PITy 2017 program

epity1

Frazę trzeba wypełnić przy zmianie konta jak się rozliczać znajdziesz w następujących artykułach:
1. Czy dochody ze sprzedaży na Allegro trzeba wykazać w PIT 2017?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2017, pity 2017 program)
Czy dochody ze sprzedaży na Allegro trzeba wykazać w PIT 2017?                   O tym, czy od dochodów uzyskanych w ...
2. Czy od świadczeń rodzinnych trzeba odprowadzić podatek?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2017, pity 2017 program)
Czy od świadczeń rodzinnych trzeba odprowadzić podatek?                   Podatnicy są zobowiązani do odprowadzania podatku ...
3. Kiedy emeryt wypełnia PIT 2017 samodzielnie?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2017, pity 2017 program)
... roczną deklarację podatkową emeryta.                 Trzeba mieć na uwadze, że z możliwości rozliczenia przez organ emerytalno-rentowy ...
4. Kiedy można liczyć na szybki zwrot podatku?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2017, pity 2017 program)
... urząd skarbowy jest zobowiązany do dokonania zwrotu nadpłaconego podatku w ciągu 90 dni od momentu otrzymania poprawnie wypełnionego zeznania podatkowego. Trzeba mieć jednak na uwadze, że zwrot zostanie ...
5. Gdzie znaleźć listę organizacji uprawnionych do otrzymania 1% podatku?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2017, pity 2017 program)
Gdzie znaleźć listę organizacji uprawnionych do otrzymania 1% podatku?                   Działalność organizacji pożytku ...
6. Do czego służy czynny żal?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2017, pity 2017 program)
... podatnik jest zobowiązany odprowadzić podatek. Trzeba pamiętać, że ukrywanie przychodów może skutkować nałożeniem grzywny za wykroczenie o charakterze skarbowym.                 ...
7. Czy trzeba informować fiskus o zmianie adresu zamieszkania?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2017, pity 2017 program)
Czy trzeba informować fiskus o zmianie adresu zamieszkania?                   Zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi, ...
Czy otrzymane dywidendy trzeba wykazać w deklaracji PIT 2017?                   Dywidendą nazywana jest część zysku netto, ...
9. Błędy w PIT-11 – jak je skorygować?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2017, pity 2017 program)
... Informacje zawarte w PIT-11 trzeba zweryfikować, żeby uniknąć ewentualnych błędów w deklaracji pit za 2017 r. Jeżeli okaże się, że płatnik popełnił błędy podczas wypełniania informacji o dochodach, konieczne ...
10. Czy można odliczyć ulgę prorodzinną na pełnoletnie dziecko?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2017, pity 2017 program)
... znacznego obniżenia kwoty podatku dochodowego, jaki trzeba wpłacić na konto urzędu skarbowego, sprawia, że ulga na dzieci jest uznawana za najważniejszą z ulg podatkowych. Do odliczenia ulgi mają prawo ...
11. Kiedy do deklaracji załączamy PIT/UZ?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2017, pity 2017 program)
Kiedy do deklaracji załączamy PIT/UZ?   W związku ze zmianami wprowadzonymi w przepisach regulujących korzystanie z ulgi prorodzinnej, podczas rozliczenia przychodów uzyskanych w 2017 r. podatnicy, ...
12. Kiedy do PIT 2017 dołączamy załącznik PIT/D?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2017, pity 2017 program)
... ci podatnicy, którzy na podstawie praw nabytych korzystają z tzw. ulg budowlanych (m.in. ulgi odsetkowej). Trzeba pamiętać, że odliczenie ulgi budowlanej w rocznej deklaracji podatkowej zawsze wymaga dołączenia ...
13. Kiedy należy złożyć załącznik PIT/B?
(Pity 2017 program/Pity 2017 program)
...  tylko jeden z małżonków prowadzi własną działalność gospodarczą, małżonkowie wypełniają oddzielne deklaracje podatkowe Trzeba pamiętać, że w przypadku prowadzenia kilku ksiąg podatkowych, ...
14. Kiedy nie można rozliczyć się na formularzu PIT-37?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2017, pity 2017 program)
... wypełnić druk PIT-36, w którym powinny zostać wykazane wszystkie przychody opodatkowane na zasadach ogólnych. Trzeba pamiętać, że w niektórych przypadkach osoby uzyskujące przychody przez płatnika, będą ...
15. PIT za 2017 rok: jak rozliczyć kredyt podatkowy?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2017, pity 2017 program)
...  2018 10 000 zł 2018 10 000 zł   Dochód do doliczenia trzeba zsumować w PIT-36 lub PIT-36L z dochodem uzyskanym w danym roku podatkowym. Doliczaną kwotę ...
16. Co zrobić jeżeli nie mamy pieniędzy na opłacenie podatku?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2017, pity 2017 program)
... umożliwi terminowe opłacenie zobowiązania lub jego spłatę w terminie późniejszym. Trzeba mieć na uwadze, że uchylanie się od zapłaty podatku naraża budżet państwa na straty (podatek dochodowy stanowi bezpośredni ...
17. Jak rozliczyć dochody uzyskane na giełdach zagranicznych?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2017, pity 2017 program)
... przekazania podatnikowi formularza PIT-8C, będącego informacją o dochodach z kapitałów pieniężnych, o tyle opodatkowanie dochodów uzyskanych na giełdach zagranicznych często budzi wiele wątpliwości. Trzeba ...
18. Co uprawnia do odliczenia ulgi rehabilitacyjnej w PIT 2017?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2017, pity 2017 program)
... lub PIT 37 druk powinni złożyć w urzędzie skarbowym także załącznik PIT/O. Do wypełnienia rocznej deklaracji podatkowej można wykorzystać program do pit 2017, który nie tylko skróci czas, jaki trzeba poświęcić ...
19. Rozliczenie dochodów dziecka prowadzącego działalność gospodarczą
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2017, pity 2017 program)
... składać rocznej deklaracji podatkowej. Zeznanie PIT 2017 w jej imieniu musi podpisać rodzic lub opiekun prawny. Trzeba pamiętać, że jeżeli niepełnoletnie dziecko wstąpi w związek małżeński, w świetle ...
20. PIT 2017: jak rozliczyć dochody z kontraktu managerskiego?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2017, pity 2017 program)
PIT 2017: jak rozliczyć dochody z kontraktu managerskiego?   Kontrakt managerski jest umową cywilnoprawną nienazwaną. Celem zawierania kontraktu jest powierzenie osobie fizycznej lub innemu podmiotowi ...
21. Kiedy nie są pobierane zaliczki na podatek dochodowy?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2017, pity 2017 program)
... Zarówno w jednym jak i w drugim przypadku 19-procentowy podatek od osiągniętego dochodu trzeba opłacić do dnia, w którym upływa ostateczny termin złożenia deklaracji za 2017 r. – 30 kwietnia 2018 r. Nawet ...
22. Jak rozliczyć otrzymane premie?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2017, pity 2017 program)
... podatkowego nie jest trudne, trzeba jednak pamiętać, że jeżeli w uzyskiwaniu przychodów uczestniczył więcej niż jeden płatnik, kwoty wykazane w poszczególnych drukach PIT-11 należy ze sobą zsumować i dopiero ...
23. Jakie dochody z zagranicy są zwolnione z PIT?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2017, pity 2017 program)
Jakie dochody z zagranicy są zwolnione z PIT?   O tym czy i w jaki sposób podatnicy pracujący poza granicami Polski powinni opodatkować uzyskane dochody w PIT 2017 decyduje: treść umowy ...
24. Kiedy do zeznania dołączamy PIT/O?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2017, pity 2017 program)
... na cele pożytku publicznego, darowiznę na działalność charytatywno-opiekuńczą kościołów i związków wyznaniowych. Trzeba mieć na uwadze, że korzystanie z ulgi odsetkowej nie wymaga dołączania ...
25. Co zrobić z dokumentacją potwierdzającą prawo do ulg podatkowych?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2017, pity 2017 program)
... do dokonania odliczenia. Zazwyczaj, składając w urzędzie skarbowym rozliczenie roczne za 2017 r., nie trzeba dołączać zgromadzonych dokumentów. Konieczne jest jednak wypełnienie i złożenie odpowiedniego ...
26. Jak poprawnie rozliczyć dochody osiągnięte na giełdzie?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2017, pity 2017 program)
... z giełdy trzeba rozliczyć w oddzielnym druku podatkowym – PIT-38. Podatek dochodowy, jaki trzeba odprowadzić od dochodów z giełdy, ma formę 19% ryczałtu. Podstawę do naliczenia podatku stanowi dochód, ...
