PITy 2015 program

epity1

Frazę kiedy rozliczenie roczne znajdziesz w następujących artykułach:
1. Co zrobić jeżeli nie mamy pieniędzy na opłacenie podatku?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2015, pity 2015 program)
Co zrobić jeżeli nie mamy pieniędzy na opłacenie podatku?   Czasem zdarza się, że zaliczki na podatek dochodowy, które zostały odprowadzone w trakcie roku nie pokrywają w całości zobowiązania ...
2. Kiedy do zeznania dołączamy PIT/O?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2015, pity 2015 program)
Kiedy do zeznania dołączamy PIT/O?   PIT/O stanowi informację o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku, które zostały dokonane w danym roku podatkowym. Jest on załącznikiem do formularzy ...
3. Co zrobić z dokumentacją potwierdzającą prawo do ulg podatkowych?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2015, pity 2015 program)
Co zrobić z dokumentacją potwierdzającą prawo do ulg podatkowych?   Ulgi podatkowe, przewidziane w przepisach podatkowych, umożliwiają obniżenie podstawy do opodatkowania lub należnego podatku, ...
4. Jak rozliczają się z fiskusem artyści i twórcy?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2015, pity 2015 program)
Jak rozliczają się z fiskusem artyści i twórcy?   Artyści i twórcy mają obowiązek odprowadzenia podatku dochodowego od uzyskanych dochodów. Sposób w jaki powinni rozliczyć się z urzędem skarbowym ...
5. Kiedy w rozliczeniu PIT 2015 uwzględniamy dochody zagraniczne?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2015, pity 2015 program)
Kiedy w rozliczeniu PIT 2015 uwzględniamy dochody zagraniczne?   Rozliczanie dochodów uzyskanych w innym państwie często budzi spore wątpliwości. Podatnicy nie wiedzą kiedy powinni uwzględnić ...
6. Kiedy powstaje nadpłata podatku?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2015, pity 2015 program)
Kiedy powstaje nadpłata podatku?   Nadpłata podatku dochodowego powstaje w momencie, gdy zaliczki, które podatnik odprowadził w trakcie roku, przewyższają faktyczną wysokość zobowiązania podatkowego ...
7. Czy rozliczenie PIT 2015 wraz z małżonkiem jest korzystne?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2015, pity 2015 program)
... wysokości zobowiązania podatkowego. Poniżej zostały przedstawione przykłady obrazujące kiedy dojdzie do obniżenia kwoty podatku, a kiedy nie.   PRZYKŁAD 1 Dochód pierwszego małżonka: 171 056 ...
8. Rodzaje załączników do druków PIT 2015
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2015, pity 2015 program)
Rodzaje załączników do druków PIT 2015   Podatnicy nie zawsze zdają sobie sprawę, że poza właściwym formularzem podatkowym, muszą złożyć w urzędzie skarbowym także odpowiednie załączniki. Rozliczenie ...
9. Kiedy mamy prawo złożyć czynny żal?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2015, pity 2015 program)
Kiedy składamy w urzędzie skarbowym czynny żal?   Kodeks karny skarbowy przewiduje kary za postępowanie, które naraża budżet państwa na uszczuplenie. Do takich działań zalicza się m.in.: niezłożenie ...
10. Kiedy nie musimy składać zeznania PIT 2015?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2015, pity 2015 program)
Kiedy nie musimy składać zeznania PIT 2015?   Podatnik nie ma obowiązku składania pit2015, jeżeli w 2015 roku nie osiągnął żadnych dochodów, które podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym ...
11. PIT-11 za 2015 rok - termin otrzymania.
(Formularze PIT 2015/Pit 37 druk)
Do kiedy powinniśmy otrzymać PIT-11 za 2015 rok?   PIT-11 zwiera informacje o dochodach oraz o zaliczkach na podatek dochodowy, które płatnik odprowadził za podatnika w danym roku podatkowym. ...
12. Co się stanie jeżeli złożymy PIT 2015 po terminie?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2015, pity 2015 program)
Co się stanie jeżeli złożymy PIT 2015 po terminie?   Nieterminowe rozliczenie się z fiskusem z osiągniętych dochodów może mieć bardzo nieprzyjemne konsekwencje. Nawet jeżeli pit 2015 formularz ...
13. Niedopłata w PIT 2015
(Pity 2015 program/Pity 2015 program)
Niedopłata w PIT 2015   W formularzu podatkowym, składanym jako rozliczenie roczne 2015, podatnik ma obowiązek podać: wysokość przychodu uzyskanego w danym roku, kwotę kosztów poniesionych ...
14. Obowiązki podatnika
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2015, pity 2015 program)
Podatek jest bezzwrotnym i przymusowym świadczeniem pieniężnym, które należy uregulować w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w odpowiednich przepisach podatkowych. Płacenia podatków nie ...
15. Kara urzędu skarbowego – jak długo od czasu złożenia PITu 2015
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2015, pity 2015 program)
... zabronionych czynów: przestępstwa oraz wykroczenia skarbowe. Najbardziej powszechnym, niewskazanym działaniem, jest spóźnienie się ze złożeniem swojego zeznania. W takich przypadkach, kiedy PIT 2015 nie ...
16. Działalność przez Internet w rozliczeniu rocznym 2015
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2015, pity 2015 program)
Działalność przez Internet w rozliczeniu rocznym 2015   Rozliczenie roczne są zobligowani wystawiać wszyscy podatnicy, którzy uzyskują dochody. Coraz częściej jednak obecne są sytuacje, kiedy PIT 2015 ...
17. Ulgi w PITy 2015 odliczane elektronicznie- bezbłędnie
(Pity 2015 program/Pity 2015 program)
...  PIT36-poz.143 PIT37-poz.97 PIT28-poz.65   Podatnik chcąc skorzystać z wyżej wymienionych ulg, kiedy rozlicza swój PIT 2015, musi spełnić określone warunki. Ogólna dostępność informacji, ...
18. Kiedy w umowie o dzieło odprowadza się składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2015, pity 2015 program)
Kiedy w umowie o dzieło odprowadza się składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne   Umowa o dzieło jest umową cywilnoprawną, w związku z tym wszystkie regulacje, które jej dotyczą zostały ...
19. Kiedy można dwukrotnie odliczyć ulgę rehabilitacyjną w Picie 37
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2015, pity 2015 program)
Kiedy można dwukrotnie odliczyć ulgę rehabilitacyjną w Picie 37   Ulga rehabilitacyjna może mieć charakter zarówno limitowany jak i nielimitowany, wszystko zależy od tego jaki charakter mają ...
20. Zwrot podatku za rozliczenie PIT w krótkim czasie
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2015, pity 2015 program)
Zwrot podatku za rozliczenie PIT w krótkim czasie Obowiązkiem podatników jest odprowadzanie podatku dochodowego na konto urzędu skarbowego, skąd trafiają one do budżetu państwa. Konieczność opłacania ...
21. Rozliczasz pit 2015! Dowiedz się co to jest CFR-1 i CFR-2?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2015, pity 2015 program)
Rozliczasz pit 2015! Dowiedz się co to jest CFR-1 i CFR-2?   Pity 2015 to nie tylko popularne deklaracje PIT, np. 37. To również deklaracje, które wchodzą w skład rozliczenia pit. Dlatego też, kiedy ...
22. Kiedy można opodatkować dochody ryczałtem i jaki złożyć wtedy PITy 2015?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2015, pity 2015 program)
Kiedy można opodatkować dochody ryczałtem i jaki złożyć wtedy PITy 2015?    W końcu nadeszła pora na rozliczenie podatkowe 2015 roku. Czas rozliczeń jest dla podatników najmniej lubianym okresem ...
23. Korygowanie błędów - e-deklaracje
(eDeklaracje/eDeklaracje)
... a my będziemy mogli zapomnieć na jakiś czas o obowiązkach podatkowych. Błędy w wypełnianiu zeznania zdarzają się to bardzo często i bywają sytuacje, kiedy trudno ich uniknąć, choćby z powodu przeoczenia. ...
24. PIT 2015 i to jak powinna być udokumentowana ulga rehabilitacyjna.
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2015, pity 2015 program)
...  jaka kwota została zapłacona, kto ją uiścił, kiedy, co było przedmiotem transakcji. Należy podkreślić, że istnieją wydatki na cele rehabilitacyjne, w przypadku, których ...
