PITy 2017 program

epity1

Brak pitu11. Czy można intuicyjnie wykonać rozliczenie roczne 2017 z pit 2017 program.

 

Mimo iż na dokonanie rocznego rozliczenia podatkowego Polacy mają jeszcze kilka najbliższych miesięcy, to jednak warto pomyśleć o swoim zeznaniu skarbowym, o pit 2017 już dzisiaj. Aby uniknąć błędów, niepotrzebnych niepokojów i stresów można dokonać rozliczenia z pomocą pit 2017 program. Stanowi on łatwą w obsłudze aplikację multimedialną, która w prosty i szybki sposób pozwoli przebrnąć przez rozliczenie roczne 2017.

 

Niestety nierzadkim przypadkiem napotykanym przez polskich podatników jest sytuacja, nie otrzymali oni od pracodawcy w odpowiednim terminie druku PIT-11. Formularz ten zawiera kluczowe dane o kwotach zaliczek na poczet podatku, składkach ZUS oraz składkach na ubezpieczenie zdrowotne. Pracodawcy, mimo iż są zobowiązani do przesłania swym pracownikom dokumentu PIT-11 najpóźniej do końca lutego kolejnego roku podatkowego, to zdarza się im zapomnieć o dokonaniu tej ważnej czynności.

 

Brak rocznej informacji zawartej w formularzu PIT-11 nie zwalnia podatników z obowiązku złożenia rocznego zeznania podatkowego. Samodzielna próba dokonania rozliczenia może okazać się zadaniem niezwykle żmudnym. W tej sytuacji pomocnym narzędziem może okazać się program do obliczania pitów 2017.

 

W rozliczeniu bez udziału druku PIT-11 ważne jest systematyczne gromadzenie odcinków wypłat otrzymywanych od pracodawcy. To na nich znajdują się informacje: o wysokości wynagrodzenia brutto, o wynagrodzeniu przekazanym do wypłaty, o kosztach uzyskania przychodu. Wszelkie dane dotyczące zarówno składek ZUS, jak i składek na ubezpieczenie zdrowotne można odnaleźć na formularzu ZUS RMUA. Można także wystąpić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z prośbą o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących wysokości zadeklarowanych i zapłaconych składek.

 

Celem uniknięcie restrykcji skarbowych warto razem z zeznaniem złożyć w urzędzie pismo informujące o potencjalnej możliwości popełnienia błędu wynikającego z braku formularza PIT-11.