PITy 2017 program

epity1

Jakim organizacjom można przekazać 1% podatku?

 

Podatnicy mają możliwość przekazania w PIT 2017 1% podatku dochodowego na rzecz wybranej przez siebie organizacji. Trzeba jednak pamiętać, że 1% mogą otrzymać tylko te organizacje, które zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, posiadają status organizacji pożytku publicznego (OPP).

Organizacje pożytku publicznego prowadzą działalność w tzw. obszarach pożytku publicznego i mają obowiązek sporządzania jawnych sprawozdań wskazujących na co przeznaczone zostały środki finansowe uzyskane od darczyńców, a także sprawozdań merytorycznych. Status OPP nadawany jest na wniosek organizacji, nie wcześniej niż po dwóch latach od rozpoczęcia działalności.

Lista organizacji, które posiadają status OPP, jest co roku aktualizowana i udostępniana na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Przed podjęciem decyzji, którą z organizacji wspomożemy, warto sprawdzić czy na pewno znajduje się ona na powyższej liście.

Aby przekazać 1% na OPP wystarczy w formularzu podatkowym wpisać numer wybranej organizacji w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) oraz wnioskowaną kwotę (nie więcej niż 1% należnego podatku). Nie ma konieczności podawania nazwy organizacji i jej adresu. Możliwe jest jednak wskazanie celu szczegółowego, na który organizacja ma przeznaczyć otrzymane pieniądze oraz wpisanie dodatkowych informacji, które ułatwią kontakt z podatnikiem, np. numeru telefonu lub adresu e-mail. Jeżeli podatnik wyrazi zgodę (poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu podatkowym), urząd skarbowy przekaże OPP jego imię i nazwisko oraz kwotę darowizny.

Trzeba pamiętać, że wnioskowana kwota zostanie przelana na konto organizacji tylko wtedy, gdy rozliczenie roczne 2017 zostanie złożone terminowo, i gdy uregulowane zostanie zobowiązanie podatkowe z niego wynikające. Jeżeli podatnik dostarczy deklarację w terminie, ale nie zapłaci podatku, urząd nie przekaże 1% wskazanej organizacji.