PITy 2015 program

epity1

Frazę druki interaktywne pit-37 2013r znajdziesz w następujących artykułach:
1. Czy od świadczeń rodzinnych trzeba odprowadzić podatek?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2015, pity 2015 program)
Czy od świadczeń rodzinnych trzeba odprowadzić podatek?                   Podatnicy są zobowiązani do odprowadzania podatku ...
2. Kiedy emeryt wypełnia PIT 2015 samodzielnie?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2015, pity 2015 program)
Kiedy emeryt wypełnia PIT 2015 samodzielnie?                   Osoby pobierające świadczenia emerytalne, w większości ...
Czy otrzymane dywidendy trzeba wykazać w deklaracji PIT 2015?                   Dywidendą nazywana jest część zysku netto, ...
4. Czy można odliczyć ulgę prorodzinną na pełnoletnie dziecko?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2015, pity 2015 program)
Czy można odliczyć ulgę prorodzinną na pełnoletnie dziecko?   Z ulgi prorodzinnej w PIT 2015 mogą skorzystać podatnicy, którzy w trakcie 2015 r. wychowywali jedno lub więcej dzieci. W związku ...
5. Kiedy do deklaracji załączamy PIT/UZ?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2015, pity 2015 program)
Kiedy do deklaracji załączamy PIT/UZ?   W związku ze zmianami wprowadzonymi w przepisach regulujących korzystanie z ulgi prorodzinnej, podczas rozliczenia przychodów uzyskanych w 2015 r. podatnicy, ...
6. Kiedy do PIT 2015 dołączamy załącznik PIT/D?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2015, pity 2015 program)
Kiedy do PIT 2015 dołączamy załącznik PIT/D?   Ulgi, z których mogą skorzystać podatnicy wypełniający deklaracje PIT 2015 możemy podzielić na dwa rodzaje – znajdujące się w katalogu ulg podatkowych ...
7. Kiedy należy złożyć załącznik PIT/B?
(Pity 2015 program/Pity 2015 program)
Kiedy należy złożyć załącznik PIT/B?   Druk PIT/B jest przeznaczony dla osób fizycznych, które prowadzą własną działalność gospodarczą. Wypełniają tylko ci podatnicy, którzy opłacają podatek dochodowy ...
8. Kiedy nie można rozliczyć się na formularzu PIT-37?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2015, pity 2015 program)
Kiedy nie można rozliczyć się na formularzu PIT-37?   Wszystkie przychody wykazywane w formularzu pit 37 podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych, czyli zgodnie ze skalą 18 i 32%. Podstawę ...
9. Co zrobić jeżeli nie mamy pieniędzy na opłacenie podatku?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2015, pity 2015 program)
Co zrobić jeżeli nie mamy pieniędzy na opłacenie podatku?   Czasem zdarza się, że zaliczki na podatek dochodowy, które zostały odprowadzone w trakcie roku nie pokrywają w całości zobowiązania ...
10. Co uprawnia do odliczenia ulgi rehabilitacyjnej w PIT 2015?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2015, pity 2015 program)
Co uprawnia do odliczenia ulgi rehabilitacyjnej w PIT 2015?   Z ulgi rehabilitacyjnej mogą skorzystać osoby niepełnosprawne, które osiągnęły roczny dochód przekraczający 9 120 zł. Gdy osoba niepełnosprawna ...
11. Kiedy do zeznania dołączamy PIT/O?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2015, pity 2015 program)
Kiedy do zeznania dołączamy PIT/O?   PIT/O stanowi informację o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku, które zostały dokonane w danym roku podatkowym. Jest on załącznikiem do formularzy ...
12. Jak poprawnie rozliczyć dochody osiągnięte na giełdzie?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2015, pity 2015 program)
Jak poprawnie rozliczyć dochody osiągnięte na giełdzie?   Dochody uzyskiwane na giełdzie są dochodami z kapitałów pieniężnych i podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. ...
13. Jak wypełnić aktywny formularz PIT 2015?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2015, pity 2015 program)
... program Adobe Reader, który możemy pobrać za darmo ze strony producenta. Interaktywne druki podatkowe różnią się od tradycyjnych papierowych formularzy przede wszystkim łatwością wypełniania, a także ...
14. Co zrobić jeżeli nie otrzymaliśmy PIT-11?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2015, pity 2015 program)
... od osób fizycznych. Dokumentami takim są paski wynagrodzeń, druki ZUS-RMUA, umowy zlecenia, umowy o dzieło oraz wyciągi z konta bankowego. Dokładne dane dotyczące składek ubezpieczeniowych możemy ...
15. Jak rozliczają się z fiskusem artyści i twórcy?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2015, pity 2015 program)
Jak rozliczają się z fiskusem artyści i twórcy?   Artyści i twórcy mają obowiązek odprowadzenia podatku dochodowego od uzyskanych dochodów. Sposób w jaki powinni rozliczyć się z urzędem skarbowym ...
16. Jak właściwie udokumentować darowizny odliczone w PIT 2015?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2015, pity 2015 program)
...  Na koniec warto wspomnieć, że osoby, które uwzględniają w PIT 2015 formularz dokonane darowizny muszą, poza głównym drukiem podatkowym, wypełnić także załącznik PIT/O. Brak załącznika sprawi, że złożone ...
17. Kiedy w rozliczeniu PIT 2015 uwzględniamy dochody zagraniczne?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2015, pity 2015 program)
... czy uzyskali dochody na terenie Polski, czy też nie. Oba druki można wysłać z pośrednictwem sieci internetowej, jako e-deklaracje 2015. Druga metoda zakłada, że dochód osiągnięty poza granicami kraju, ...
18. Rozliczanie dochodów z zagranicy w PIT 2015
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2015, pity 2015 program)
Rozliczanie dochodów z zagranicy w PIT 2015   O obowiązkach podatnika względem polskich organów skarbowych decyduje jego rezydencja podatkowa. Polski rezydent podatkowy powinien wykazać w deklaracji ...
19. W jaki sposób wypełnić PIT 2015 na komputerze?
(Pity 2015 program/Pity 2015 program)
... 2015 możemy wypełnić odpowiednie druki podatkowe na dwa sposoby: korzystając z wtyczki stworzonej przez Ministerstwo Finansów, wykorzystując bezpłatny program do pitów 2015. Dużą zaletą ...
20. Co powinniśmy zrobić, jeżeli po złożeniu PIT 2015 zauważymy błędy?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2015, pity 2015 program)
... podatnik może sam zadecydować w jaki sposób wypełni i złoży skorygowaną deklarację. Zatem osoby, które wcześniej złożyły papierowe druki PIT, mogą przesłać korektę za pośrednictwem sieci internetowej, ...
21. Kiedy powstaje nadpłata podatku?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2015, pity 2015 program)
Kiedy powstaje nadpłata podatku?   Nadpłata podatku dochodowego powstaje w momencie, gdy zaliczki, które podatnik odprowadził w trakcie roku, przewyższają faktyczną wysokość zobowiązania podatkowego ...
22. W jaki sposób można wypełnić e-deklarację za 2015 rok?
(Pity 2015 program/Pity 2015 program)
W jaki sposób można wypełnić e-deklarację za 2015 rok?   Rozliczanie się z urzędem skarbowym w formie elektronicznej staje się z roku na rok coraz popularniejsze. Aby wysłać e-deklaracje za 2015 ...
23. Jak wysłać PIT 2015 w formie elektronicznej?
(Pity 2015 program/Pity 2015 program)
Jak wysłać PIT 2015 w formie elektronicznej?   System stworzony przez Ministerstwo Finansów umożliwia przesłanie w formie elektronicznej formularzy PIT-16A, PIT-19A, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, ...
24. Jak złożyć zeznanie PIT 2015 przez Internet?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2015, pity 2015 program)
Jak złożyć zeznanie PIT 2015 przez Internet?   Obowiązek wypełnienia zeznania rocznego spoczywa na każdym podatniku, który w danym roku podatkowym osiągnął dochód lub przychód podlegający opodatkowaniu ...
25. Wypełnianie e-deklaracji 2015 krok po kroku
(Pity 2015 program/Pity 2015 program)
Wypełnianie e-deklaracji 2015 krok po kroku   Podatnicy po raz pierwszy będą mogli złożyć zeznanie pit 2015 na jeden z aż czterech sposobów: osobiście, za pośrednictwem poczty,  ...
26. Zalety rozliczania osiągniętych dochodów przez Internet
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2015, pity 2015 program)
Zalety rozliczania osiągniętych dochodów przez Internet   Z możliwości rozliczenia się z fiskusem w formie elektronicznej, podatnicy korzystają już kilka lat. Popularność składania formularzy ...
27. Kiedy otrzymujemy zwrot podatku?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2015, pity 2015 program)
Kiedy otrzymujemy zwrot podatku?   Podstawę, od której naliczany jest podatek dochodowy od osób fizycznych, może stanowić przychód (PIT-28) lub dochód (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39). ...
28. Kto może skorzystać z ulgi na dzieci?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2015, pity 2015 program)
... Wszystkie wskazane druki podatkowe możemy wypełnić wykorzystując darmowy program do pitów 2015. Jest to doskonała aplikacja komputerowa, która przeprowadzi nas przez proces rozliczania ulgi prorodzinnej ...
29. Kto może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2015, pity 2015 program)
Kto może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej?   W ramach ulgi rehabilitacyjnej można dokonać odliczenia wydatków poniesionych w trakcie danego roku podatkowego na: cele rehabilitacyjne,  ...
30. Jak poprawnie odliczyć ulgę prorodzinną w PIT 2015?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2015, pity 2015 program)
Jak poprawnie odliczyć ulgę prorodzinną w PIT 2015?   Wypełniając zeznanie roczne 2015, po raz drugi rozliczymy ulgę prorodzinną na nowych zasadach. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami, dostęp do ...
31. Udokumentowanie wydatków odliczonych w ramach ulgi rehabilitacyjnej
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2015, pity 2015 program)
... z ulgi rehabilitacyjnej muszą poza właściwym drukiem podatkowym wypełnić także załącznik PIT/O. Mimo że prawie wszystkie dokonane odliczenia powinny zostać odpowiednio udokumentowane, dokumentów potwierdzających ...
32. Ulga rehabilitacyjna w rozliczeniu PIT za 2015 rok
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2015, pity 2015 program)
Jak uwzględnić ulgę rehabilitacyjną w rozliczeniu PIT za 2015 rok?   Prawo do odliczenia ulgi rehabilitacyjnej przysługuje osobom niepełnosprawnym, których roczny dochód przekroczył 9 120 zł. ...
33. Jak wypełnić PIT 2015 wraz z małżonkiem?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2015, pity 2015 program)
Jak wypełnić PIT 2015 wraz z małżonkiem?   Podatnicy będący w związku małżeńskim mogą, po spełnieniu określonych warunków, złożyć wspólne rozliczenie PIT 2015. Aby skorzystać z możliwości łącznego ...
34. Rodzaje załączników do druków PIT 2015
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2015, pity 2015 program)
... czy osobno, zawsze wypełniają oddzielne druki PIT/ZG. Wszystkie opisane powyżej załączniki wypełnimy wykorzystując darmowy program do pitów 2015, który przeprowadzi nas przez proces wypełniania rozliczenia ...
35. Rodzaje formularzy PIT 2015
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2015, pity 2015 program)
Rodzaje formularzy PIT 2015   Istnieją różne rodzaje formularzy podatkowych. Każdy z nich jest przeznaczony do rozliczania innego rodzaju dochodów/przychodów. Bardzo ważne jest, aby rozliczenie ...
36. PIT 2015 – jak uniknąć błędów?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2015, pity 2015 program)
PIT 2015 – jak uniknąć błędów?   W zeznaniach podatkowych można popełnić bardzo wiele błędów, dlatego podatnicy tak bardzo nie lubią rozliczania się z fiskusem. Jednak obliczanie wysokości zobowiązania ...
37. Formularze do rozliczenia się z małżonkiem.
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2015, pity 2015 program)
Na jakich formularzach PIT 2015 można rozliczyć się z małżonkiem?   Podatnicy pozostający w związku małżeńskim, którzy posiadają tzw. wspólność majątkową, mogą złożyć jedno rozliczenie PIT 2015. ...
38. Kto może rozliczyć się przez Internet?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2015, pity 2015 program)
Kto może rozliczyć się przez Internet?   Zeznanie podatkowe w formie elektronicznej (e-deklaracje), może przesłać każdy podatnik rozliczający się z urzędem skarbowym, na którymś z poniższych formularzy ...
39. Kto ma obowiązek złożyć PIT za 2015 rok?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2015, pity 2015 program)
Kto ma obowiązek złożyć PIT za 2015 rok?   Rozliczenie PIT 2015 mają obowiązek złożyć podatnicy, którzy w 2015 roku osiągnęli dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. ...
40. Kiedy nie musimy składać zeznania PIT 2015?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2015, pity 2015 program)
Kiedy nie musimy składać zeznania PIT 2015?   Podatnik nie ma obowiązku składania pit2015, jeżeli w 2015 roku nie osiągnął żadnych dochodów, które podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym ...
41. PIT-11 za 2015 rok - termin otrzymania.
(Formularze PIT 2015/Pit 37 druk)
Do kiedy powinniśmy otrzymać PIT-11 za 2015 rok?   PIT-11 zwiera informacje o dochodach oraz o zaliczkach na podatek dochodowy, które płatnik odprowadził za podatnika w danym roku podatkowym. ...
42. Do kiedy należy złożyć rozliczenie PIT 2015?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2015, pity 2015 program)
Do kiedy należy złożyć rozliczenie PIT 2015?   Podatnicy, którzy mają obowiązek rozliczenia się z fiskusem z dochodów, osiągniętych w 2015 roku, powinni pamiętać, że zeznanie PIT 2015 musi zostać ...
43. PIT za 2015 rok - wysyłanie przez internet.
(Pity 2015 program/Pity 2015 program)
PIT za 2015 rok - wysyłanie przez internet.   Kilka lat temu złożenie zeznania podatkowego w formie elektronicznej było możliwe tylko wtedy, gdy podatnik posiadał tzw. kwalifikowany podpis elektroniczny. ...
44. Co należy zrobić z formularzem PIT-11?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2015, pity 2015 program)
Co należy zrobić z formularzem PIT-11?   Formularz PIT-11 jest informacją o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. Zawarte są w nim dane identyfikacyjne płatnika i podatnika, ...
45. Niedopłata w PIT 2015
(Pity 2015 program/Pity 2015 program)
Niedopłata w PIT 2015   W formularzu podatkowym, składanym jako rozliczenie roczne 2015, podatnik ma obowiązek podać: wysokość przychodu uzyskanego w danym roku, kwotę kosztów poniesionych ...
46. Jak wypełnić PIT na komputerze?
(Pity 2015 program/Pity 2015 program)
... możemy wybrać drugą z opcji i skorzystać z interaktywnego formularza PIT. Formularze te wyglądają dokładnie tak samo jak papierowe druki, ale posiadają wiele wbudowanych funkcji, co znacznie ułatwia ich ...
47. Jak rozliczyć dochody z umowy zlecenia?
(Pity 2015 program/Pity 2015 program)
Umowa zlecenia jest umową cywilnoprawną zawieraną pomiędzy zleceniodawcą i zleceniobiorcą. Poprzez podpisanie umowy zleceniodawca zobowiązuje się do wykonania określonego w umowie zlecenia, a zleceniobiorca ...
48. Czy lokaty jednodniowe podlegają opodatkowaniu?
(Pity 2015 program/Pity 2015 program)
Lokatami jednodniowymi nazywane są lokaty, w których odsetki są odprowadzane każdego dnia. Jeszcze do niedawna ten sposób pomnażania kapitału umożliwiał uniknięcie podatku dochodowego, nazywanego też podatkiem ...
49. Co to jest formularz interaktywny?
(Pity 2015 program/Pity 2015 program)
Co to jest formularz interaktywny? Interaktywne formularze podatkowe, to formularze PIT 2015 w formacie PDF. Posiadają one interaktywne pola, dzięki którym poprawne wypełnienie rozliczenia rocznego zajmuje ...
50. Obowiązki podatnika
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2015, pity 2015 program)
Podatek jest bezzwrotnym i przymusowym świadczeniem pieniężnym, które należy uregulować w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w odpowiednich przepisach podatkowych. Płacenia podatków nie ...