PITy 2014 program

Frazę czy dywidendę rozliczamy pit znajdziesz w następujących artykułach:
1. PIT za 2014 rok: jak rozliczyć kredyt podatkowy?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
PIT za 2014 rok: jak rozliczyć kredyt podatkowy?   Kredyt podatkowy umożliwia odroczenie płatności podatku dochodowego od osób fizycznych. Mają do niego dostęp jedynie przedsiębiorcy, którzy dopiero ...
2. Co zrobić jeżeli nie mamy pieniędzy na opłacenie podatku?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
... doliczyć ustawowe odsetki za zwłokę. W niektórych przypadkach podatnicy nie posiadają pieniędzy na uregulowanie podatku. W takiej sytuacji nie należy ignorować problemu, tylko szukać rozwiązania, które ...
3. Jak rozliczyć dochody uzyskane na giełdach zagranicznych?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
Jak rozliczyć dochody uzyskane na giełdach zagranicznych?   Dzięki dostępności usług maklerskich przez Internet, polscy inwestorzy mogą nie tylko w prosty sposób inwestować na Giełdzie Papierów ...
4. Co uprawnia do odliczenia ulgi rehabilitacyjnej w PIT 2014?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
... własnym dzieckiem, dzieckiem przysposobionym, dzieckiem obcym przyjętym na wychowanie, pasierbem, rodzicem, teściem, teściową, rodzeństwem, ojczymem, macochą, zięciem lub synową. Ulgę mogą odliczyć ...
5. Rozliczenie dochodów dziecka prowadzącego działalność gospodarczą
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
... będziemy mieli do czynienia, gdy dziecko weszło w posiadanie majątku przedsiębiorstwa poprzez otrzymanie darowizny lub wskutek dziedziczenia. Prawo do zarządzania przedsiębiorstwem, do momentu osiągnięcia ...
6. PIT 2014: jak rozliczyć dochody z kontraktu managerskiego?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
PIT 2014: jak rozliczyć dochody z kontraktu managerskiego?   Kontrakt managerski jest umową cywilnoprawną nienazwaną. Celem zawierania kontraktu jest powierzenie osobie fizycznej lub innemu podmiotowi ...
7. Kiedy nie są pobierane zaliczki na podatek dochodowy?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
... jeżeli podatnik wyśle deklarację wcześniej, np. przy pomocy PIT za 2014 program, podatek może zostać zapłacony później, ważne żeby nie przekroczyć terminu wskazanego powyżej.  ...
8. Jak rozliczyć otrzymane premie?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
Jak rozliczyć otrzymane premie?   Zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi, premie regulaminowe i uznaniowe wypłacane pracownikowi przez pracodawcę stanowią przychód ze stosunku pracy. ...
9. Jakie dochody z zagranicy są zwolnione z PIT?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
Jakie dochody z zagranicy są zwolnione z PIT?   O tym czy i w jaki sposób podatnicy pracujący poza granicami Polski powinni opodatkować uzyskane dochody w PIT 2014 decyduje: treść umowy ...
10. Kiedy do zeznania dołączamy PIT/O?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
Kiedy do zeznania dołączamy PIT/O?   PIT/O stanowi informację o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku, które zostały dokonane w danym roku podatkowym. Jest on załącznikiem do formularzy ...
11. Co zrobić z dokumentacją potwierdzającą prawo do ulg podatkowych?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
... do dokonanego odliczenia. Zobowiązania podatkowe przedawniają się dopiero po pięciu latach. Jednak trzeba pamiętać, że bieg okresu przedawnienia rozpoczyna się po zakończeniu roku, w którym została złożona ...
12. Jak poprawnie rozliczyć dochody osiągnięte na giełdzie?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
Jak poprawnie rozliczyć dochody osiągnięte na giełdzie?   Dochody uzyskiwane na giełdzie są dochodami z kapitałów pieniężnych i podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. ...
13. Jak wypełnić aktywny formularz PIT 2014?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
Jak wypełnić aktywny formularz PIT 2014?   Interaktywne formularze podatkowe są elektronicznymi drukami PIT zapisanymi w formacie PDF. Aby otworzyć je na komputerze trzeba posiadać zainstalowany ...
