PITy 2017 program

epity1

Kto może skorzystać z ulgi na dzieci?

 

Z ulgi prorodzinnej mogą w pit 2017 skorzystać podatnicy opłacający podatek dochodowy na zasadach ogólnych (wg skali 18 i 32%), wychowujący w trakcie danego roku podatkowego dzieci, które:

  • nie ukończyły 18 roku życia,

  • ukończyły 18 lat, lecz kontynuują naukę w placówkach edukacyjnych określonych w odpowiednich przepisach,

  • otrzymywały zasiłek pielęgnacyjny bądź rentę socjalną (niezależnie od wieku).

Jeżeli niepełnoletnie dziecko wstąpiło w związek małżeński, rodzic lub opiekun traci prawo do ulgi. Odliczenia nie można dokonać także wtedy, gdy dziecko spełniające, któryś z powyższych warunków osiągnęło w trakcie roku dochód przewyższający kwotę wolną od podatku, tj. 3 091 zł.

Ulga prorodzinna jest uznawana za najważniejszą z ulg podatkowych. Wynika to z tego, że jest ona odliczana w PIT-36 i PIT-37 druk bezpośrednio od podatku, co sprawia, że ma bardzo znaczący wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego.

Od zeszłego roku obowiązują nowe przepisy regulujące korzystanie z ulgi na dzieci. Zakładają one wzrost kwoty, którą można odliczyć na każde dziecko, wraz ze wzrostem liczby posiadanych dzieci. A także nakładają pewne ograniczenia. W przypadku pierwszego dziecka, możliwość odjęcia ulgi od podatku jest zależna od wysokości rocznego dochodu oraz stanu cywilnego podatnika. W przypadku wysokich dochodów odliczenie może okazać się niemożliwe.

Jak już wcześniej wspomniano, ulgę można uwzględnić jedynie w formularzu PIT-36 i PIT-37. Trzeba także pamiętać od dołączeniu do zeznania załącznika PIT/O – jego brak spowoduje konieczność złożenia korekty. Wszystkie wskazane druki podatkowe możemy wypełnić wykorzystując darmowy program do pitów 2017. Jest to doskonała aplikacja komputerowa, która przeprowadzi nas przez proces rozliczania ulgi prorodzinnej krok po kroku.