27. Jak wypełnić aktywny formularz PIT 2017?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2017, pity 2017 program)
Jak wypełnić aktywny formularz PIT 2017?   Interaktywne formularze podatkowe są elektronicznymi drukami PIT zapisanymi w formacie PDF. Aby otworzyć je na komputerze trzeba posiadać zainstalowany ...
28. Co zrobić jeżeli nie otrzymaliśmy PIT-11?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2017, pity 2017 program)
... rozliczenie roczne 2017. W przypadku posiadania kilku druków PIT-11 należy poszczególne kwoty zsumować i dopiero potem wpisać je do deklaracji podatkowej. Trzeba mieć na uwadze, że PIT-11 nie otrzymamy, ...
29. Jak poprawnie odliczyć składki ZUS w PIT za 2017 rok?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2017, pity 2017 program)
... Trzeba jednak pamiętać, że od dochodu można odjąć jedynie własne składki ubezpieczeniowe, natomiast składki podatników będą stanowiły koszty uzyskania przychodu. Możliwe jest także zaliczenia własnych ...
30. Jak poprawnie uwzględnić w zeznaniu rocznym straty z lat ubiegłych?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2017, pity 2017 program)
... straty osiągnięte w latach 2009-2013, natomiast ewentualną stratę wykazaną w deklaracji podatkowej za 2017 rok będzie można odjąć od dochodu w zeznaniach za lata 2018-2019. Rozliczając straty, trzeba ...
31. Jak rozliczają się z fiskusem artyści i twórcy?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2017, pity 2017 program)
... społeczne i zdrowotne jest w tym przypadku obowiązkiem płatnika. Uzyskany dochód jest obciążony podatkiem progresywnym i trzeba go uwzględnić wypełniając PIT-36 lub PIT-37 formularz. W przypadku dochodów ...
32. Jak właściwie udokumentować darowizny odliczone w PIT 2017?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2017, pity 2017 program)
... za 2017 r. Trzeba pamiętać, że odjąć od dochodu można tylko te darowizny, które zostały przekazane na: cele kultu religijnego, cele pożytku publicznego, cele krwiodawstwa, działalność ...
33. Kiedy w rozliczeniu PIT 2017 uwzględniamy dochody zagraniczne?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2017, pity 2017 program)
... regulujących opodatkowania dochodów zagranicznych, uzyskiwanych przez polskich obywateli, trzeba wyjaśnić pojęcie rezydencji podatkowej. Polskim rezydentem podatkowym jest osoba, która spełnia jeden z ...
34. Rozliczanie dochodów z zagranicy w PIT 2017
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2017, pity 2017 program)
... od dochodów krajowych. W przypadku tej metody zeznanie roczne 2017 trzeba złożyć tylko wtedy, gdy poza dochodami zagranicznymi uzyskano także dochody na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W przeciwnym ...
35. Wysokość kosztów uzyskania przychodu w PIT 2017
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2017, pity 2017 program)
... prawda dokumentów potwierdzających faktyczne poniesienie kosztów nie trzeba składać wraz z zeznaniem rocznym, jednak powinniśmy mieć na uwadze, że aż do momentu przedawnienia zobowiązania podatkowego, ...
36. W jaki sposób wypełnić PIT 2017 na komputerze?
(Pity 2017 program/Pity 2017 program)
W jaki sposób wypełnić PIT 2017 na komputerze?   Wielu podatnikom wydaje się, że wypełnianie formularzy podatkowych na komputerze jest trudniejsze i bardziej czasochłonne. Nic bardziej mylnego. ...
37. Co powinniśmy zrobić, jeżeli po złożeniu PIT 2017 zauważymy błędy?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2017, pity 2017 program)
... bardzo często podatnicy zapominają także o uzupełnieniu pól obowiązkowych i dołączeniu niezbędnych załączników. Trzeba pamiętać, że podczas rozliczania się z fiskusem konieczne jest uwzględnienie wszystkich ...
38. Czy trzeba rozliczyć się z fiskusem, gdy osiągnęliśmy straty?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2017, pity 2017 program)
Czy trzeba rozliczyć się z fiskusem, gdy osiągnęliśmy straty?   Ze stratą mamy do czynienia, gdy koszty, poniesione w celu uzyskania przychodu, przewyższają osiągnięty przychód. Strata nie zwalnia ...
