PITy 2017 program

epity1

Co powinniśmy zrobić, jeżeli po złożeniu PIT 2017 zauważymy błędy?

 

Do najpopularniejszych błędów występujących w deklaracjach podatkowych należą błędy obliczeniowe oraz błędy w danych identyfikacyjnych, bardzo często podatnicy zapominają także o uzupełnieniu pól obowiązkowych i dołączeniu niezbędnych załączników. Trzeba pamiętać, że podczas rozliczania się z fiskusem konieczne jest uwzględnienie wszystkich dochodów lub przychodów osiągniętych w danym roku podatkowym. Jeśli jakieś dochody nie zostaną wykazane, możemy zostać oskarżeni o próbę ich zatajenia, co może mieć bardzo nieprzyjemne konsekwencje.

Jeżeli zauważymy, że w złożonym pit-2017 popełniliśmy błędy nie powinniśmy czekać aż urząd skarbowy wezwie nas do skorygowania zeznania, lecz wypełnić korektę samodzielnie. Deklarację korygujemy na tym samym formularzu podatkowym, poprawiając wcześniej popełnione błędy. Do korekty trzeba dołączyć pisemne uzasadnienie, w którym należy wskazać dlaczego po raz kolejny składamy zeznanie roczne 2017.

Korektę rozliczenia podatkowego można złożyć na dwa sposoby – w formie papierowej lub w formie elektronicznej. Papierowe formularze można dostarczyć do urzędu zarówno osobiście jak i za pośrednictwem poczty. Każdy podatnik może sam zadecydować w jaki sposób wypełni i złoży skorygowaną deklarację. Zatem osoby, które wcześniej złożyły papierowe druki PIT, mogą przesłać korektę za pośrednictwem sieci internetowej, a podatnicy, którzy złożyli e-deklarację mają możliwość skorygowania rozliczenia na formularzu papierowym.

Bardzo ważne jest, aby w korygowanym druku wskazać właściwy cel składania zeznania, którym jest „korekta zeznania”. Nie ma ściśle określonej formy, jaką powinno mieć uzasadnienie składane wraz z korektą, jednak trzeba pamiętać, że jeżeli wysyłamy korektę w formie elektronicznej, wyjaśnienie powinniśmy wpisać w załączniku ORD-ZU.

Do poprawnego wypełnienia i złożenia korekty możemy wykorzystać program PIT 2017, który przeprowadzi nas przez cały proces krok po kroku.