PITy 2017 program

epity1

Frazę czy przysługuje ulga podatkowa dojazd pracy znajdziesz w następujących artykułach:
... z więcej niż jednego źródła zryczałtowane koszty uzyskania przez niego przychodów nie mogą przekroczyć w roku podatkowym, którego dotyczy rozliczenie: 2002,05 zł jeżeli posiada on miejsce stałego ...