PITy 2016 program

epity1

Frazę aktywny druk pit- 2013rok znajdziesz w następujących artykułach:
1. Czy od świadczeń rodzinnych trzeba odprowadzić podatek?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
Czy od świadczeń rodzinnych trzeba odprowadzić podatek?                   Podatnicy są zobowiązani do odprowadzania podatku ...
2. Kiedy emeryt wypełnia PIT 2016 samodzielnie?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
Kiedy emeryt wypełnia PIT 2016 samodzielnie?                   Osoby pobierające świadczenia emerytalne, w większości ...
Czy otrzymane dywidendy trzeba wykazać w deklaracji PIT 2016?                   Dywidendą nazywana jest część zysku netto, ...
4. Błędy w PIT-11 – jak je skorygować?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
Błędy w PIT-11 – jak je skorygować?   Osoby, które w trakcie 2016 r. uzyskiwały przychody za pośrednictwem płatnika, wypełniają zeznanie roczne 2016 na podstawie formularza PIT-11. Druk PIT-11 ...
5. Czy można odliczyć ulgę prorodzinną na pełnoletnie dziecko?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
Czy można odliczyć ulgę prorodzinną na pełnoletnie dziecko?   Z ulgi prorodzinnej w PIT 2016 mogą skorzystać podatnicy, którzy w trakcie 2016 r. wychowywali jedno lub więcej dzieci. W związku ...
6. Kiedy do deklaracji załączamy PIT/UZ?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
Kiedy do deklaracji załączamy PIT/UZ?   W związku ze zmianami wprowadzonymi w przepisach regulujących korzystanie z ulgi prorodzinnej, podczas rozliczenia przychodów uzyskanych w 2016 r. podatnicy, ...
7. Kiedy do PIT 2016 dołączamy załącznik PIT/D?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
Kiedy do PIT 2016 dołączamy załącznik PIT/D?   Ulgi, z których mogą skorzystać podatnicy wypełniający deklaracje PIT 2016 możemy podzielić na dwa rodzaje – znajdujące się w katalogu ulg podatkowych ...
8. Kiedy należy złożyć załącznik PIT/B?
(Pity 2015 program/Pity 2016 program)
Kiedy należy złożyć załącznik PIT/B?   Druk PIT/B jest przeznaczony dla osób fizycznych, które prowadzą własną działalność gospodarczą. Wypełniają tylko ci podatnicy, którzy opłacają podatek dochodowy ...
9. Kiedy nie można rozliczyć się na formularzu PIT-37?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
Kiedy nie można rozliczyć się na formularzu PIT-37?   Wszystkie przychody wykazywane w formularzu pit 37 podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych, czyli zgodnie ze skalą 18 i 32%. Podstawę ...
10. PIT za 2016 rok: jak rozliczyć kredyt podatkowy?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
PIT za 2016 rok: jak rozliczyć kredyt podatkowy?   Kredyt podatkowy umożliwia odroczenie płatności podatku dochodowego od osób fizycznych. Mają do niego dostęp jedynie przedsiębiorcy, którzy dopiero ...
11. Co zrobić jeżeli nie mamy pieniędzy na opłacenie podatku?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
Co zrobić jeżeli nie mamy pieniędzy na opłacenie podatku?   Czasem zdarza się, że zaliczki na podatek dochodowy, które zostały odprowadzone w trakcie roku nie pokrywają w całości zobowiązania ...
12. Jak rozliczyć dochody uzyskane na giełdach zagranicznych?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
Jak rozliczyć dochody uzyskane na giełdach zagranicznych?   Dzięki dostępności usług maklerskich przez Internet, polscy inwestorzy mogą nie tylko w prosty sposób inwestować na Giełdzie Papierów ...
13. Co uprawnia do odliczenia ulgi rehabilitacyjnej w PIT 2016?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
Co uprawnia do odliczenia ulgi rehabilitacyjnej w PIT 2016?   Z ulgi rehabilitacyjnej mogą skorzystać osoby niepełnosprawne, które osiągnęły roczny dochód przekraczający 9 120 zł. Gdy osoba niepełnosprawna ...
