PITy 2016 program

epity1

Frazę druki ips pit 2013 znajdziesz w następujących artykułach:
1. Czy dochody ze sprzedaży na Allegro trzeba wykazać w PIT 2016?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
Czy dochody ze sprzedaży na Allegro trzeba wykazać w PIT 2016?                   O tym, czy od dochodów uzyskanych w ...
2. Czy od świadczeń rodzinnych trzeba odprowadzić podatek?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
Czy od świadczeń rodzinnych trzeba odprowadzić podatek?                   Podatnicy są zobowiązani do odprowadzania podatku ...
3. Kiedy emeryt wypełnia PIT 2016 samodzielnie?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
Kiedy emeryt wypełnia PIT 2016 samodzielnie?                   Osoby pobierające świadczenia emerytalne, w większości ...
4. Kiedy można liczyć na szybki zwrot podatku?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
Kiedy można liczyć na szybki zwrot podatku?                   Nadpłata podatku powstaje w momencie, gdy zaliczki na podatek ...
5. Gdzie znaleźć listę organizacji uprawnionych do otrzymania 1% podatku?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
Gdzie znaleźć listę organizacji uprawnionych do otrzymania 1% podatku?                   Działalność organizacji pożytku ...
6. Do czego służy czynny żal?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
Do czego służy czynny żal?                   Obowiązkiem każdego podatnika, który w trakcie 2016 r. uzyskał dochód lub ...
7. Czy trzeba informować fiskus o zmianie adresu zamieszkania?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
Czy trzeba informować fiskus o zmianie adresu zamieszkania?                   Zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi, ...
Czy otrzymane dywidendy trzeba wykazać w deklaracji PIT 2016?                   Dywidendą nazywana jest część zysku netto, ...
9. Błędy w PIT-11 – jak je skorygować?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
Błędy w PIT-11 – jak je skorygować?   Osoby, które w trakcie 2016 r. uzyskiwały przychody za pośrednictwem płatnika, wypełniają zeznanie roczne 2016 na podstawie formularza PIT-11. Druk PIT-11 ...
10. Czy można odliczyć ulgę prorodzinną na pełnoletnie dziecko?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
Czy można odliczyć ulgę prorodzinną na pełnoletnie dziecko?   Z ulgi prorodzinnej w PIT 2016 mogą skorzystać podatnicy, którzy w trakcie 2016 r. wychowywali jedno lub więcej dzieci. W związku ...
11. Kiedy do deklaracji załączamy PIT/UZ?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
Kiedy do deklaracji załączamy PIT/UZ?   W związku ze zmianami wprowadzonymi w przepisach regulujących korzystanie z ulgi prorodzinnej, podczas rozliczenia przychodów uzyskanych w 2016 r. podatnicy, ...
12. Kiedy do PIT 2016 dołączamy załącznik PIT/D?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
Kiedy do PIT 2016 dołączamy załącznik PIT/D?   Ulgi, z których mogą skorzystać podatnicy wypełniający deklaracje PIT 2016 możemy podzielić na dwa rodzaje – znajdujące się w katalogu ulg podatkowych ...
13. Kiedy należy złożyć załącznik PIT/B?
(Pity 2015 program/Pity 2016 program)
Kiedy należy złożyć załącznik PIT/B?   Druk PIT/B jest przeznaczony dla osób fizycznych, które prowadzą własną działalność gospodarczą. Wypełniają tylko ci podatnicy, którzy opłacają podatek dochodowy ...
14. Kiedy nie można rozliczyć się na formularzu PIT-37?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
Kiedy nie można rozliczyć się na formularzu PIT-37?   Wszystkie przychody wykazywane w formularzu pit 37 podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych, czyli zgodnie ze skalą 18 i 32%. Podstawę ...
15. PIT za 2016 rok: jak rozliczyć kredyt podatkowy?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
PIT za 2016 rok: jak rozliczyć kredyt podatkowy?   Kredyt podatkowy umożliwia odroczenie płatności podatku dochodowego od osób fizycznych. Mają do niego dostęp jedynie przedsiębiorcy, którzy dopiero ...
16. Co zrobić jeżeli nie mamy pieniędzy na opłacenie podatku?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
Co zrobić jeżeli nie mamy pieniędzy na opłacenie podatku?   Czasem zdarza się, że zaliczki na podatek dochodowy, które zostały odprowadzone w trakcie roku nie pokrywają w całości zobowiązania ...
17. Jak rozliczyć dochody uzyskane na giełdach zagranicznych?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
Jak rozliczyć dochody uzyskane na giełdach zagranicznych?   Dzięki dostępności usług maklerskich przez Internet, polscy inwestorzy mogą nie tylko w prosty sposób inwestować na Giełdzie Papierów ...
18. Co uprawnia do odliczenia ulgi rehabilitacyjnej w PIT 2016?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
Co uprawnia do odliczenia ulgi rehabilitacyjnej w PIT 2016?   Z ulgi rehabilitacyjnej mogą skorzystać osoby niepełnosprawne, które osiągnęły roczny dochód przekraczający 9 120 zł. Gdy osoba niepełnosprawna ...
