PITy 2013 program

Frazę kiedy zapłata pit znajdziesz w następujących artykułach:
1. Pity 2013. Co to jest nadpłata podatku i kiedy występuje?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2013, pity 2013 program)
Pity 2013. Co to jest nadpłata podatku i kiedy występuje?   Wypełniając pity 2013, możemy w wyniku przeprowadzonych obliczeń otrzymać tak zwaną nadpłatę podatku. Ma to miejsce wtedy, gdy we właściwym ...
2. PIT 2013 Program - do kiedy korekta zeznania?
(Pity 2013 program/Pity 2013 program)
PIT 2013 Program - w jakim terminie należy złożyć korektę zeznania podatkowego?   Błędnie złożone deklaracje podatkowe niestety nie należą do rzadkości. Trzeba je później naprawiać składając deklarację ...