PITy 2017 program

epity1

PIT za 2017 rok: jak rozliczyć kredyt podatkowy?

 

Kredyt podatkowy umożliwia odroczenie płatności podatku dochodowego od osób fizycznych. Mają do niego dostęp jedynie przedsiębiorcy, którzy dopiero rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej. Możliwość skorzystania z kredytu podatkowego pozwala na zachowanie płynności finansowej firmy, co jest bardzo ważne szczególnie wtedy, gdy przedsiębiorstwo dopiero wchodzi na rynek.

Nie każdy przedsiębiorca ma prawo do ubiegania się o kredyt podatkowy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami z kredytu mogą skorzystać podatnicy, którzy m.in.:

  • po raz pierwszy rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej,

  • w roku poprzedzającym rok rozpoczęcia korzystania z kredytu uzyskali średni miesięczny przychód w kwocie nie niższej niż 1 000 euro,

  • w roku poprzedzającym rok rozpoczęcia korzystania z kredytu zatrudniali na pełen etat minimum 5 pracowników,

  • posiadali status małego przedsiębiorcy od momentu rozpoczęcia działalności do 1 stycznia roku, w którym zaczęli korzystać z kredytu,

  • w roku, w którym nie opłacali zaliczek na podatek dochodowy korzystali z opodatkowania na zasadach ogólnych (wg skali).

W PIT 2017 kredyt mogą uwzględnić ci podatnicy, którzy spełnili wszystkie powyższe warunki i do 31 stycznia 2017 r. złożyli we właściwym urzędzie pisemne oświadczenie.

Kredyt podatkowy polega na rocznym zwolnieniu z obowiązku opłacania comiesięcznych zaliczek na podatek dochodowy. Spłata odbywa się w kolejnych pięciu latach – co roku podatnik musi doliczać do uzyskanego dochodu 20% dochodu, który osiągnął w roku, w którym nie odprowadzał zaliczek. Mimo zwolnienia z podatku osoba, która korzystała z kredytu w 2017 r. ma obowiązek złożyć rozliczenie roczne 2017, formularz PIT-36 powinien zostać dostarczony do urzędu skarbowego do 30 kwietnia 2018 r.

Osoby, które rozliczają kredyt podatkowy, poza formularzem PIT-36 lub PIT-36L, muszą wypełnić także załącznik PIT/Z (informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez podatników korzystających ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągniętego (poniesionej) w roku podatkowym). Jeżeli deklaracja PIT 2017 nie będzie zawierała załącznika, podatnik będzie musiał złożyć korektę.

W poniższym przykładzie przedstawiono jak poprawnie uwzględnić kredyt podatkowy w rocznym zeznaniu podatkowym.

 

Przykład

 

Podatnik skorzystał z kredytu podatkowego w 2013 r., uzyskał wtedy roczny dochód równy 50 000 zł. W związku ze zwolnieniem, w trakcie 2013 r. przedsiębiorca nie opłacał zaliczek na podatek dochodowy i po zakończeniu 2013 r. złożył w urzędzie skarbowym rozliczenie na formularzu PIT-36.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w pit za 2017 r. podatnik musi zacząć spłacać kredyt, w jaki sposób powinien to zrobić?

 

Kredyt podatkowy jest spłacany w kolejnych pięciu latach, następujących po roku, w którym podatnik skorzystał z kredytu, zatem w sytuacji opisanej powyżej spłata będzie przypadała na lata 2017-2018. W każdym roku należy spłacać podatek od 20% dochodu uzyskanego w 2013 r., zatem podatnik powinien rozliczać się zgodnie z poniższą tabelą:

 

rok

Wysokość raty

Kwota dochodu do doliczenia

2017

20% dochodu z 2013 r.

50 000 zł * 20% = 10 000 zł

2018

10 000 zł

2018

10 000 zł

2018

10 000 zł

2018

10 000 zł

 

Dochód do doliczenia trzeba zsumować w PIT-36 lub PIT-36L z dochodem uzyskanym w danym roku podatkowym. Doliczaną kwotę dochodu z 2013 r. trzeba także wykazać w załączniku PIT/Z.

Zarówno formularz główny, jak i załącznik PIT/Z można wypełnić w pity 2017 program.