PITy 2017 program

epity1

Wszystkie niezbędne pliki PIT takie jak: pity 2017 program, edeklaracje, czy pit 37 druk do pobrania właśnie tutaj.

 

Program pity 2017, e deklaracje i interaktywne formularze PIT to kilka ze sposobów na wypełnienie PITa. Ministerstwo Finansów dało nam wiele sposobów na rozliczenie podatkowe 2017.

 

Kliknij! Darmowy program PITY 2017 do pobrania!

 

Druki PIT 2017

 

W związku z niemalże powszechną dostępnością komputerów i Internetu zwiększyła się liczba możliwych sposobów wypełniania rocznych zeznań podatkowych. Obecnie nadal najbardziej popularne są oczywiście znane wszystkim papierowe formularze wypełniane przez podatników ręcznie, ale w przyszłości na pewno stopniowo będą one zastępowane przez mniej tradycyjne metody takie jak formularze pit w formacie PDF, przygotowane przez Ministerstwo Finansów edeklaracje, czy wypełnianie deklaracji przy pomocy pity 2017 program. Jeżeli chcemy, aby rozliczenie pit za 2017 zajęło nam mniej czasu niż w poprzednich latach warto jest rozważyć wykorzystanie, którejś z wymienionych powyżej opcji. Na pewno zdecydowanie łatwiej będzie wypełnić na przykład interaktywny pit 37 formularz niż pit 37 druk, gdyż interaktywna formuła pozwala na uniknięcie wielu błędów. Również system E-deklaracje dostępny na naszej stronie stanowi dla podatników ogromne udogodnienie, przy jego pomocy nasza e-deklaracja będzie mogła zostać wysłana w formie elektronicznej, a zatem nie będziemy musieli wysyłać jej pocztą lub zanosić osobiście do urzędu skarbowego. Dużą pomocą, gdy będziemy wypełniać rozliczenie pit za 2017 rok jest także program pit 2017. Jest to aplikacja stworzona specjalnie na potrzeby wypełniania formularzy PIT. Pit 2017 program do rozliczania doskonale nadaje się dla osób, które pierwszy raz będą wypełniały pit-37 druk, gdyż przeprowadzi on je przez cały formularz krok po kroku i pozwoli zrozumieć skąd biorą się poszczególne wartości.

 

