PITy 2016 program

epity1

Ulga uczniowska i rozliczenie podatkowe 2016 Ulga dla honorowych krwiodawców pity2016 Ulga na bilety okresowe podatki 2016 Ulga dla artystów i twórców rozliczanie pit 2016
Ulga za darowizny rozliczenia pit 2016 Ulga na leki i rozliczenie pit za 2016 Ulga na dzieci rozliczenie podatkowe 2016 Ulga budowlana rozliczenia podatkowe 2016
Ulga internetowa 2016 i rozliczenie podatkowe 2016  Ulga mieszkaniowa i rozliczenie pit 2016  Darowizna na cele kultu religijnego i rozliczenie podatkowe 2016  Odliczenie składki ZUS i rozliczenie 2016
 Ulga za nabycie nowych technologii i rozliczenie pitu Ulga rehabilitacyjna i rozliczenie pit 2016 rozlicz pit 2016     

 

Pity 2016 program i edeklaracje pozwolą rozliczyć formularze PIT i skorzystać z ulg podatkowych.

 

Edeklaracje i Pity 2016 program. Korzystając z nowatorskich metod na rozliczenie podatkowe 2016 skorzystasz z wielu przysługujących Ci ulg i odliczeń podatkowych.

 

Wiele osób zastanawia się, z jakich ulg podatkowych można skorzystać w 2016 roku. Rozliczenie podatkowe 2016 wiąże się z wypełnieniem odpowiednich druków Pit. Pity 2016 program znacznie ułatwi to zadanie, ponieważ krok po kroku poprowadzi Państwa w trakcie wypełniania odpowiednich formularzy. Poszczególne formularze PIT służą do odliczania różnego rodzaju podatków. Dlatego też, bardzo ważne jest, aby wiedzieć, który druk wypełnić, aby odliczyć odpowiednie podatki. Bardzo przydatny tutaj może okazać się pity 2016 program, gdyż to on znacznie ułatwia rozliczenie PIT 2016. Dlatego też warto z niego skorzystać, zwłaszcza, ze jest on bezpłatny, ogólnie dostępny i można ściągnąć go z Internetu.

 

Za rok 2016 istnieje szeroki zakres ulg podatkowych, które można zawrzeć w rozliczeniu podatku 2016. Podatek dochodowy w 2016 roku można zmniejszyć o Internet, wydatki na utrzymanie dzieci, rehabilitację, darowizny oraz oszczędzanie w kasie mieszkaniowej. Jednak każdy musi wiedzieć ile pieniędzy można odliczyć od podatku z racji przysługującej ulgi. Pity 2016 program ma te dane wbudowane, dlatego też korzystając z niego, dokonując rozliczenie rocznego łatwiej jest się rozliczyć. Podpowie on nam, iż z racji ulgi przysługującej na Internet można od podatku odliczyć maksymalnie 760 zł za rok 2016. Co więcej, ulga na Internet przysługuje tylko i wyłącznie osobom, które z niego korzystają w miejscu zamieszkania.

 

Problematyczne zagadnienie dla osób, chcących sobie dobrze rozliczyć PIT stanowią darowizny. Aby dobrze odliczyć od nich podatek należy wiedzieć, na jakie cele musiała zostać ona przeznaczona, aby można było ją sobie odliczyć od podatku. Rodzaje darowizn mogą być różne, między innymi, może być darowizna przeznaczona na rzecz partii politycznych, związków zawodowych, fundacji, których jedynym fundatorem jest Skarb Państwa, a także osoby fizycznej lub osoby prawnej prowadzącej działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu tytoniowego. Wówczas, w przypadku tego typu darowizn nie można sobie nic odliczyć od podatku. Pity 2016 program może znacznie pomóc w dokonywaniu rozliczeń za rok 2016, ponieważ na drukach, które się w nim znajdują należy jedynie zaznaczyć, na co przeznaczyliśmy darowiznę i wówczas wiemy, że skoro można ją zaznaczyć, to na pewno podlega ona odliczeniu od podatku. A do tego rodzaju darowizn zalicza się przede wszystkim te, przeznaczone na funkcjonowanie organizacji pożytku publicznego.

 

Istnieje jeszcze ulga rehabilitacyjna, która dotyczy tylko i wyłącznie osób niepełnosprawnych. Mogą one sobie odliczyć od dochodu wydatki związane z zakupem leków, które zalecił lekarz specjalista; opłaceniem przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządów ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa. Ulga ta obejmuje również utrzymanie przez osoby niewidome I lub II grupy inwalidztwa psa przewodnika. Wówczas od podatku można maksymalnie odliczyć sobie do 2.280 zł rocznie. Ten sam limit kwoty rocznej odnosi się do utrzymania samochodu przez osobę niepełnosprawną, posiadającą I lub II grupę inwalidztwa.

 

Kolejną ulgą, z której możemy skorzystać rozliczając PITy2016 jest ulga, przysługująca na dzieci. Mogą z niej skorzystać wszystkie osoby, które w danym roku podatkowym sprawowały władzę rodzicielską, pełniły funkcję opiekuna prawnego, jeśli dziecko z nim zamieszkiwało oraz stanowiły rodzinę zastępczą na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą. Odliczeniu podlega kwota 92,67zł za każdy miesiąc kalendarzowy. Dotyczy ona obojga rodziców, pozostających w związku małżeńskim.

 

Następna ulga w PIT 2016 dotyczy wydatków, poniesionych na oszczędzanie w kasie mieszkaniowej. Z ulgi tej będą miały prawo skorzystać osoby, które je nabyły przed 1 stycznia 2002 roku. Będą one miały prawo odliczyć od podatku do 30% poniesionych wydatków, jednak odliczona kwota nie będzie mogła przekroczyć 11 tys. 340 zł.

 

 

# Tytuł artykułu
1 Rozliczenie podatkowe 2016 i ulga rehabilitacyjna
2 Ulga za nabycie nowych technologii w pity 2016 program
3 Odliczenie od podatku w pity 2016 program składki na ZUS.
4 Pity 2016 program i darowizna na cele kultu religijnego.
5 Ulga mieszkaniowa, sprawdź ile pieniędzy możesz odliczyć od podatku.
6 Ulga na internet, sprawdź ile pieniędzy możesz odliczyć od podatku. Do rozliczenia pita wykorzystaj pity 2016 program.
7 Sprawdź czy przysługuje Ci ulga uczniowska przy rozliczeniu podatkowym 2016. Odzyskaj podatek korzystając z najpopularniejszej aplikacji do rozliczenia pit PITy 2016 Program.
8 Ulga podatkowa dla honorowych krwiodawców, a rozliczenie pit 2016. Pity 2016 program pomaga tysiącom polskich dawców krwi korzystać z ulgi przy rozliczeniach rocznych.
9 Rozliczenie podatkowe 2016 – ulga na bilety okresowe. Miliony polaków rozliczają swój PIT przy pomocy pity 2016 program, skorzystaj z niego i Ty.
10 Ulga dla artystów i twórców przy rozliczeniach rocznych PIT 2016. Artyści przy rozliczeniu podatkowym 2016 używają PITy 2016 program.
11 Ulga za darowizny, sprawdź ile pieniędzy od podatku możesz odliczyć. Wykorzystaj PITY 2016 program
12 Ulgi na leki, korzystaj z ulg dzięki programowi PITY 2016
13 Ulga na dzieci, sprawdź ile pieniędzy możesz odliczyć od podatku. Skorzystaj z pity 2016 program.
14 Ulga budowlana w rozliczeniu rocznym PIT. Skorzystaj z ulgi za pomocą pity 2016 program.