PITy 2015 program

epity1

Frazę e-pity 2013 ministerstwo finansów znajdziesz w następujących artykułach:
1. PIT za 2015 rok: jak rozliczyć kredyt podatkowy?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2015, pity 2015 program)
PIT za 2015 rok: jak rozliczyć kredyt podatkowy?   Kredyt podatkowy umożliwia odroczenie płatności podatku dochodowego od osób fizycznych. Mają do niego dostęp jedynie przedsiębiorcy, którzy dopiero ...
2. PIT 2015: jak rozliczyć dochody z kontraktu managerskiego?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2015, pity 2015 program)
PIT 2015: jak rozliczyć dochody z kontraktu managerskiego?   Kontrakt managerski jest umową cywilnoprawną nienazwaną. Celem zawierania kontraktu jest powierzenie osobie fizycznej lub innemu podmiotowi ...
3. Jak rozliczyć otrzymane premie?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2015, pity 2015 program)
Jak rozliczyć otrzymane premie?   Zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi, premie regulaminowe i uznaniowe wypłacane pracownikowi przez pracodawcę stanowią przychód ze stosunku pracy. ...
4. Jak poprawnie uwzględnić w zeznaniu rocznym straty z lat ubiegłych?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2015, pity 2015 program)
Jak poprawnie uwzględnić w zeznaniu rocznym straty z lat ubiegłych?   Strata powstaje wtedy, gdy koszty, które podatnik poniósł w celu osiągnięcia przychodu są wyższe niż uzyskany przychód. Zgodnie ...
5. W jaki sposób wypełnić PIT 2015 na komputerze?
(Pity 2015 program/Pity 2015 program)
W jaki sposób wypełnić PIT 2015 na komputerze?   Wielu podatnikom wydaje się, że wypełnianie formularzy podatkowych na komputerze jest trudniejsze i bardziej czasochłonne. Nic bardziej mylnego. ...
6. Jak wysłać PIT 2015 w formie elektronicznej?
(Pity 2015 program/Pity 2015 program)
Jak wysłać PIT 2015 w formie elektronicznej?   System stworzony przez Ministerstwo Finansów umożliwia przesłanie w formie elektronicznej formularzy PIT-16A, PIT-19A, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, ...
7. Jak złożyć zeznanie PIT 2015 przez Internet?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2015, pity 2015 program)
Jak złożyć zeznanie PIT 2015 przez Internet?   Obowiązek wypełnienia zeznania rocznego spoczywa na każdym podatniku, który w danym roku podatkowym osiągnął dochód lub przychód podlegający opodatkowaniu ...
8. Wypełnianie e-deklaracji 2015 krok po kroku
(Pity 2015 program/Pity 2015 program)
Wypełnianie e-deklaracji 2015 krok po kroku   Podatnicy po raz pierwszy będą mogli złożyć zeznanie pit 2015 na jeden z aż czterech sposobów: osobiście, za pośrednictwem poczty,  ...
9. Zalety rozliczania osiągniętych dochodów przez Internet
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2015, pity 2015 program)
Zalety rozliczania osiągniętych dochodów przez Internet   Z możliwości rozliczenia się z fiskusem w formie elektronicznej, podatnicy korzystają już kilka lat. Popularność składania formularzy ...
10. Czy lokaty jednodniowe podlegają opodatkowaniu?
(Pity 2015 program/Pity 2015 program)
Lokatami jednodniowymi nazywane są lokaty, w których odsetki są odprowadzane każdego dnia. Jeszcze do niedawna ten sposób pomnażania kapitału umożliwiał uniknięcie podatku dochodowego, nazywanego też podatkiem ...
11. Sprzedana nieruchomość jest dochodem w Picie 2015?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2015, pity 2015 program)
Sprzedana nieruchomość jest dochodem w Picie 2015?   Wystawiając swój PIT 2015 należy pamiętać przede wszystkim o tym, by zawrzeć w nim wszystkie informacje, dotyczące dochodów podatników. Jakie elementy ...
12. Popularność rozliczenia PIT 2015 przez Internet
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2015, pity 2015 program)
Popularność rozliczenia PIT 2015 przez Internet W tej chwili podatnicy mają okazję korzystać z kilku sposób, dzięki którym ich PIT 2015 może trafić do wybranego urzędu skarbowego. Wciąż wiele osób ...
13. Kara urzędu skarbowego – jak długo od czasu złożenia PITu 2015
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2015, pity 2015 program)
Kara urzędu skarbowego – jak długo od czasu złożenia PITu 2015 Pit 2015 może być wystawiany za pośrednictwem różnorodnych metod. Podatnicy przyzwyczaili się przede wszystkim do wypisywania swoich ...
