PITy 2014 program

Frazę druk pit-4r 2013 wypełnienia znajdziesz w następujących artykułach:
1. Czy dochody ze sprzedaży na Allegro trzeba wykazać w PIT 2014?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
Czy dochody ze sprzedaży na Allegro trzeba wykazać w PIT 2014?                   O tym, czy od dochodów uzyskanych w ...
2. Czy od świadczeń rodzinnych trzeba odprowadzić podatek?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
... zmuszony do opłacenia podatku dochodowego na zasadach ogólnych (wg skali 18 i 32%) i wykazania otrzymanej kwoty w PIT-36 lub PIT-37 druk.  ...
3. Kiedy emeryt wypełnia PIT 2014 samodzielnie?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
... w druku PIT-40A. Emeryci korzystający z ulg i odliczeń, powinni także pamiętać o dołączeniu do deklaracji odpowiednich załączników. Formularz wraz z załącznikami można w prosty sposób wygenerować wykorzystując ...
4. Do czego służy czynny żal?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
Do czego służy czynny żal?                   Obowiązkiem każdego podatnika, który w trakcie 2014 r. uzyskał dochód lub ...
... Osoby, które pierwszy raz otrzymały dywidendę i nie wiedzą jak poprawnie wykazać ją w zeznaniu rocznym, mogą wykorzystać do wypełnienia druku PIT-38 bezpłatny program pity 2014. W programie deklarację ...
6. Błędy w PIT-11 – jak je skorygować?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
Błędy w PIT-11 – jak je skorygować?   Osoby, które w trakcie 2014 r. uzyskiwały przychody za pośrednictwem płatnika, wypełniają zeznanie roczne 2014 na podstawie formularza PIT-11. Druk PIT-11 ...
7. Czy można odliczyć ulgę prorodzinną na pełnoletnie dziecko?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
Czy można odliczyć ulgę prorodzinną na pełnoletnie dziecko?   Z ulgi prorodzinnej w PIT 2014 mogą skorzystać podatnicy, którzy w trakcie 2014 r. wychowywali jedno lub więcej dzieci. W związku ...
8. Kiedy do deklaracji załączamy PIT/UZ?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
... część uzupełniającą do zeznania podatkowego PIT-36 i PIT-37 za 2014 r. Na podstawie druku PIT/UZ urząd skarbowy dokonuje zwrotu niewykorzystanej kwoty ulgi prorodzinnej. Małżonkowie wypełniający wspólną ...
9. Kiedy do PIT 2014 dołączamy załącznik PIT/D?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
... do danej ulgi w trakcie jej obowiązywania, nadal mogą odliczać ją w rocznych zeznaniach podatkowych. Druk PIT/D stanowi załącznik do formularzy PIT-28, PIT-36 i PIT-37. Wypełniają go tylko i wyłącznie ...
10. Kiedy należy złożyć załącznik PIT/B?
(Pity 2013 program/Pity 2014 program)
Kiedy należy złożyć załącznik PIT/B?   Druk PIT/B jest przeznaczony dla osób fizycznych, które prowadzą własną działalność gospodarczą. Wypełniają tylko ci podatnicy, którzy opłacają podatek dochodowy ...
11. Kiedy nie można rozliczyć się na formularzu PIT-37?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
... powyższym na druku PIT-37 nie mogą rozliczyć się osoby, które opłacają podatek liniowy lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, a także podatnicy, którzy uzyskali przychody z kapitałów pieniężnych ...
12. PIT za 2014 rok: jak rozliczyć kredyt podatkowy?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
PIT za 2014 rok: jak rozliczyć kredyt podatkowy?   Kredyt podatkowy umożliwia odroczenie płatności podatku dochodowego od osób fizycznych. Mają do niego dostęp jedynie przedsiębiorcy, którzy dopiero ...
13. Jak rozliczyć dochody uzyskane na giełdach zagranicznych?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
Jak rozliczyć dochody uzyskane na giełdach zagranicznych?   Dzięki dostępności usług maklerskich przez Internet, polscy inwestorzy mogą nie tylko w prosty sposób inwestować na Giełdzie Papierów ...