14. Rozliczenie dochodów dziecka prowadzącego działalność gospodarczą
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
Rozliczenie dochodów dziecka prowadzącego działalność gospodarczą   Dochody osiągnięte przez niepełnoletnie dziecko w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej mogą być: doliczane ...
15. Kiedy nie są pobierane zaliczki na podatek dochodowy?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
Kiedy nie są pobierane zaliczki na podatek dochodowy?   W większości przypadków podatnicy muszą odprowadzać w trakcie roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy. Osoby, które osiągają przychody ...
16. Jak rozliczyć otrzymane premie?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
Jak rozliczyć otrzymane premie?   Zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi, premie regulaminowe i uznaniowe wypłacane pracownikowi przez pracodawcę stanowią przychód ze stosunku pracy. ...
17. Kiedy do zeznania dołączamy PIT/O?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
Kiedy do zeznania dołączamy PIT/O?   PIT/O stanowi informację o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku, które zostały dokonane w danym roku podatkowym. Jest on załącznikiem do formularzy ...
18. Co zrobić z dokumentacją potwierdzającą prawo do ulg podatkowych?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
Co zrobić z dokumentacją potwierdzającą prawo do ulg podatkowych?   Ulgi podatkowe, przewidziane w przepisach podatkowych, umożliwiają obniżenie podstawy do opodatkowania lub należnego podatku, ...
19. Jak poprawnie rozliczyć dochody osiągnięte na giełdzie?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
Jak poprawnie rozliczyć dochody osiągnięte na giełdzie?   Dochody uzyskiwane na giełdzie są dochodami z kapitałów pieniężnych i podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. ...
20. Jak wypełnić aktywny formularz PIT 2016?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
Jak wypełnić aktywny formularz PIT 2016?   Interaktywne formularze podatkowe są elektronicznymi drukami PIT zapisanymi w formacie PDF. Aby otworzyć je na komputerze trzeba posiadać zainstalowany ...
21. Co zrobić jeżeli nie otrzymaliśmy PIT-11?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
Co zrobić jeżeli nie otrzymaliśmy PIT-11?   Podatnicy, którzy w 2016 r. uzyskiwali dochody za pośrednictwem płatnika, powinni do 2 marca 2017 r. otrzymać od niego formularz PIT-11, będący informacją ...
22. Jak poprawnie odliczyć składki ZUS w PIT za 2016 rok?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
Jak poprawnie odliczyć składki ZUS w PIT za 2016 rok?   Składki na ubezpieczenie społeczne   Składki na ubezpieczenie społeczne, które zostały opłacone w trakcie danego roku podatkowego, ...
23. Jak poprawnie uwzględnić w zeznaniu rocznym straty z lat ubiegłych?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
Jak poprawnie uwzględnić w zeznaniu rocznym straty z lat ubiegłych?   Strata powstaje wtedy, gdy koszty, które podatnik poniósł w celu osiągnięcia przychodu są wyższe niż uzyskany przychód. Zgodnie ...
24. Jak rozliczają się z fiskusem artyści i twórcy?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
Jak rozliczają się z fiskusem artyści i twórcy?   Artyści i twórcy mają obowiązek odprowadzenia podatku dochodowego od uzyskanych dochodów. Sposób w jaki powinni rozliczyć się z urzędem skarbowym ...
25. Jak właściwie udokumentować darowizny odliczone w PIT 2016?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
Jak właściwie udokumentować darowizny odliczone w PIT 2016?   Podatnicy, którzy w 2016 roku dokonali darowizn, mogą odliczyć je od podstawy do opodatkowania, podczas wypełniania deklaracji PIT ...
26. Kiedy w rozliczeniu PIT 2016 uwzględniamy dochody zagraniczne?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
Kiedy w rozliczeniu PIT 2016 uwzględniamy dochody zagraniczne?   Rozliczanie dochodów uzyskanych w innym państwie często budzi spore wątpliwości. Podatnicy nie wiedzą kiedy powinni uwzględnić ...
