PITy 2017 program

epity1

Frazę czy wykazywać pit 2013r dywidende akcji pracowniczych znajdziesz w następujących artykułach:
1. Czy dochody ze sprzedaży na Allegro trzeba wykazać w PIT 2017?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2017, pity 2017 program)
Czy dochody ze sprzedaży na Allegro trzeba wykazać w PIT 2017?                   O tym, czy od dochodów uzyskanych w ...
2. Czy od świadczeń rodzinnych trzeba odprowadzić podatek?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2017, pity 2017 program)
Czy od świadczeń rodzinnych trzeba odprowadzić podatek?                   Podatnicy są zobowiązani do odprowadzania podatku ...
3. Kiedy emeryt wypełnia PIT 2017 samodzielnie?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2017, pity 2017 program)
... uwzględnić ulgi i odliczenia, uwzględniają w deklaracji zwrot nienależnie pobranych świadczeń, chcą rozliczyć się w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci, chcą rozliczyć się ...
4. Kiedy można liczyć na szybki zwrot podatku?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2017, pity 2017 program)
Kiedy można liczyć na szybki zwrot podatku?                   Nadpłata podatku powstaje w momencie, gdy zaliczki na podatek ...
5. Gdzie znaleźć listę organizacji uprawnionych do otrzymania 1% podatku?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2017, pity 2017 program)
... kapitałowe utworzone w celu innym niż prowadzenie działalności gospodarczej, które posiadają status OPP. Warto zwrócić uwagę, że aby organizacja została uznana za OPP nie wystarczy, że będzie ona prowadziła ...
6. Do czego służy czynny żal?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2017, pity 2017 program)
Do czego służy czynny żal?                   Obowiązkiem każdego podatnika, który w trakcie 2017 r. uzyskał dochód lub ...
7. Czy trzeba informować fiskus o zmianie adresu zamieszkania?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2017, pity 2017 program)
Czy trzeba informować fiskus o zmianie adresu zamieszkania?                   Zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi, ...
Czy otrzymane dywidendy trzeba wykazać w deklaracji PIT 2017?                   Dywidendą nazywana jest część zysku netto, ...
9. Błędy w PIT-11 – jak je skorygować?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2017, pity 2017 program)
... stanowi informację o uzyskanych dochodach oraz o zaliczkach na podatek dochodowy, które zostały odprowadzone w trakcie roku. Obowiązek wystawienia PIT-11 spoczywa na podmiocie pełniącym funkcję płatnika ...
10. Czy można odliczyć ulgę prorodzinną na pełnoletnie dziecko?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2017, pity 2017 program)
Czy można odliczyć ulgę prorodzinną na pełnoletnie dziecko?   Z ulgi prorodzinnej w PIT 2017 mogą skorzystać podatnicy, którzy w trakcie 2017 r. wychowywali jedno lub więcej dzieci. W związku ...
11. Kiedy do deklaracji załączamy PIT/UZ?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2017, pity 2017 program)
... którzy w związku z niskim dochodem nie mogli odliczyć ulgi na dziecko w pełnym wymiarze, będą mogli otrzymać zwrot niewykorzystanej kwoty. Przypomnijmy, że z ulgi prorodzinnej w deklaracji pit za 2017 ...
12. Kiedy do PIT 2017 dołączamy załącznik PIT/D?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2017, pity 2017 program)
... do niej tylko jeden załącznik PIT/D. Z taką samą sytuacją mamy do czynienia, gdy małżonkowie rozliczają się na oddzielnych formularzach PIT. Natomiast w przypadku rozwodu lub separacji, każda z osób powinna ...
13. Kiedy należy złożyć załącznik PIT/B?
(Pity 2017 program/Pity 2017 program)
... konieczne może okazać się wypełnienie większej liczby załączników PIT/B.             Przy czym, składając kilka załączników, część D. trzeba wypełnić ...
14. Kiedy nie można rozliczyć się na formularzu PIT-37?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2017, pity 2017 program)
Kiedy nie można rozliczyć się na formularzu PIT-37?   Wszystkie przychody wykazywane w formularzu pit 37 podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych, czyli zgodnie ze skalą 18 i 32%. Podstawę ...
