PITy 2017 program

epity1

Jak powinna wyglądać korekta deklaracji rocznej?

 

Podatnik powinien złożyć korektę pit 2017, gdy otrzyma wezwanie z urzędu skarbowego, a także jeżeli sam zauważy, że rozliczenie zawiera braki, błędy lub nieprawidłowości. Każde zeznanie można korygować aż do momentu, w którym ulegnie ono przedawnieniu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, zobowiązania o charakterze podatkowym przedawniają się po 5 latach, przy czym bieg okresu przedawnienia rozpoczyna są po zakończeniu roku, w którym została złożona deklaracja. Zatem zeznanie podatkowe za 2017 rok można korygować aż do 31 grudnia 2020 r.

Aby korekta zeznania podatkowego została zaakceptowana przez urząd, musi składać się z następujących elementów:

  • poprawionego formularza PIT (takiego samego jak druk, na którym zostało złożone właściwe zeznanie),

  • pisemnego wyjaśnienia, w którym należy podać przyczyny korekty,

  • załączników (jeżeli są konieczne).

Trzeba zwrócić uwagę, że zeznanie musi być zawsze korygowane na formularzu, który obowiązywał w danym roku podatkowym. Zatem jeżeli będziemy składać ponownie rozliczenie PIT 2017 powinniśmy wykorzystać druk, na którym należało wypełnić deklarację za dany rok.

Podatnik może sam zadecydować w jakiej formie złoży korektę – papierowej czy elektronicznej. Skorygowane zeznanie nie musi być dostarczone w taki sam sposób jak pierwotne rozliczenie. Jeżeli zdecydujemy się na złożenie korekty przez Internet, możemy wykorzystać do jej wypełnienia program do pitów 2017, który przeprowadzi nas przez przez proces korygowania zeznania krok po kroku. Program można pobrać z Internetu zupełnie za darmo, a jego instalacja zajmuje zaledwie kilka minut.

Nie ma sprecyzowanej formy jaką powinno mieć wyjaśnienie, które jest dołączane do skorygowanej deklaracji. Trzeba jednak pamiętać, że w przypadku formularza podatkowego, składanego za pośrednictwem sieci internetowej, przyczyny korekty należy wskazać na elektronicznym druku ORD-ZU.