PITy 2017 program

epity1

Kto może rozliczyć się przez Internet?

 

Zeznanie podatkowe w formie elektronicznej (e-deklaracje), może przesłać każdy podatnik rozliczający się z urzędem skarbowym, na którymś z poniższych formularzy podatkowych:

 • PIT-16A – opodatkowanie w formie karty podatkowej,

 • PIT-19A – ryczałt od przychodów osób duchownych,

 • PIT-28 – ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,

 • PIT-36 – podatek dochodowy naliczany na zasadach ogólnych,

 • PIT-36L – podatek liniowy,

 • PIT-37 – podatek dochodowy naliczany na zasadach ogólnych,

 • PIT-38 – podatek od dochodów kapitałowych,

 • PIT-39 – podatek od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych nabytych lub wybudowanych po 31 grudnia 2008 r.

Do przesłania powyższych druków za pośrednictwem sieci internetowej nie jest wymagane posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Jest to znaczne udogodnienie, dlatego odkąd wymóg ten został zniesiony, popularność rozliczania się z fiskusem przez Internet znacznie wzrosła i roku na rok e-deklaracje wysyła coraz większa grupa podatników.

Podpis elektroniczny został zastąpiony obowiązkiem podania następujących danych autoryzujących:

 • imienia,

 • nazwiska,

 • daty urodzenia,

 • identyfikatora podatkowego (NIP lub PESEL),

 • kwoty przychodu z roku poprzedniego.

Zgodność powyższych danych jest konieczna, w przeciwnym razie deklaracja zostanie odrzucona przez system. Zazwyczaj największym problemem jest podanie kwoty przychodu z zeszłego roku. Dlatego tak ważne jest przechowywanie formularzy podatkowych z lat ubiegłych. Bez tej kwoty będziemy zmuszeni złożyć zeznanie w tradycyjnej papierowej formie. Warto jednak zapamiętać, że jeżeli w poprzednim roku nie wykazaliśmy żadnego dochodu wystarczy, że w odpowiednie pole wpiszemy 0.

Najlepszym narzędziem do wypełniania e-deklaracji jest program do pitów 2017. Jest to darmowa aplikacja tworzona przez specjalistów, której instalacja trwa zaledwie kilka minut. Program umożliwia szybkie i bezproblemowe wypełnienie odpowiednich formularzy podatkowych i załączników oraz ich bezpieczne wysłanie przez do właściwego urzędu skarbowego za pośrednictwem sieci internetowej.