14. Co uprawnia do odliczenia ulgi rehabilitacyjnej w PIT 2014?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
... lub PIT 37 druk powinni złożyć w urzędzie skarbowym także załącznik PIT/O. Do wypełnienia rocznej deklaracji podatkowej można wykorzystać program do pit 2014, który nie tylko skróci czas, jaki trzeba poświęcić ...
15. Rozliczenie dochodów dziecka prowadzącego działalność gospodarczą
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
... do dochodów uzyskanych przez rodzica lub opiekuna prawnego, rozliczane w PIT 2014 druk, wypełnionym w imieniu dziecka i podpisanym przez rodzica lub opiekuna prawnego. Z pierwszą sytuacją ...
16. PIT 2014: jak rozliczyć dochody z kontraktu managerskiego?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
PIT 2014: jak rozliczyć dochody z kontraktu managerskiego?   Kontrakt managerski jest umową cywilnoprawną nienazwaną. Celem zawierania kontraktu jest powierzenie osobie fizycznej lub innemu podmiotowi ...
17. Kiedy nie są pobierane zaliczki na podatek dochodowy?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
... kwotę zaliczek, opłaconych w trakcie roku, można znaleźć w druku PIT-11 wystawianym przez płatnika, na podstawie tego formularza należy wypełnić PIT-36 lub PIT 37. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku ...
18. Jak rozliczyć otrzymane premie?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
... i zdrowotne za dany miesiąc. Osoby, które uzyskują przychody za pośrednictwem płatnika, po zakończeniu roku podatkowego (do 2 marca 2014 r.), otrzymują od niego druk PIT-11, będący informacją o dochodach ...
19. Kiedy do zeznania dołączamy PIT/O?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
... do deklaracji druku PIT/O. Gdy ulga jest odliczana po raz pierwszy, podatnik powinien złożyć w urzędzie skarbowym załącznik PIT-2K. Natomiast we wszystkich kolejnych latach ulga odsetkowa powinna być wykazywana ...
20. Jak poprawnie rozliczyć dochody osiągnięte na giełdzie?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
... z giełdy trzeba rozliczyć w oddzielnym druku podatkowym – PIT-38. Podatek dochodowy, jaki trzeba odprowadzić od dochodów z giełdy, ma formę 19% ryczałtu. Podstawę do naliczenia podatku stanowi dochód, ...
21. Jak wypełnić aktywny formularz PIT 2014?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
Jak wypełnić aktywny formularz PIT 2014?   Interaktywne formularze podatkowe są elektronicznymi drukami PIT zapisanymi w formacie PDF. Aby otworzyć je na komputerze trzeba posiadać zainstalowany ...
22. Co zrobić jeżeli nie otrzymaliśmy PIT-11?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
... rozliczenie roczne 2014. W przypadku posiadania kilku druków PIT-11 należy poszczególne kwoty zsumować i dopiero potem wpisać je do deklaracji podatkowej. Trzeba mieć na uwadze, że PIT-11 nie otrzymamy, ...
23. Jak poprawnie odliczyć składki ZUS w PIT za 2014 rok?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
... od płatnika po zakończeniu roku. To właśnie na podstawie tego druku podatkowego powinniśmy wypełnić swoje zeznanie roczne 2014. Z nieco inną sytuacją mamy do czynienia w przypadku podatników, którzy ...
24. Jak poprawnie uwzględnić w zeznaniu rocznym straty z lat ubiegłych?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
Jak poprawnie uwzględnić w zeznaniu rocznym straty z lat ubiegłych?   Strata powstaje wtedy, gdy koszty, które podatnik poniósł w celu osiągnięcia przychodu są wyższe niż uzyskany przychód. Zgodnie ...
25. Jak właściwie udokumentować darowizny odliczone w PIT 2014?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
...  Na koniec warto wspomnieć, że osoby, które uwzględniają w PIT 2014 formularz dokonane darowizny muszą, poza głównym drukiem podatkowym, wypełnić także załącznik PIT/O. Brak załącznika sprawi, że złożone ...