27. Rozliczanie dochodów z zagranicy w PIT 2016
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
Rozliczanie dochodów z zagranicy w PIT 2016   O obowiązkach podatnika względem polskich organów skarbowych decyduje jego rezydencja podatkowa. Polski rezydent podatkowy powinien wykazać w deklaracji ...
28. W jaki sposób wypełnić PIT 2016 na komputerze?
(Pity 2015 program/Pity 2016 program)
W jaki sposób wypełnić PIT 2016 na komputerze?   Wielu podatnikom wydaje się, że wypełnianie formularzy podatkowych na komputerze jest trudniejsze i bardziej czasochłonne. Nic bardziej mylnego. ...
29. Co powinniśmy zrobić, jeżeli po złożeniu PIT 2016 zauważymy błędy?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
Co powinniśmy zrobić, jeżeli po złożeniu PIT 2016 zauważymy błędy?   Do najpopularniejszych błędów występujących w deklaracjach podatkowych należą błędy obliczeniowe oraz błędy w danych identyfikacyjnych, ...
30. Czy trzeba rozliczyć się z fiskusem, gdy osiągnęliśmy straty?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
Czy trzeba rozliczyć się z fiskusem, gdy osiągnęliśmy straty?   Ze stratą mamy do czynienia, gdy koszty, poniesione w celu uzyskania przychodu, przewyższają osiągnięty przychód. Strata nie zwalnia ...
31. Jak powinna wyglądać korekta deklaracji rocznej?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
Jak powinna wyglądać korekta deklaracji rocznej?   Podatnik powinien złożyć korektę pit 2016, gdy otrzyma wezwanie z urzędu skarbowego, a także jeżeli sam zauważy, że rozliczenie zawiera braki, ...
32. Kiedy powstaje nadpłata podatku?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
Kiedy powstaje nadpłata podatku?   Nadpłata podatku dochodowego powstaje w momencie, gdy zaliczki, które podatnik odprowadził w trakcie roku, przewyższają faktyczną wysokość zobowiązania podatkowego ...
33. W jaki sposób można wypełnić e-deklarację za 2016 rok?
(Pity 2015 program/Pity 2016 program)
W jaki sposób można wypełnić e-deklarację za 2016 rok?   Rozliczanie się z urzędem skarbowym w formie elektronicznej staje się z roku na rok coraz popularniejsze. Aby wysłać e-deklaracje za 2016 ...
34. Jak wysłać PIT 2016 w formie elektronicznej?
(Pity 2015 program/Pity 2016 program)
Jak wysłać PIT 2016 w formie elektronicznej?   System stworzony przez Ministerstwo Finansów umożliwia przesłanie w formie elektronicznej formularzy PIT-16A, PIT-19A, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, ...
35. Jak złożyć zeznanie PIT 2016 przez Internet?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
... wypełnienia druków PIT na dwa sposoby. Osoby, które wiedzą jak uzupełnić poszczególne pola formularza mogą wybrać interaktywny PIT 2016, natomiast podatnicy, którym rozliczenie dochodów sprawia problem, ...
36. Wypełnianie e-deklaracji 2016 krok po kroku
(Pity 2015 program/Pity 2016 program)
... Warto jednak rozważyć skorzystanie z programu do pitów, gdyż poza opcją wypełniania interaktywnych druków PIT posiada on także funkcję kreatora. Generowanie zeznania w kreatorze polega udzielaniu odpowiedzi ...
37. Zalety rozliczania osiągniętych dochodów przez Internet
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
... poczty. Pozwala to na znaczną oszczędność czasu i pieniędzy. Dodatkowo samo wypełnienie interaktywnych druków podatkowych jest zdecydowanie łatwiejsze. Obowiązek rozliczenia się z fiskusem spędza wielu ...
