PITy 2017 program

epity1

Czy trzeba informować fiskus o zmianie adresu zamieszkania?

 

                Zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi, podatnik jest zobowiązany do złożenia zeznania pit 2017 w urzędzie skarbowym właściwym dla swojego miejsca zamieszkania, a nie zameldowania, jak miało to miejsce w przeszłości. Jeżeli miejsce zamieszkania podatnika uległo zmianie w trakcie roku podatkowego urzędem, w którym powinna zostać złożona deklaracja PIT 2017, będzie urząd właściwy dla miejsca zamieszkania 31 grudnia 2017 r.

                Wcześniej podatnicy byli zobowiązani do informowania urzędu skarbowego o zmianie miejsca zamieszkania. Obecnie informacja ta jest przekazywana w trakcie składania rozliczenia podatkowego. Oznacza to, że podatnik, który zmienił miejsce zamieszkania, powinien wpisać w deklaracji rocznej swój nowy adres. Wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja, w której przeprowadzka miała miejsce po zakończeniu roku podatkowego. Jak wspomniano wcześniej, w tym przypadku adresem, który trzeba podać w zeznaniu będzie adres sprzed przeprowadzki.

                Z nieco inną sytuacją mamy do czynienia w przypadku podatników, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą. Przedsiębiorcy, będący osobami fizycznymi, powinni rozliczać się w urzędzie skarbowym, pod który podlega ich miejsce zamieszkania. Oznacza to, że muszą oni stosować zasady, które zostały opisane powyżej. Dodatkowo, osoba prowadząca działalność gospodarczą jest zobowiązana do aktualizacji adresu zamieszkania we wpisie do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej). Zgłoszenie aktualizacyjne powinno zostać dokonane na formularzu CEIDG-1. Nie ma obowiązku dodatkowego informowania urzędu o zmianie adresu – wystarczy w rozliczeniu rocznym, wypełnianym w program do pit 2017, podać nowy adres zamieszkania i następnie złożyć deklarację podatkową w nowym urzędzie skarbowym. Warto także wspomnieć, że w przypadku zmiany miejsca zamieszkania, przedsiębiorcy powinni zacząć odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy do nowego urzędu skarbowego.