39. Jak powinna wyglądać korekta deklaracji rocznej?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2017, pity 2017 program)
... zeznanie), pisemnego wyjaśnienia, w którym należy podać przyczyny korekty, załączników (jeżeli są konieczne). Trzeba zwrócić uwagę, że zeznanie musi być zawsze korygowane na formularzu, ...
40. Kiedy powstaje nadpłata podatku?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2017, pity 2017 program)
... tego terminu podatnik powinien otrzymać nie tylko nadpłaconą kwotę, ale również ustawowe odsetki za zwłokę. Trzeba mieć jednak na uwadze, że jeżeli posiadamy jakiekolwiek zaległości podatkowe lub nieopłacone ...
41. W jaki sposób można wypełnić e-deklarację za 2017 rok?
(Pity 2017 program/Pity 2017 program)
... rok nie trzeba posiadać kwalifikowanego podpisu elektronicznego, wystarczy komputer z dostępem do sieci internetowej oraz odpowiednie oprogramowanie. Podatnicy są identyfikowani w systemie na podstawie ...
42. Jak wysłać PIT 2017 w formie elektronicznej?
(Pity 2017 program/Pity 2017 program)
... PIT-38 i PIT-39, a także wszystkich niezbędnych załączników – PIT/B, PIT/D, PIT-2K, PIT/M, PIT/O, PIT/UZ, PIT/Z oraz PIT/ZG. Do przesłania wymienionych druków za pośrednictwem sieci internetowej nie trzeba ...
43. Jak złożyć zeznanie PIT 2017 przez Internet?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2017, pity 2017 program)
... ukryć, że wysłanie zeznania przez Internet jest bardzo wygodne i pozwala zarówno na oszczędność czasu jak i pieniędzy. Aby złożyć e-deklaracje 2017 trzeba posiadać komputer z dostępem do Internetu. Następnie ...
44. Wypełnianie e-deklaracji 2017 krok po kroku
(Pity 2017 program/Pity 2017 program)
... przez nas dochodów lub przychodów. Pola, które trzeba uzupełnić zostały odpowiednio zaznaczone, ponadto przy poszczególnych rubrykach wyświetlają się wskazówki, opisujące co należy w nie wpisać. Formularze ...
45. Zalety rozliczania osiągniętych dochodów przez Internet
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2017, pity 2017 program)
... jedną z największych zalet rozliczania się przez Internet jest wygoda. Aby złożyć pit 2017 nie trzeba wychodzić z domu w celu osobistego dostarczenia formularzy do urzędu lub wysłania ich za pośrednictwem ...
46. Jakie dochody rozliczamy na formularzu PIT-36L?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2017, pity 2017 program)
... wypełniają inne formularze PIT 2017. Aby rozliczać się na preferencyjnych zasadach, trzeba we właściwym terminie poinformować urząd skarbowy o wyborze tej formy opodatkowania. Podatnik, który raz dokonał ...
47. Jakie dochody rozliczamy na formularzu PIT-38?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2017, pity 2017 program)
...  W trakcie roku podatkowego nie ma obowiązku odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Zobowiązanie podatkowe trzeba uregulować dopiero po zakończeniu roku. Takie rozwiązanie wynika ...
48. Kiedy otrzymujemy zwrot podatku?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2017, pity 2017 program)
... ewidencjonowanych. Zeznanie roczne 2017 ma na celu ustalenie wysokości zobowiązania podatkowego względem organów skarbowych. W celu obliczenia kwoty podatku dochodowego trzeba: ustalić kwotę przychodu ...
49. Kto może skorzystać z ulgi na dzieci?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2017, pity 2017 program)
...  Jak już wcześniej wspomniano, ulgę można uwzględnić jedynie w formularzu PIT-36 i PIT-37. Trzeba także pamiętać od dołączeniu do zeznania załącznika PIT/O – jego brak spowoduje konieczność złożenia korekty. ...
50. Kto może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2017, pity 2017 program)
... katalogu. Wypełniając zeznanie roczne w program PIT 2017, trzeba także pamiętać, że niektóre wydatki mogą być odliczane w sposób nielimitowany, a inne w sposób limitowany. Z ulgi mogą skorzystać podatnicy ...