PITy 2016 program

epity1

Frazę kiedy pit znajdziesz w następujących artykułach:
1. Kiedy emeryt wypełnia PIT 2016 samodzielnie?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
Kiedy emeryt wypełnia PIT 2016 samodzielnie?                   Osoby pobierające świadczenia emerytalne, w większości ...
2. Kiedy można liczyć na szybki zwrot podatku?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
Kiedy można liczyć na szybki zwrot podatku?                   Nadpłata podatku powstaje w momencie, gdy zaliczki na podatek ...
3. Kiedy do deklaracji załączamy PIT/UZ?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
Kiedy do deklaracji załączamy PIT/UZ?   W związku ze zmianami wprowadzonymi w przepisach regulujących korzystanie z ulgi prorodzinnej, podczas rozliczenia przychodów uzyskanych w 2016 r. podatnicy, ...
4. Kiedy do PIT 2016 dołączamy załącznik PIT/D?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
Kiedy do PIT 2016 dołączamy załącznik PIT/D?   Ulgi, z których mogą skorzystać podatnicy wypełniający deklaracje PIT 2016 możemy podzielić na dwa rodzaje – znajdujące się w katalogu ulg podatkowych ...
5. Kiedy należy złożyć załącznik PIT/B?
(Pity 2016 program/Pity 2016 program)
Kiedy należy złożyć załącznik PIT/B?   Druk PIT/B jest przeznaczony dla osób fizycznych, które prowadzą własną działalność gospodarczą. Wypełniają tylko ci podatnicy, którzy opłacają podatek dochodowy ...
6. Kiedy nie można rozliczyć się na formularzu PIT-37?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
Kiedy nie można rozliczyć się na formularzu PIT-37?   Wszystkie przychody wykazywane w formularzu pit 37 podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych, czyli zgodnie ze skalą 18 i 32%. Podstawę ...
7. Co zrobić jeżeli nie mamy pieniędzy na opłacenie podatku?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
Co zrobić jeżeli nie mamy pieniędzy na opłacenie podatku?   Czasem zdarza się, że zaliczki na podatek dochodowy, które zostały odprowadzone w trakcie roku nie pokrywają w całości zobowiązania ...
8. Kiedy nie są pobierane zaliczki na podatek dochodowy?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
Kiedy nie są pobierane zaliczki na podatek dochodowy?   W większości przypadków podatnicy muszą odprowadzać w trakcie roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy. Osoby, które osiągają przychody ...
9. Kiedy do zeznania dołączamy PIT/O?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
Kiedy do zeznania dołączamy PIT/O?   PIT/O stanowi informację o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku, które zostały dokonane w danym roku podatkowym. Jest on załącznikiem do formularzy ...
10. Co zrobić z dokumentacją potwierdzającą prawo do ulg podatkowych?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
Co zrobić z dokumentacją potwierdzającą prawo do ulg podatkowych?   Ulgi podatkowe, przewidziane w przepisach podatkowych, umożliwiają obniżenie podstawy do opodatkowania lub należnego podatku, ...
11. Jak rozliczają się z fiskusem artyści i twórcy?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
Jak rozliczają się z fiskusem artyści i twórcy?   Artyści i twórcy mają obowiązek odprowadzenia podatku dochodowego od uzyskanych dochodów. Sposób w jaki powinni rozliczyć się z urzędem skarbowym ...
12. Kiedy w rozliczeniu PIT 2016 uwzględniamy dochody zagraniczne?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
Kiedy w rozliczeniu PIT 2016 uwzględniamy dochody zagraniczne?   Rozliczanie dochodów uzyskanych w innym państwie często budzi spore wątpliwości. Podatnicy nie wiedzą kiedy powinni uwzględnić ...
13. Kiedy powstaje nadpłata podatku?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
Kiedy powstaje nadpłata podatku?   Nadpłata podatku dochodowego powstaje w momencie, gdy zaliczki, które podatnik odprowadził w trakcie roku, przewyższają faktyczną wysokość zobowiązania podatkowego ...