38. Jakie dochody rozliczamy na formularzu PIT-36L?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
Jakie dochody rozliczamy na formularzu PIT-36L?   O tym jaki formularz podatkowy należy złożyć w urzędzie skarbowym jako rozliczenie roczne 2016 decyduje rodzaj osiągniętych dochodów oraz wybrany ...
39. Jakie dochody rozliczamy na formularzu PIT-38?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
Jakie dochody rozliczamy na formularzu PIT-38?   Istnieją różne formularze PIT 2016, każdy z nich jest przeznaczony do rozliczania innego rodzaju dochodów. W PIT-38 wykazujemy dochody o charakterze ...
40. Kiedy otrzymujemy zwrot podatku?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
Kiedy otrzymujemy zwrot podatku?   Podstawę, od której naliczany jest podatek dochodowy od osób fizycznych, może stanowić przychód (PIT-28) lub dochód (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39). ...
41. Kto może skorzystać z ulgi na dzieci?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
Kto może skorzystać z ulgi na dzieci?   Z ulgi prorodzinnej mogą w pit 2016 skorzystać podatnicy opłacający podatek dochodowy na zasadach ogólnych (wg skali 18 i 32%), wychowujący w trakcie danego ...
42. Kto może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
Kto może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej?   W ramach ulgi rehabilitacyjnej można dokonać odliczenia wydatków poniesionych w trakcie danego roku podatkowego na: cele rehabilitacyjne,  ...
43. Jak poprawnie odliczyć ulgę prorodzinną w PIT 2016?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
Jak poprawnie odliczyć ulgę prorodzinną w PIT 2016?   Wypełniając zeznanie roczne 2016, po raz drugi rozliczymy ulgę prorodzinną na nowych zasadach. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami, dostęp do ...
44. Udokumentowanie wydatków odliczonych w ramach ulgi rehabilitacyjnej
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
Jak powinny zostać udokumentowane wydatki odliczone w ramach ulgi rehabilitacyjnej?   Ulga rehabilitacyjna jest odliczana od dochodu lub przychodu (ryczałt), zatem umniejsza podstawę, od której ...
45. Ulga rehabilitacyjna w rozliczeniu PIT za 2016 rok
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
... w na zasadach ogólnych (PIT-36 lub interaktywny PIT-37) bądź w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28). Poniesione wydatki należy odjąć od podstawy, od której naliczany jest podatek. Deklaracja ...
46. Jak wypełnić PIT 2016 wraz z małżonkiem?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
Jak wypełnić PIT 2016 wraz z małżonkiem?   Podatnicy będący w związku małżeńskim mogą, po spełnieniu określonych warunków, złożyć wspólne rozliczenie PIT 2016. Aby skorzystać z możliwości łącznego ...
47. Rodzaje załączników do druków PIT 2016
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
Rodzaje załączników do druków PIT 2016   Podatnicy nie zawsze zdają sobie sprawę, że poza właściwym formularzem podatkowym, muszą złożyć w urzędzie skarbowym także odpowiednie załączniki. Rozliczenie ...
48. Rodzaje formularzy PIT 2016
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
Rodzaje formularzy PIT 2016   Istnieją różne rodzaje formularzy podatkowych. Każdy z nich jest przeznaczony do rozliczania innego rodzaju dochodów/przychodów. Bardzo ważne jest, aby rozliczenie ...
49. PIT 2016 – jak uniknąć błędów?
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
PIT 2016 – jak uniknąć błędów?   W zeznaniach podatkowych można popełnić bardzo wiele błędów, dlatego podatnicy tak bardzo nie lubią rozliczania się z fiskusem. Jednak obliczanie wysokości zobowiązania ...
50. Formularze do rozliczenia się z małżonkiem.
(Rozliczenie PIT/Rozliczenie podatkowe 2016, pity 2016 program)
Na jakich formularzach PIT 2016 można rozliczyć się z małżonkiem?   Podatnicy pozostający w związku małżeńskim, którzy posiadają tzw. wspólność majątkową, mogą złożyć jedno rozliczenie PIT 2016. ...