Ponieważ opisane powyżej metody wypełniania deklaracji podatkowych stają się coraz popularniejsze warto jest przyjrzeć się im trochę bliżej. Pity 2017 program umożliwi nam wypełnienie zeznania podatkowego na komputerze, a następnie jego wydrukowanie i wysłanie lub zaniesienie do urzędu skarbowego. Formularze pit niestety nie mogą zostać złożone przy jego pomocy drogą elektroniczną, gdyż składanie sprawozdań podatkowych przez Internet wymaga przestrzegania szczególnych zasad bezpieczeństwa takich jak szyfrowane kanały przekazu. Dlatego też elektroniczną edeklaracje możemy złożyć jedynie przy pomocy specjalnego systemu. Niemniej jednak pit 2017 program do rozliczania jest bardzo wartościowym narzędziem. Wygenerowanie przy jego pomocy gotowej do podpisania deklaracji jest niezwykle łatwe i na pewno pozwoli na zaoszczędzenie czasu, a także nerwów, które bardzo często pojawiają się, gdy po wykonaniu sporej ilości obliczeń nadal otrzymujemy nieprawidłowe wartości. Łatwość korzystania z pit 2017 program do rozliczania wynika z jego przyjaznego interfejsu, który sprawia, że nawet niezbyt zaawansowani użytkownicy komputerów są w stanie obsłużyć go w sposób intuicyjny. Bardzo dużą zaletą posiadaną przez program pit 2017 jest to, że jest on w pełni darmowy, aby móc z niego skorzystać wystarczy pobrać plik instalacyjny z Internetu, a następnie zainstalować aplikację na dysku naszego komputera (zajmuje ona bardzo niewiele miejsca). Wśród innych zalet, które posiada pity 2017 program możemy wymienić między innymi to, że wykonuje on wszystkie obliczenia zamiast podatnika, co oznacza, że wystarczy w odpowiednie rubryki wpisać określone wartości, a pozostałe kwoty takie jak na przykład wysokość podstawy opodatkowania oraz należnego podatku, który musimy zapłacić wyświetlą się automatycznie. Formuły umożliwiające obliczenie tych wartości są zakodowane w programie dzięki czemu ryzyko popełnienia błędu obliczeniowego zostało całkowicie wyeliminowane i nie musimy się obawiać, że nasz pit 37 formularz lub pit 36 formularz będzie zawierał wymagający korekty błąd. Celem stworzenia pit 2017 program do rozliczania było jak największe zautomatyzowanie procesu wypełnianie deklaracji podatkowej, dlatego też dane, które się w formularzu powtarzają od razu są w nim powielane, ma to miejsce również w przypadku załączników jakie zawierać mogą niektóre formularze pit (np. pit-37 druk może wymagać dodatkowo złożenia załącznika PIT/D, PIT/2K, PIT/O, NIP-1 lub certyfikatu rezydencji). Również dane urzędu skarbowego, z którym podatnik ma obowiązek się rozliczyć wypełniane są przez aplikację, podatnik musi jedynie wybrać właściwy urząd z dostępnej listy. Jednym z elementów, który posiada program pit 2017 są obowiązujące dla danego roku przepisy podatkowe, dlatego też jeżeli wypełniając rozliczenie pit za 2017 rok będziemy mieć jakieś wątpliwości będziemy mogli od razu skorzystać z dostępnych ustaw bez konieczności wyszukiwania tych informacji w innych źródłach. Bardzo praktyczną funkcją posiadaną przez pity 2017 program jest także to, że wysokość ulg i odliczeń, z których możemy skorzystać jest od razu sprawdzana, jeżeli kwoty te są zbyt wysokie program będzie od nas wymagał ich weryfikacji, to samo ma miejsce w przypadku zmniejszających podstawę opodatkowania kosztów uzyskania przychodu. Przy pomocy program pit 2017 możemy wydrukować gotowe rozliczenie roczne 2017 na dwa sposoby, pierwszym z nich jest wydrukowanie formularza na czystej kartce papieru, w takiej sytuacji wydrukowane zostaną nie tylko wypełnione przy pomocy programu wartości, ale także sam formularz (rubryki, nazwy poszczególnych kolumn itd.). Jeżeli posiadamy w domu aktualne formularze pit możemy naszą deklarację wydrukować właśnie na nich – wystarczy wybrać właściwą opcję wydruku, a wydrukowane zostaną jedynie dane, które powinny znaleźć się w poszczególnych rubrykach. W obu przypadkach należy pamiętać, aby każdy z formularzy wydrukować dwukrotnie – jeden z nich powinniśmy dostarczy do urzędu, drugi natomiast zachować jako kopię. Jeśli posiadamy na dysku naszego komputera zeszłoroczną wersję programu nie ma konieczności jego deinstalacji go w celu zainstalowania najnowszej wersji, wystarczy w programie kliknąć myszką na opcję odpowiedzialną za aktualizowanie aplikacji i w ciągu kilku minut będziemy posiadać najnowszy pity 2017 program.

 

Inną metodą wypełniania zeznania podatkowego są wspomniane już wcześniej formularze pit w formacie pdf. Formularze te mają charakter interaktywny i ich wypełnianie odbywa się w dużej mierze automatycznie. Aby móc z nich skorzystać należy je najpierw pobrać z Internetu i zapisać na dysku własnego komputera. W tym formacie dostępne są wszystkie rodzaje druków podatkowych (pit 28 druk, pit 36 druk, pit 36L druk, pit 37 druk, pit 38 druk oraz pit 39 druk). Nie ma konieczności pobierania wszystkich tych formularzy, jeżeli na przykład do rozliczenia musimy wykorzystać pit 37 formularz wystarczy pobrać jedynie plik, który go zawiera. Tego typu formularze pit podobnie jak opisany wcześniej pity 2017 program również w dużej mierze dokonują weryfikacji danych wprowadzanych w poszczególne rubryki przez podatnika oraz wykonują niezbędne obliczenia na podstawie wpisanych przez osobę, która je wypełnia wartości. Żeby pobrane przez nas formularze działały tak jak powinny powinniśmy się upewnić, że spełniamy wymagania techniczne konieczne do ich obsługi. Obecnie do obsługi formularzy wymagany jest program Acrobat Reader w wersji 8.0 lub wyższej, ponadto wymagana jest jego polska wersja.