15. PIT za 2017 rok: jak rozliczyć kredyt podatkowy?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2017, pity 2017 program)
PIT za 2017 rok: jak rozliczyć kredyt podatkowy?   Kredyt podatkowy umożliwia odroczenie płatności podatku dochodowego od osób fizycznych. Mają do niego dostęp jedynie przedsiębiorcy, którzy dopiero ...
16. Co zrobić jeżeli nie mamy pieniędzy na opłacenie podatku?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2017, pity 2017 program)
... doliczyć ustawowe odsetki za zwłokę. W niektórych przypadkach podatnicy nie posiadają pieniędzy na uregulowanie podatku. W takiej sytuacji nie należy ignorować problemu, tylko szukać rozwiązania, które ...
17. Jak rozliczyć dochody uzyskane na giełdach zagranicznych?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2017, pity 2017 program)
Jak rozliczyć dochody uzyskane na giełdach zagranicznych?   Dzięki dostępności usług maklerskich przez Internet, polscy inwestorzy mogą nie tylko w prosty sposób inwestować na Giełdzie Papierów ...
18. Co uprawnia do odliczenia ulgi rehabilitacyjnej w PIT 2017?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2017, pity 2017 program)
... własnym dzieckiem, dzieckiem przysposobionym, dzieckiem obcym przyjętym na wychowanie, pasierbem, rodzicem, teściem, teściową, rodzeństwem, ojczymem, macochą, zięciem lub synową. Ulgę mogą odliczyć ...
19. Rozliczenie dochodów dziecka prowadzącego działalność gospodarczą
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2017, pity 2017 program)
... będziemy mieli do czynienia, gdy dziecko weszło w posiadanie majątku przedsiębiorstwa poprzez otrzymanie darowizny lub wskutek dziedziczenia. Prawo do zarządzania przedsiębiorstwem, do momentu osiągnięcia ...
20. PIT 2017: jak rozliczyć dochody z kontraktu managerskiego?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2017, pity 2017 program)
PIT 2017: jak rozliczyć dochody z kontraktu managerskiego?   Kontrakt managerski jest umową cywilnoprawną nienazwaną. Celem zawierania kontraktu jest powierzenie osobie fizycznej lub innemu podmiotowi ...
21. Kiedy nie są pobierane zaliczki na podatek dochodowy?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2017, pity 2017 program)
... jeżeli podatnik wyśle deklarację wcześniej, np. przy pomocy PIT za 2017 program, podatek może zostać zapłacony później, ważne żeby nie przekroczyć terminu wskazanego powyżej.  ...
22. Jak rozliczyć otrzymane premie?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2017, pity 2017 program)
Jak rozliczyć otrzymane premie?   Zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi, premie regulaminowe i uznaniowe wypłacane pracownikowi przez pracodawcę stanowią przychód ze stosunku pracy. ...
23. Jakie dochody z zagranicy są zwolnione z PIT?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2017, pity 2017 program)
Jakie dochody z zagranicy są zwolnione z PIT?   O tym czy i w jaki sposób podatnicy pracujący poza granicami Polski powinni opodatkować uzyskane dochody w PIT 2017 decyduje: treść umowy ...
24. Kiedy do zeznania dołączamy PIT/O?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2017, pity 2017 program)
Kiedy do zeznania dołączamy PIT/O?   PIT/O stanowi informację o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku, które zostały dokonane w danym roku podatkowym. Jest on załącznikiem do formularzy ...
25. Co zrobić z dokumentacją potwierdzającą prawo do ulg podatkowych?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2017, pity 2017 program)
... do dokonanego odliczenia. Zobowiązania podatkowe przedawniają się dopiero po pięciu latach. Jednak trzeba pamiętać, że bieg okresu przedawnienia rozpoczyna się po zakończeniu roku, w którym została złożona ...
26. Jak poprawnie rozliczyć dochody osiągnięte na giełdzie?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2017, pity 2017 program)
Jak poprawnie rozliczyć dochody osiągnięte na giełdzie?   Dochody uzyskiwane na giełdzie są dochodami z kapitałów pieniężnych i podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. ...