25. Pity 2015. Co to jest nadpłata podatku i kiedy występuje?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2015, pity 2015 program)
Pity 2015. Co to jest nadpłata podatku i kiedy występuje?   Wypełniając pity 2015, możemy w wyniku przeprowadzonych obliczeń otrzymać tak zwaną nadpłatę podatku. Ma to miejsce wtedy, gdy we właściwym ...
26. Do kiedy zapłacić podatek z rozliczenia rocznego 2015
(Formularze PIT 2015/Pit 37 druk)
Do kiedy zapłacić podatek z rozliczenia rocznego 2015   Rozliczenie podatkowe za rok 2015 należy złożyć do końca kwietnia 2015 roku. Oznacza to, że Ci, którzy jeszcze nie rozliczyli się z fiskusem ...
27. Pity 2015 a różnica między NIP1 i NIP3
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2015, pity 2015 program)
Pity 2015 a różnica między NIP1 i NIP3.   Rozliczenie roczne 2015 to problem dla wielu osób, dla których tematyka podatkowa jest zupełnie obca. Nie ma jednak możliwości, by tę sprawę bagatelizować, ...
... nie popełnił błędu. Kiedy formuła podświetla się na czerwono to znak, że dane zostały błędnie wpisane. Powyżej okienka znajduje się również sugerująca odpowiedź, która pozwala na szybkie skorygowanie błędu. ...
29. O dochodach kapitałowych w rozliczeniu pity 2015
(Pity 2015 program/Pity 2015 program)
O dochodach kapitałowych w rozliczeniu pity 2015   Rozliczenie podatkowe 2015 zbliża się do nas wielkimi krokami i powoli powinniśmy przygotowywać się do momentu, kiedy nasz pit 2015 wyląduje we wskazanym ...
30. POPRAWIONYO dochodach kapitałowych w rozliczeniu pity 2015
(Pity 2015 program/Pity 2015 program)
Dochody kapitałowe w formularzu PIT 2015   Rozliczenie podatkowe 2015 zbliża się wielkimi krokami i powoli powinniśmy przygotowywać się do momentu, kiedy nasz PIT 37 wyląduje we wskazanym urzędzie ...
31. Dla kogo PITY 2015 a dla kogo podatek CIT.
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2015, pity 2015 program)
... się, czy obowiązuje nas wypełnienie odpowiedniego druku PIT. Warto wiedzieć kiedy trzeba wypełnić jaki druk, aby nie dokonać błędu podczas wypełniania deklaracji rocznej i uniknąć odpowiedzialności karnej, ...
... funkcjom  programu nie musimy zastanawiać się, kiedy należy się rozliczać z urzędem skarbowym a kiedy jest się zwolnionym z podatku. Program pit 2015 ma wbudowaną listę dochodów, które są opodatkowane ...
33. Rozliczenie podatkowe 2015 - opodatkowanie dochodów
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2015, pity 2015 program)
... muszą być więc już niczym strasznym i powodującym, że na samą myśl o konieczności wystawienia dokumentów robi nam się słabo, kiedy uświadomimy sobie ile czasu do tej pory spędzaliśmy nad poszczególnymi ...
... i szybkie.   Kiedy zatem musimy rozliczyć się z fiskusem z racji tego, że prowadzimy sprzedaż w sieci? Sytuacja zgodnie z polskim prawem jest dość jasna, a raczej jest tak opisana. Sprzedaż ...
... odsetki, dochody ze środków Unii Europejskiej Na co państwo wydaje nasze podatki, po tym, kiedy my dokonujemy rozliczenia, używając np. programu do rozliczenia pit 2015? Rozliczenie pit wpływa więc ...
36. Rozliczenie roczne 2015 Co to jest karta podatkowa?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2015, pity 2015 program)
... podatkowej uznaje się jej stałą wartość podatku w ciągu całego roku. Płaci się ją do Urzędu skarbowego każdego 7 dnia miesiąca z wyjątkiem grudnia, kiedy to podatnik ma czas do 28 dnia tego miesiąca. Miesięczne ...
Pity 2015 program ułatwi rozliczenie roczne 2015 niepełnosprawnym   Większość podatników co roku przeklina czas, kiedy nadchodzi okres wzmożonego wypełniania swoich deklaracji podatkowych. Są i tacy, ...