 

Gdy już otworzymy na naszym komputerze formularz, w którym chcemy wykonać rozliczenie pit za 2017 rok zauważymy, że część pól w nim zawartych to pola aktywne, a część to pola nieaktywne. Jeżeli chcemy zobaczyć, które dokładnie pola są polami aktywnymi, wystarczy, że w naszym pit 28 formularz, pit 36 formularz, pit 36L formularz, pit 37 formularz, pit 38 formularz lub pit 39 formularz zaznaczymy opcję „podświetl pola”. Warto także dodać, że część z aktywnych pól jest wymagana, natomiast wypełnienie pozostałych pól aktywnych nie jest konieczne, żeby podświetlić pola wymagane musimy zaznaczyć w formularzu opcję „podświetl wymagane pola”. Żeby wypełnianie formularza przebiegało odpowiednio powinniśmy go wypełniać rubryka po rubryce, przeskakiwanie do kolejnych rubryk bez uprzedniego wypełnienia rubryk wcześniejszych nie jest wskazane i może spowodować zakłócenia w funkcjonowaniu formularza, gdyż jest on tak skonstruowany, że kolejne wartości wyliczane są na podstawie wartości otrzymanych w wyniku wcześniejszych obliczeń.

 

Osoby chcące wysłać swoje rozliczenie pit za 2017 rok przez Internet mają taką możliwość. Od niedawna dzięki systemowi edeklaracje wypełniona wcześniej na komputerze e-deklaracja po dokonaniu odpowiedniej weryfikacji może zostać wysłana drogą elektroniczną do wskazanego w rozliczeniu urzędu skarbowego. Rozliczenie roczne 2017 wykonywane w taki sposób jest bardzo dużym udogodnieniem nie tylko dla podatnika, ale także dla urzędu skarbowego, gdyż zarówno podatnik jak i instytucja podatkowa mogą w ten sposób zaoszczędzić sporo czasu.

 

Zanim rozpoczniemy wypełniać naszą edeklaracje powinniśmy zainstalować na komputerze przy pomocy, którego będziemy to robić program Acrobat Reader, zalecana jest jego wersja 0.9x, gdyż gwarantuje ona stabilną i bezproblemową pracę systemu edeklaracje. Ponieważ wypełniona e-deklaracja będzie wysyłana drogą elektroniczną konieczny jest także dostęp do Internetu. Gdy już spełnimy wszystkie opisane wymagania techniczne możemy przystąpić do wypełniania deklaracji, w tym celu możemy pobrać ze strony systemu odpowiedni formularz interaktywny (np. pit 37 druk) na dysk komputera lub wypełnić go bezpośrednio na naszej stronie internetowej. Po jego wypełnieniu, a także po wypełnieniu wszystkich niezbędnych załączników będziemy musieli wprowadzić tak zwane dane autoryzacyjne. Autoryzacja dokumentu jest konieczna, ponieważ został wycofany podpis elektroniczny, który służył jako narzędzie autoryzujące w latach wcześniejszych. Wypełnienie danych autoryzujących jest konieczne, w przeciwnym razie nasza e-deklaracja nie zostanie wysłana. Do danych wymaganych do autoryzacji zaliczamy: imię i nazwisko podatnika, jego datę urodzenia, numer PESEL, Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) oraz kwotę przychodu jaką podatnik wykazał w zeznaniu podatkowym złożonym w roku poprzednim. Dlatego tak ważne jest posiadanie zeszłorocznego pit-37 druk (jeżeli to przy jego pomocy rozliczaliśmy się z fiskusem) i przepisanie znajdującej się tam kwoty (zaokrąglonej w taki sam sposób!). Jeżeli wszystkie te dane nie będą się ze sobą zgadzały przesłana przez nas do systemu e-deklaracja nie zostanie przyjęta – wyświetlony zostanie status 414 oznaczający negatywną weryfikację spowodowaną wystąpieniem błędu w danych identyfikacyjnych. W takiej sytuacji należy jeszcze raz dokładnie sprawdzić, czy wszystkie podane przez nas dane są prawidłowe i czy są one zgodne z danymi, które umieściliśmy w formularzu PIT i załącznikach. Prawidłowo wypełnione i zweryfikowane edeklaracje otrzymują status 200 i są przekazywane przez system urzędowi podatkowemu. Jedynym dokumentem potwierdzającym złożenie e-deklaracji jest tak zwane Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) jego pobranie jest możliwe przy pomocy nadanego przy wysyłaniu e-deklaracji numeru referencyjnego, który bardzo często jest przez podatników mylnie uznawany za dowód złożenia zeznania podatkowego. Urzędowe Poświadczenie Odbioru powinno zostać przez nas wydrukowane i zachowane w razie gdyby w przyszłości zaistniała konieczność jego pokazania jako dowodu złożenia zeznania w terminie.

1 Rozliczenie podatkowe 2017 i edeklaracje PIT
2 Pobierz pity 2017 program
3 Formularze pit 2017 druki