19. Rozliczenie dochodów dziecka prowadzącego działalność gospodarczą
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
Rozliczenie dochodów dziecka prowadzącego działalność gospodarczą   Dochody osiągnięte przez niepełnoletnie dziecko w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej mogą być: doliczane ...
20. PIT 2016: jak rozliczyć dochody z kontraktu managerskiego?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
PIT 2016: jak rozliczyć dochody z kontraktu managerskiego?   Kontrakt managerski jest umową cywilnoprawną nienazwaną. Celem zawierania kontraktu jest powierzenie osobie fizycznej lub innemu podmiotowi ...
21. Kiedy nie są pobierane zaliczki na podatek dochodowy?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
Kiedy nie są pobierane zaliczki na podatek dochodowy?   W większości przypadków podatnicy muszą odprowadzać w trakcie roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy. Osoby, które osiągają przychody ...
22. Jak rozliczyć otrzymane premie?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
Jak rozliczyć otrzymane premie?   Zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi, premie regulaminowe i uznaniowe wypłacane pracownikowi przez pracodawcę stanowią przychód ze stosunku pracy. ...
23. Jakie dochody z zagranicy są zwolnione z PIT?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
Jakie dochody z zagranicy są zwolnione z PIT?   O tym czy i w jaki sposób podatnicy pracujący poza granicami Polski powinni opodatkować uzyskane dochody w PIT 2016 decyduje: treść umowy ...
24. Kiedy do zeznania dołączamy PIT/O?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
Kiedy do zeznania dołączamy PIT/O?   PIT/O stanowi informację o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku, które zostały dokonane w danym roku podatkowym. Jest on załącznikiem do formularzy ...
25. Co zrobić z dokumentacją potwierdzającą prawo do ulg podatkowych?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
Co zrobić z dokumentacją potwierdzającą prawo do ulg podatkowych?   Ulgi podatkowe, przewidziane w przepisach podatkowych, umożliwiają obniżenie podstawy do opodatkowania lub należnego podatku, ...
26. Jak poprawnie rozliczyć dochody osiągnięte na giełdzie?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
Jak poprawnie rozliczyć dochody osiągnięte na giełdzie?   Dochody uzyskiwane na giełdzie są dochodami z kapitałów pieniężnych i podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. ...
27. Jak wypełnić aktywny formularz PIT 2016?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
... program Adobe Reader, który możemy pobrać za darmo ze strony producenta. Interaktywne druki podatkowe różnią się od tradycyjnych papierowych formularzy przede wszystkim łatwością wypełniania, a także ...
28. Co zrobić jeżeli nie otrzymaliśmy PIT-11?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
... od osób fizycznych. Dokumentami takim są paski wynagrodzeń, druki ZUS-RMUA, umowy zlecenia, umowy o dzieło oraz wyciągi z konta bankowego. Dokładne dane dotyczące składek ubezpieczeniowych możemy ...
29. Jak poprawnie odliczyć składki ZUS w PIT za 2016 rok?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
Jak poprawnie odliczyć składki ZUS w PIT za 2016 rok?   Składki na ubezpieczenie społeczne   Składki na ubezpieczenie społeczne, które zostały opłacone w trakcie danego roku podatkowego, ...
30. Jak poprawnie uwzględnić w zeznaniu rocznym straty z lat ubiegłych?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
Jak poprawnie uwzględnić w zeznaniu rocznym straty z lat ubiegłych?   Strata powstaje wtedy, gdy koszty, które podatnik poniósł w celu osiągnięcia przychodu są wyższe niż uzyskany przychód. Zgodnie ...
31. Jak rozliczają się z fiskusem artyści i twórcy?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
Jak rozliczają się z fiskusem artyści i twórcy?   Artyści i twórcy mają obowiązek odprowadzenia podatku dochodowego od uzyskanych dochodów. Sposób w jaki powinni rozliczyć się z urzędem skarbowym ...
32. Jak właściwie udokumentować darowizny odliczone w PIT 2016?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
...  Na koniec warto wspomnieć, że osoby, które uwzględniają w PIT 2016 formularz dokonane darowizny muszą, poza głównym drukiem podatkowym, wypełnić także załącznik PIT/O. Brak załącznika sprawi, że złożone ...
33. Kiedy w rozliczeniu PIT 2016 uwzględniamy dochody zagraniczne?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
... czy uzyskali dochody na terenie Polski, czy też nie. Oba druki można wysłać z pośrednictwem sieci internetowej, jako e-deklaracje 2016. Druga metoda zakłada, że dochód osiągnięty poza granicami kraju, ...
34. Rozliczanie dochodów z zagranicy w PIT 2016
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
Rozliczanie dochodów z zagranicy w PIT 2016   O obowiązkach podatnika względem polskich organów skarbowych decyduje jego rezydencja podatkowa. Polski rezydent podatkowy powinien wykazać w deklaracji ...
35. Wysokość kosztów uzyskania przychodu w PIT 2016
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
Wysokość kosztów uzyskania przychodu w PIT 2016   W większości przypadków, poza ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, podatek dochodowy jest naliczany od dochodu. Oznacza to, że osiągnięty ...
36. W jaki sposób wypełnić PIT 2016 na komputerze?
(Pity 2015 program/Pity 2016 program)
... 2016 możemy wypełnić odpowiednie druki podatkowe na dwa sposoby: korzystając z wtyczki stworzonej przez Ministerstwo Finansów, wykorzystując bezpłatny program do pitów 2016. Dużą zaletą ...
37. Co powinniśmy zrobić, jeżeli po złożeniu PIT 2016 zauważymy błędy?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
... podatnik może sam zadecydować w jaki sposób wypełni i złoży skorygowaną deklarację. Zatem osoby, które wcześniej złożyły papierowe druki PIT, mogą przesłać korektę za pośrednictwem sieci internetowej, ...
38. Czy trzeba rozliczyć się z fiskusem, gdy osiągnęliśmy straty?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
Czy trzeba rozliczyć się z fiskusem, gdy osiągnęliśmy straty?   Ze stratą mamy do czynienia, gdy koszty, poniesione w celu uzyskania przychodu, przewyższają osiągnięty przychód. Strata nie zwalnia ...
39. Jak powinna wyglądać korekta deklaracji rocznej?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
Jak powinna wyglądać korekta deklaracji rocznej?   Podatnik powinien złożyć korektę pit 2016, gdy otrzyma wezwanie z urzędu skarbowego, a także jeżeli sam zauważy, że rozliczenie zawiera braki, ...
40. Kiedy powstaje nadpłata podatku?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
Kiedy powstaje nadpłata podatku?   Nadpłata podatku dochodowego powstaje w momencie, gdy zaliczki, które podatnik odprowadził w trakcie roku, przewyższają faktyczną wysokość zobowiązania podatkowego ...
41. W jaki sposób można wypełnić e-deklarację za 2016 rok?
(Pity 2015 program/Pity 2016 program)
W jaki sposób można wypełnić e-deklarację za 2016 rok?   Rozliczanie się z urzędem skarbowym w formie elektronicznej staje się z roku na rok coraz popularniejsze. Aby wysłać e-deklaracje za 2016 ...
42. Jak wysłać PIT 2016 w formie elektronicznej?
(Pity 2015 program/Pity 2016 program)
Jak wysłać PIT 2016 w formie elektronicznej?   System stworzony przez Ministerstwo Finansów umożliwia przesłanie w formie elektronicznej formularzy PIT-16A, PIT-19A, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, ...
43. Jak złożyć zeznanie PIT 2016 przez Internet?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
Jak złożyć zeznanie PIT 2016 przez Internet?   Obowiązek wypełnienia zeznania rocznego spoczywa na każdym podatniku, który w danym roku podatkowym osiągnął dochód lub przychód podlegający opodatkowaniu ...
44. Wypełnianie e-deklaracji 2016 krok po kroku
(Pity 2015 program/Pity 2016 program)
Wypełnianie e-deklaracji 2016 krok po kroku   Podatnicy po raz pierwszy będą mogli złożyć zeznanie pit 2016 na jeden z aż czterech sposobów: osobiście, za pośrednictwem poczty,  ...
45. Zalety rozliczania osiągniętych dochodów przez Internet
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
Zalety rozliczania osiągniętych dochodów przez Internet   Z możliwości rozliczenia się z fiskusem w formie elektronicznej, podatnicy korzystają już kilka lat. Popularność składania formularzy ...
46. Jakie dochody rozliczamy na formularzu PIT-36L?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
Jakie dochody rozliczamy na formularzu PIT-36L?   O tym jaki formularz podatkowy należy złożyć w urzędzie skarbowym jako rozliczenie roczne 2016 decyduje rodzaj osiągniętych dochodów oraz wybrany ...
47. Jakie dochody rozliczamy na formularzu PIT-38?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
Jakie dochody rozliczamy na formularzu PIT-38?   Istnieją różne formularze PIT 2016, każdy z nich jest przeznaczony do rozliczania innego rodzaju dochodów. W PIT-38 wykazujemy dochody o charakterze ...
48. Kiedy otrzymujemy zwrot podatku?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
Kiedy otrzymujemy zwrot podatku?   Podstawę, od której naliczany jest podatek dochodowy od osób fizycznych, może stanowić przychód (PIT-28) lub dochód (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39). ...
49. Kto może skorzystać z ulgi na dzieci?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
... Wszystkie wskazane druki podatkowe możemy wypełnić wykorzystując darmowy program do pitów 2016. Jest to doskonała aplikacja komputerowa, która przeprowadzi nas przez proces rozliczania ulgi prorodzinnej ...
50. Kto może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
Kto może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej?   W ramach ulgi rehabilitacyjnej można dokonać odliczenia wydatków poniesionych w trakcie danego roku podatkowego na: cele rehabilitacyjne,  ...