PITy 2017 program

epity1

Jak właściwie udokumentować darowizny odliczone w PIT 2017?

 

Podatnicy, którzy w 2017 roku dokonali darowizn, mogą odliczyć je od podstawy do opodatkowania, podczas wypełniania deklaracji PIT za 2017 r. Trzeba pamiętać, że odjąć od dochodu można tylko te darowizny, które zostały przekazane na:

 • cele kultu religijnego,

 • cele pożytku publicznego,

 • cele krwiodawstwa,

 • działalność charytatywno-opiekuńczą Kościoła Katolickiego, Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, Kościoła Chrześcijan Baptystów, Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego, Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, Kościoła Katolickiego Mariawitów, Kościoła Polskokatolickiego, Kościoła Starokatolickiego Mariawitów, Kościoła Zielonoświątkowego lub Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.

Łączne odliczenie darowizn na cele kultu religijnego, pożytku publicznego i krwiodawstwa nie może przekraczać w pit 2017 6% osiągniętego dochodu, nawet wtedy, gdy całkowita kwota dokonanych darowizn była wyższa. W przypadku darowizny na działalność charytatywno-opiekuńczą, odliczenie nie jest w żaden sposób limitowane. Oznacza to, że możliwe jest odjęcie darowizny równiej rocznemu dochodowi.

Wszystkie darowizny, niezależnie od tego jaką miały formę, muszą zostać odpowiednio udokumentowane. W przeciwnym razie ich uwzględnienie podczas wypełniania PIT-36, PIT-37 lub PIT-28 nie będzie możliwe. Dokumentacji, potwierdzającej faktyczne przekazanie darowizny, nie trzeba składać wraz z roczną deklaracją podatkową. Powinniśmy jednak pamiętać, że aż do momentu, w którym zobowiązanie podatkowe ulegnie przedawnieniu, urząd skarbowy może w każdej chwili zażądać potwierdzenia, że dokonane odliczenie było zasadne. Bieg okresu przedawnienia dla deklaracji za 2017 r. rozpoczyna się 1 stycznia 2018 r. i trwa pięć lat, czyli do 31 grudnia 2020 r.

Dokumenty, jakie podatnik ma obowiązek posiadać, w przypadku poszczególnych darowizn, zostały wymienione w poniższej tabeli.

 

Rodzaj darowizny

Dokumentacja

na cele kultu religijnego

pieniężna

dowód wpłaty na rachunek bankowy należący do obdarowanego podmiotu

rzeczowa

dokument zawierający:

 • dane obdarowanego podmiotu (wraz z adresem),

 • dane darczyńcy,

 • wartość dokonanej darowizny (ustaloną wg ceny rynkowej),

 • datę dokonania darowizny,

 • oświadczenie obdarowanego podmiotu potwierdzające, że darowizna została przyjęta

na cele pożytku publicznego

pieniężna

dowód wpłaty na rachunek bankowy należący do obdarowanego podmiotu

rzeczowa

akt notarialny lub dokument zawierający:

 • dane obdarowanego podmiotu (wraz z adresem),

 • dane darczyńcy,

 • wartość dokonanej darowizny (ustaloną wg ceny rynkowej),

 • datę dokonania darowizny,

 • oświadczenie obdarowanego podmiotu potwierdzające, że darowizna została przyjęta

na cele krwiodawstwa

oświadczenie stacji krwiodawstwa wskazujące ilość bezpłatnie oddanej krwi lub jej składników

na działalność charytatywno-opiekuńczą kościoła

pieniężna

 • dowód wpłaty na rachunek bankowy należący do obdarowanego podmiotu,

 • sprawozdanie potwierdzające przeznaczenie darowizny na działalność o charakterze charytatywno-opiekuńczym (w ciągu 2 lat od momentu dokonania darowizny)

rzeczowa

 1. dokument zawierający:

 • dane obdarowanego podmiotu (wraz z adresem),

 • dane darczyńcy,

 • wartość dokonanej darowizny (ustaloną wg ceny rynkowej),

 • datę dokonania darowizny,

 • oświadczenie obdarowanego podmiotu potwierdzające, że darowizna została przyjęta

 1. sprawozdanie potwierdzające przeznaczenie darowizny na działalność o charakterze charytatywno-opiekuńczym (w ciągu 2 lat od momentu dokonania darowizny)

 

Na koniec warto wspomnieć, że osoby, które uwzględniają w PIT 2017 formularz dokonane darowizny muszą, poza głównym drukiem podatkowym, wypełnić także załącznik PIT/O. Brak załącznika sprawi, że złożone zeznanie będzie musiało zostać skorygowane. W załączniku PIT/O trzeba podać – kwotę darowizny, kwotę dokonanego odliczenia oraz dane pozwalające na zidentyfikowania obdarowanego podmiotu.

Aby uniknąć błędów i rozliczyć się z fiskusem szybko i bezstresowo, warto pobrać z Internetu darmowy program do pitów 2017. Jest to bezpłatna aplikacja komputerowa, która przeprowadzi nas przez proces rozliczania osiągniętych dochodów krok po kroku.