14. Co zrobić jeżeli nie otrzymaliśmy PIT-11?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
... abyśmy nie zaczęli panikować. Zawsze lepiej złożyć pit-37 druk, który zawiera błędy, niż nie złożyć deklaracji rocznej w ogóle lub dostarczyć ją po terminie. Co prawda błędne wypełnienie PIT również może ...
15. Jak poprawnie odliczyć składki ZUS w PIT za 2014 rok?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
Jak poprawnie odliczyć składki ZUS w PIT za 2014 rok?   Składki na ubezpieczenie społeczne   Składki na ubezpieczenie społeczne, które zostały opłacone w trakcie danego roku podatkowego, ...
16. Jak poprawnie uwzględnić w zeznaniu rocznym straty z lat ubiegłych?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
... mieć na uwadze, że maksymalna wysokość odliczenia nie może być wyższa niż 50% straty. Zatem najkrótszy okres w jakim można rozliczyć stratę wynosi 2 lata (po 50% w każdym roku). Przepisy nie nakładają ...
17. Jak rozliczają się z fiskusem artyści i twórcy?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
Jak rozliczają się z fiskusem artyści i twórcy?   Artyści i twórcy mają obowiązek odprowadzenia podatku dochodowego od uzyskanych dochodów. Sposób w jaki powinni rozliczyć się z urzędem skarbowym ...
18. Jak właściwie udokumentować darowizny odliczone w PIT 2014?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
Jak właściwie udokumentować darowizny odliczone w PIT 2014?   Podatnicy, którzy w 2014 roku dokonali darowizn, mogą odliczyć je od podstawy do opodatkowania, podczas wypełniania deklaracji PIT ...
19. Kiedy w rozliczeniu PIT 2014 uwzględniamy dochody zagraniczne?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
... dochody z zagranicy w deklaracji rocznej, składanej w urzędzie skarbowym. O tym czy dochody uzyskane poza granicami kraju podlegają opodatkowaniu w Polsce, decyduje treść umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, ...
20. Rozliczanie dochodów z zagranicy w PIT 2014
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
... 2014 uwzględniając jedynie dochody, które uzyskała na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, gdyż jej obowiązek względem fiskusa ma charakter ograniczony. Istnieją także sytuacje, w których podatnik nie musi ...
21. Wysokość kosztów uzyskania przychodu w PIT 2014
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
... koszty ryczałtowe, koszty faktycznie poniesione. O wysokości kosztów, jakie podatnik ma prawo odliczyć od przychodu, decyduje źródło przychodów i, w niektórych przypadkach, miejsce zamieszkania. ...
22. W jaki sposób wypełnić PIT 2014 na komputerze?
(Pity 2013 program/Pity 2014 program)
... W rzeczywistości obliczenie wysokości zobowiązania podatkowego i wypełnienie wszystkich niezbędnych druków podatkowych przy użyciu komputera, zajmuje zdecydowanie mniej czasu, a także pozawala na uniknięcie ...
23. Co powinniśmy zrobić, jeżeli po złożeniu PIT 2014 zauważymy błędy?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
... formularzu podatkowym, poprawiając wcześniej popełnione błędy. Do korekty trzeba dołączyć pisemne uzasadnienie, w którym należy wskazać dlaczego po raz kolejny składamy zeznanie roczne 2014. Korektę ...
24. Czy trzeba rozliczyć się z fiskusem, gdy osiągnęliśmy straty?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
Czy trzeba rozliczyć się z fiskusem, gdy osiągnęliśmy straty?   Ze stratą mamy do czynienia, gdy koszty, poniesione w celu uzyskania przychodu, przewyższają osiągnięty przychód. Strata nie zwalnia ...
25. Jak powinna wyglądać korekta deklaracji rocznej?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
... po 5 latach, przy czym bieg okresu przedawnienia rozpoczyna są po zakończeniu roku, w którym została złożona deklaracja. Zatem zeznanie podatkowe za 2014 rok można korygować aż do 31 grudnia 2020 r. Aby ...