14. Kiedy otrzymujemy zwrot podatku?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
Kiedy otrzymujemy zwrot podatku?   Podstawę, od której naliczany jest podatek dochodowy od osób fizycznych, może stanowić przychód (PIT-28) lub dochód (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39). ...
15. Czy rozliczenie PIT 2016 wraz z małżonkiem jest korzystne?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
... wysokości zobowiązania podatkowego. Poniżej zostały przedstawione przykłady obrazujące kiedy dojdzie do obniżenia kwoty podatku, a kiedy nie.   PRZYKŁAD 1 Dochód pierwszego małżonka: 171 056 ...
16. Udokumentowanie wydatków odliczonych w ramach ulgi rehabilitacyjnej
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
... objętych ulgą rehabilitacyjną, powinien wskazywać: kto dokonał zapłaty, na rzecz jakiego podmiotu została dokonana wpłata, co było przedmiotem transakcji, kiedy dokonano wpłaty, ...
17. Rodzaje załączników do druków PIT 2016
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
Rodzaje załączników do druków PIT 2016   Podatnicy nie zawsze zdają sobie sprawę, że poza właściwym formularzem podatkowym, muszą złożyć w urzędzie skarbowym także odpowiednie załączniki. Rozliczenie ...
18. Kiedy mamy prawo złożyć czynny żal?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
Kiedy składamy w urzędzie skarbowym czynny żal?   Kodeks karny skarbowy przewiduje kary za postępowanie, które naraża budżet państwa na uszczuplenie. Do takich działań zalicza się m.in.: niezłożenie ...
19. Kiedy nie musimy składać zeznania PIT 2016?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
Kiedy nie musimy składać zeznania PIT 2016?   Podatnik nie ma obowiązku składania pit2016, jeżeli w 2016 roku nie osiągnął żadnych dochodów, które podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym ...
20. PIT-11 za 2016 rok - termin otrzymania.
(Formularze PIT 2016/Pit 37 druk)
Do kiedy powinniśmy otrzymać PIT-11 za 2016 rok?   PIT-11 zwiera informacje o dochodach oraz o zaliczkach na podatek dochodowy, które płatnik odprowadził za podatnika w danym roku podatkowym. ...
21. Do kiedy należy złożyć rozliczenie PIT 2016?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
Do kiedy należy złożyć rozliczenie PIT 2016?   Podatnicy, którzy mają obowiązek rozliczenia się z fiskusem z dochodów, osiągniętych w 2016 roku, powinni pamiętać, że zeznanie PIT 2016 musi zostać ...
22. Co się stanie jeżeli złożymy PIT 2016 po terminie?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
Co się stanie jeżeli złożymy PIT 2016 po terminie?   Nieterminowe rozliczenie się z fiskusem z osiągniętych dochodów może mieć bardzo nieprzyjemne konsekwencje. Nawet jeżeli pit 2016 formularz ...
23. Niedopłata w PIT 2016
(Pity 2016 program/Pity 2016 program)
Niedopłata w PIT 2016   W formularzu podatkowym, składanym jako rozliczenie roczne 2016, podatnik ma obowiązek podać: wysokość przychodu uzyskanego w danym roku, kwotę kosztów poniesionych ...
24. Obowiązki podatnika
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
Podatek jest bezzwrotnym i przymusowym świadczeniem pieniężnym, które należy uregulować w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w odpowiednich przepisach podatkowych. Płacenia podatków nie ...
25. Kwota opodatkowana w rozliczeniu PIT przy sprzedaży nieruchomości
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
... kiedy w ciągu dwóch lat, od momentu zbycia, uzyskane ze sprzedaży pieniądze przeznaczą na własne cele mieszkalne, takiej jak: zakup domu, gruntu, remont mieszkania albo spłatę kredytu mieszkaniowego.  ...
26. Sprzedana nieruchomość jest dochodem w Picie 2016?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
...    Forma rozliczeń jest więc zależna od momentu, kiedy to następuje nabycie tej nieruchomości. Najważniejsze jest ustalenie ram czasowych według rozkładu: Zakup do 31 grudnia 2006 roku Zakup ...
