PITy 2014 program

Frazę czy alimenty wlicza się pit znajdziesz w następujących artykułach:
1. Niedopłata w PIT 2014
(Pity 2013 program/Pity 2014 program)
... po uwzględnieniu ewentualnych ulg i odliczeń oraz kwoty wolnej od podatku, należy obliczyć wysokość należnego podatku dochodowego. Podatek należny, to całkowita kwota podatku, który podatnik ma obowiązek ...
2. Jakie dochody wykazujemy w PIT-38?
(Pity 2013 program/Pity 2014 program)
... złożyć rozliczenie PIT 2014, czyli do 30 kwietnia 2015 r.                 Trzeba pamiętać, że jeżeli przychody zostały wypłacone ...
3. Jakie dochody rozliczamy na formularzu PIT-39?
(Pity 2013 program/Pity 2014 program)
Jakie dochody rozliczamy na formularzu PIT-39?   O tym czy i w jaki sposób podatnik powinien opodatkować dochody uzyskane w wyniku zbycia nieruchomości, decyduje rok, w którym owa nieruchomość ...
4. Jak wypełnić PIT na komputerze?
(Pity 2013 program/Pity 2014 program)
...  Na koniec warto wspomnieć, że program pity 2014 umożliwia przesłanie deklaracji za pośrednictwem sieci internetowej, dzięki czemu możemy rozliczyć się z fiskusem bez konieczności wychodzenia z domu. ...
5. Jak rozliczyć dochody z umowy zlecenia?
(Pity 2013 program/Pity 2014 program)
Umowa zlecenia jest umową cywilnoprawną zawieraną pomiędzy zleceniodawcą i zleceniobiorcą. Poprzez podpisanie umowy zleceniodawca zobowiązuje się do wykonania określonego w umowie zlecenia, a zleceniobiorca ...
... spłaty kredytu ma miejsce dopiero po dwóch latach od ukończenia studiów. Zgodnie z przepisami regulującymi przyznawanie kredytów tego typu możliwe jest: umorzenie 20% kredytu – gdy osoba ukończyła ...
... rodzina zmarłej osoby nie wie czy powinna wykazać otrzymane świadczenia w PIT za 2014 rok, dlatego warto zapoznać się ze szczegółowymi regulacjami.                 ...
8. Czy lokaty jednodniowe podlegają opodatkowaniu?
(Pity 2013 program/Pity 2014 program)
... ma już możliwości uniknięcia płacenia podatku od zysków z lokaty.                 Obowiązek poboru podatku spoczywa na banku, ...
9. Co to jest rezydencja podatkowa?
(Pity 2013 program/Pity 2014 program)
... terenie Rzeczypospolitej Polskiej, konieczne jest rozliczenie się z urzędem skarbowym z dochodów osiągniętych ze wszystkich źródeł, niezależnie od tego czy znajdowały się one na terenie kraju, czy za granicą. ...
10. Co to jest PIT zerowy?
(Pity 2013 program/Pity 2014 program)
... przekroczy tej kwoty, nie powstanie obowiązek zapłaty podatku. Należy jednak pamiętać, że w tej sytuacji również konieczne jest terminowe rozliczenie się z fiskusem. Po złożeniu poprawnie wypełnionego ...
11. Co to jest formularz interaktywny?
(Pity 2013 program/Pity 2014 program)
... druku pit 2014, jest krótszy także dzięki funkcji autouzupełniania. Jeżeli daną informację należy wpisać w kilku rubrykach, wystarczy, że podamy ją w jednym z pól, a we wszystkich pozostałych zostanie ...
12. Jak szybciej uzyskać zwrot podatku?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
... rocznej deklaracji PIT 2014, może się okazać, że powstała nadpłata podatku.   Z nadpłatą mamy do czynienia wtedy, gdy wysokość opłaconych zaliczek na podatek dochodowy przewyższa faktyczną wysokość ...
13. Obowiązki podatnika
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
... a jego bieg rozpoczyna się na początku roku następującego po roku, w którym złożone zostało zeznanie.   Rozliczenie za 2014 rok składamy za pośrednictwem PITy 2014 program w 2015 roku, natomiast ...
