PITy 2014 program

Frazę trzeba wypełnić przy zmianie konta jak się rozliczać znajdziesz w następujących artykułach:
1. PIT za 2014 rok: jak rozliczyć kredyt podatkowy?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
...  2017 10 000 zł 2018 10 000 zł   Dochód do doliczenia trzeba zsumować w PIT-36 lub PIT-36L z dochodem uzyskanym w danym roku podatkowym. Doliczaną kwotę ...
2. Co zrobić jeżeli nie mamy pieniędzy na opłacenie podatku?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
... umożliwi terminowe opłacenie zobowiązania lub jego spłatę w terminie późniejszym. Trzeba mieć na uwadze, że uchylanie się od zapłaty podatku naraża budżet państwa na straty (podatek dochodowy stanowi bezpośredni ...
3. Jak rozliczyć dochody uzyskane na giełdach zagranicznych?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
... przekazania podatnikowi formularza PIT-8C, będącego informacją o dochodach z kapitałów pieniężnych, o tyle opodatkowanie dochodów uzyskanych na giełdach zagranicznych często budzi wiele wątpliwości. Trzeba ...
4. Co uprawnia do odliczenia ulgi rehabilitacyjnej w PIT 2014?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
... lub PIT 37 druk powinni złożyć w urzędzie skarbowym także załącznik PIT/O. Do wypełnienia rocznej deklaracji podatkowej można wykorzystać program do pit 2014, który nie tylko skróci czas, jaki trzeba poświęcić ...
5. Rozliczenie dochodów dziecka prowadzącego działalność gospodarczą
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
... składać rocznej deklaracji podatkowej. Zeznanie PIT 2014 w jej imieniu musi podpisać rodzic lub opiekun prawny. Trzeba pamiętać, że jeżeli niepełnoletnie dziecko wstąpi w związek małżeński, w świetle ...
6. PIT 2014: jak rozliczyć dochody z kontraktu managerskiego?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
PIT 2014: jak rozliczyć dochody z kontraktu managerskiego?   Kontrakt managerski jest umową cywilnoprawną nienazwaną. Celem zawierania kontraktu jest powierzenie osobie fizycznej lub innemu podmiotowi ...
7. Kiedy nie są pobierane zaliczki na podatek dochodowy?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
... Zarówno w jednym jak i w drugim przypadku 19-procentowy podatek od osiągniętego dochodu trzeba opłacić do dnia, w którym upływa ostateczny termin złożenia deklaracji za 2014 r. – 30 kwietnia 2015 r. Nawet ...
8. Jak rozliczyć otrzymane premie?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
... podatkowego nie jest trudne, trzeba jednak pamiętać, że jeżeli w uzyskiwaniu przychodów uczestniczył więcej niż jeden płatnik, kwoty wykazane w poszczególnych drukach PIT-11 należy ze sobą zsumować i dopiero ...
9. Jakie dochody z zagranicy są zwolnione z PIT?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
Jakie dochody z zagranicy są zwolnione z PIT?   O tym czy i w jaki sposób podatnicy pracujący poza granicami Polski powinni opodatkować uzyskane dochody w PIT 2014 decyduje: treść umowy ...
10. Kiedy do zeznania dołączamy PIT/O?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
... na cele pożytku publicznego, darowiznę na działalność charytatywno-opiekuńczą kościołów i związków wyznaniowych. Trzeba mieć na uwadze, że korzystanie z ulgi odsetkowej nie wymaga dołączania ...
11. Co zrobić z dokumentacją potwierdzającą prawo do ulg podatkowych?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
... do dokonania odliczenia. Zazwyczaj, składając w urzędzie skarbowym rozliczenie roczne za 2014 r., nie trzeba dołączać zgromadzonych dokumentów. Konieczne jest jednak wypełnienie i złożenie odpowiedniego ...
12. Jak poprawnie rozliczyć dochody osiągnięte na giełdzie?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
... z giełdy trzeba rozliczyć w oddzielnym druku podatkowym – PIT-38. Podatek dochodowy, jaki trzeba odprowadzić od dochodów z giełdy, ma formę 19% ryczałtu. Podstawę do naliczenia podatku stanowi dochód, ...
13. Jak wypełnić aktywny formularz PIT 2014?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
Jak wypełnić aktywny formularz PIT 2014?   Interaktywne formularze podatkowe są elektronicznymi drukami PIT zapisanymi w formacie PDF. Aby otworzyć je na komputerze trzeba posiadać zainstalowany ...
14. Co zrobić jeżeli nie otrzymaliśmy PIT-11?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
... rozliczenie roczne 2014. W przypadku posiadania kilku druków PIT-11 należy poszczególne kwoty zsumować i dopiero potem wpisać je do deklaracji podatkowej. Trzeba mieć na uwadze, że PIT-11 nie otrzymamy, ...
15. Jak poprawnie odliczyć składki ZUS w PIT za 2014 rok?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
... Trzeba jednak pamiętać, że od dochodu można odjąć jedynie własne składki ubezpieczeniowe, natomiast składki podatników będą stanowiły koszty uzyskania przychodu. Możliwe jest także zaliczenia własnych ...
16. Jak poprawnie uwzględnić w zeznaniu rocznym straty z lat ubiegłych?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
... straty osiągnięte w latach 2009-2013, natomiast ewentualną stratę wykazaną w deklaracji podatkowej za 2014 rok będzie można odjąć od dochodu w zeznaniach za lata 2015-2019. Rozliczając straty, trzeba ...
17. Jak rozliczają się z fiskusem artyści i twórcy?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
... społeczne i zdrowotne jest w tym przypadku obowiązkiem płatnika. Uzyskany dochód jest obciążony podatkiem progresywnym i trzeba go uwzględnić wypełniając PIT-36 lub PIT-37 formularz. W przypadku dochodów ...
18. Jak właściwie udokumentować darowizny odliczone w PIT 2014?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
... za 2014 r. Trzeba pamiętać, że odjąć od dochodu można tylko te darowizny, które zostały przekazane na: cele kultu religijnego, cele pożytku publicznego, cele krwiodawstwa, działalność ...
19. Kiedy w rozliczeniu PIT 2014 uwzględniamy dochody zagraniczne?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
... regulujących opodatkowania dochodów zagranicznych, uzyskiwanych przez polskich obywateli, trzeba wyjaśnić pojęcie rezydencji podatkowej. Polskim rezydentem podatkowym jest osoba, która spełnia jeden z ...
20. Rozliczanie dochodów z zagranicy w PIT 2014
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
... od dochodów krajowych. W przypadku tej metody zeznanie roczne 2014 trzeba złożyć tylko wtedy, gdy poza dochodami zagranicznymi uzyskano także dochody na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W przeciwnym ...
21. Wysokość kosztów uzyskania przychodu w PIT 2014
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
... prawda dokumentów potwierdzających faktyczne poniesienie kosztów nie trzeba składać wraz z zeznaniem rocznym, jednak powinniśmy mieć na uwadze, że aż do momentu przedawnienia zobowiązania podatkowego, ...
22. W jaki sposób wypełnić PIT 2014 na komputerze?
(Pity 2013 program/Pity 2014 program)
W jaki sposób wypełnić PIT 2014 na komputerze?   Wielu podatnikom wydaje się, że wypełnianie formularzy podatkowych na komputerze jest trudniejsze i bardziej czasochłonne. Nic bardziej mylnego. ...
23. Co powinniśmy zrobić, jeżeli po złożeniu PIT 2014 zauważymy błędy?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
... bardzo często podatnicy zapominają także o uzupełnieniu pól obowiązkowych i dołączeniu niezbędnych załączników. Trzeba pamiętać, że podczas rozliczania się z fiskusem konieczne jest uwzględnienie wszystkich ...
24. Czy trzeba rozliczyć się z fiskusem, gdy osiągnęliśmy straty?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
Czy trzeba rozliczyć się z fiskusem, gdy osiągnęliśmy straty?   Ze stratą mamy do czynienia, gdy koszty, poniesione w celu uzyskania przychodu, przewyższają osiągnięty przychód. Strata nie zwalnia ...
25. Jak powinna wyglądać korekta deklaracji rocznej?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
... zeznanie), pisemnego wyjaśnienia, w którym należy podać przyczyny korekty, załączników (jeżeli są konieczne). Trzeba zwrócić uwagę, że zeznanie musi być zawsze korygowane na formularzu, ...
26. Kiedy powstaje nadpłata podatku?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
... tego terminu podatnik powinien otrzymać nie tylko nadpłaconą kwotę, ale również ustawowe odsetki za zwłokę. Trzeba mieć jednak na uwadze, że jeżeli posiadamy jakiekolwiek zaległości podatkowe lub nieopłacone ...
27. W jaki sposób można wypełnić e-deklarację za 2014 rok?
(Pity 2013 program/Pity 2014 program)
... rok nie trzeba posiadać kwalifikowanego podpisu elektronicznego, wystarczy komputer z dostępem do sieci internetowej oraz odpowiednie oprogramowanie. Podatnicy są identyfikowani w systemie na podstawie ...
28. Jak wysłać PIT 2014 w formie elektronicznej?
(Pity 2013 program/Pity 2014 program)
... PIT-38 i PIT-39, a także wszystkich niezbędnych załączników – PIT/B, PIT/D, PIT-2K, PIT/M, PIT/O, PIT/UZ, PIT/Z oraz PIT/ZG. Do przesłania wymienionych druków za pośrednictwem sieci internetowej nie trzeba ...
29. Jak złożyć zeznanie PIT 2014 przez Internet?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
... ukryć, że wysłanie zeznania przez Internet jest bardzo wygodne i pozwala zarówno na oszczędność czasu jak i pieniędzy. Aby złożyć e-deklaracje 2014 trzeba posiadać komputer z dostępem do Internetu. Następnie ...
30. Wypełnianie e-deklaracji 2014 krok po kroku
(Pity 2013 program/Pity 2014 program)
... przez nas dochodów lub przychodów. Pola, które trzeba uzupełnić zostały odpowiednio zaznaczone, ponadto przy poszczególnych rubrykach wyświetlają się wskazówki, opisujące co należy w nie wpisać. Formularze ...
31. Zalety rozliczania osiągniętych dochodów przez Internet
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
... jedną z największych zalet rozliczania się przez Internet jest wygoda. Aby złożyć pit 2014 nie trzeba wychodzić z domu w celu osobistego dostarczenia formularzy do urzędu lub wysłania ich za pośrednictwem ...
32. Jakie dochody rozliczamy na formularzu PIT-36L?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
... wypełniają inne formularze PIT 2014. Aby rozliczać się na preferencyjnych zasadach, trzeba we właściwym terminie poinformować urząd skarbowy o wyborze tej formy opodatkowania. Podatnik, który raz dokonał ...
33. Jakie dochody rozliczamy na formularzu PIT-38?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
...  W trakcie roku podatkowego nie ma obowiązku odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Zobowiązanie podatkowe trzeba uregulować dopiero po zakończeniu roku. Takie rozwiązanie wynika ...
34. Kiedy otrzymujemy zwrot podatku?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
... ewidencjonowanych. Zeznanie roczne 2014 ma na celu ustalenie wysokości zobowiązania podatkowego względem organów skarbowych. W celu obliczenia kwoty podatku dochodowego trzeba: ustalić kwotę przychodu ...
35. Kto może skorzystać z ulgi na dzieci?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
...  Jak już wcześniej wspomniano, ulgę można uwzględnić jedynie w formularzu PIT-36 i PIT-37. Trzeba także pamiętać od dołączeniu do zeznania załącznika PIT/O – jego brak spowoduje konieczność złożenia korekty. ...
36. Kto może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
... katalogu. Wypełniając zeznanie roczne w program PIT 2014, trzeba także pamiętać, że niektóre wydatki mogą być odliczane w sposób nielimitowany, a inne w sposób limitowany. Z ulgi mogą skorzystać podatnicy ...
37. Czy rozliczenie PIT 2014 wraz z małżonkiem jest korzystne?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
... zł, podatek obniżyłby się o mniejszą kwotę. Trzeba mieć na uwadze, że nie zawsze to, że wspólnie wypełnimy formularze PIT 2014 sprawi, że zapłacimy mniejszy podatek. Taka sytuacja została przedstawiona ...
38. Jak poprawnie odliczyć ulgę prorodzinną w PIT 2014?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
... więcej niż 18 lat lecz mniej niż 25 lat i kontynuować naukę, otrzymywać rentę socjalną lub zasiłek pielęgnacyjny (w tym przypadku wiek dziecka nie ma znaczenia). Trzeba mieć na uwadze, że ...
39. Udokumentowanie wydatków odliczonych w ramach ulgi rehabilitacyjnej
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
... faktyczne poniesienie wydatków na cele rehabilitacyjne, nie trzeba składać wraz z deklaracją. Warto mieć jednak na uwadze, że do momentu, w którym zobowiązanie podatkowe ulegnie przedawnieniu, urząd skarbowy ...
40. Ulga rehabilitacyjna w rozliczeniu PIT za 2014 rok
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
Jak uwzględnić ulgę rehabilitacyjną w rozliczeniu PIT za 2014 rok?   Prawo do odliczenia ulgi rehabilitacyjnej przysługuje osobom niepełnosprawnym, których roczny dochód przekroczył 9 120 zł. ...
41. Jak wypełnić PIT 2014 wraz z małżonkiem?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
Jak wypełnić PIT 2014 wraz z małżonkiem?   Podatnicy będący w związku małżeńskim mogą, po spełnieniu określonych warunków, złożyć wspólne rozliczenie PIT 2014. Aby skorzystać z możliwości łącznego ...
42. Rodzaje załączników do druków PIT 2014
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
... przedsiębiorstw, trzeba wypełnić oddzielny formularz dla każdego z nich. Małżonkowie rozliczający się wspólnie składają oddzielne załączniki PIT/B, chyba że tylko jeden z nich jest przedsiębiorcą, w takiej ...
43. Rodzaje formularzy PIT 2014
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
... PIT-37. Trzeba jednak pamiętać, że osoby, które odliczają w zeznaniu straty z lat ubiegłych lub mają obowiązek doliczenia do własnego dochodu dochodów osiągniętych przez niepełnoletnie dzieci, muszą zamiast ...
44. PIT 2014 – jak uniknąć błędów?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
... Identyfikacji Podatkowej (NIP). Następnie wskazujemy rok, którego dotyczy zeznanie, sposób opodatkowania, urząd skarbowy oraz cel złożenia formularza. Trzeba pamiętać,że wszystkie opisane powyżej pola ...
45. Najczęstsze błędy w zeznaniach podatkowych
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
... zobowiązania podatkowego, czyli podatku jaki trzeba wpłacić na konto urzędu skarbowego. Jeżeli zamiast niedopłaty wystąpi nadpłata, urząd będzie musiał dokonać zwrotu nadpłaconej kwoty. Jak możemy zauważyć, ...
46. Wysokość ulgi internetowej w PIT 2014
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
... nasze zobowiązanie podatkowe zmniejszy się o 136,80 zł. Trzeba pamiętać, że możliwe jest odliczenie tylko tych wydatków, które zostały odpowiednio udokumentowane. Dokument, który zostanie zaakceptowany ...
47. Formularze do rozliczenia się z małżonkiem.
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
... (nawet o 12 529,94 zł). Korzyści powstają jednak tylko wtedy, gdy dzięki wspólnemu rozliczeniu możliwe jest uniknięcie 32% stawki podatku. Trzeba pamiętać, że łącznie mogą zostać rozliczone tylko te ...
48. Kto może rozliczyć się przez Internet?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
Kto może rozliczyć się przez Internet?   Zeznanie podatkowe w formie elektronicznej (e-deklaracje), może przesłać każdy podatnik rozliczający się z urzędem skarbowym, na którymś z poniższych formularzy ...
49. Kto ma obowiązek złożyć PIT za 2014 rok?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
Kto ma obowiązek złożyć PIT za 2014 rok?   Rozliczenie PIT 2014 mają obowiązek złożyć podatnicy, którzy w 2014 roku osiągnęli dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. ...
50. Kiedy mamy prawo złożyć czynny żal?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
Kiedy składamy w urzędzie skarbowym czynny żal?   Kodeks karny skarbowy przewiduje kary za postępowanie, które naraża budżet państwa na uszczuplenie. Do takich działań zalicza się m.in.: niezłożenie ...