27. Kara urzędu skarbowego – jak długo od czasu złożenia PITu 2016
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
... zabronionych czynów: przestępstwa oraz wykroczenia skarbowe. Najbardziej powszechnym, niewskazanym działaniem, jest spóźnienie się ze złożeniem swojego zeznania. W takich przypadkach, kiedy PIT 2016 nie ...
28. Działalność przez Internet w rozliczeniu rocznym 2016
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
Działalność przez Internet w rozliczeniu rocznym 2016   Rozliczenie roczne są zobligowani wystawiać wszyscy podatnicy, którzy uzyskują dochody. Coraz częściej jednak obecne są sytuacje, kiedy PIT 2016 ...
29. Kiedy urząd skarbowy sam koryguje zeznanie podatkowe PIT 2016
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
Kiedy urząd skarbowy sam koryguje zeznanie podatkowe PIT 2016 Przy wystawianiu druku PIT 2016 należy przede wszystkim pamiętać o tym, by był on wypełniony w sposób prawidłowy. Wszelkie niedociągnięcia ...
30. Ulgi w PITy 2016 odliczane elektronicznie- bezbłędnie
(Pity 2016 program/Pity 2016 program)
...  PIT36-poz.143 PIT37-poz.97 PIT28-poz.65   Podatnik chcąc skorzystać z wyżej wymienionych ulg, kiedy rozlicza swój PIT 2016, musi spełnić określone warunki. Ogólna dostępność informacji, ...
31. Kiedy w umowie o dzieło odprowadza się składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
Kiedy w umowie o dzieło odprowadza się składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne   Umowa o dzieło jest umową cywilnoprawną, w związku z tym wszystkie regulacje, które jej dotyczą zostały ...
32. Kiedy można dwukrotnie odliczyć ulgę rehabilitacyjną w Picie 37
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
Kiedy można dwukrotnie odliczyć ulgę rehabilitacyjną w Picie 37   Ulga rehabilitacyjna może mieć charakter zarówno limitowany jak i nielimitowany, wszystko zależy od tego jaki charakter mają ...
33. Zwrot podatku za rozliczenie PIT w krótkim czasie
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
Zwrot podatku za rozliczenie PIT w krótkim czasie Obowiązkiem podatników jest odprowadzanie podatku dochodowego na konto urzędu skarbowego, skąd trafiają one do budżetu państwa. Konieczność opłacania ...
34. Rozliczasz pit 2016! Dowiedz się co to jest CFR-1 i CFR-2?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
Rozliczasz pit 2016! Dowiedz się co to jest CFR-1 i CFR-2?   Pity 2016 to nie tylko popularne deklaracje PIT, np. 37. To również deklaracje, które wchodzą w skład rozliczenia pit. Dlatego też, kiedy ...
35. Kiedy można opodatkować dochody ryczałtem i jaki złożyć wtedy PITy 2016?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
Kiedy można opodatkować dochody ryczałtem i jaki złożyć wtedy PITy 2016?    W końcu nadeszła pora na rozliczenie podatkowe 2016 roku. Czas rozliczeń jest dla podatników najmniej lubianym okresem ...
36. Korygowanie błędów - e-deklaracje
(eDeklaracje/eDeklaracje)
... a my będziemy mogli zapomnieć na jakiś czas o obowiązkach podatkowych. Błędy w wypełnianiu zeznania zdarzają się to bardzo często i bywają sytuacje, kiedy trudno ich uniknąć, choćby z powodu przeoczenia. ...
37. PIT 2016 i to jak powinna być udokumentowana ulga rehabilitacyjna.
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
...  jaka kwota została zapłacona, kto ją uiścił, kiedy, co było przedmiotem transakcji. Należy podkreślić, że istnieją wydatki na cele rehabilitacyjne, w przypadku, których ...
38. Pity 2016. Co to jest nadpłata podatku i kiedy występuje?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
Pity 2016. Co to jest nadpłata podatku i kiedy występuje?   Wypełniając pity 2016, możemy w wyniku przeprowadzonych obliczeń otrzymać tak zwaną nadpłatę podatku. Ma to miejsce wtedy, gdy we właściwym ...
