PITy 2017 program

epity1

Jakie dochody rozliczamy na formularzu PIT-36L?

 

O tym jaki formularz podatkowy należy złożyć w urzędzie skarbowym jako rozliczenie roczne 2017 decyduje rodzaj osiągniętych dochodów oraz wybrany sposób opodatkowania. Druk PIT-36L wypełniają podatnicy, którzy:

  • prowadzą własną działalność gospodarczą,

  • prowadzą działy specjalne produkcji rolnej,

  • są wspólnikami spółek osobowych

i opłacają podatek dochodowy w formie podatku liniowego.

Jak możemy zauważyć, z podatku liniowego korzystają jedynie przedsiębiorcy. Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej, wypełniają inne formularze PIT 2017.

Aby rozliczać się na preferencyjnych zasadach, trzeba we właściwym terminie poinformować urząd skarbowy o wyborze tej formy opodatkowania. Podatnik, który raz dokonał zgłoszenia, nie musi składać go ponownie, pod warunkiem, że nie utracił prawa do korzystania z tej formy podatku.

Stawka podatku liniowego, zwanego także podatkiem płaskim, jest stała i wynosi obecnie 19%. Brak progresji, jeżeli chodzi o wysokość stawki sprawia, że kwota podatku dochodowego, jaki trzeba opłacić, jest wprost proporcjonalna do osiągniętego dochodu.

Przed wyborem podatku liniowego warto się zastanowić, czy jest to dobre rozwiązanie. Stała stawka podatkowa jest szczególnie korzystna, gdy roczne dochody przekraczają kwotę 85 528 zł. Korzystając w takiej sytuacji z podatku płaskiego, można uniknąć konieczności opłacania 32% podatku, który jest naliczany w przypadku opodatkowania na zasadach ogólnych (tj. zgodnie ze skalą).

Warto wziąć pod uwagę, że podatek liniowy ma też pewne wady. Po pierwsze, wypełniając zeznanie PIT 2017, nie jest możliwe odliczenie kwoty wolnej od podatku. Możliwość skorzystania z innych ulg i odliczeń także jest mocno ograniczona. Od dochodu można odjąć jednie opłacone składki na ubezpieczenie społeczne i na IKZE. Natomiast podatek można umniejszyć tylko o ulgę abolicyjną i o opłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne.