PITy 2015 program

epity1

Frazę deklaracje zmiana numeru konta znajdziesz w następujących artykułach:
1. Kiedy można liczyć na szybki zwrot podatku?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2015, pity 2015 program)
... powinny złożyć e-deklaracje 2015 zamiast papierowego formularza podatkowego. Ostatnie lata pokazują, że podatnicy, którzy rozliczają się z fiskusem przez Internet, otrzymują zwrot nadpłaconego podatku ...
2. Gdzie znaleźć listę organizacji uprawnionych do otrzymania 1% podatku?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2015, pity 2015 program)
Gdzie znaleźć listę organizacji uprawnionych do otrzymania 1% podatku?                   Działalność organizacji pożytku ...
3. Czy trzeba informować fiskus o zmianie adresu zamieszkania?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2015, pity 2015 program)
Czy trzeba informować fiskus o zmianie adresu zamieszkania?                   Zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi, ...
... w oddzielnym formularzu podatkowym – PIT-38. Deklaracje pit 2015 trzeba złożyć w urzędzie skarbowym, właściwym dla miejsca zamieszkania, do 30 kwietnia 2015 r.                 ...
5. Błędy w PIT-11 – jak je skorygować?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2015, pity 2015 program)
Błędy w PIT-11 – jak je skorygować?   Osoby, które w trakcie 2015 r. uzyskiwały przychody za pośrednictwem płatnika, wypełniają zeznanie roczne 2015 na podstawie formularza PIT-11. Druk PIT-11 ...
6. Czy można odliczyć ulgę prorodzinną na pełnoletnie dziecko?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2015, pity 2015 program)
Czy można odliczyć ulgę prorodzinną na pełnoletnie dziecko?   Z ulgi prorodzinnej w PIT 2015 mogą skorzystać podatnicy, którzy w trakcie 2015 r. wychowywali jedno lub więcej dzieci. W związku ...
7. Kiedy do deklaracji załączamy PIT/UZ?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2015, pity 2015 program)
Kiedy do deklaracji załączamy PIT/UZ?   W związku ze zmianami wprowadzonymi w przepisach regulujących korzystanie z ulgi prorodzinnej, podczas rozliczenia przychodów uzyskanych w 2015 r. podatnicy, ...
8. Kiedy do PIT 2015 dołączamy załącznik PIT/D?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2015, pity 2015 program)
Kiedy do PIT 2015 dołączamy załącznik PIT/D?   Ulgi, z których mogą skorzystać podatnicy wypełniający deklaracje PIT 2015 możemy podzielić na dwa rodzaje – znajdujące się w katalogu ulg podatkowych ...
9. Kiedy należy złożyć załącznik PIT/B?
(Pity 2015 program/Pity 2015 program)
... prowadzący wspólną działalność gospodarczą   wypełniają oddzielne deklaracje podatkowe każdy z małżonków składa oddzielny załącznik PIT/B małżonkowie prowadzący wspólną działalność ...
10. Co zrobić jeżeli nie mamy pieniędzy na opłacenie podatku?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2015, pity 2015 program)
... podatkowego, jakie musi uregulować podatnik. W takiej sytuacji, gdy podatnik wypełnia deklaracje pit 2015 okazuje się, że wystąpiła niedopłata podatku i konieczne jest wpłacenie brakującej kwoty na konto ...
11. Jak rozliczyć dochody uzyskane na giełdach zagranicznych?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2015, pity 2015 program)
... PIT-38 (30 kwietnia 2016 r.). Deklaracje PIT 2015 należy złożyć także wtedy, gdy osiągnięto stratę. Umożliwi to rozliczenie wykazanych strat w latach kolejnych. Podatnik ma prawo do uwzględniania strat ...
12. Co uprawnia do odliczenia ulgi rehabilitacyjnej w PIT 2015?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2015, pity 2015 program)
... życiowych. Katalog wydatków, jakie można uwzględnić wypełniając deklaracje pit 2015 jest katalogiem zamkniętym, co oznacza, że od dochodu/przychodu można odjąć jedynie te wydatki, które zostały w tym katalogu ...
13. Co zrobić jeżeli nie otrzymaliśmy PIT-11?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2015, pity 2015 program)
Co zrobić jeżeli nie otrzymaliśmy PIT-11?   Podatnicy, którzy w 2015 r. uzyskiwali dochody za pośrednictwem płatnika, powinni do 2 marca 2016 r. otrzymać od niego formularz PIT-11, będący informacją ...
14. Jak rozliczają się z fiskusem artyści i twórcy?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2015, pity 2015 program)
Jak rozliczają się z fiskusem artyści i twórcy?   Artyści i twórcy mają obowiązek odprowadzenia podatku dochodowego od uzyskanych dochodów. Sposób w jaki powinni rozliczyć się z urzędem skarbowym ...
15. Kiedy w rozliczeniu PIT 2015 uwzględniamy dochody zagraniczne?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2015, pity 2015 program)
... czy uzyskali dochody na terenie Polski, czy też nie. Oba druki można wysłać z pośrednictwem sieci internetowej, jako e-deklaracje 2015. Druga metoda zakłada, że dochód osiągnięty poza granicami kraju, ...
16. Wysokość kosztów uzyskania przychodu w PIT 2015
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2015, pity 2015 program)
... przekroczyła kwotę 85 528 zł. Wszystkie koszty, które podatnik uwzględnił wypełniając e-deklaracje 2015, muszą zostać odpowiednio udokumentowane. Brak dokumentacji uniemożliwia dokonanie odliczenia. Co ...
17. W jaki sposób wypełnić PIT 2015 na komputerze?
(Pity 2015 program/Pity 2015 program)
... elektronicznej. Jeżeli preferujemy złożenie papierowych formularzy, możemy je po prostu wydrukować i wysłać za pośrednictwem poczty lub dostarczyć do urzędu osobiście. Jeśli chcemy wysłać e-deklaracje ...