27. Jak wypełnić aktywny formularz PIT 2017?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2017, pity 2017 program)
Jak wypełnić aktywny formularz PIT 2017?   Interaktywne formularze podatkowe są elektronicznymi drukami PIT zapisanymi w formacie PDF. Aby otworzyć je na komputerze trzeba posiadać zainstalowany ...
28. Co zrobić jeżeli nie otrzymaliśmy PIT-11?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2017, pity 2017 program)
... abyśmy nie zaczęli panikować. Zawsze lepiej złożyć pit-37 druk, który zawiera błędy, niż nie złożyć deklaracji rocznej w ogóle lub dostarczyć ją po terminie. Co prawda błędne wypełnienie PIT również może ...
29. Jak poprawnie odliczyć składki ZUS w PIT za 2017 rok?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2017, pity 2017 program)
Jak poprawnie odliczyć składki ZUS w PIT za 2017 rok?   Składki na ubezpieczenie społeczne   Składki na ubezpieczenie społeczne, które zostały opłacone w trakcie danego roku podatkowego, ...
30. Jak poprawnie uwzględnić w zeznaniu rocznym straty z lat ubiegłych?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2017, pity 2017 program)
... mieć na uwadze, że maksymalna wysokość odliczenia nie może być wyższa niż 50% straty. Zatem najkrótszy okres w jakim można rozliczyć stratę wynosi 2 lata (po 50% w każdym roku). Przepisy nie nakładają ...
31. Jak rozliczają się z fiskusem artyści i twórcy?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2017, pity 2017 program)
Jak rozliczają się z fiskusem artyści i twórcy?   Artyści i twórcy mają obowiązek odprowadzenia podatku dochodowego od uzyskanych dochodów. Sposób w jaki powinni rozliczyć się z urzędem skarbowym ...
32. Jak właściwie udokumentować darowizny odliczone w PIT 2017?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2017, pity 2017 program)
Jak właściwie udokumentować darowizny odliczone w PIT 2017?   Podatnicy, którzy w 2017 roku dokonali darowizn, mogą odliczyć je od podstawy do opodatkowania, podczas wypełniania deklaracji PIT ...
33. Kiedy w rozliczeniu PIT 2017 uwzględniamy dochody zagraniczne?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2017, pity 2017 program)
... dochody z zagranicy w deklaracji rocznej, składanej w urzędzie skarbowym. O tym czy dochody uzyskane poza granicami kraju podlegają opodatkowaniu w Polsce, decyduje treść umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, ...
34. Rozliczanie dochodów z zagranicy w PIT 2017
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2017, pity 2017 program)
... 2017 uwzględniając jedynie dochody, które uzyskała na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, gdyż jej obowiązek względem fiskusa ma charakter ograniczony. Istnieją także sytuacje, w których podatnik nie musi ...
35. Wysokość kosztów uzyskania przychodu w PIT 2017
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2017, pity 2017 program)
... koszty ryczałtowe, koszty faktycznie poniesione. O wysokości kosztów, jakie podatnik ma prawo odliczyć od przychodu, decyduje źródło przychodów i, w niektórych przypadkach, miejsce zamieszkania. ...
36. W jaki sposób wypełnić PIT 2017 na komputerze?
(Pity 2017 program/Pity 2017 program)
... W rzeczywistości obliczenie wysokości zobowiązania podatkowego i wypełnienie wszystkich niezbędnych druków podatkowych przy użyciu komputera, zajmuje zdecydowanie mniej czasu, a także pozawala na uniknięcie ...
37. Co powinniśmy zrobić, jeżeli po złożeniu PIT 2017 zauważymy błędy?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2017, pity 2017 program)
... formularzu podatkowym, poprawiając wcześniej popełnione błędy. Do korekty trzeba dołączyć pisemne uzasadnienie, w którym należy wskazać dlaczego po raz kolejny składamy zeznanie roczne 2017. Korektę ...
38. Czy trzeba rozliczyć się z fiskusem, gdy osiągnęliśmy straty?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2017, pity 2017 program)
Czy trzeba rozliczyć się z fiskusem, gdy osiągnęliśmy straty?   Ze stratą mamy do czynienia, gdy koszty, poniesione w celu uzyskania przychodu, przewyższają osiągnięty przychód. Strata nie zwalnia ...