E-deklaracje można wysyłać do ostatniego dnia kwietnia   Od kilku lat mamy możliwość złożenia deklaracji podatkowej nie tylko w formie papierowej, ale również jako e-deklaracje. Na rozliczenie podatkowe ...
... świadczyła o dochodzie i odprowadzonym podatku. I ten właśnie podatek zostanie studentowi zwrócony.   Kiedy otrzymujemy zwrot po rozliczeniu formularza pit 37? Urząd skarbowy ma okres trzech miesięcy ...
40. Rozliczenie roczne 2015 przez pracodawcę
(Pity 2015 program/Pity 2015 program)
Rozliczenie roczne 2015 przez pracodawcę   Pit 2015 musi złożyć każdy podatnik, który w tym roku podatkowym osiągnął przychód. Bywa jednak tak, że rozliczenie roczne 2015 budzi niepokój, który jest ...
Jak wygląda rozliczenie podatkowe w przypadku osoby bezrobotnej? Czy i ona może skorzystać z pity 2015 program.   Rozliczenia pit 2015 dokonują podatnicy, którzy w roku poprzednim uzyskali jakieś dochody ...
42. Rozliczenie roczne 2015 i gra na gieldzie
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2015, pity 2015 program)
Rozliczenie roczne 2015 i gra na gieldzie   Czas, kiedy to nasz pit 2015 będzie musiał znaleźć się w urzędzie skarbowym zbliża się wielkimi krokami. Obowiązkiem rozliczenia się z urzędem skarbowym ...
... w zeznaniu. Niekończące się kolejki w urzędach pochłaniają nie tylko czas, ale również cierpliwość polskich podatników. Co zrobić w sytuacji, kiedy przegapiliśmy najdogodniejszy moment na złożenie rocznego ...
44. Pit 2015 program i rozliczenie małżonków
(Pity 2015 program/Pity 2015 program)
Pit 2015 program i rozliczenie małżonków   Powoli zbliża się czas, kiedy większość z nas będzie zmuszona do tego, by wypełnić swoje zeznania podatkowe. Można to uczynić na wiele sposobów. Jeśli jednak ...
45. Rozliczenie pit 2015 – różnice między ulgą podatkową a budowlaną.
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2015, pity 2015 program)
... czasie kiedy obowiązywała, nadal mogą z niej korzystać.   Ulga mieszkaniowa polega na możliwości odliczenia przez podatnika, od osiąganego dochodu, odsetek od zaciągniętego kredytu lub pożyczki. Z ...
... możemy znaleźć kilka roszad dokonanych przez Parlament. Ale o tym za chwilę. Do tej pory, kiedy chcieliśmy rozliczyć się w taki sposób, by tę rolę za nas przejął pracodawca, musieliśmy dostarczyć mu PIT-12, ...
47. Renta rodzinna, umowa o dzieło i PITY 2015 program
(Pity 2015 program/Pity 2015 program)
... dochody na podstawie umowy o dzieło, to fakt otrzymywania przez nie renty rodzinnej nie powoduje, że rodzić traci prawo do korzystania z tak zwanej ulgi prorodzinnej (na dziecko). Niezależnie od tego kiedy ...
48. Zwrot niezależnych świadczeń i pity 2015 program
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2015, pity 2015 program)
... zmniejszyć wysokość podstawy opodatkowania o kwotę świadczenia oraz zapłacony w 2007 roku z tytułu jego otrzymania podatek.   Kiedy możliwe jest dokonanie odliczenia?   Z omawianej ulgi mogą skorzystać ...
49. Rozliczenie przez pracodawcę a PIT 37 druk
(Formularze PIT 2015/Pit 37 druk)
... ten czas w roku, kiedy musimy rozliczyć się z dochodów jakie otrzymujemy corocznie. Każdego roku w prawie podatkowym pojawia się całe mnóstwo nowinek, nowych przepisów, ulg, oraz wiele, wiele innych, całkiem ...
50. pity 2015 program
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2015, pity 2015 program)
... może być on jednak zobowiązany do wypełnienia innego wzoru formularza, a jest nim wtedy pit 38 lub pit 28.   Kiedy otworzymy pity 2015 program oraz wybierzemy odpowiadający nam tryb rozliczeń, pierwszą ...