14. Działalność przez Internet w rozliczeniu rocznym 2015
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2015, pity 2015 program)
Działalność przez Internet w rozliczeniu rocznym 2015   Rozliczenie roczne są zobligowani wystawiać wszyscy podatnicy, którzy uzyskują dochody. Coraz częściej jednak obecne są sytuacje, kiedy PIT 2015 ...
15. Akt czynnego żalu podatnika - jak długo rozpatrywany
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2015, pity 2015 program)
Akt czynnego żalu podatnika - jak długo rozpatrywany   Jeżeli nasze rozliczenie roczne 2015 nie dotarło do urzędu skarbowego w terminie, bądź bezwiednie popełniliśmy inne przestępstwo skarbowe, mamy ...
16. Jak urząd skarbowy traktuje elektroniczne rozliczenie PIT 2015
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2015, pity 2015 program)
Jak urząd skarbowy traktuje elektroniczne rozliczenie PIT 2015 Podatnicy zwykle zostawiają rozliczenie PIT 2015 ostatnią chwilę. Każdy powód jest dobry, aby odwlec w czasie rozliczenie z fiskusem. ...
17. Świadczenia na dzieci w Picie 2015
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2015, pity 2015 program)
Świadczenia na dzieci w Picie 2015 PIT 2015 jest formularzem przeznaczonym dla wszystkich podatników, zarówno samotnych, jak i tych, którzy posiadają dzieci. Warto jednak znacząco ułatwić sobie proces ...
18. Kiedy urząd skarbowy sam koryguje zeznanie podatkowe PIT 2015
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2015, pity 2015 program)
Kiedy urząd skarbowy sam koryguje zeznanie podatkowe PIT 2015 Przy wystawianiu druku PIT 2015 należy przede wszystkim pamiętać o tym, by był on wypełniony w sposób prawidłowy. Wszelkie niedociągnięcia ...
19. Ulgi w PITy 2015 odliczane elektronicznie- bezbłędnie
(Pity 2015 program/Pity 2015 program)
Ulgi w Picie 2015 odliczane elektronicznie- bezbłędnie PIT 2015 stawia przed podatnikami bardzo wiele możliwości. Wiele osób nie zdaje sobie bowiem sprawy z tego, że rozliczenie roczne służy do wykazania ...
20. Jak w rozliczeniu rocznym 2015 opodatkowany jest wolontariat pracowniczy
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2015, pity 2015 program)
Jak w rozliczeniu rocznym 2015 opodatkowany jest wolontariat pracowniczy   Wolontariatem pracowniczym nazywana jest działalność przedsiębiorstw – ich właścicieli i pracowników, na rzecz różnego rodzaju ...
21. Jak formularze PIT działają w programie PITy 2015
(Pity 2015 program/Pity 2015 program)
  Jak formularze PIT działają w programie PITy 2015   Niebawem przed podatnikami stanie obowiązek sporządzenia rocznego zeznania podatkowego. Dla wielu osób jest to problematyczne, w związku z czym ...
22. Jak należy opodatkować otrzymane dywidendy
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2015, pity 2015 program)
Jak należy opodatkować otrzymane dywidendy Dywidendą nazywana jest część zysku spółki o charakterze kapitałowym, która jest przekazywana wspólnikowi lub akcjonariuszowi tej spółki, lub dzielona pomiędzy ...
23. Kiedy w umowie o dzieło odprowadza się składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2015, pity 2015 program)
Kiedy w umowie o dzieło odprowadza się składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne   Umowa o dzieło jest umową cywilnoprawną, w związku z tym wszystkie regulacje, które jej dotyczą zostały ...
24. Kiedy można dwukrotnie odliczyć ulgę rehabilitacyjną w Picie 37
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2015, pity 2015 program)
Kiedy można dwukrotnie odliczyć ulgę rehabilitacyjną w Picie 37   Ulga rehabilitacyjna może mieć charakter zarówno limitowany jak i nielimitowany, wszystko zależy od tego jaki charakter mają ...
25. E-deklaracja z brakującymi danymi w PITy 2015 programie
(Pity 2015 program/Pity 2015 program)
E-deklaracja z brakującymi danymi w PITy 2015 programie   Dzięki powszechnej dostępności Internetu już od kilku lat podatnicy mają możliwość złożenia rocznego zeznania podatkowego w formie elektronicznej. ...
26. Zwrot podatku za rozliczenie PIT w krótkim czasie
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2015, pity 2015 program)
Zwrot podatku za rozliczenie PIT w krótkim czasie Obowiązkiem podatników jest odprowadzanie podatku dochodowego na konto urzędu skarbowego, skąd trafiają one do budżetu państwa. Konieczność opłacania ...
27. W jakim kraju pracownicy linii lotniczych rozliczają PIT 2015
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2015, pity 2015 program)
W jakim kraju pracownicy linii lotniczych rozliczają PIT 2015   W skład pensji personelu pracującego dla linii lotniczych wchodzi wynagrodzenie podstawowe, diety, a także tak zwany dodatek mundurowy. ...
