PITy 2017 program

epity1

Kiedy można

dwukrotnie odliczyć ulgę rehabilitacyjną

w Picie 37

 

Ulga rehabilitacyjna może mieć charakter zarówno limitowany jak i nielimitowany, wszystko zależy od tego jaki charakter mają wydatki. Prawo do pomniejszenia dochodu, wykazywanego w Picie 36 lub w Picie 37, a koszty poniesione w celu ułatwienia osobie niepełnosprawnej wykonywania czynności życiowych i/lub na cele rehabilitacyjne, mają zarówno osoby niepełnosprawne (jeżeli same osiągają dochód), jak i ich opiekunowie (jeżeli osoba niepełnosprawna nie osiąga dochodu).

 

Mając możliwość skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej warto wiedzieć, że w niektórych przypadkach możliwe jest dwukrotne odpisanie limitu przypisanego danemu rodzajowi wydatków. Taka sytuacja jest możliwa w przypadku wydatków poniesionych na użytkowanie samochodu osobowego w celu przewiezienia osoby niepełnosprawnej na zabiegi o charakterze leczniczo-rehabilitacyjnym.

 

Z podwójnego odliczenia w Picie 2017 mogą skorzystać rodzice będący w związku małżeńskim, którzy wspólnie wychowują niepełnosprawne dziecko. Ponieważ maksymalny limit odliczenia wynosi 2280 zł rocznie, w takiej sytuacji możliwe jest obniżenie dochodu o podwójną wysokość tego limitu, czyli aż o 4560 zł.

 

Aby odliczyć kwotę w wysokości 4560 zł, rodzice dziecka nie muszą składać oddzielnych deklaracji podatkowych, mogą rozliczyć się wspólnie. Jedynym warunkiem jaki musi zostać spełniony, aby odliczenie było zgodne z przepisami, jest jego odpowiednie udokumentowanie. Zatem każdy z rodziców musi posiadać dokumentację potwierdzającą, że koszty wykazane w zeznaniu rocznym faktycznie zostały poniesione.

 

Składając rozliczenie roczne 2017 w urzędzie skarbowym, należy pamiętać, że dokumentacja uprawniająca do skorzystania z ulgi nie powinna być do niego załączona. Obowiązkiem podatnika jest jedynie złożenie z właściwym formularzem podatkowym załącznika PIT/O, w którym wpisane powinny zostać informacje o wszystkich odliczeniach, dokonanych zarówno od dochodu, jak i od podatku.