PITy 2017 program

epity1

Co zrobić jeżeli nie otrzymaliśmy PIT-11?

 

Podatnicy, którzy w 2017 r. uzyskiwali dochody za pośrednictwem płatnika, powinni do 2 marca 2018 r. otrzymać od niego formularz PIT-11, będący informacją o dochodach, pobranych zaliczkach na podatek dochodowy oraz o odprowadzonych składkach na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe) i zdrowotne. Na podstawie PIT-11 należy wypełnić rozliczenie roczne 2017. W przypadku posiadania kilku druków PIT-11 należy poszczególne kwoty zsumować i dopiero potem wpisać je do deklaracji podatkowej. Trzeba mieć na uwadze, że PIT-11 nie otrzymamy, jeżeli zdecydowaliśmy, że chcemy być rozliczeni przez płatnika i do 10 stycznia 2018 r. przekazaliśmy mu PIT-12.

Terminowe dostarczenie podatnikowi formularza PIT-11 jest obowiązkiem płatnika, trzeba jednak pamiętać, że brak PIT-11 nie zwalnia podatnika z konieczności terminowego rozliczenia się z fiskusem. W związku z tym nasuwa się pytanie – co zrobić jeżeli nie otrzymaliśmy PIT-11?

Pierwszym krokiem, jaki powinniśmy podjąć, jest skontaktowanie się z pracodawcą lub zleceniodawcą w celu poinformowania go o braku PIT-11. Może okazać się, że nasz druk przez przypadek nie został wysłany lub np. zagubił się w trakcie przesyłki. W takie sytuacji płatnik powinien wydać nam jego duplikat, na podstawie którego bez problemu wypełnimy formularz PIT-37 lub PIT-36.

Gdyby kontakt z płatnikiem był niemożliwy, a także w sytuacji, gdy nasza interwencja nie spowodowała uzyskania PIT-11, możemy wysłać pisemne upomnienie. Jeżeli ono również nie zadziała, nie pozostaje nam nic innego jak poinformowanie urzędu skarbowego o niewywiązaniu się płatnika z ciążących na nim obowiązków. Zgodnie z przepisami zawartymi w kodeksie karnym skarbowym nieprzekazanie podatnikowi formularza PIT-11 w określonym terminie jest traktowane jako wykroczenie o charakterze skarbowym i podlega karze grzywny.

Jeżeli poinformowanie organów skarbowych o zaistniałej sytuacji również nie przyniesie rezultatu, będziemy musieli wypełnić zeznanie PIT 2017 samodzielnie. Nie jest to zadanie proste, szczególnie wtedy, gdy uzyskiwaliśmy dochody za pośrednictwem kilku płatników i brakuje nam więcej niż jednego formularza PIT-11. Najważniejsze jest, abyśmy nie zaczęli panikować. Zawsze lepiej złożyć pit-37 druk, który zawiera błędy, niż nie złożyć deklaracji rocznej w ogóle lub dostarczyć ją po terminie. Co prawda błędne wypełnienie PIT również może spowodować nałożenie kary, jednak jeżeli wypełnimy deklarację rzetelnie i dołączymy do niej informację, że nie posiadaliśmy PIT-11, urząd skarbowy nie będzie miał podstaw, aby nas ukarać. Powinniśmy pamiętać, że kontaktach z organami skarbowymi najważniejsze jest przestrzeganie terminów.

Zanim przystąpimy do wypełniania zeznania powinniśmy zgromadzić dokumenty, które umożliwią nam ustalenie wysokości:

  • rocznego przychodu,

  • kosztów uzyskania przychodu,

  • opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne,

  • opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne,

  • odprowadzonych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Dokumentami takim są paski wynagrodzeń, druki ZUS-RMUA, umowy zlecenia, umowy o dzieło oraz wyciągi z konta bankowego. Dokładne dane dotyczące składek ubezpieczeniowych możemy uzyskać po złożeniu pisemnego wniosku w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Informacje z ZUS pozwolą nam określić czy płatnik odprowadzał w trakcie roku składki i w jakiej wysokości.

Dane zawarte we wszystkich powyższych dokumentach należy ze sobą zsumować i wpisać w odpowiednie pola formularza. Aby ułatwić sobie proces obliczania wysokości zobowiązania podatkowego, możemy wykorzystać do rozliczania dochodów bezpłatny program pit 2017, który zdecydowanie zmniejszy ryzyko popełnienia błędów, a także sprawi, że wypełnienie deklaracji zajmie nam zdecydowanie mniej czasu.