39. Do kiedy zapłacić podatek z rozliczenia rocznego 2016
(Formularze PIT 2016/Pit 37 druk)
Do kiedy zapłacić podatek z rozliczenia rocznego 2016   Rozliczenie podatkowe za rok 2016 należy złożyć do końca kwietnia 2016 roku. Oznacza to, że Ci, którzy jeszcze nie rozliczyli się z fiskusem ...
40. Pity 2016 a różnica między NIP1 i NIP3
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
Pity 2016 a różnica między NIP1 i NIP3.   Rozliczenie roczne 2016 to problem dla wielu osób, dla których tematyka podatkowa jest zupełnie obca. Nie ma jednak możliwości, by tę sprawę bagatelizować, ...
... nie popełnił błędu. Kiedy formuła podświetla się na czerwono to znak, że dane zostały błędnie wpisane. Powyżej okienka znajduje się również sugerująca odpowiedź, która pozwala na szybkie skorygowanie błędu. ...
42. O dochodach kapitałowych w rozliczeniu pity 2016
(Pity 2016 program/Pity 2016 program)
O dochodach kapitałowych w rozliczeniu pity 2016   Rozliczenie podatkowe 2016 zbliża się do nas wielkimi krokami i powoli powinniśmy przygotowywać się do momentu, kiedy nasz pit 2016 wyląduje we wskazanym ...
43. POPRAWIONYO dochodach kapitałowych w rozliczeniu pity 2016
(Pity 2016 program/Pity 2016 program)
Dochody kapitałowe w formularzu PIT 2016   Rozliczenie podatkowe 2016 zbliża się wielkimi krokami i powoli powinniśmy przygotowywać się do momentu, kiedy nasz PIT 37 wyląduje we wskazanym urzędzie ...
44. Dla kogo PITY 2016 a dla kogo podatek CIT.
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
... się, czy obowiązuje nas wypełnienie odpowiedniego druku PIT. Warto wiedzieć kiedy trzeba wypełnić jaki druk, aby nie dokonać błędu podczas wypełniania deklaracji rocznej i uniknąć odpowiedzialności karnej, ...
... się rozliczać z urzędem skarbowym. Poza tym dzięki funkcjom tego programu nie musimy już zastanawiać się kiedy powinniśmy się rozliczać z urzędem skarbowym a kiedy jesteśmy zwolnieni z podatku. Program ...
... funkcjom  programu nie musimy zastanawiać się, kiedy należy się rozliczać z urzędem skarbowym a kiedy jest się zwolnionym z podatku. Program pit 2016 ma wbudowaną listę dochodów, które są opodatkowane ...
47. Rozliczenie podatkowe 2016 - opodatkowanie dochodów
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
... muszą być więc już niczym strasznym i powodującym, że na samą myśl o konieczności wystawienia dokumentów robi nam się słabo, kiedy uświadomimy sobie ile czasu do tej pory spędzaliśmy nad poszczególnymi ...
48. Różnice między PITy 2016 a VAT
(Pity 2016 program/Pity 2016 program)
Jaka jest różnica między PITy 2016 a VAT?   Początek nowego roku to czas, kiedy powoli zaczynamy przygotowywać się do wystawiania naszych zeznań podatkowych. Nie wszyscy jednak muszą dokonać tej czynności ...
49. Różnice między PITy 2016 a VAT
(Pity 2016 program/Pity 2016 program)
Jaka jest różnica między PITy 2016 a VAT?   Początek nowego roku to czas, kiedy powoli zaczynamy przygotowywać się do wystawiania naszych zeznań podatkowych. Nie wszyscy jednak muszą dokonać tej czynności ...
50. POPRAWIONYRóżnice między PITy 2016 a VAT
(Pity 2016 program/Pity 2016 program)
PIT a VAT- różnice w rozliczeniu rocznym 2016   Początek nowego roku to czas, kiedy powoli zaczynamy przygotowywać się do wystawiania zeznań podatkowych. Nie wszyscy jednak muszą dokonać tej czynności ...