udokumentowanie wydatków odliczonych w ramach ulgi rehabilitacyjnej
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2015, pity 2015 program)
... faktyczne poniesienie wydatków na cele rehabilitacyjne, nie trzeba składać wraz z deklaracją. Warto mieć jednak na uwadze, że do momentu, w którym zobowiązanie podatkowe ulegnie przedawnieniu, urząd skarbowy ...
40. Ulga rehabilitacyjna w rozliczeniu PIT za 2015 rok
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2015, pity 2015 program)
...  w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, zabiegi rehabilitacyjne, zakup lub naprawę sprzętu, urządzeń oraz narzędzi technicznych koniecznych do przeprowadzania rehabilitacji osoby ...
41. Jak wypełnić PIT 2015 wraz z małżonkiem?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2015, pity 2015 program)
Jak wypełnić PIT 2015 wraz z małżonkiem?   Podatnicy będący w związku małżeńskim mogą, po spełnieniu określonych warunków, złożyć wspólne rozliczenie PIT 2015. Aby skorzystać z możliwości łącznego ...
42. Rodzaje załączników do druków PIT 2015
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2015, pity 2015 program)
Rodzaje załączników do druków PIT 2015   Podatnicy nie zawsze zdają sobie sprawę, że poza właściwym formularzem podatkowym, muszą złożyć w urzędzie skarbowym także odpowiednie załączniki. Rozliczenie ...
43. Rodzaje formularzy PIT 2015
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2015, pity 2015 program)
Rodzaje formularzy PIT 2015   Istnieją różne rodzaje formularzy podatkowych. Każdy z nich jest przeznaczony do rozliczania innego rodzaju dochodów/przychodów. Bardzo ważne jest, aby rozliczenie ...
44. PIT 2015 – jak uniknąć błędów?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2015, pity 2015 program)
... Identyfikacji Podatkowej (NIP). Następnie wskazujemy rok, którego dotyczy zeznanie, sposób opodatkowania, urząd skarbowy oraz cel złożenia formularza. Trzeba pamiętać,że wszystkie opisane powyżej pola ...
45. Najczęstsze błędy w zeznaniach podatkowych
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2015, pity 2015 program)
... zobowiązania podatkowego, czyli podatku jaki trzeba wpłacić na konto urzędu skarbowego. Jeżeli zamiast niedopłaty wystąpi nadpłata, urząd będzie musiał dokonać zwrotu nadpłaconej kwoty. Jak możemy zauważyć, ...
46. Wysokość ulgi internetowej w PIT 2015
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2015, pity 2015 program)
... przechowywana. Aż do momentu, w którym zeznanie ulegnie przedawnieniu, urząd skarbowy ma prawo w każdej chwili wezwać podatnika do przedstawienia stosownych dokumentów. Okres przedawnienia trwa pięć lat ...
47. Kto może rozliczyć się przez Internet?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2015, pity 2015 program)
Kto może rozliczyć się przez Internet?   Zeznanie podatkowe w formie elektronicznej (e-deklaracje), może przesłać każdy podatnik rozliczający się z urzędem skarbowym, na którymś z poniższych formularzy ...
48. Kto ma obowiązek złożyć PIT za 2015 rok?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2015, pity 2015 program)
Kto ma obowiązek złożyć PIT za 2015 rok?   Rozliczenie PIT 2015 mają obowiązek złożyć podatnicy, którzy w 2015 roku osiągnęli dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. ...
49. Kiedy mamy prawo złożyć czynny żal?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2015, pity 2015 program)
... popełnienie czynu zabronionego i wskazanie osób, które w nim uczestniczyły, złożenie czynnego żalu zanim urząd sam rozpocznie prowadzenie postępowania w celu wyjaśnienia okoliczności popełnienia ...
50. Kiedy nie musimy składać zeznania PIT 2015?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2015, pity 2015 program)
Kiedy nie musimy składać zeznania PIT 2015?   Podatnik nie ma obowiązku składania pit2015, jeżeli w 2015 roku nie osiągnął żadnych dochodów, które podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym ...