PITy 2014 program

Frazę trzeba wypełnić przy zmianie konta jak się rozliczać znajdziesz w następujących artykułach:
1. Jakie dochody rozliczamy na formularzu PIT-36L?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
... wypełniają inne formularze PIT 2014. Aby rozliczać się na preferencyjnych zasadach, trzeba we właściwym terminie poinformować urząd skarbowy o wyborze tej formy opodatkowania. Podatnik, który raz dokonał ...
2. Jakie dochody rozliczamy na formularzu PIT-38?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
...  W trakcie roku podatkowego nie ma obowiązku odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Zobowiązanie podatkowe trzeba uregulować dopiero po zakończeniu roku. Takie rozwiązanie wynika ...
3. Kiedy otrzymujemy zwrot podatku?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
... ewidencjonowanych. Zeznanie roczne 2014 ma na celu ustalenie wysokości zobowiązania podatkowego względem organów skarbowych. W celu obliczenia kwoty podatku dochodowego trzeba: ustalić kwotę przychodu ...
4. Kto może skorzystać z ulgi na dzieci?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
...  Jak już wcześniej wspomniano, ulgę można uwzględnić jedynie w formularzu PIT-36 i PIT-37. Trzeba także pamiętać od dołączeniu do zeznania załącznika PIT/O – jego brak spowoduje konieczność złożenia korekty. ...
5. Kto może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
... katalogu. Wypełniając zeznanie roczne w program PIT 2014, trzeba także pamiętać, że niektóre wydatki mogą być odliczane w sposób nielimitowany, a inne w sposób limitowany. Z ulgi mogą skorzystać podatnicy ...
6. Czy rozliczenie PIT 2014 wraz z małżonkiem jest korzystne?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
... zł, podatek obniżyłby się o mniejszą kwotę. Trzeba mieć na uwadze, że nie zawsze to, że wspólnie wypełnimy formularze PIT 2014 sprawi, że zapłacimy mniejszy podatek. Taka sytuacja została przedstawiona ...
7. Jak poprawnie odliczyć ulgę prorodzinną w PIT 2014?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
... więcej niż 18 lat lecz mniej niż 25 lat i kontynuować naukę, otrzymywać rentę socjalną lub zasiłek pielęgnacyjny (w tym przypadku wiek dziecka nie ma znaczenia). Trzeba mieć na uwadze, że ...
8. Udokumentowanie wydatków odliczonych w ramach ulgi rehabilitacyjnej
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
... faktyczne poniesienie wydatków na cele rehabilitacyjne, nie trzeba składać wraz z deklaracją. Warto mieć jednak na uwadze, że do momentu, w którym zobowiązanie podatkowe ulegnie przedawnieniu, urząd skarbowy ...
9. Ulga rehabilitacyjna w rozliczeniu PIT za 2014 rok
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
Jak uwzględnić ulgę rehabilitacyjną w rozliczeniu PIT za 2014 rok?   Prawo do odliczenia ulgi rehabilitacyjnej przysługuje osobom niepełnosprawnym, których roczny dochód przekroczył 9 120 zł. ...
10. Jak wypełnić PIT 2014 wraz z małżonkiem?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
Jak wypełnić PIT 2014 wraz z małżonkiem?   Podatnicy będący w związku małżeńskim mogą, po spełnieniu określonych warunków, złożyć wspólne rozliczenie PIT 2014. Aby skorzystać z możliwości łącznego ...
11. Rodzaje załączników do druków PIT 2014
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
... przedsiębiorstw, trzeba wypełnić oddzielny formularz dla każdego z nich. Małżonkowie rozliczający się wspólnie składają oddzielne załączniki PIT/B, chyba że tylko jeden z nich jest przedsiębiorcą, w takiej ...
12. Rodzaje formularzy PIT 2014
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
... PIT-37. Trzeba jednak pamiętać, że osoby, które odliczają w zeznaniu straty z lat ubiegłych lub mają obowiązek doliczenia do własnego dochodu dochodów osiągniętych przez niepełnoletnie dzieci, muszą zamiast ...
13. PIT 2014 – jak uniknąć błędów?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
... Identyfikacji Podatkowej (NIP). Następnie wskazujemy rok, którego dotyczy zeznanie, sposób opodatkowania, urząd skarbowy oraz cel złożenia formularza. Trzeba pamiętać,że wszystkie opisane powyżej pola ...
14. Najczęstsze błędy w zeznaniach podatkowych
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
... zobowiązania podatkowego, czyli podatku jaki trzeba wpłacić na konto urzędu skarbowego. Jeżeli zamiast niedopłaty wystąpi nadpłata, urząd będzie musiał dokonać zwrotu nadpłaconej kwoty. Jak możemy zauważyć, ...
15. Wysokość ulgi internetowej w PIT 2014
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
... nasze zobowiązanie podatkowe zmniejszy się o 136,80 zł. Trzeba pamiętać, że możliwe jest odliczenie tylko tych wydatków, które zostały odpowiednio udokumentowane. Dokument, który zostanie zaakceptowany ...
16. Formularze do rozliczenia się z małżonkiem.
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
... (nawet o 12 529,94 zł). Korzyści powstają jednak tylko wtedy, gdy dzięki wspólnemu rozliczeniu możliwe jest uniknięcie 32% stawki podatku. Trzeba pamiętać, że łącznie mogą zostać rozliczone tylko te ...
17. Kto może rozliczyć się przez Internet?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
Kto może rozliczyć się przez Internet?   Zeznanie podatkowe w formie elektronicznej (e-deklaracje), może przesłać każdy podatnik rozliczający się z urzędem skarbowym, na którymś z poniższych formularzy ...
18. Kto ma obowiązek złożyć PIT za 2014 rok?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
Kto ma obowiązek złożyć PIT za 2014 rok?   Rozliczenie PIT 2014 mają obowiązek złożyć podatnicy, którzy w 2014 roku osiągnęli dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. ...
19. Kiedy mamy prawo złożyć czynny żal?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
Kiedy składamy w urzędzie skarbowym czynny żal?   Kodeks karny skarbowy przewiduje kary za postępowanie, które naraża budżet państwa na uszczuplenie. Do takich działań zalicza się m.in.: niezłożenie ...
20. Kiedy nie musimy składać zeznania PIT 2014?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
Kiedy nie musimy składać zeznania PIT 2014?   Podatnik nie ma obowiązku składania pit2014, jeżeli w 2014 roku nie osiągnął żadnych dochodów, które podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym ...
21. Organizacje, którym można przekazać swój 1%.
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
Jakim organizacjom można przekazać 1% podatku?   Podatnicy mają możliwość przekazania w PIT 2014 1% podatku dochodowego na rzecz wybranej przez siebie organizacji. Trzeba jednak pamiętać, że 1% ...
22. Jak złożyć korektę PIT 2014?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
... ORD-ZU, który wraz z formularzem PIT zostanie przekazany do urzędu. Tak samo jak przy składaniu e-deklaracji, podczas wysyłania korekty w formie elektronicznej, trzeba podać dane autoryzujące – imię, nazwisko, ...
23. 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
...  rozliczy się z urzędem skarbowym z dochodów osiągniętych w danym roku podatkowym. W celu przekazania 1% na OPP nie trzeba w formularzu podatkowym podawać nazwy organizacji lub adresu, wystarczy ...
24. PIT-11 za 2014 rok - termin otrzymania.
(Formularze PIT 2013/Pit 37 druk)
... formularzach PIT-11 trzeba będzie zsumować i dopiero wtedy wpisać do formularza PIT-37 lub PIT-36 (jeżeli rozliczane są także dochody uzyskane bez pośrednictwa płatnika). Brak druku PIT-11 nie zwalnia ...
25. Do kiedy należy złożyć rozliczenie PIT 2014?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
... majątkowych nabytych lub wybudowanych po 31.12.2008 r.   Trzeba pamiętać, że nieterminowe rozliczenie PIT 2014 może spowodować nałożenie na podatnika nie tylko kary pieniężnej, lecz również ...
26. PIT za 2014 rok - wysyłanie przez internet.
(Pity 2013 program/Pity 2014 program)
PIT za 2014 rok - wysyłanie przez internet.   Kilka lat temu złożenie zeznania podatkowego w formie elektronicznej było możliwe tylko wtedy, gdy podatnik posiadał tzw. kwalifikowany podpis elektroniczny. ...
27. Co to jest UPO?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
... uniknąć ewentualnej kary, możemy skorzystać z czynnego żalu. Trzeba pamiętać, że UPO należy przechowywać aż do momentu, w którym zobowiązanie podatkowe ulegnie przedawnieniu. W przypadku deklaracji za ...
28. Co się stanie jeżeli złożymy PIT 2014 po terminie?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
... PIT oraz tzw. czynny żal, będący zawiadomieniem o popełnieniu czynu zabronionego. Ponadto trzeba, w terminie wyznaczonym przez fiskus, uregulować podatek wraz z ustawowymi odsetkami za zwłokę. Czynny ...
29. Co należy zrobić z UPO?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
Co należy zrobić z UPO?   Posiadanie dokumentu, który potwierdza, że terminowo złożyliśmy roczne zeznanie podatkowe, jest bardzo ważne. Gdy osobiście zanosimy wypełnione formularze do urzędu skarbowego, ...
30. Co należy zrobić z formularzem PIT-11?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
... w oparciu o umowy zlecenie lub umowy o dzieło, otrzyma kilka formularzy PIT-11 – oddzielny od każdego pracodawcy/zleceniodawcy. Podczas wypełniania deklaracji podatkowej trzeba uwzględnić kwoty wykazane ...
31. Niedopłata w PIT 2014
(Pity 2013 program/Pity 2014 program)
... W PIT za 2014 rok trzeba ustalić czy zaliczki w pełni pokryły należny podatek. W tym celu należy od kwoty należnego podatku odjąć sumę opłaconych zaliczek. Otrzymany wynik nazywany jest zobowiązaniem podatkowym. ...
32. Jakie dochody wykazujemy w PIT-38?
(Pity 2013 program/Pity 2014 program)
... złożyć rozliczenie PIT 2014, czyli do 30 kwietnia 2015 r.                 Trzeba pamiętać, że jeżeli przychody zostały wypłacone ...
33. Jakie dochody rozliczamy na formularzu PIT-39?
(Pity 2013 program/Pity 2014 program)
Jakie dochody rozliczamy na formularzu PIT-39?   O tym czy i w jaki sposób podatnik powinien opodatkować dochody uzyskane w wyniku zbycia nieruchomości, decyduje rok, w którym owa nieruchomość ...
34. Jak wypełnić PIT na komputerze?
(Pity 2013 program/Pity 2014 program)
Wypełnianie formularzy podatkowych na komputerze jest zdecydowanie łatwiejsze, niż rozliczanie się na tradycyjnych papierowych drukach podatkowych. W zależności od tego w jaki sposób będziemy chcieli złożyć ...
35. Jak rozliczyć dochody z umowy zlecenia?
(Pity 2013 program/Pity 2014 program)
Umowa zlecenia jest umową cywilnoprawną zawieraną pomiędzy zleceniodawcą i zleceniobiorcą. Poprzez podpisanie umowy zleceniodawca zobowiązuje się do wykonania określonego w umowie zlecenia, a zleceniobiorca ...
Co do zasady, umorzona część kredytu stanowi dla podatnika przychód z innych źródeł, ponieważ kredytobiorca nie musi zwracać pożyczonych pieniędzy. Zgodnie z przepisami podatkowymi, umorzenie wiąże się ...
Odprawy pośmiertne i zasiłki pogrzebowe są świadczeniami przysługującymi rodzinie zmarłego podatnika. Obowiązek wypłaty zasiłku pogrzebowego ciąży na Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) lub Kasie Rolniczego ...
38. Czy lokaty jednodniowe podlegają opodatkowaniu?
(Pity 2013 program/Pity 2014 program)
Lokatami jednodniowymi nazywane są lokaty, w których odsetki są odprowadzane każdego dnia. Jeszcze do niedawna ten sposób pomnażania kapitału umożliwiał uniknięcie podatku dochodowego, nazywanego też podatkiem ...
39. Co to jest rezydencja podatkowa?
(Pity 2013 program/Pity 2014 program)
Co to jest rezydencja podatkowa?   Rezydencja podatkowa decyduje o zakresie obowiązków jakie podatnik posiada względem organów skarbowych w danym państwie. W przypadku posiadania rezydencji na ...
40. Co to jest PIT zerowy?
(Pity 2013 program/Pity 2014 program)
Co to jest PIT zerowy?   Osoba, która osiągnęła dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ma obowiązek złożyć we właściwym terminie zeznanie roczne 2014. Podatnicy, ...
41. Co to jest formularz interaktywny?
(Pity 2013 program/Pity 2014 program)
... obliczeniowe, co sprawia, że wiele obliczeń jest wykonywanych automatycznie na podstawie danych podanych wcześniej przez podatnika.   Czas, który trzeba poświęcić na wypełnienie interaktywnego ...
42. Jak szybciej uzyskać zwrot podatku?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
Jak szybciej uzyskać zwrot podatku?   Podatnicy opłacający podatek dochodowy od osób fizycznych, w większości przypadków, opłacają w trakcie roku podatkowego comiesięczne lub cokwartalne zaliczki. ...
43. Obowiązki podatnika
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
... jest wypełnienie zgłoszenia identyfikacyjnego i dostarczenie go do odpowiedniej jednostki. Należy pamiętać, że zgłoszenia trzeba dokonać na właściwym formularzu, który można pobrać w każdym urzędzie skarbowym ...
44. Kwota opodatkowana w rozliczeniu PIT przy sprzedaży nieruchomości
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
... posiada PIT- 37 instrukcję, dzięki czemu można krok po kroku przejść prawidłowe procedury wystawiania formularzy podatkowych. Nie trzeba obawiać się tego, że w deklaracji pojawią się pomyłki, ponieważ ...
45. Sprzedana nieruchomość jest dochodem w Picie 2014?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
... tej aplikacji komputerowej jest nie tylko szybkie, ale też przyjemne. Nie trzeba bowiem spędzać dużej ilości czasu na ręcznym wystawianiu swoich dokumentów, ponieważ aplikacja generuje darmowy PIT 2014, ...
46. Popularność rozliczenia PIT 2014 przez Internet
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
... się o pomoc do osób z bliskiego otoczenia, które pokażą, jak prawidłowo wystawić swój PIT za pośrednictwem Internetu. W wielu urzędach dostępne są również specjalne automaty, dzięki którym nie trzeba posiadać ...
47. Kara urzędu skarbowego – jak długo od czasu złożenia PITu 2014
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
Kara urzędu skarbowego – jak długo od czasu złożenia PITu 2014 Pit 2014 może być wystawiany za pośrednictwem różnorodnych metod. Podatnicy przyzwyczaili się przede wszystkim do wypisywania swoich ...
48. Działalność przez Internet w rozliczeniu rocznym 2014
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
Działalność przez Internet w rozliczeniu rocznym 2014   Rozliczenie roczne są zobligowani wystawiać wszyscy podatnicy, którzy uzyskują dochody. Coraz częściej jednak obecne są sytuacje, kiedy PIT 2014 ...
49. Akt czynnego żalu podatnika - jak długo rozpatrywany
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
... na temat popełnionego czynu. Trzeba również wykazać, że opisywane działanie zostało zaprzestane. Jeżeli czynny żal dotyczy niezłożonego zeznania rocznego, należy napisać, że zeznanie zostało złożone, a ...
50. Jak urząd skarbowy traktuje elektroniczne rozliczenie PIT 2014
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2014, pity 2014 program)
... program do PITów 2014.   Drogą elektroniczną można złożyć deklaracje PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-39 a także przyporządkowane im załączniki. Składając PIT-2014 nie potrzeba dodatkowych podpisów ...