18. W jaki sposób można wypełnić e-deklarację za 2015 rok?
(Pity 2015 program/Pity 2015 program)
W jaki sposób można wypełnić e-deklarację za 2015 rok?   Rozliczanie się z urzędem skarbowym w formie elektronicznej staje się z roku na rok coraz popularniejsze. Aby wysłać e-deklaracje za 2015 ...
19. Jak wysłać PIT 2015 w formie elektronicznej?
(Pity 2015 program/Pity 2015 program)
... posiadać kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Identyfikacja podatnika w systemie jest przeprowadzana na podstawie danych autoryzujących, które trzeba podać zanim wyślemy e-deklaracje 2015. Do danych ...
20. Jak złożyć zeznanie PIT 2015 przez Internet?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2015, pity 2015 program)
... ukryć, że wysłanie zeznania przez Internet jest bardzo wygodne i pozwala zarówno na oszczędność czasu jak i pieniędzy. Aby złożyć e-deklaracje 2015 trzeba posiadać komputer z dostępem do Internetu. Następnie ...
21. Wypełnianie e-deklaracji 2015 krok po kroku
(Pity 2015 program/Pity 2015 program)
...  Poniżej przedstawiono krok po kroku jak wypełnić e-deklaracje 2015 i poprawnie przesłać je do właściwego urzędu skarbowego.   KROK 1: Sprzęt komputerowy i oprogramowanie   Do wypełnienia ...
22. Zalety rozliczania osiągniętych dochodów przez Internet
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2015, pity 2015 program)
... podatkowych w taki sposób rośnie z roku na rok i należy się spodziewać, że e-deklaracje 2015 prześle przez Internet jeszcze większa liczba podatników niż w latach ubiegłych. Odkąd zniesiony został wymóg ...
23. Jak poprawnie odliczyć ulgę prorodzinną w PIT 2015?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2015, pity 2015 program)
Jak poprawnie odliczyć ulgę prorodzinną w PIT 2015?   Wypełniając zeznanie roczne 2015, po raz drugi rozliczymy ulgę prorodzinną na nowych zasadach. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami, dostęp do ...
24. Jak wypełnić PIT 2015 wraz z małżonkiem?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2015, pity 2015 program)
... kwotę 85 528 zł   W określony przypadkach małżonkowie składający wspólną e-deklaracje 2015 mogą osiągnąć korzyści podatkowe w postaci obniżenia wysokości podatku dochodowego od osób fizycznych, ...
25. PIT 2015 – jak uniknąć błędów?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2015, pity 2015 program)
PIT 2015 – jak uniknąć błędów?   W zeznaniach podatkowych można popełnić bardzo wiele błędów, dlatego podatnicy tak bardzo nie lubią rozliczania się z fiskusem. Jednak obliczanie wysokości zobowiązania ...
26. Kto może rozliczyć się przez Internet?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2015, pity 2015 program)
Kto może rozliczyć się przez Internet?   Zeznanie podatkowe w formie elektronicznej (e-deklaracje), może przesłać każdy podatnik rozliczający się z urzędem skarbowym, na którymś z poniższych formularzy ...
27. Organizacje, którym można przekazać swój 1%.
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2015, pity 2015 program)
Jakim organizacjom można przekazać 1% podatku?   Podatnicy mają możliwość przekazania w PIT 2015 1% podatku dochodowego na rzecz wybranej przez siebie organizacji. Trzeba jednak pamiętać, że 1% ...
28. 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2015, pity 2015 program)
Jak przekazać 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego?   O 1% podatku mogą ubiegać się tylko te organizacje, które posiadają status organizacji pożytku publicznego (OPP). Lista organizacji ...
29. PIT-11 za 2015 rok - termin otrzymania.
(Formularze PIT 2015/Pit 37 druk)
Do kiedy powinniśmy otrzymać PIT-11 za 2015 rok?   PIT-11 zwiera informacje o dochodach oraz o zaliczkach na podatek dochodowy, które płatnik odprowadził za podatnika w danym roku podatkowym. ...
30. Co należy zrobić z UPO?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2015, pity 2015 program)
... potwierdzeniem jest podstemplowana przez urzędnika kopia. Jeżeli wysyłamy deklarację pocztą, dokumentem tym będzie potwierdzenie nadania listu poleconego. Wysyłając e-deklaracje 2015, takim potwierdzeniem ...
31. Obowiązki podatnika
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2015, pity 2015 program)
Podatek jest bezzwrotnym i przymusowym świadczeniem pieniężnym, które należy uregulować w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w odpowiednich przepisach podatkowych. Płacenia podatków nie ...
32. Sprzedana nieruchomość jest dochodem w Picie 2015?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2015, pity 2015 program)
... który można wysłać bezpośrednio do wskazanego urzędu skarbowego. Przy wykorzystaniu programu PIT 2015 nie musi być osobiście zanoszony do fiskusa, ponieważ całą operację wysyłki rozwiązuje system e-deklaracje. ...
33. Działalność przez Internet w rozliczeniu rocznym 2015
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2015, pity 2015 program)
... jest wypisywany przez podatników, którzy handlują w sieci internetowej. Takie deklaracje mogą być wypisywane w sposób ręczny lub też za pośrednictwem bardziej innowacyjnych narzędzi. Należy do nich między ...
34. Jak urząd skarbowy traktuje elektroniczne rozliczenie PIT 2015
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2015, pity 2015 program)
... program do PITów 2015.   Drogą elektroniczną można złożyć deklaracje PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-39 a także przyporządkowane im załączniki. Składając PIT-2015 nie potrzeba dodatkowych podpisów ...