PITy 2017 program

epity1

W jakim kraju pracownicy linii lotniczych

rozliczają PIT 2017

 

W skład pensji personelu pracującego dla linii lotniczych wchodzi wynagrodzenie podstawowe, diety, a także tak zwany dodatek mundurowy. To w jakim kraju pracownicy linii lotniczych mają obowiązek rozliczać podatek dochodowy od osób fizycznych, jest zależne od ich rezydencji podatkowej. To właśnie rezydencja podatkowa, a nie państwo, w którym siedzibę mają linie lotnicze, decyduje o sposobie i miejscu składania PITu 2017. W celu rozwiania wszystkich wątpliwości, związanych z opodatkowaniem dochodów personelu linii lotniczych, poniżej przedstawiono trzy różne scenariusze rozliczania się z urzędem skarbowym, zależne od sytuacji podatnika.

 

  1. Jeżeli pracownik linii lotniczych posiada polski certyfikat rezydencji podatkowej w związku z tym, że jego miejsce zamieszkania i/lub centrum interesów osobistych i/lub biznesowych znajdują się na terenie Polski, siedziba linii lotniczych, w których jest zatrudniony, nie ma wpływu na rozliczenie podatkowe. Obowiązkiem podatnika jest w takiej sytuacji złożenie rocznego rozliczenia podatkowego w urzędzie skarbowym właściwym dla miejsca zamieszkania.

    W momencie, gdy zatrudniający nie pobiera od wynagrodzenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek w odpowiedniej wysokości, należy odprowadzić w Polsce, można to zrobić np. wykorzystując darmowy program do PITów. Jeżeli zaliczki są pobierane przez płatnika, należy wykazać ich wysokość w składanym formularzu podatkowym. W zależności od rodzaju umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, zawartej pomiędzy poszczególnymi państwami, pobrane zaliczki zostaną uwzględnione zgodnie z:

  • metodą proporcjonalnego odliczenia lub,

  • metodą wyłączenia z progresją.

    Ponadto wynagrodzenie pracownika, niezależnie od tego, czy jest pobierany od niego podatek, będzie umniejszane o składki na ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenie społeczne. Jeżeli do wypełniania formularzy podatkowych wykorzystujemy program PITy 2017, również powinniśmy takie składki wykazać.

  1. W momencie, gdy pracownik linii lotniczych posiada miejsce zamieszkania w kraju, w którym znajduje się siedziba linii lotniczych, sytuacja znacznie się zmienia. Obowiązkiem podatnika jest zmiana rezydencji podatkowej, na rezydencję kraju zamieszkania. To właśnie w tym państwie, będzie musiał się on rozliczyć z podatku. Ponieważ podatnik nie posiada już polskiej rezydencji podatkowej, nie ma on obowiązku składać w polskim urzędzie skarbowym jakiegokolwiek rozliczenia rocznego, a elektroniczne rozliczenie PIT może wysłać tylko wtedy, gdy taka opcja jest możliwa w państwie, w którym uzyskuje dochody. Będąc zagranicznym rezydentem podatkowym zaliczki na podatek dochodowy są pobierane przez pracodawcę, poza tym pobiera on również, wspomniane wcześniej, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Wysokość podatku, jakim obciążony zostanie osiągnięty dochód, jest zależna tylko i wyłącznie od skali podatkowej obowiązującej a danym kraju.

  2. Często zdarza się, że linie lotnicze, szczególnie te bardzo duże, posiadają swoje bazy w kilku państwach. Co skutkuje tym, że zatrudniani przez nie pracownicy niekoniecznie mieszkają w państwie, w którym znajduje się siedziba linii. W takiej sytuacji główna siedziba linii lotniczych również nie ma wpływu na sposób opodatkowania dochodów osiąganych przez pracownika, gdyż decyduje o tym jego rezydencja podatkowa, która w tym przypadku powinna mieć również miejsce w kraju zamieszkania pracownika. Natomiast jeżeli podatnik mieszka równocześnie w dwóch państwach, powinien on oszacować, w którym z nich spędza więcej niż 183 dni w ciągu roku, gdyż to właśnie to państwo będzie jego siedzibą do celów podatkowych i w nim będzie musiał rozliczyć dochody osiągane zarówno w danym kraju jak i poza jego granicami.