PITy 2017 program

epity1

Kiedy do zeznania dołączamy PIT/O?

 

PIT/O stanowi informację o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku, które zostały dokonane w danym roku podatkowym. Jest on załącznikiem do formularzy PIT-28, PIT-36 i PIT-37 za 2017 r., dlatego należy składać go w urzędzie skarbowym wraz z roczną deklaracją podatkową, a nie oddzielnie.

Zeznanie PIT 2017 musi zawierać załącznik PIT/O, jeżeli podatnik uwzględnił w składanym formularzu podatkowym:

 • ulgę prorodzinną,

 • ulgę internetową,

 • ulgę rehabilitacyjną,

 • ulgę na pomoc domową,

 • ulgę na wyszkolenie uczniów,

 • ulgę abolicyjną,

 • ulgę na nowe technologie,

 • ulgę na IKZE,

 • zwrot nienależnie pobranych świadczeń,

 • darowiznę na cele kultu religijnego,

 • darowiznę na cele krwiodawstwa,

 • darowiznę na cele pożytku publicznego,

 • darowiznę na działalność charytatywno-opiekuńczą kościołów i związków wyznaniowych.

Trzeba mieć na uwadze, że korzystanie z ulgi odsetkowej nie wymaga dołączania do deklaracji druku PIT/O. Gdy ulga jest odliczana po raz pierwszy, podatnik powinien złożyć w urzędzie skarbowym załącznik PIT-2K. Natomiast we wszystkich kolejnych latach ulga odsetkowa powinna być wykazywana w załączniku PIT/D.

Małżonkowie, którzy rozliczają osiągnięte dochody na wspólnym formularzu PIT-36 lub PIT-37 powinni wypełnić jeden załącznik PIT/O. W pozostałych przypadkach każdy z małżonków powinien złożyć w urzędzie własny druk PIT/O. Rozliczenie na formularzu PIT-28 zawsze będzie wymagało od małżonków wypełnienia oddzielnych załączników, ponieważ PIT-28 nie może zostać wypełniony wspólnie.

Zarówno PIT-28, PIT-36, PIT-37 jak i PIT/O można złożyć w urzędzie skarbowym w formie elektronicznej. Osoby, którym zależy na szybkim i poprawnym wypełnieniu zeznania rocznego powinny rozważyć pobranie z Internetu bezpłatnej aplikacji do wypełniania pitów. Program PIT 2017 umożliwia nie tylko bezproblemowe wypełnienie formularzy podatkowych, ale również wysłanie ich do urzędu za pośrednictwem sieci internetowej.