26. Kiedy w rozliczeniu PIT 2014 uwzględniamy dochody zagraniczne?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
... czy uzyskali dochody na terenie Polski, czy też nie. Oba druki można wysłać z pośrednictwem sieci internetowej, jako e-deklaracje 2014. Druga metoda zakłada, że dochód osiągnięty poza granicami kraju, ...
27. Rozliczanie dochodów z zagranicy w PIT 2014
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
... w związku z koniecznością uwzględnienia z deklaracji dochodów uzyskanych poza granicami kraju, powinniśmy rozliczyć je w PIT-36. Nie należy składać w urzędzie dwóch oddzielnych formularzy – PIT-36 i druk ...
28. W jaki sposób wypełnić PIT 2014 na komputerze?
(Pity 2013 program/Pity 2014 program)
... W rzeczywistości obliczenie wysokości zobowiązania podatkowego i wypełnienie wszystkich niezbędnych druków podatkowych przy użyciu komputera, zajmuje zdecydowanie mniej czasu, a także pozawala na uniknięcie ...
29. Co powinniśmy zrobić, jeżeli po złożeniu PIT 2014 zauważymy błędy?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
... podatnik może sam zadecydować w jaki sposób wypełni i złoży skorygowaną deklarację. Zatem osoby, które wcześniej złożyły papierowe druki PIT, mogą przesłać korektę za pośrednictwem sieci internetowej, ...
30. Czy trzeba rozliczyć się z fiskusem, gdy osiągnęliśmy straty?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
Czy trzeba rozliczyć się z fiskusem, gdy osiągnęliśmy straty?   Ze stratą mamy do czynienia, gdy koszty, poniesione w celu uzyskania przychodu, przewyższają osiągnięty przychód. Strata nie zwalnia ...
31. Jak powinna wyglądać korekta deklaracji rocznej?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
... korekta zeznania podatkowego została zaakceptowana przez urząd, musi składać się z następujących elementów: poprawionego formularza PIT (takiego samego jak druk, na którym zostało złożone właściwe ...
32. W jaki sposób można wypełnić e-deklarację za 2014 rok?
(Pity 2013 program/Pity 2014 program)
... od indywidualnych preferencji, każdy z powyższych druków można wypełnić na jeden z dwóch sposobów: w formie interaktywnej, za pomocą kreatora. Z obu powyższych opcji możemy skorzystać ...
33. Jak wysłać PIT 2014 w formie elektronicznej?
(Pity 2013 program/Pity 2014 program)
... PIT-38 i PIT-39, a także wszystkich niezbędnych załączników – PIT/B, PIT/D, PIT-2K, PIT/M, PIT/O, PIT/UZ, PIT/Z oraz PIT/ZG. Do przesłania wymienionych druków za pośrednictwem sieci internetowej nie trzeba ...
34. Jak złożyć zeznanie PIT 2014 przez Internet?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
... wypełnienia druków PIT na dwa sposoby. Osoby, które wiedzą jak uzupełnić poszczególne pola formularza mogą wybrać interaktywny PIT 2014, natomiast podatnicy, którym rozliczenie dochodów sprawia problem, ...
35. Wypełnianie e-deklaracji 2014 krok po kroku
(Pity 2013 program/Pity 2014 program)
... Warto jednak rozważyć skorzystanie z programu do pitów, gdyż poza opcją wypełniania interaktywnych druków PIT posiada on także funkcję kreatora. Generowanie zeznania w kreatorze polega udzielaniu odpowiedzi ...
36. Zalety rozliczania osiągniętych dochodów przez Internet
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
... poczty. Pozwala to na znaczną oszczędność czasu i pieniędzy. Dodatkowo samo wypełnienie interaktywnych druków podatkowych jest zdecydowanie łatwiejsze. Obowiązek rozliczenia się z fiskusem spędza wielu ...
37. Jakie dochody rozliczamy na formularzu PIT-36L?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
... sposób opodatkowania. Druk PIT-36L wypełniają podatnicy, którzy: prowadzą własną działalność gospodarczą, prowadzą działy specjalne produkcji rolnej, są wspólnikami spółek osobowych ...