26. Kiedy powstaje nadpłata podatku?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
... W przeciwnym wypadku urząd dokona zwrotu w formie przekazu pocztowego, przy czym kwota, którą otrzymamy zostanie umniejszona o koszty nadania takiego przekazu. Możliwe jest także osobiste odebranie nadpłaconego ...
27. W jaki sposób można wypełnić e-deklarację za 2014 rok?
(Pity 2013 program/Pity 2014 program)
... rok nie trzeba posiadać kwalifikowanego podpisu elektronicznego, wystarczy komputer z dostępem do sieci internetowej oraz odpowiednie oprogramowanie. Podatnicy są identyfikowani w systemie na podstawie ...
28. Jak wysłać PIT 2014 w formie elektronicznej?
(Pity 2013 program/Pity 2014 program)
... jego wysyłanie, poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku. Program najpierw sprawdzi czy wszystkie pola obligatoryjne zostały wypełnione (w razie braków zostanie wyświetlony odpowiedni monit). Przed wysłaniem ...
29. Jak złożyć zeznanie PIT 2014 przez Internet?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
Jak złożyć zeznanie PIT 2014 przez Internet?   Obowiązek wypełnienia zeznania rocznego spoczywa na każdym podatniku, który w danym roku podatkowym osiągnął dochód lub przychód podlegający opodatkowaniu ...
30. Wypełnianie e-deklaracji 2014 krok po kroku
(Pity 2013 program/Pity 2014 program)
... wystarczy, że będziemy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez PIT 2014 program. Po udzieleniu odpowiedzi na pytania wygenerowany zostanie gotowy formularz. Dane w nim zawarte należy zweryfikować ...
31. Zalety rozliczania osiągniętych dochodów przez Internet
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
... (np. różnego rodzaju darowizn), PIT/UZ – dołączany przez osoby, które nie odliczyły ulgi na dzieci w pełnym wymiarze ze względu na zbyt niską kwotę należnego podatku, PIT/Z – składany przez ...
32. Jakie dochody rozliczamy na formularzu PIT-36L?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
... się zastanowić, czy jest to dobre rozwiązanie. Stała stawka podatkowa jest szczególnie korzystna, gdy roczne dochody przekraczają kwotę 85 528 zł. Korzystając w takiej sytuacji z podatku płaskiego, można ...
33. Jakie dochody rozliczamy na formularzu PIT-38?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
... skarbowych. Warto wiedzieć, że jeżeli deklaracja zostanie złożona przed 30 kwietnia, podatek nadal można zapłacić później. Ważne jest jednak, aby nie przekroczyć powyższego terminu, bo spowoduje to naliczenie ...
34. Kiedy otrzymujemy zwrot podatku?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
... naliczyć podatek zgodnie z odpowiednią stawką, od kwoty podatku odjąć opłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne, od otrzymanej kwoty odjąć ulgi i odliczenia, które umniejszają podatek, ...
35. Kto może skorzystać z ulgi na dzieci?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
... roku podatkowego dzieci, które: nie ukończyły 18 roku życia, ukończyły 18 lat, lecz kontynuują naukę w placówkach edukacyjnych określonych w odpowiednich przepisach, otrzymywały zasiłek ...
36. Kto może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
...  ułatwienie osobie niepełnosprawnej wykonywania czynności życiowych. Z ulgi PIT 2014 mogą skorzystać: osoby niepełnosprawne, jeżeli ich roczny dochód przekroczył kwotę 9 120 zł, opiekunowie ...
37. Czy rozliczenie PIT 2014 wraz z małżonkiem jest korzystne?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
Czy rozliczenie PIT 2014 wraz z małżonkiem jest korzystne?   Możliwość wypełnienia wspólnej deklaracji PIT za 2014 rok mają małżonkowie, którzy przez cały rok podatkowy przebywali w związku małżeńskim ...