39. Jak powinna wyglądać korekta deklaracji rocznej?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2017, pity 2017 program)
... po 5 latach, przy czym bieg okresu przedawnienia rozpoczyna są po zakończeniu roku, w którym została złożona deklaracja. Zatem zeznanie podatkowe za 2017 rok można korygować aż do 31 grudnia 2020 r. Aby ...
40. Kiedy powstaje nadpłata podatku?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2017, pity 2017 program)
... W przeciwnym wypadku urząd dokona zwrotu w formie przekazu pocztowego, przy czym kwota, którą otrzymamy zostanie umniejszona o koszty nadania takiego przekazu. Możliwe jest także osobiste odebranie nadpłaconego ...
41. W jaki sposób można wypełnić e-deklarację za 2017 rok?
(Pity 2017 program/Pity 2017 program)
... rok nie trzeba posiadać kwalifikowanego podpisu elektronicznego, wystarczy komputer z dostępem do sieci internetowej oraz odpowiednie oprogramowanie. Podatnicy są identyfikowani w systemie na podstawie ...
42. Jak wysłać PIT 2017 w formie elektronicznej?
(Pity 2017 program/Pity 2017 program)
... jego wysyłanie, poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku. Program najpierw sprawdzi czy wszystkie pola obligatoryjne zostały wypełnione (w razie braków zostanie wyświetlony odpowiedni monit). Przed wysłaniem ...
43. Jak złożyć zeznanie PIT 2017 przez Internet?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2017, pity 2017 program)
Jak złożyć zeznanie PIT 2017 przez Internet?   Obowiązek wypełnienia zeznania rocznego spoczywa na każdym podatniku, który w danym roku podatkowym osiągnął dochód lub przychód podlegający opodatkowaniu ...
44. Wypełnianie e-deklaracji 2017 krok po kroku
(Pity 2017 program/Pity 2017 program)
... wystarczy, że będziemy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez PIT 2017 program. Po udzieleniu odpowiedzi na pytania wygenerowany zostanie gotowy formularz. Dane w nim zawarte należy zweryfikować ...
45. Zalety rozliczania osiągniętych dochodów przez Internet
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2017, pity 2017 program)
... (np. różnego rodzaju darowizn), PIT/UZ – dołączany przez osoby, które nie odliczyły ulgi na dzieci w pełnym wymiarze ze względu na zbyt niską kwotę należnego podatku, PIT/Z – składany przez ...
46. Jakie dochody rozliczamy na formularzu PIT-36L?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2017, pity 2017 program)
... się zastanowić, czy jest to dobre rozwiązanie. Stała stawka podatkowa jest szczególnie korzystna, gdy roczne dochody przekraczają kwotę 85 528 zł. Korzystając w takiej sytuacji z podatku płaskiego, można ...
47. Jakie dochody rozliczamy na formularzu PIT-38?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2017, pity 2017 program)
... skarbowych. Warto wiedzieć, że jeżeli deklaracja zostanie złożona przed 30 kwietnia, podatek nadal można zapłacić później. Ważne jest jednak, aby nie przekroczyć powyższego terminu, bo spowoduje to naliczenie ...
48. Kiedy otrzymujemy zwrot podatku?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2017, pity 2017 program)
... naliczyć podatek zgodnie z odpowiednią stawką, od kwoty podatku odjąć opłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne, od otrzymanej kwoty odjąć ulgi i odliczenia, które umniejszają podatek, ...
49. Kto może skorzystać z ulgi na dzieci?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2017, pity 2017 program)
... roku podatkowego dzieci, które: nie ukończyły 18 roku życia, ukończyły 18 lat, lecz kontynuują naukę w placówkach edukacyjnych określonych w odpowiednich przepisach, otrzymywały zasiłek ...
50. Kto może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2017, pity 2017 program)
...  ułatwienie osobie niepełnosprawnej wykonywania czynności życiowych. Z ulgi PIT 2017 mogą skorzystać: osoby niepełnosprawne, jeżeli ich roczny dochód przekroczył kwotę 9 120 zł, opiekunowie ...