PITy 2017 program

epity1

Jakie dochody rozliczamy na formularzu PIT-38?

 

Istnieją różne formularze PIT 2017, każdy z nich jest przeznaczony do rozliczania innego rodzaju dochodów. W PIT-38 wykazujemy dochody o charakterze kapitałowym, do których zaliczamy:

  • przychody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, pożyczonych papierów wartościowych, pochodnych instrumentów finansowych, udziałów w spółkach posiadających osobowość prawną;

  • przychody z realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych;

  • przychody z tytułu objęcia udziałów lub akcji w spółkach posiadających osobowość prawną oraz wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład o charakterze niepieniężnym, który miał postać inną niż przedsiębiorstwo bądź jego zorganizowana część.

Podatek od wykazanych powyżej przychodów jest naliczany w formie 19% ryczałtu. Podstawę do opodatkowania stanowi dochód, co oznacza, że wypełniając rozliczenie PIT 2017 możliwe jest uwzględnienie kosztów, które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodu.

W trakcie roku podatkowego nie ma obowiązku odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Zobowiązanie podatkowe trzeba uregulować dopiero po zakończeniu roku. Takie rozwiązanie wynika z tego, że inwestycje kapitałowe obciążone są sporym ryzykiem. W trakcie danego roku można osiągnąć zarówno zyski jak i straty, dlatego aby ułatwić podatnikom rozliczenie, dopiero na końcu oblicza się końcowy wynik i określa wysokość podatku.

Ostateczny termin złożenia formularza PIT-38 za 2017 r. upływa 30 kwietnia 2018 r. Do tego dnia trzeba także uregulować zobowiązanie podatkowe względem organów skarbowych. Warto wiedzieć, że jeżeli deklaracja zostanie złożona przed 30 kwietnia, podatek nadal można zapłacić później. Ważne jest jednak, aby nie przekroczyć powyższego terminu, bo spowoduje to naliczenie odsetek za zwłokę.

PIT-38 można przesłać do urzędu przez Internet, warto do tego celu wykorzystać PITy 2017 program, który przeprowadzi nas przez proces wypełniania zeznania krok po kroku.