PITy 2017 program

epity1

Ryczałt a pity 2017 program.

 

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych stanowi specjalną formę opodatkowania. Podatek jest w jego przypadku naliczany nie od dochodu (przychodu pomniejszonego o koszty jego uzyskania), lecz od przychodu (zatem nie odejmuje się kosztów prowadzenia działalności gospodarczej). Wszystkie obliczenia związane z rozliczeniem rocznym ryczałtu ewidencjonowanego, najlepiej wykonać za pomocą pity 2017 program. Program do rozliczania pitów 2017, to komputerowa aplikacja, która wyliczy za nas wysokość należnego ryczałtu niezależnie od tego z jakiej stawki korzystamy. Pit za 2017 program jest bardzo łatwy w obsłudze, dlatego nawet mało zaawansowani użytkownicy komputerów nie mają problemów z jego użytkowaniem.

 

Podatek w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, może mieć różną wysokość. Zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami podatkowymi, wyodrębnia się pięć stawek podatkowych, które mają charakter procentowy: 3%, 5,5%, 8,5%, 17% i 20%, jak już wcześniej wspomniano, naliczane są one od przychodu. Wysokość ryczałtu, którym obciążony zostaje podatnik, jest zależna od charakteru działalności, którą prowadzi.

 

W poniższej tabeli, przedstawione zostały stawki ryczałtu ewidencjonowanego, wraz z rodzajami działalności gospodarczej, którą obejmują.

 

Stawka ryczałtu ewidencjonowanego

Rodzaj działalności gospodarczej

3%

usługi o charakterze handlowym, działalność gastronomiczna (z wyjątkiem sprzedaży napojów zawierających więcej niż 1,5% alkoholu), usługi obejmujące produkcję zwierzęcą (w tym sprzedaż ryb i owoców morza)

5,5%

budownictwo, usługi transportowe, działalność wytwórcza, sprzedaż biletów, żetonów, kart magnetycznych itp.

8,5%

działalność gastronomiczna (dotycząca sprzedaży napojów zawierających powyżej 1,5% alkoholu), najem, dzierżawa, kolportaż prasy, prowadzenie przedszkoli

17%

wynajem pojazdów, usługi parkingowe, usługi hotelowe, handel hurtowy, pośrednictwo w sprzedaży pojazdów oraz ich części, usługi doradcze związane ze sprzętem komputerowym

20%

tzw. wolne zawody (działalność gospodarcza o charakterze pozarolniczym, wykonywana osobiście)