PITy 2014 program

Frazę czy alimenty wlicza się pit znajdziesz w następujących artykułach:
1. Jakie dochody rozliczamy na formularzu PIT-36L?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
... się zastanowić, czy jest to dobre rozwiązanie. Stała stawka podatkowa jest szczególnie korzystna, gdy roczne dochody przekraczają kwotę 85 528 zł. Korzystając w takiej sytuacji z podatku płaskiego, można ...
2. Jakie dochody rozliczamy na formularzu PIT-38?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
... skarbowych. Warto wiedzieć, że jeżeli deklaracja zostanie złożona przed 30 kwietnia, podatek nadal można zapłacić później. Ważne jest jednak, aby nie przekroczyć powyższego terminu, bo spowoduje to naliczenie ...
3. Kiedy otrzymujemy zwrot podatku?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
... naliczyć podatek zgodnie z odpowiednią stawką, od kwoty podatku odjąć opłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne, od otrzymanej kwoty odjąć ulgi i odliczenia, które umniejszają podatek, ...
4. Kto może skorzystać z ulgi na dzieci?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
... roku podatkowego dzieci, które: nie ukończyły 18 roku życia, ukończyły 18 lat, lecz kontynuują naukę w placówkach edukacyjnych określonych w odpowiednich przepisach, otrzymywały zasiłek ...
5. Kto może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
...  ułatwienie osobie niepełnosprawnej wykonywania czynności życiowych. Z ulgi PIT 2014 mogą skorzystać: osoby niepełnosprawne, jeżeli ich roczny dochód przekroczył kwotę 9 120 zł, opiekunowie ...
6. Czy rozliczenie PIT 2014 wraz z małżonkiem jest korzystne?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
Czy rozliczenie PIT 2014 wraz z małżonkiem jest korzystne?   Możliwość wypełnienia wspólnej deklaracji PIT za 2014 rok mają małżonkowie, którzy przez cały rok podatkowy przebywali w związku małżeńskim ...
7. Jak poprawnie odliczyć ulgę prorodzinną w PIT 2014?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
Jak poprawnie odliczyć ulgę prorodzinną w PIT 2014?   Wypełniając zeznanie roczne 2014, po raz drugi rozliczymy ulgę prorodzinną na nowych zasadach. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami, dostęp do ...
8. Udokumentowanie wydatków odliczonych w ramach ulgi rehabilitacyjnej
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
... naliczany jest podatek dochodowy od osób fizycznych. Z ulgi mogą skorzystać: osoby niepełnosprawne, których roczny dochód przekroczył kwotę 9 120 zł, osoby mające na swoim utrzymaniu osobę ...
9. Ulga rehabilitacyjna w rozliczeniu PIT za 2014 rok
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
Jak uwzględnić ulgę rehabilitacyjną w rozliczeniu PIT za 2014 rok?   Prawo do odliczenia ulgi rehabilitacyjnej przysługuje osobom niepełnosprawnym, których roczny dochód przekroczył 9 120 zł. ...
10. Jak wypełnić PIT 2014 wraz z małżonkiem?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
... opodatkowania osiągniętych dochodów, konieczne jest: przebywanie w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, którego dotyczy wypełniane zeznanie, posiadanie w małżeństwie ustroju wspólności ...
11. Rodzaje załączników do druków PIT 2014
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
...  PIT-2K mają obowiązek złożyć, wraz z formularzem PIT-28, PIT-36 lub PIT-37, osoby które na podstawie praw nabytych rozpoczynają korzystanie z tzw. ulgi odsetkowej. Załącznik ten wypełnia się tylko w ...
12. Rodzaje formularzy PIT 2014
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
Rodzaje formularzy PIT 2014   Istnieją różne rodzaje formularzy podatkowych. Każdy z nich jest przeznaczony do rozliczania innego rodzaju dochodów/przychodów. Bardzo ważne jest, aby rozliczenie ...
