PITy 2017 program

epity1

Jak poprawnie uwzględnić w zeznaniu rocznym straty z lat ubiegłych?

 

Strata powstaje wtedy, gdy koszty, które podatnik poniósł w celu osiągnięcia przychodu są wyższe niż uzyskany przychód. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, strata wykazana w deklaracji podatkowej za dany rok, może zostać rozliczona w latach kolejnych, co pozwala na obniżenie podstawy, od której naliczany jest podatek dochodowy, a tym samym zmniejszenie wysokości zobowiązania podatkowego. Straty można odliczać tylko w ramach tego samego źródła, zatem uwzględnienie strat z lat ubiegłych będzie możliwe tylko wtedy, gdy podatnik w kolejnych latach uzyska z danego źródła dochód.

Straty można rozliczać tylko przez 5 lat następujących po roku, w którym wykazana została strata. W związku z tym w pit za 2017 rok można uwzględnić straty osiągnięte w latach 2009-2013, natomiast ewentualną stratę wykazaną w deklaracji podatkowej za 2017 rok będzie można odjąć od dochodu w zeznaniach za lata 2018-2019.

Rozliczając straty, trzeba mieć na uwadze, że maksymalna wysokość odliczenia nie może być wyższa niż 50% straty. Zatem najkrótszy okres w jakim można rozliczyć stratę wynosi 2 lata (po 50% w każdym roku). Przepisy nie nakładają na podatnika obowiązku odliczania strat w częściach równych, ważne jest jedynie przestrzeganie powyższego limitu.

Jak już wcześniej wspomniano, strata może zostać rozliczona przez program PIT 2017 jedynie w ramach tego samego źródła. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych źródła przychodów są klasyfikowane w następujący sposób:

 1. działalność wykonywana osobiście,

 2. stosunek pracy, stosunek służbowy, spółdzielczy stosunek pracy, renty, emerytury, praca nakładcza, członkostwo w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych, członkostwo w spółdzielniach prowadzących produkcję rolną,

 3. działy specjalne produkcji rolnej,

 4. działalność gospodarcza o charakterze pozarolniczym,

 5. kapitały pieniężne oraz prawa majątkowe (wraz z ich odpłatnym zbyciem),

 6. odpłatne zbycie poza prowadzoną działalnością gospodarczą:

  • nieruchomości,

  • części nieruchomości,

  • udziału w nieruchomości,

  • prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

  • spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego bądź mieszkalnego,

  • wieczystego prawa do użytkowania gruntów,

 7. najem, podnajem, dzierżawa oraz poddzierżawa prowadzone poza działalnością gospodarczą,

 8. pozostałe źródła.

Trzeba pamiętać, że odliczenie strat nie zawsze jest możliwe. Deklaracja pit 2017 może uwzględniać straty tylko wtedy, gdy opłacamy podatek dochodowy w formie:

 • podatku progresywnego (czyli wg skali),

 • podatku liniowego,

 • ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, przy czym możliwe jest odliczenie jedynie strat wykazanych w PIT-36 lub PIT-36L, które wystąpiły zanim przedsiębiorca zdecydował się na korzystanie z ryczałtu,

 • ryczałtu od dochodów z kapitałów pieniężnych.

W przypadku opłacania podatku tonażowego oraz korzystania z karty podatkowej odjęcie wykazanych wcześniej strat nie będzie możliwe.

Rozliczenie roczne 2017 z uwzględnieniem strat z lat ubiegłych może wydawać się trochę skomplikowane. Aby nie popełnić błędów i poprawnie obliczyć wysokość zobowiązania podatkowego, warto wykorzystać do wypełnienia deklaracji bezpłatny program do pitów 2017. Jest on doskonałym narzędziem komputerowym, które przeprowadzi nas przez proces wypełniania wszystkich niezbędnych formularzy podatkowych krok po kroku, a także umożliwi przesłanie zeznania do urzędu skarbowego bez konieczności wychodzenia z domu. Aby skorzystać z programu wystarczy pobrać z Internetu plik instalacyjny i zainstalować go na dysku swojego komputera. Cały proces instalacji zajmie nam zaledwie kilka minut. Konieczne będzie także posiadanie programu Adobe Reader, który można bezpłatnie pobrać ze strony producenta.