PITy 2017 program

epity1

Pity 2017 program także dla emerytów. Oto jak wygląda rozliczenie podatkowe 2017 dla emerytów i rencistów. Rozliczenie roczne emeryta.

 

Emeryci oraz renciści stanowią taką samą grupę podatników, jaką są osoby uzyskujące dochody w ramach stosunku pracy czy też umów zlecenia oraz o dzieło. Emeryci także otrzymują dochody, dlatego powinny złożyć zeznanie podatkowe. Mogą to uczynić między innym za pośrednictwem pity 2017 program, który w szybki i przejrzysty sposób pozwoli poprawnie wypełnić formularz pit. Warto wiedzieć, że emeryt nie musi osobiście składać zeznania podatkowego, a rozliczenie podatkowe 2017 powinno być wypełnione przez instytucje, które danemu emerytowi wypłacają emeryturę, czyli między innymi Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

 

Emeryt może samodzielnie złożyć rozliczenie pit 2017 w sytuacji, kiedy chcą skorzystać z różnego rodzaju ulg i odliczeń. Wielu emerytów nie zdaje sobie nawet sprawy z tego, że spełnia kryteria, dzięki którym może uzyskać bardziej preferencyjne warunki rozliczenia. Instytucje, które wypłacają renty czy emerytury są zobowiązane do pobierania zaliczek w systemie miesięcznym od wypłacanych kwot, jakie stanowią emerytury i renty, a także świadczenia przedemerytalne czy też rent socjalnych. Rozliczenie podatku 2017 dotyczy dochodu, jaki otrzymuje emeryt. Dochodem emeryta w tym zakresie jest natomiast emerytura otrzymywana co miesiąc, która jest pomniejszona o zaliczkę na podatek dochodowy.

 

Elektroniczne rozliczenie pit 2017 to dla wielu emerytów, w grupie których znajdują się przede wszystkim osoby starsze, wciąż budzą pewne wątpliwości. Starsi ludzie sądzą bowiem, że papierowe druki są bardziej wiarygodne niż dokumenty elektroniczne. Jednak w rzeczywistości mają one taką samą wartość. Różni je przede wszystkim to, że za pomocą pity 2017 program możemy wypełnić nasze zeznanie podatkowe znacznie szybciej, a także mamy mniejsze prawdopodobieństwo popełnienia błędów, ponieważ program na bieżąco, na każdym etapie wypełniania druku, informuje nas o popełnianych błędach czy też przekroczeniu danych limitów.

 

Po zakończeniu danego roku podatkowego organy, które wypłacają emerytury ludziom są zobligowane do tego, by wysłać PIT- 40A do podatnika, a także do odpowiedniego dla emeryta urzędu skarbowego. Należy tu przede wszystkim pamiętać o tym, że przydział urzędu skarbowego zależy od miejsca zamieszkania danego emeryta. Rozliczenie podatkowe 2017 za pośrednictwem organu emerytalnego jest możliwe tylko i wyłącznie w sytuacji, kiedy dany emeryt nie uzyskiwał żadnych innych dochodów, pochodzącym z innych źródeł, niż sama emerytura. Nie może także korzystać z różnego rodzaju odliczeń, nie rozlicza się wspólnie z dochodami małżonka oraz nie korzysta z preferencyjnego opodatkowania dotyczącego osób samotnie wychowujących dzieci. Jeśli emeryt spełnia wszystkie te kryteria nie musi robić właściwie nic, ponieważ to organ wydający emeryturę jest zobowiązany do jego rozliczenia.

 

Jeśli dany emeryt otrzymał już informację PIT- 40 A wciąż może rozliczyć się samodzielnie, szczególnie jeśli ma zamiar skorzystać z przysługujących mu ulg oraz odliczeń. W przypadku, kiedy spełnione są kryteria do preferencyjnych warunków, korzystając na przykład z ulgi internetowej, emeryt rozliczenie pit 2017 składa w postaci druku PIT- 37 razem z załącznikiem PIT-O, w którym wykazywana jest dana ulga. Kwoty tych ulg razem z danymi zawartymi w PIT-40 A należy umieścić w formularzu pit 37. Najłatwiej uczynić to wypełniając elektroniczne rozliczenie pit 2017, które dokładnie wskazuje rubryki konieczne do wypełnienia przez każdego emeryta. Nie należy obawiać się tej komputeryzacji, ponieważ służy ona tylko i wyłącznie ułatwieniom, które sprawiają, że zaoszczędzamy duże ilości czasu praz energii, która z pewnością na emeryturze się przyda.