13. PIT 2014 – jak uniknąć błędów?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
... podatkowego wcale nie musi być aż takie uciążliwe, wystarczy się do niego odpowiednio przygotować. Na początku musimy wybrać właściwy formularz PIT 2014. Każdy z druków jest przeznaczony do rozliczania ...
14. Najczęstsze błędy w zeznaniach podatkowych
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
... zobowiązania podatkowego, czyli podatku jaki trzeba wpłacić na konto urzędu skarbowego. Jeżeli zamiast niedopłaty wystąpi nadpłata, urząd będzie musiał dokonać zwrotu nadpłaconej kwoty. Jak możemy zauważyć, ...
15. Wysokość ulgi internetowej w PIT 2014
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
... i rozpoczyna się po zakończeniu roku, w którym złożone zostało zeznanie. Zatem deklaracja podatkowa za 2014 r. ulegnie przedawnieniu dopiero 31 grudnia 2020 r. i do tego czasu najlepiej przechowywać wszystkie ...
16. Formularze do rozliczenia się z małżonkiem.
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
Na jakich formularzach PIT 2014 można rozliczyć się z małżonkiem?   Podatnicy pozostający w związku małżeńskim, którzy posiadają tzw. wspólność majątkową, mogą złożyć jedno rozliczenie PIT 2014. ...
17. Kto może rozliczyć się przez Internet?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
Kto może rozliczyć się przez Internet?   Zeznanie podatkowe w formie elektronicznej (e-deklaracje), może przesłać każdy podatnik rozliczający się z urzędem skarbowym, na którymś z poniższych formularzy ...
18. Kto ma obowiązek złożyć PIT za 2014 rok?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
... podatkowego. Wszyscy podatnicy, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą muszą rozliczyć się z fiskusem, niezależnie od wyniku finansowego, jaki osiągnęli. W tym celu składają w urzędzie skarbowym: ...
19. Kiedy mamy prawo złożyć czynny żal?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
Kiedy składamy w urzędzie skarbowym czynny żal?   Kodeks karny skarbowy przewiduje kary za postępowanie, które naraża budżet państwa na uszczuplenie. Do takich działań zalicza się m.in.: niezłożenie ...
20. Kiedy nie musimy składać zeznania PIT 2014?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
... od osób fizycznych. Z taką sytuacją będziemy mieć do czynienia na przykład wtedy, gdy w ogóle nie podejmowaliśmy pracy. Zeznania podatkowego nie składamy także wtedy, kiedy uzyskiwaliśmy dochody jedynie ...
21. Organizacje, którym można przekazać swój 1%.
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
... prowadzą działalność w tzw. obszarach pożytku publicznego i mają obowiązek sporządzania jawnych sprawozdań wskazujących na co przeznaczone zostały środki finansowe uzyskane od darczyńców, a także sprawozdań ...
22. Jak złożyć korektę PIT 2014?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
Jak złożyć korektę PIT 2014?   Przyczyny korekty mogą być bardzo różne, najczęściej są to błędy obliczeniowe, niewypełnione pola obligatoryjne lub brak podpisu. Podatnicy mogą złożyć korektę na ...
23. 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
... jest co roku aktualizowana, jej bieżącą wersję można znaleźć na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Zanim rozpoczniemy wypełnianie pit 2014 warto sprawdzić, czy wybrana przez nas organizacja ...
24. PIT-11 za 2014 rok - termin otrzymania.
(Formularze PIT 2013/Pit 37 druk)
... podatnika z obowiązku terminowego rozliczenia się z fiskusem, oznacza to, że niezależnie od tego czy płatnik wywiązał się z obowiązku wystawienia PIT-11, czy też nie, trzeba złożyć PIT-37 formularz do ...
25. Do kiedy należy złożyć rozliczenie PIT 2014?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
... data stempla pocztowego. Potwierdzenie nadania listu należy zachować, gdyż jest ono dowodem na to, że podatnik wypełnił swój obowiązek podatkowy i rozliczył się z fiskusem w terminie.  ...
26. PIT za 2014 rok - wysyłanie przez internet.
(Pity 2013 program/Pity 2014 program)
... w zeznaniu rocznym zawarte są dane identyfikacyjne oraz dane adresowe, a także szczegółowe informacje o przychodach uzyskanych przez podatnika w danym roku podatkowym, wiele osób zastanawia się, czy wysyłanie ...
27. Co to jest UPO?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
... po terminie może pociągać za sobą konsekwencje w postaci kary pieniężnej. Za datę doręczenia uznaje się w tym przypadku datę wystawienia urzędowego poświadczenia odbioru. Przy czym należy podkreślić, że ...
28. Co się stanie jeżeli złożymy PIT 2014 po terminie?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
... zostanie złożony zaledwie kilka dni po terminie, podatnik powinien liczyć się z konsekwencjami przewidzianymi w Kodeksie karnym skarbowym. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, dostarczenie deklaracji do ...
29. Co należy zrobić z UPO?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
... aż do momentu, w którym zobowiązanie podatkowe ulegnie przedawnieniu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami okres przedawnienia w przypadku zobowiązań podatkowych trwa 5 lat. Bieg przedawnienia rozpoczyna ...
30. Co należy zrobić z formularzem PIT-11?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
... adres urzędu skarbowego podatnika, wysokość przychodu, kosztów oraz odprowadzonych w trakcie roku zaliczek. Obowiązek sporządzenia PIT-11 spoczywa na płatniku. Do 2 marca 2015 r. formularz ten musi zostać ...
31. Niedopłata w PIT 2014
(Pity 2013 program/Pity 2014 program)
... po uwzględnieniu ewentualnych ulg i odliczeń oraz kwoty wolnej od podatku, należy obliczyć wysokość należnego podatku dochodowego. Podatek należny, to całkowita kwota podatku, który podatnik ma obowiązek ...
32. Jakie dochody wykazujemy w PIT-38?
(Pity 2013 program/Pity 2014 program)
... złożyć rozliczenie PIT 2014, czyli do 30 kwietnia 2015 r.                 Trzeba pamiętać, że jeżeli przychody zostały wypłacone ...
33. Jakie dochody rozliczamy na formularzu PIT-39?
(Pity 2013 program/Pity 2014 program)
Jakie dochody rozliczamy na formularzu PIT-39?   O tym czy i w jaki sposób podatnik powinien opodatkować dochody uzyskane w wyniku zbycia nieruchomości, decyduje rok, w którym owa nieruchomość ...
34. Jak wypełnić PIT na komputerze?
(Pity 2013 program/Pity 2014 program)
...  Na koniec warto wspomnieć, że program pity 2014 umożliwia przesłanie deklaracji za pośrednictwem sieci internetowej, dzięki czemu możemy rozliczyć się z fiskusem bez konieczności wychodzenia z domu. ...
35. Jak rozliczyć dochody z umowy zlecenia?
(Pity 2013 program/Pity 2014 program)
Umowa zlecenia jest umową cywilnoprawną zawieraną pomiędzy zleceniodawcą i zleceniobiorcą. Poprzez podpisanie umowy zleceniodawca zobowiązuje się do wykonania określonego w umowie zlecenia, a zleceniobiorca ...
... spłaty kredytu ma miejsce dopiero po dwóch latach od ukończenia studiów. Zgodnie z przepisami regulującymi przyznawanie kredytów tego typu możliwe jest: umorzenie 20% kredytu – gdy osoba ukończyła ...
... rodzina zmarłej osoby nie wie czy powinna wykazać otrzymane świadczenia w PIT za 2014 rok, dlatego warto zapoznać się ze szczegółowymi regulacjami.                 ...
38. Czy lokaty jednodniowe podlegają opodatkowaniu?
(Pity 2013 program/Pity 2014 program)
... ma już możliwości uniknięcia płacenia podatku od zysków z lokaty.                 Obowiązek poboru podatku spoczywa na banku, ...
