PITy 2017 program

epity1

Kiedy w rozliczeniu PIT 2017 uwzględniamy dochody zagraniczne?

 

Rozliczanie dochodów uzyskanych w innym państwie często budzi spore wątpliwości. Podatnicy nie wiedzą kiedy powinni uwzględnić dochody z zagranicy w deklaracji rocznej, składanej w urzędzie skarbowym. O tym czy dochody uzyskane poza granicami kraju podlegają opodatkowaniu w Polsce, decyduje treść umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, jakie Rzeczypospolita Polska zawarła z poszczególnymi państwami. W niektórych przypadkach podatnik będzie musiał wykazać dochody z zagranicy w pit za 2017 rok, a w innych nie.

Podczas omawiania przepisów regulujących opodatkowania dochodów zagranicznych, uzyskiwanych przez polskich obywateli, trzeba wyjaśnić pojęcie rezydencji podatkowej. Polskim rezydentem podatkowym jest osoba, która spełnia jeden z poniższych warunków:

  • spędza na terenie Rzeczypospolitej Polskiej więcej niż 183 dni w roku,

  • posiada na terenie Rzeczypospolitej Polskiej swoje centrum interesów osobistych i/lub zawodowych.

Potwierdzeniem rezydencji podatkowej w danym kraju jest tzw. certyfikat rezydencji, będący zaświadczeniem o miejscu zamieszkania podatnika do celów podatkowych. Certyfikat jest wydawany przez odpowiednie organy administracji skarbowej w poszczególnych państwach.

Rodzaj rezydencji podatkowej decyduje o zakresie obowiązków podatnika względem krajowych i zagranicznych organów podatkowych. Wyróżniamy dwa rodzaje obowiązku podatkowego:

  • nieograniczony,

  • ograniczony.

W przypadku nieograniczonego obowiązku podatkowego, podatnik musi wykazać w PIT 2017 dochody osiągnięty zarówno w kraju jak i za granicą. Natomiast ograniczony obowiązek podatkowy nakłada na podatnika wymóg rozliczenia się w Polsce jedynie z dochodów uzyskanych na terenie kraju. Podczas gdy dochody zagraniczne podlegają opodatkowaniu zgodnie z zasadami obowiązującymi w kraju, w którym zostały osiągnięte.

Jak już wcześniej wspomniano, czy i w jaki sposób trzeba uwzględnić dochody z zagranicy, wypełniając rozliczenie PIT 2017, decydują porozumienia o unikaniu podwójnego opodatkowania. Umowy zakładają istnienie dwóch metod, stosowanych w celu uniknięcia dwukrotnego poboru podatku dochodowego od tych samych dochodów:

  • metodę proporcjonalnego odliczenia,

  • metodę wyłączenia z progresją.

Pierwsza metoda zakłada opodatkowanie dochodów zagranicznych w Polsce, ale wraz z proporcjonalnym odliczeniem podatku, który podatnik odprowadził na rzecz zagranicznych organów podatkowych. Proporcjonalne odliczenie trzeba zastosować w przypadku dochodów uzyskanych w: Australii, Belgii, Chile, Egipcie, Holandii, Korei Południowej, Macedonii, Malezji, Mołdawii, Rosji i Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Podatnicy, którzy uzyskali dochody, w którymś z powyższych państw, powinni złożyć w Polsce formularz PIT-36 oraz załącznik PIT/ZG, niezależnie od tego, czy uzyskali dochody na terenie Polski, czy też nie. Oba druki można wysłać z pośrednictwem sieci internetowej, jako e-deklaracje 2017.

Druga metoda zakłada, że dochód osiągnięty poza granicami kraju, jest w zwolniony z opodatkowania w Polsce. Fiskus jednak ma prawo wziąć pod uwagę dochód zagraniczny, podczas ustalania stawki podatku, która zostanie zastosowana dla dochodów krajowych. Metoda wyłączenia z progresją obowiązuje w przypadku dochodów pochodzących z: Albanii, Austrii, Bułgarii, Chin, Chorwacji, Cypru, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Indonezji, Irlandii, Irlandii Północnej, Islandii, Japonii, Kanady, Kuwejtu, Litwy, Łotwy, Meksyku, Niemiec, Norwegii, Nowej, Zelandii, Portugalii, Republiki Południowej Afryki, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii, Szwecji, Turcji, Ukrainy, Węgier, Wielkiej Brytanii i Włoch.

Podatnicy, którzy osiągnęli dochód zarówno, w którymś z powyższych państw, jak i w Polsce składają zeznanie na formularzu PIT-36 oraz dołączają do niego załącznik PIT/ZG. Oba formularze można w prosty sposób wypełnić w PIT 2017 program. Natomiast osoby, które uzyskały dochody jedynie za granicą, nie mają obowiązku rozliczania się w Polsce.