PITy 2017 program

epity1

Dla kogo PITY 2017 a dla kogo podatek CIT.

 

Rozliczenie roczne 2017 najłatwiej jest wykonać, używając program pity 2017. Jednak zanim przystąpimy do dokonywania rozliczenia rocznego warto zastanowić się, czy obowiązuje nas wypełnienie odpowiedniego druku PIT. Warto wiedzieć kiedy trzeba wypełnić jaki druk, aby nie dokonać błędu podczas wypełniania deklaracji rocznej i uniknąć odpowiedzialności karnej, jak również późniejszego dokonywania korekt w zeznaniu podatkowym.

 

Druki pit 2017 mają obowiązek wypełnić wszystkie osoby fizyczne, które w roku 2017 otrzymały jakikolwiek przychód z rcji wykonywanej pracy. Najpopularniejszym i najczęściej wysyłanym drukiem do urzędu skarbowego jest druk pit 37. Warto go wypełnić za pomocą program pity 2017, ponieważ znacznie ułatwi to i przyspieszy proces wypełniania druki pit 2017. Wystarczy, że wpiszemy dane o zarobkach, otrzymywanych w ciągu danego roku podatkowego, a resztę wyliczeń dokona za nas sam program pit 2017 i zrobi to automatycznie. Jeśli natomiast zapomnimy wypełnić jakiegoś pola, program nam je zaznaczy i tym sposobem wskaże, co jeszcze musimy uzupełnić, aby nasze zeznanie podatkowe było w pełni i dobrze uzupełnione. Używając program pity 2017 poprawnie wypełnimy pit, co więcej dowiemy się jakie ulgi nam przysługują. Program ten poprowadzi nas krok po kroku podczas wypełniania deklaracji rocznych. Pit 2017 możemy też wypełnić za pomocą e-pity, czyli za pomocą Internetu i przesłać je drogą elktroniczną do urzędu skarbowego.

 

Oprócz PIT, który jest zobowiązana wypełnić każda osoba fizyczna jest jeszcze CIT. CIT to skrót od pełnej angielskiej nazwy Corporate Income Tax - podatek od dochodów spółek (przedsiębiorstw)) - jest podatkiem bezpośrednim obciążającym dochody uzyskiwane przez osoby prawne. Podstawowym aktem prawnym, który reguluje podatek CIT, jest ustawa z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych. Podatek ten mają obowiązek odprowadzić wszystkie podmioty, posiadające osobowość prawną, tak więc dotyczy to osób prawnych, spółek kapitałowych w organizacji, jednostek organizacyjnych, mających osobowość prawną oraz podatkowych grup kapitałowych, czyli grupy conajmniej dwóch spółek handlowych, mających osobowość prawną, które pozostają w związkach kapitałowych. Podatkowa grupa kapitałowa, aby została uznana za osobę prawną musi spełnić odpowiednie warunki, przede wszystkim powinna znajdować się na terytorium Rzeczypospolitej Polski, a kapitał przypadający na każdą ze spółek nie może być mniejszy niż 1 mln zł.

 

Druki pit 2017 musi wypełnić każda osoba, osiągająca dochód w danym roku podatkowym. Najłatwiej wypełnić druki pit za pomocą program pit 2017, który pokaże nam wedle wprowadzonych dochodów, jaki podatek musimy odprowadzić od otrzymywanego dochodu, dzięki czemu unikniemy błędów w rozliczeniu rocznym.