PITy 2017 program

epity1

Kara urzędu skarbowego –

jak długo od czasu złożenia PITu 2017


Pit 2017 może być wystawiany za pośrednictwem różnorodnych metod. Podatnicy przyzwyczaili się przede wszystkim do wypisywania swoich formularzy ręcznie. Na szczęście dzisiaj nie jest już to konieczne. Wszystko za sprawą aplikacji- PIT 2017 program, która umożliwia szybkie i bezproblemowe wystawianie wszystkich koniecznych druków.

 

Program rozliczenie roczne 2017 posiada bardzo wiele przydatnych funkcji, dlatego też z biegiem czasu coraz większa ilość podatników będzie wybierać ten sposób wystawiania swoich dokumentów dla urzędów skarbowych. PITy 2017 generowane w sposób elektroniczny nie muszą być osobiście zanoszone do fiskusa, ponieważ można je bezpośrednio i w czasie rzeczywistym wysłać do urzędu drogą elektroniczną. Należy jednak zwrócić uwagę na wszystkie zasady wystawiania PITów, ponieważ złamanie jakiegokolwiek punktu może skutkować karą skarbową.

 

Kodeks karny o charakterze skarbowym uwzględnia dwa główne rodzaje zabronionych czynów: przestępstwa oraz wykroczenia skarbowe. Najbardziej powszechnym, niewskazanym działaniem, jest spóźnienie się ze złożeniem swojego zeznania. W takich przypadkach, kiedy PIT 2017 nie pojawia się w odpowiednim czasie, urząd skarbowy ma pełne prawo nałożyć na zapominalskiego podatnika karę. Odsetki liczone są od każdego dnia zwłoki, dlatego nie należy zwlekać z dostarczeniem druków do fiskusa. Ważnym punktem na mapie wykroczeń oraz przestępstw skarbowych jest również nieujawnianie wszystkich swoich dochodów w Picie.

 

Wykorzystując PIT 2017 program można bez wątpienia zmniejszyć prawdopodobieństwo popełniania wykroczenia czy też przestępstwa o charakterze skarbowym, ponieważ aplikacji jest zaprojektowana w taki sposób, by podatnicy mogli komfortowo i bez problemów rozliczyć się ze swoich dochodów. Program rozliczenie roczne 2017 wskazuje na dokładny terminarz wszystkich koniecznych dat, dlatego trudno jest je przeoczyć.

Jeśli jednak podatnik nie będzie zwracał uwagi na tak znaczące aspekty mogą czekać go bardzo surowe kary, przede wszystkim finansowe. Zgodnie z zapisami w Kodeksie Karnym Skarbowym można wymierzyć karę grzywny za niezgodne działania, zgłoszone przez urząd skarbowy. W takich przypadkach rozstrzygający o sprawie sąd określi liczbę stawek oraz poziom jeden stawki dziennej. W przypadku kiedy KKS nie mówi inaczej, to najniższa stawka wynosi 10 zł, natomiast najwyższa 720 zł.

 

Ustalanie stawek dziennych wiąże się jednak z szerszymi kryteriami. Tutaj bowiem brane są pod uwagę przede wszystkim dochody sprawcy, jego warunki życia osobistego, rodzinnego czy też stwarzane przez niego możliwości zarobkowe. Poniższa tabela pokazuje, jak wyliczane są poszczególne stawki oraz ile wynoszą wartości takich niepożądanych działań. Tabela dotyczy przestępstw skarbowych.

 

Sposób wyliczenia

Wartość w PLN

Minimalna, określona stawka dzienna- min SD

Minimalne wynagrodzenie

(MD) x1/30

50,00

Maksymalna, określona stawka dzienna- max SD

Min sd x 400

20 000,00

Minimalna, możliwa kara grzywny

Min sd x 10

500,00

Maksymalna, możliwa kara grzywny

Max sd x 720

14 400 000,00

Maksymalna kara grzywny w przypadku wyroku nakazowego

Max sd x 200

4 000 000,00

 

Jeśli natomiast chodzi o wykroczenia skarbowe to kary są odpowiednio obniżone, co także prezentuje poniższa tabelka.

 

Sposób wyliczenia

Wartość w PLN

Minimalna, możliwa kara grzywny

Minimalne wynagrodzenie

(MW) x 1/10

1500,00

Maksymalna, możliwa kara grzywny

MW x 20

30 000,00

Maksymalna, określona kara grzywny przy uzyskaniu wyroku nakazowego

MW x 10

15 000,00

Maksymalna, określona kara grzywna w przypadku mandatu karnego

MW x 2

3 000,00

 

Lepiej nie doprowadzać do sytuacji, w których to urząd skarbowy mógłby nałożyć na podatników kary finansowe za popełnione wykroczenia czy też przestępstwa.