PITy 2017 program

epity1

Podatniku dowiedz się gdzie należy złożyć zeznanie podatkowe i pamiętaj że najlepiej rozliczyć PIT przy użyciu PITy 2017 program.

 

W Polsce obowiązują ścisłe reguły biurokratyczne, wielość papierów, sprawozdania, wnioski, petycje, zaświadczenia itp. Wielu Polaków ma z tym duży problem, na szczęście z pomocą przychodzi im PITY 2017 program. Zatrzymajmy się na chwile przy temacie wniosków i zeznań podatkowych oraz urzędów skarbowych, wśród których spotykamy się z największymi problemami. Choćby przy najprostszych PIT-ach. Zacznijmy od tego gdzie składać takie zeznania, większość osób tego nie wiem.

Rozliczenie roczne 2017 należy składać w urzędach skarbowych. Ważna jest przynależność do urzędu skarbowego zgodna z miejscem zamieszkania, niekoniecznie jednak odnosząca się do miejsca zameldowania. Obcokrajowcy, w takim wypadku muszą składać zeznania podatkowe w miejscach swego pobytu.

Nieznacznie różniąca się sytuacja występuje w przypadku małżeństwa. Tutaj mamy wybór. Załóżmy, że małżonkowie znajdują się w dwóch dość odległych miejscach zamieszkania. W takiej sytuacji mogą wybrać, do którego urzędu skarbowego przystać tj. złożyć rozliczenie podatkowe. Z tym, że zeznanie podatkowe musi być wspólne, małżonkowie nie mogę osobno składać w takim wypadku rozliczenia podatkowego.

Teraz dość skomplikowany przypadek, chodzi rzecz jasna o wszelkie spółki nie mające osobowości prawnej. Taką spółką jest na przykład spółka jawna. Zanim przejdziemy do urzędu skarbowego, w którym spółki muszą składać rozliczenie roczne 2017 warto nadmienić, że spółki są zobowiązane do tzw. pełnej rachunkowości. Znaczy to tyle, że oprócz zeznania podatkowego należy zadbać o dołączenie sprawozdania finansowego.

Urząd skarbowy do którego należy składać wyżej wymienione załączniki musi być po pierwsze zgodny z adresem przynajmniej jednego ze wspólników spółki. Jeżeli jednak urząd skarbowy znajduje się daleko od miejsca lokalizacji spółki tj. nie należy ona do przydziału terytorialnego urzędu skarbowego to jeden ze wspólników powinien wybrać losowo najbliższą placówkę urzędu skarbowego.

Jeżeli natomiast wspólnicy spółki nie zdecydowali się na któryś z pobliskich urzędów skarbowych to najbliższy urząd skarbowy zwróci się samodzielnie do jednego ze wspólników spółki. Mimo tych wymagań każdy ze wspólników bez wyjątku jest zobowiązany samodzielnie złożyć zeznanie podatkowe za siebie do urzędu skarbowego, który jest właściwy dla jego miejsca zamieszkania. W razie braku miejsca zamieszkania jest to oczywiście miejsce pobytu, a w sytuacji wspólnego rozliczenia małżonków, jeden z urzędów małżonka, lub ten, który odpowiada jego miejscu zamieszkania.

Istnieje jeszcze jeden podobny przypadek. Nie mówimy tu już o spółkach jawnych, czy komandytowych, lecz o odosobnionych działalności gospodarczych. W takich wpadkach często mamy do czynienia z nierezdyentami podatników. W takim przypadku wyznaczone są odpowiednie osoby w każdym z województw. Z reguły są to naczelnicy urzędów skarbowych.

Takie same zasady obowiązują działalności odpowiedzialne za wywóz i przewóz ludzi oraz towarów np. przez pobliskie porty morskie. Jednak istotnym elementem tej układanki jest konieczne złożenie zeznania podatkowego do urzędu skarbowego bądź agenta do spraw morskich. To samo tyczy się podatnika, który prowadzi działalność gospodarczą na terenie więcej niż jednego województwa.
Jeżeli natomiast podatnik otrzymuje dochody z więcej niż jednego województwa musi złożyć rozliczenie roczne 2017 do naczelnika III urzędu skarbowego w Warszawie. Jeśli nie otrzymuje dochodów postępuje jak w pozostałych wypadkach.

Warto na koniec nadmienić, że już od kilku lat można rozliczyć PIT przez internet. Służą do tego celu edeklaracje i programy komputerowe takie jaki PITy 2017 program.