39. Co to jest rezydencja podatkowa?
(Pity 2013 program/Pity 2014 program)
... terenie Rzeczypospolitej Polskiej, konieczne jest rozliczenie się z urzędem skarbowym z dochodów osiągniętych ze wszystkich źródeł, niezależnie od tego czy znajdowały się one na terenie kraju, czy za granicą. ...
40. Co to jest PIT zerowy?
(Pity 2013 program/Pity 2014 program)
... przekroczy tej kwoty, nie powstanie obowiązek zapłaty podatku. Należy jednak pamiętać, że w tej sytuacji również konieczne jest terminowe rozliczenie się z fiskusem. Po złożeniu poprawnie wypełnionego ...
41. Co to jest formularz interaktywny?
(Pity 2013 program/Pity 2014 program)
... druku pit 2014, jest krótszy także dzięki funkcji autouzupełniania. Jeżeli daną informację należy wpisać w kilku rubrykach, wystarczy, że podamy ją w jednym z pól, a we wszystkich pozostałych zostanie ...
42. Jak szybciej uzyskać zwrot podatku?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
... rocznej deklaracji PIT 2014, może się okazać, że powstała nadpłata podatku.   Z nadpłatą mamy do czynienia wtedy, gdy wysokość opłaconych zaliczek na podatek dochodowy przewyższa faktyczną wysokość ...
43. Obowiązki podatnika
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
... a jego bieg rozpoczyna się na początku roku następującego po roku, w którym złożone zostało zeznanie.   Rozliczenie za 2014 rok składamy za pośrednictwem PITy 2014 program w 2015 roku, natomiast ...
44. Kwota opodatkowana w rozliczeniu PIT przy sprzedaży nieruchomości
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
...    Istnieją dwie główne metody, dzięki któremu można dostarczyć PIT 37 do wybranego urzędu skarbowego. Pierwszą z nich jest ręczne wystawianie deklaracji, co jest jednak dość żmudne i monotonne. Kolejną ...
45. Sprzedana nieruchomość jest dochodem w Picie 2014?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
... Rozliczenie trafia do urzędu w czasie rzeczywistym, dlatego można wysłać je nawet ostatniego, dopuszczalnego, dnia tuż przed północą.   Wykorzystując PITy 2014 program podatnik ma szansę obliczyć swój ...
46. Popularność rozliczenia PIT 2014 przez Internet
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
... z dostępem do sieci internetowej. Szybkość (rozliczenie trafia w czasie rzeczywistym do wskazanego urzędu skarbowego). Trudna procedura dla osób na co dzień nie korzystających ...
47. Kara urzędu skarbowego – jak długo od czasu złożenia PITu 2014
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
... skarbowych. PITy 2014 generowane w sposób elektroniczny nie muszą być osobiście zanoszone do fiskusa, ponieważ można je bezpośrednio i w czasie rzeczywistym wysłać do urzędu drogą elektroniczną. Należy ...
48. Działalność przez Internet w rozliczeniu rocznym 2014
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
... prowadzą własną działalność gospodarczą i dodatkowo zajmują się działalnością internetową. Taka sytuacja w największej mierze dotyczy handlowców, którzy chcąc poszerzyć grono swoich odbiorców oraz klientów ...
49. Akt czynnego żalu podatnika - jak długo rozpatrywany
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
Akt czynnego żalu podatnika - jak długo rozpatrywany   Jeżeli nasze rozliczenie roczne 2014 nie dotarło do urzędu skarbowego w terminie, bądź bezwiednie popełniliśmy inne przestępstwo skarbowe, mamy ...
50. Jak urząd skarbowy traktuje elektroniczne rozliczenie PIT 2014
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
... Wszystko po to, aby odsunąć w czasie moment zetknięcia się z kolejkami w urzędzie i godzinami w biurokratycznej poczekalni. A przecież coroczne rozliczenie wcale nie musi być trudne i stresujące, wystarczy ...