28. Opodatkowanie napiwków w rozliczeniu rocznym 2015
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2015, pity 2015 program)
Opodatkowanie napiwków w rozliczeniu rocznym 2015   Istnieją zawody, których nieodłącznym elementem jest otrzymywanie napiwków od klientów. Napiwki dajemy kelnerom, fryzjerom, pracownikom myjni ...
29. Koszty uzyskania przychodu w kontraktach managerskich w Picie 2015
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2015, pity 2015 program)
Koszty uzyskania przychodu w kontraktach managerskich w Picie 2015   Kontrakty managerskie nazywane są również umowami o zarządzanie. Zaliczane są do umów cywilnoprawnych o charakterze nienazwanym. ...
30. Limit odliczeń prezentów w rozliczeniu PIT 2015
(Pity 2015 program/Pity 2015 program)
Limit odliczeń prezentów w rozliczeniu PIT 2015   Wiele osób nie ma pojęcia, że dawanie innym podarunków może powodować powstawanie obowiązku podatkowego u obdarowanego. Niestety prezenty często podlegają ...
31. Rozliczasz pit 2015! Dowiedz się co to jest CFR-1 i CFR-2?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2015, pity 2015 program)
Rozliczasz pit 2015! Dowiedz się co to jest CFR-1 i CFR-2?   Pity 2015 to nie tylko popularne deklaracje PIT, np. 37. To również deklaracje, które wchodzą w skład rozliczenia pit. Dlatego też, kiedy ...
32. Kiedy można opodatkować dochody ryczałtem i jaki złożyć wtedy PITy 2015?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2015, pity 2015 program)
Kiedy można opodatkować dochody ryczałtem i jaki złożyć wtedy PITy 2015?    W końcu nadeszła pora na rozliczenie podatkowe 2015 roku. Czas rozliczeń jest dla podatników najmniej lubianym okresem ...
... użytkowania będziemy obciążeni kosztami. E-pity, czyli formularze w postaci elektronicznej, posiadają taką samą moc prawną jak tradycyjne papierowe wydruki. Urzędnicy, którzy przyjmują deklaracje, doceniają ...
34. PIT 2015 i to jak powinna być udokumentowana ulga rehabilitacyjna.
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2015, pity 2015 program)
PIT 2015 i to jak powinna być udokumentowana ulga rehabilitacyjna.   W pit 2015, tak samo jak w latach poprzednich, możemy skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej. Prawo do skorzystania z ulgi, przysługuje: ...
35. Jak należy opodatkować zagraniczne emerytury i renty rozliczając pity 2015?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2015, pity 2015 program)
Jak należy opodatkować zagraniczne emerytury i renty rozliczając pity 2015?   W Polsce mieszka wiele osób, które poza krajowymi świadczeniami emerytalnymi bądź rentowymi, otrzymują także świadczenia ...
36. Pity 2015. Co to jest nadpłata podatku i kiedy występuje?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2015, pity 2015 program)
Pity 2015. Co to jest nadpłata podatku i kiedy występuje?   Wypełniając pity 2015, możemy w wyniku przeprowadzonych obliczeń otrzymać tak zwaną nadpłatę podatku. Ma to miejsce wtedy, gdy we właściwym ...
W jakim terminie musi zostać zwrócona podatnikowi nadpłata podatkowa z pit37   Jeśli jeszcze nie rozliczyłeś się z fiskusem to warto się pospieszyć bo został już tylko miesiąc czasu. Lepiej nie odkładajmy ...
Jak długo przechowywać kopie druku PIT 37 oraz dokumenty do skorzystania z ulg i odliczeń   Każdy, gdyby mógł najchętniej unikałby corocznego wypełniania deklaracji, gdyż często kojarzy się to ze ...
39. Pity 2015 a różnica między NIP1 i NIP3
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2015, pity 2015 program)
Pity 2015 a różnica między NIP1 i NIP3.   Rozliczenie roczne 2015 to problem dla wielu osób, dla których tematyka podatkowa jest zupełnie obca. Nie ma jednak możliwości, by tę sprawę bagatelizować, ...
Czy elektroniczny podpis jest niezbędny w e-deklaracji?   Możliwość złożenia zeznania podatkowego w formie elektronicznej, istnieje w Polsce już od kilku lat. Ta forma rozliczenia się z urzędem skarbowym, ...
Pit 2015 program i naprawa ewentualnych błędów przy wypełnianiu edeklaracji.   Rozliczenia podatkowe dla wielu z nas stanowią „czarną magię” i nie potrafimy do końca sobie z nimi poradzić. Ostatnimi ...
Poprawiamy błędy w e-deklaracji pit 2015   Rozliczenia podatkowe dla wielu z nas stanowią „czarną magię” i nie potrafimy do końca sobie z nimi poradzić. Ostatnimi czasy internet został wprost zalany ...