PITy 2017 program

epity1

Złożenie rocznego zeznania podatkowego po terminie

 

Zgodnie z obowiązującym w naszym kraju prawem podatkowym, każdy podatnik, który osiągnął w roku 2017 dochody lub straty, musi złożyć roczne rozliczenie pit 2017. Ze złożeniem zeznania najczęściej spieszą się te osoby, które mają tak zwany podatek do zwrotu. Ze złożeniem deklaracji zwlekają przede wszystkim ci, którzy mają obowiązek zapłacenia podatku. Okazuje się jednak, że ta zwłoka nie jest konieczna, ponieważ wcześniejsze złożenie zeznania nie jest jednoznaczne z koniecznością zapłaty podatku. Warto więc złożyć zeznanie jak najwcześniej. Bowiem za nieterminowe złożenie formularzy podatkowych będziemy musieli odpowiedzieć. Aby przyspieszyć sobie pracę i zaoszczędzić dużo czasu, warto do rozliczenia pit 2017 użyć wspomagających programów komputerowych, np. pity 2017 program.

 

Obowiązki podatnika

Na każdego podatnika nałożony został obowiązek składania w odpowiednim roku podatkowym w urzędzie skarbowym rocznego zeznania podatkowego PIT o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty). Rozliczenie roczne należy składać nieprzekraczalnie do 30 kwietnia roku, który następuje po roku podatkowym. Jeżeli ostatni dzień wyznaczonego terminu przypada na sobotę albo dzień wolny od pracy, wówczas ostatnim dniem terminu jest dzień następny po dniu lub dniach wolnych od pracy.

Jeżeli istnieje konieczność dopłaty podatku (a więc gdy suma pobranych zaliczek na podatek jest mniejsza niż podatek należny), wówczas zachodzi konieczność dopłaty różnicy w terminie określonym dla złożenia zeznania rocznego. Oznacza to zatem, że wcześniejsze złożenie zeznanie nie jest jednoznaczne z koniecznością zapłaty należnego podatku. Nie mniej jednak podatnik musi zdążyć uiścić opłatę przed terminem.

Istnieje wiele sposób na rozliczenie podatku 2017 i wypełnienie pita, można zrobić to w sposób tradycyjny, bądź użyć do tego celu darmowy program do rozliczania pitów 2017. Można także wypełnić deklarację podatkową przy pomocy edeklaracji, czyli rozliczyć pit przez internet.

 

Termin złożenia zeznania można odroczyć

Warto wiedzieć, że termin złożenia rocznego zeznania PIT jest terminem, którego nie można przywrócić po jego upływie. Dla podatnika oznacza to, że spóźnienie się ze złożeniem rocznej deklaracji, będzie wiązało się z nałożeniem na podatnika sankcji karnych skarbowych.

Mimo, że terminu składania zeznania nie można przywrócić, można ubiegać się o jego odroczenie. By stało się to możliwe, podatnik musi złożyć w Urzędzie Skarbowym odpowiedni wniosek. Powinno w nim znaleźć się uzasadnienie odroczenia terminu. Warto pamiętać, że wniosek ten powinien zostać złożony przed upływem terminu, który jest przewidziany na złożenie rozliczenia PIT 2017, czyli przed 30 kwietnia.

 

Kiedy zapłacimy karne odsetki, a kiedy grzywnę?

W sytuacji, gdy podatnik nie złożył w terminie deklaracji podatkowej PIT 2017 albo też nie wpłacił odpowiedniej kwoty podatku, organ podatkowy wydaje decyzję o nałożeniu na podatnika wysokość karnych odsetek za zwłokę na dzień złożenia zeznania podatkowego.

Podatnik, który nie złożył zeznania podatkowego PIT 2017 w terminie musi liczyć się z tym, że urząd skarbowy może nałożyć na niego kary, zgodnie z postanowieniami zawartymi w kodeksie karnym skarbowym.

Podatnik, który uchyla się od opodatkowania albo nie ujawnia przedmiotu lub podstawy opodatkowania, bądź też nie składa deklaracji, podlega karze grzywny w wysokości do 720 stawek dziennych. Może również podlegać karze pozbawienia wolności lub też obu tym karom jednocześnie.

W kodeksie karnym skarbowym zawarta jest również informacja o tym, że jeżeli kwota podatku należnego Urzędowi jest niewielka, wówczas na podatnika nakładana jest grzywna. Kara grzywny za wykroczenie skarbowe należy się temu podatnikowi, którego podatek jest kwotą nie przekraczającą ustawowego progu.

 

Dotrzymujmy terminów

Wydawać by się mogło, że rozliczenie roczne za 2017 to nic wielkiego. Należy jednak koniecznie pamiętać o dotrzymywaniu terminów. No bo chyba nie chcemy zostać skazani na karę pozbawienia wolności tylko za to, że zapomnieliśmy dostarczyć do Urzędu Skarbowego kilku formularzy? Pilnujmy terminów, a dzięki temu i nasze kieszenie się nie uszczuplą.