PITy 2017 program

epity1

Co się stanie jeżeli złożymy PIT 2017 po terminie?

 

Nieterminowe rozliczenie się z fiskusem z osiągniętych dochodów może mieć bardzo nieprzyjemne konsekwencje. Nawet jeżeli pit 2017 formularz zostanie złożony zaledwie kilka dni po terminie, podatnik powinien liczyć się z konsekwencjami przewidzianymi w Kodeksie karnym skarbowym. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, dostarczenie deklaracji do urzędu skarbowego po upływie terminu, traktowane jest jako wykroczenie lub przestępstwo skarbowe i podlega karze grzywny i/lub karze pozbawienia wolności.

O tym czy postępowanie podatnika zostanie zakwalifikowane jako wykroczenie czy przestępstwo, decyduje kwota niezapłaconego podatku dochodowego od osób fizycznych. Jeżeli wysokość podatku jest niższa od 5-krotności najniższego miesięcznego wynagrodzenia za pracę, to czyn będzie wykroczeniem, a jeżeli wyższa – przestępstwem.

Warto wiedzieć, że możliwe jest uniknięcie kary za nieterminowe rozliczenie PIT 2017. W tym celu należy złożyć w urzędzie wypełniony formularz PIT oraz tzw. czynny żal, będący zawiadomieniem o popełnieniu czynu zabronionego. Ponadto trzeba, w terminie wyznaczonym przez fiskus, uregulować podatek wraz z ustawowymi odsetkami za zwłokę.

Czynny żal może mieć formę ustną lub pisemną (wybór należy do podatnika). Trzeba w nim podać okoliczności i powody, które sprawiły, że ustawowy termin złożenia deklaracji podatkowej nie został dotrzymany oraz wskazać inne osoby, które uczestniczyły w popełnieniu czynu zabronionego. Czynny żal będzie skuteczny tylko wtedy, gdy urząd zostanie poinformowany o niezłożeniu deklaracji zanim sam zauważy jej brak i podejmie działania wyjaśniające.

Często podatnicy spóźniają się ze złożeniem rocznego PITu, ponieważ nie wiedzą jak poprawnie wypełnić formularze. W takiej sytuacji warto rozważyć wygenerowanie zeznania w PITy 2017 program. Jest to darmowa aplikacja, które przeprowadza podatnika prze proces rozliczania się z fiskusem krok po kroku, a dodatkowo umożliwia wysłanie formularzy w formie elektronicznej.