38. Jakie dochody rozliczamy na formularzu PIT-38?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
Jakie dochody rozliczamy na formularzu PIT-38?   Istnieją różne formularze PIT 2014, każdy z nich jest przeznaczony do rozliczania innego rodzaju dochodów. W PIT-38 wykazujemy dochody o charakterze ...
39. Kto może skorzystać z ulgi na dzieci?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
... Wynika to z tego, że jest ona odliczana w PIT-36 i PIT-37 druk bezpośrednio od podatku, co sprawia, że ma bardzo znaczący wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego. Od zeszłego roku obowiązują nowe ...
40. Kto może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
... rozliczający się z urzędem skarbowym na formularzach PIT-28, PIT-36 i PIT-37. Do właściwego druku konieczne jest dołączenie załącznika PIT/O. Nie ma jednak obowiązku składania wraz z deklaracją dokumentacji ...
41. Czy rozliczenie PIT 2014 wraz z małżonkiem jest korzystne?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
Czy rozliczenie PIT 2014 wraz z małżonkiem jest korzystne?   Możliwość wypełnienia wspólnej deklaracji PIT za 2014 rok mają małżonkowie, którzy przez cały rok podatkowy przebywali w związku małżeńskim ...
42. Udokumentowanie wydatków odliczonych w ramach ulgi rehabilitacyjnej
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
...  PIT-28 – ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, PIT-36 – podatek progresywny, PIT-37 druk – podatek progresywny (dochody uzyskane za pośrednictwem płatnika). Osoby, które korzystają ...
43. Jak wypełnić PIT 2014 wraz z małżonkiem?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
Jak wypełnić PIT 2014 wraz z małżonkiem?   Podatnicy będący w związku małżeńskim mogą, po spełnieniu określonych warunków, złożyć wspólne rozliczenie PIT 2014. Aby skorzystać z możliwości łącznego ...
44. Rodzaje załączników do druków PIT 2014
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
Rodzaje załączników do druków PIT 2014   Podatnicy nie zawsze zdają sobie sprawę, że poza właściwym formularzem podatkowym, muszą złożyć w urzędzie skarbowym także odpowiednie załączniki. Rozliczenie ...
45. Rodzaje formularzy PIT 2014
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
... roczne 2014 zostało złożone w urzędzie skarbowym na właściwym druku podatkowym, w przeciwnym razie podatnik będzie zmuszony do wypełnienia korekty. Poniżej zostały opisane wszystkie najpopularniejsze formularze ...
46. PIT 2014 – jak uniknąć błędów?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
... podatkowego wcale nie musi być aż takie uciążliwe, wystarczy się do niego odpowiednio przygotować. Na początku musimy wybrać właściwy formularz PIT 2014. Każdy z druków jest przeznaczony do rozliczania ...
47. Najczęstsze błędy w zeznaniach podatkowych
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
Najczęstsze błędy w zeznaniach podatkowych   Obowiązek rozliczania się z fiskusem z dochodów osiągniętych w danym roku podatkowym nie należy do przyjemności, dlatego warto zadbać o to, aby wszystkie ...
48. Formularze do rozliczenia się z małżonkiem.
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
Na jakich formularzach PIT 2014 można rozliczyć się z małżonkiem?   Podatnicy pozostający w związku małżeńskim, którzy posiadają tzw. wspólność majątkową, mogą złożyć jedno rozliczenie PIT 2014. ...
49. Kto może rozliczyć się przez Internet?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
... – podatek od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych nabytych lub wybudowanych po 31 grudnia 2008 r. Do przesłania powyższych druków za pośrednictwem sieci internetowej nie ...
50. Kto ma obowiązek złożyć PIT za 2014 rok?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
... gdy w uzyskiwaniu dochodów pośredniczył tylko jeden płatnik. Jeżeli do 10 stycznia 2015 r. podatnik przekaże płatnikowi (pracodawcy) druk PIT-12, obowiązkiem płatnika będzie złożenie za podatnika rocznej ...