38. Jak poprawnie odliczyć ulgę prorodzinną w PIT 2014?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
Jak poprawnie odliczyć ulgę prorodzinną w PIT 2014?   Wypełniając zeznanie roczne 2014, po raz drugi rozliczymy ulgę prorodzinną na nowych zasadach. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami, dostęp do ...
39. Udokumentowanie wydatków odliczonych w ramach ulgi rehabilitacyjnej
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
... naliczany jest podatek dochodowy od osób fizycznych. Z ulgi mogą skorzystać: osoby niepełnosprawne, których roczny dochód przekroczył kwotę 9 120 zł, osoby mające na swoim utrzymaniu osobę ...
40. Ulga rehabilitacyjna w rozliczeniu PIT za 2014 rok
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
Jak uwzględnić ulgę rehabilitacyjną w rozliczeniu PIT za 2014 rok?   Prawo do odliczenia ulgi rehabilitacyjnej przysługuje osobom niepełnosprawnym, których roczny dochód przekroczył 9 120 zł. ...
41. Jak wypełnić PIT 2014 wraz z małżonkiem?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
... opodatkowania osiągniętych dochodów, konieczne jest: przebywanie w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, którego dotyczy wypełniane zeznanie, posiadanie w małżeństwie ustroju wspólności ...
42. Rodzaje załączników do druków PIT 2014
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
...  PIT-2K mają obowiązek złożyć, wraz z formularzem PIT-28, PIT-36 lub PIT-37, osoby które na podstawie praw nabytych rozpoczynają korzystanie z tzw. ulgi odsetkowej. Załącznik ten wypełnia się tylko w ...
43. Rodzaje formularzy PIT 2014
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
Rodzaje formularzy PIT 2014   Istnieją różne rodzaje formularzy podatkowych. Każdy z nich jest przeznaczony do rozliczania innego rodzaju dochodów/przychodów. Bardzo ważne jest, aby rozliczenie ...
44. PIT 2014 – jak uniknąć błędów?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
... podatkowego wcale nie musi być aż takie uciążliwe, wystarczy się do niego odpowiednio przygotować. Na początku musimy wybrać właściwy formularz PIT 2014. Każdy z druków jest przeznaczony do rozliczania ...
45. Najczęstsze błędy w zeznaniach podatkowych
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
... zobowiązania podatkowego, czyli podatku jaki trzeba wpłacić na konto urzędu skarbowego. Jeżeli zamiast niedopłaty wystąpi nadpłata, urząd będzie musiał dokonać zwrotu nadpłaconej kwoty. Jak możemy zauważyć, ...
46. Wysokość ulgi internetowej w PIT 2014
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
... i rozpoczyna się po zakończeniu roku, w którym złożone zostało zeznanie. Zatem deklaracja podatkowa za 2014 r. ulegnie przedawnieniu dopiero 31 grudnia 2020 r. i do tego czasu najlepiej przechowywać wszystkie ...
47. Formularze do rozliczenia się z małżonkiem.
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
Na jakich formularzach PIT 2014 można rozliczyć się z małżonkiem?   Podatnicy pozostający w związku małżeńskim, którzy posiadają tzw. wspólność majątkową, mogą złożyć jedno rozliczenie PIT 2014. ...
48. Kto może rozliczyć się przez Internet?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
Kto może rozliczyć się przez Internet?   Zeznanie podatkowe w formie elektronicznej (e-deklaracje), może przesłać każdy podatnik rozliczający się z urzędem skarbowym, na którymś z poniższych formularzy ...
49. Kto ma obowiązek złożyć PIT za 2014 rok?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
... podatkowego. Wszyscy podatnicy, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą muszą rozliczyć się z fiskusem, niezależnie od wyniku finansowego, jaki osiągnęli. W tym celu składają w urzędzie skarbowym: ...
50. Kiedy mamy prawo złożyć czynny żal?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
Kiedy składamy w urzędzie skarbowym czynny żal?   Kodeks karny skarbowy przewiduje kary za postępowanie, które naraża budżet państwa na uszczuplenie. Do takich działań zalicza się m.in.: niezłożenie ...