14. Kwota opodatkowana w rozliczeniu PIT przy sprzedaży nieruchomości
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
...    Istnieją dwie główne metody, dzięki któremu można dostarczyć PIT 37 do wybranego urzędu skarbowego. Pierwszą z nich jest ręczne wystawianie deklaracji, co jest jednak dość żmudne i monotonne. Kolejną ...
15. Sprzedana nieruchomość jest dochodem w Picie 2014?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
... Rozliczenie trafia do urzędu w czasie rzeczywistym, dlatego można wysłać je nawet ostatniego, dopuszczalnego, dnia tuż przed północą.   Wykorzystując PITy 2014 program podatnik ma szansę obliczyć swój ...
16. Popularność rozliczenia PIT 2014 przez Internet
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
... z dostępem do sieci internetowej. Szybkość (rozliczenie trafia w czasie rzeczywistym do wskazanego urzędu skarbowego). Trudna procedura dla osób na co dzień nie korzystających ...
17. Kara urzędu skarbowego – jak długo od czasu złożenia PITu 2014
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
... skarbowych. PITy 2014 generowane w sposób elektroniczny nie muszą być osobiście zanoszone do fiskusa, ponieważ można je bezpośrednio i w czasie rzeczywistym wysłać do urzędu drogą elektroniczną. Należy ...
18. Działalność przez Internet w rozliczeniu rocznym 2014
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
... prowadzą własną działalność gospodarczą i dodatkowo zajmują się działalnością internetową. Taka sytuacja w największej mierze dotyczy handlowców, którzy chcąc poszerzyć grono swoich odbiorców oraz klientów ...
19. Akt czynnego żalu podatnika - jak długo rozpatrywany
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
Akt czynnego żalu podatnika - jak długo rozpatrywany   Jeżeli nasze rozliczenie roczne 2014 nie dotarło do urzędu skarbowego w terminie, bądź bezwiednie popełniliśmy inne przestępstwo skarbowe, mamy ...
20. Jak urząd skarbowy traktuje elektroniczne rozliczenie PIT 2014
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
... Wszystko po to, aby odsunąć w czasie moment zetknięcia się z kolejkami w urzędzie i godzinami w biurokratycznej poczekalni. A przecież coroczne rozliczenie wcale nie musi być trudne i stresujące, wystarczy ...
21. Świadczenia na dzieci w Picie 2014
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
... analogicznie ważne do tego wystawionego w sposób tradycyjny.   Oprócz wskazywania w swoich PITach 2014 uzyskiwanych dochodów druki dają również możliwość skorzystania z ulg czy też odliczeń, dzięki ...
22. Kiedy urząd skarbowy sam koryguje zeznanie podatkowe PIT 2014
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
... mogą spodziewać się listownej wiadomości od urzędu skarbowego, który będzie wzywał ich do wystawienia korekty i poprawy wszystkich błędów.   Warto wiedzieć, że nie zawsze urzędy skarbowe czyhają na ...
23. Ulgi w PITy 2014 odliczane elektronicznie- bezbłędnie
(Pity 2013 program/Pity 2014 program)
... czy to w urzędach skarbowych, czy też w sieci internetowej, pozwala na to, by rozliczenie roczne było pozbawione błędów. PIT program 2014 wskazuje także kto ma prawo skorzystać z konkretnej ulgi i w którym ...
24. Jak w rozliczeniu rocznym 2014 opodatkowany jest wolontariat pracowniczy
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
Jak w rozliczeniu rocznym 2014 opodatkowany jest wolontariat pracowniczy   Wolontariatem pracowniczym nazywana jest działalność przedsiębiorstw – ich właścicieli i pracowników, na rzecz różnego rodzaju ...
25. Jak formularze PIT działają w programie PITy 2014
(Pity 2013 program/Pity 2014 program)
  Jak formularze PIT działają w programie PITy 2014   Niebawem przed podatnikami stanie obowiązek sporządzenia rocznego zeznania podatkowego. Dla wielu osób jest to problematyczne, w związku z czym ...
26. Jak należy opodatkować otrzymane dywidendy
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
... Akcjonariusze mogą liczyć na wypłatę dywidendy tylko wtedy, gdy zyski spółki osiągnęły odpowiedni poziom (zazwyczaj wyższy niż oczekiwany). Jeżeli spółka wykazała stratę, dywidenda zazwyczaj nie jest wypłacana, ...
27. Kiedy w umowie o dzieło odprowadza się składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
... związku z czym nie są one wykazywane przez wykonawcę w Picie 37 2014. Należy jednak pamiętać, że brak konieczności opłacania składek ZUS nie zawsze ma w przypadku umowy o dzieło zastosowanie i istnieją ...
28. Kiedy można dwukrotnie odliczyć ulgę rehabilitacyjną w Picie 37
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
Kiedy można dwukrotnie odliczyć ulgę rehabilitacyjną w Picie 37   Ulga rehabilitacyjna może mieć charakter zarówno limitowany jak i nielimitowany, wszystko zależy od tego jaki charakter mają ...
29. E-deklaracja z brakującymi danymi w PITy 2014 programie
(Pity 2013 program/Pity 2014 program)
... (zostało odrzucone), musimy sprawdzić czy wszystkie pola obligatoryjne zostały wypełnione. W przypadku braku któregokolwiek z danych identyfikacyjnych, weryfikacja formularza zawsze będzie negatywna. Jeżeli ...
30. Zwrot podatku za rozliczenie PIT w krótkim czasie
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
... oraz jej wysokość. Wypełniając rozliczenie podatkowe 2014, należy prawidłowo obliczyć wysokość osiągniętego dochodu, należnego podatku oraz ewentualnej nadpłaty. Aby nie popełnić w zeznaniu błędów obliczeniowych, ...
31. W jakim kraju pracownicy linii lotniczych rozliczają PIT 2014
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
W jakim kraju pracownicy linii lotniczych rozliczają PIT 2014   W skład pensji personelu pracującego dla linii lotniczych wchodzi wynagrodzenie podstawowe, diety, a także tak zwany dodatek mundurowy. ...
32. Opodatkowanie napiwków w rozliczeniu rocznym 2014
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
... W związku z tym konieczne jest pobranie z tego tytułu zaliczek na podatek dochodowy, oraz opłacenie składek ZUS. O tym jak wykazać napiwki w formularzu podatkowym można przeczytać w PIT- 37 instrukcja. ...
33. Koszty uzyskania przychodu w kontraktach managerskich w Picie 2014
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
Koszty uzyskania przychodu w kontraktach managerskich w Picie 2014   Kontrakty managerskie nazywane są również umowami o zarządzanie. Zaliczane są do umów cywilnoprawnych o charakterze nienazwanym. ...
34. Limit odliczeń prezentów w rozliczeniu PIT 2014
(Pity 2013 program/Pity 2014 program)
... opodatkowaniu. Aby uniknąć nieprzyjemności, zawsze należy sprawdzić, czy muszą one zostać wykazane w Picie 2014, lub też, co należy zrobić, żeby móc skorzystać z ulgi, dzięki której nie trzeba płacić podatku ...
35. Rozliczasz pit 2014! Dowiedz się co to jest CFR-1 i CFR-2?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
... się nad rozwinięciem skrótu, można się domyślić, że jest to skrót od słowa certyfikat. Mówiąc krótko, CFR oznacza Certyfikat Rezydencji. Dotyczy to informacji o podatniku, w których zawarte jest wskazane ...
36. Kiedy można opodatkować dochody ryczałtem i jaki złożyć wtedy PITy 2014?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
... w roku, gdyż muszą oni w odpowiednim terminie, dostarczyć do urzędu skarbowego pity 2014. To jakie formularze pit 2014 trzeba złożyć i w jakim terminie, zależy od formy opodatkowania dochodów bądź przychodów ...
... spotykają się z tym terminem, powinni bliżej się mu przyjrzeć, by zobaczyć jakie możliwości daje oraz jakie zalety posiada. E-deklaracje mogą być wykorzystane do wystawiania formularza PIT, a następnie ...
38. Korygowanie błędów - e-deklaracje
(eDeklaracje/eDeklaracje)
E-deklaracje - w jaki sposób skorygować błąd   Istnieje wiele metod, dzięki którym możemy dostarczyć nasze obowiązkowe roczne zeznanie podatkowe do urzędu skarbowego. Wiele osób korzysta z tradycyjnych ...
39. PIT 2014 i to jak powinna być udokumentowana ulga rehabilitacyjna.
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
... niepełnosprawnej, wydatki poniesione w celu ułatwienia osobie niepełnosprawnej, wykonywania czynności życiowych. Jeżeli mamy prawo do skorzystania z opisywanej ulgi, musimy prawidłowo wypełnić ...
40. Jak należy opodatkować zagraniczne emerytury i renty rozliczając pity 2014?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
... fizycznych. Termin na odprowadzenie takiej zaliczki upływa dwudziestego dnia każdego miesiąca, przy czym w danym miesiącu wpłacana jest zaliczka za miesiąc, który go poprzedzał. Zaliczki wpłacane są w ...
41. Pity 2014. Co to jest nadpłata podatku i kiedy występuje?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
... źle obliczymy wysokość należnego podatku lub ewentualną nadpłatę podatku, powinniśmy do wypełnienia zeznania podatkowego wykorzystać program do pitów. Ta komputerowa aplikacja, przeprowadzi nas przez rozliczenie ...
W jakim terminie musi zostać zwrócona podatnikowi nadpłata podatkowa z pit37   Jeśli jeszcze nie rozliczyłeś się z fiskusem to warto się pospieszyć bo został już tylko miesiąc czasu. Lepiej nie odkładajmy ...
... składanie deklaracji, czyli do końca kwietnia 2014. Dla, tych którzy jeszcze tego nie zrobili został już tylko miesiąc. Warto więc się zmobilizować. Najczęściej składanym pitem w polskich urzędach skarbowych ...
44. Do kiedy zapłacić podatek z rozliczenia rocznego 2014
(Formularze PIT 2013/Pit 37 druk)
Do kiedy zapłacić podatek z rozliczenia rocznego 2014   Rozliczenie podatkowe za rok 2014 należy złożyć do końca kwietnia 2014 roku. Oznacza to, że Ci, którzy jeszcze nie rozliczyli się z fiskusem ...
45. Pity 2014 a różnica między NIP1 i NIP3
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
... bo rozliczyć się powinien każdy. Obecnie istnieje jednak wiele możliwości, by uniknąć samodzielnego podliczania i uzupełniania formularzy. Z roku na rok informatyzacja systemu podatkowego powoduje więcej ...
Czy elektroniczny podpis jest niezbędny w e-deklaracji?   Możliwość złożenia zeznania podatkowego w formie elektronicznej, istnieje w Polsce już od kilku lat. Ta forma rozliczenia się z urzędem skarbowym, ...
... czas i nerwy, a przy tym nie musimy zmagać się z urzędniczymi kolejkami i humorami. Co jednak, jeżeli przed przypadek popełnimy błąd? Czy można, i jeżeli tak, to jak można poprawić błędy w e-deklaracjach? ...
... przez sieć internetową. Jest to znaczne ułatwienie życia, gdyż oszczędza czas i nerwy, a przy tym nie trzeba zmagać się z urzędniczymi kolejkami i humorami.   Co jednak, jeśli przed przypadek popełnimy ...
Czy można rozliczyć druk PIT 37 w innych krajach europejskich   Opodatkowanie dochodów osiąganych w innych krajach europejskich, może mieć różnorodny charakter, który zależny jest od kraju rezydencji ...
... tak zwanej przyjaznej administracji skarbowej, czyli ułatwionej formy kontaktu i przesyłu danych między podatnikiem a urzędem skarbowym. E-deklaracja podatkowa zaczęła funkcjonować w 2008 r., a jej całkowite ...