PITy 2017 program

epity1

Co należy zrobić z UPO?

 

Posiadanie dokumentu, który potwierdza, że terminowo złożyliśmy roczne zeznanie podatkowe, jest bardzo ważne. Gdy osobiście zanosimy wypełnione formularze do urzędu skarbowego, potwierdzeniem jest podstemplowana przez urzędnika kopia. Jeżeli wysyłamy deklarację pocztą, dokumentem tym będzie potwierdzenie nadania listu poleconego. Wysyłając e-deklaracje 2017, takim potwierdzeniem jest urzędowe poświadczenie odbioru (UPO).

Otrzymanie numeru urzędowego poświadczenia odbioru oznacza, że wypełnione formularze zostały poprawnie przesłane do właściwego organu podatkowego. Dzień wystawienia UPO jest jednocześnie dniem złożenia rozliczenia podatkowego. Ponieważ UPO jest jedynym dokumentem, który potwierdza, że deklaracja faktycznie została wysłana, bardzo ważne jest, aby było ono przechowywane, aż do momentu, w którym zobowiązanie podatkowe ulegnie przedawnieniu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami okres przedawnienia w przypadku zobowiązań podatkowych trwa 5 lat. Bieg przedawnienia rozpoczyna się po roku, w którym została złożona deklaracja. Oznacza to, że zobowiązania wynikające z pit 2017 przedawnią się po 2020 roku (okres przedawnienia to: 1.01.2018 – 31.12.2020, gdyż zeznanie składane jest w 2018 roku). Zatem UPO rozliczenia za 2017 rok należy przechowywać aż do końca 2020 roku. Do tego czasu urząd skarbowy może w każdej chwili poprosić nas o przedstawienie dokumentu potwierdzającego terminowe wypełnienie obowiązku podatkowego.

Ponieważ 5 lat to bardzo długi okres, UPO przechowywane na dysku komputera może się zagubić. Dlatego lepszym rozwiązaniem jest jego wydrukowanie i przechowywanie wraz z innymi dokumentami związanymi z podatkiem dochodowym.

Aby ułatwić sobie wypełnianie rozliczenie rocznego, warto zainstalować na komputerze darmowy program do pitów 2017. Jest to doskonałe narzędzie, które przeprowadzi nas przez proces wypełniania e-deklaracji krok po kroku i umożliwi bezproblemowe wydrukowanie UPO.